Kdo je to?
Kdo je to, byl Disponent? Vysvětlení, význam, co znamená slovo Disponent? Lidé, různé

Kdo je to Disponent?

Jaký je význam slova Disponent? Co to znamená?

Disponent je označení pro člověka, který má pověření, oprávnění či zmocnění pro určitou činnost nebo úkony. Může působit v různých oborech lidské činnosti, podle toho se pak liší jeho odpovědnost a náplň práce. Ve firmách a podnicích bývá disponent tím člověkem, který má oprávnění k zastupování firmy na nejrůznějších obchodních akcích, jednání, smí také uzavírat za firmu smlouvy a provádět některé přesně vymezené právní úkony. S disponentem se lze setkat i v bankách, zde smí operovat s bankovními účty a na nich uloženými finančními prostředky. Disponentů k účtu může být i vyšší počet.
Také v oblasti logistiky můžete nalézt pracovní funkci disponenta. Ten zajišťuje, plánuje a řídí dopravu, má na starosti také vytížení vozidel, komunikaci se zákazníky, spolupráci s řidiči a také ostatními pracovníky daného podniku. Stará se i o výběr dopravců, sleduje plnění dodávek, spolupracuje s obchodními partnery, skladníky a expedicí.Kdo je to, byl Disponent? Vysvětlení, význam, co znamená slovo Disponent? Lidé, různé

Zaujalo vás slovo, termín Disponent? Potom se podělte s kolegy na Facebooku, Google+ nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru     Sdílet na Google+  

Víte, co je to GSM? Znáte pojem Goretex? Vzpomněli byste si na význam slova Antisemitismus? Pamatujete si definici pojmu Veni vidi vici?

Klíčová slova: informace, termín, kdo je Disponent?, přesný výraz, různé, heslo, význam, etymologie, přesný význam, slovo, synonymum, co je to Disponent?, definice, význam pojmu, popis

Výběr osobností, pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Vysvětlení významu slova Disponent, definice, vysvětlení pojmu

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku: Kdo je to Disponent? Kdo to byl Disponent? Vysvětlení, co znamená výraz, resp. slovo Disponent? Definice pojmu Disponent se nachází v sekci různé. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz. Veškeré texty jsou bez záruky. Není v našich silách pravidelně aktualizovat texty na tomto webu. Můžete též vyzkoušet hledat pojem, slovo, termín, definici řekněme například na stránkách Wikipedie, kde můžete najít podrobný popis. Berte prosím v úvahu, že stejná slova mohou mít více významů podle toho o jaký obor se jedná. Pokuste se najít termín Disponent i v jiné kategorii než v různé.

Znáte pojem plugin nebo chipset?