Kdo je to?
Kdo je to? Kdo to byl? Co znamená? Pojmy, významy slov...

Tip na pondělí 29. ledna 2024

Jiné zajímavé termíny, pojmy, hesla, slova, osobnosti, lidi

Emanuel Moravec

kdo to je Emanuel Moravec?

Emanuel Moravec byl ministrem školství a lidové osvěty v období Protektorátu Čechy a Morava. Narodil se 17. dubna 1893 v Praze. Byl synem obchodníka Jana Petra Moravce a jeho ženy Malvíny, která se za svobodna jmenovala Sapinová. V roce 1912 úspěšně odmaturoval na Vyšší průmyslové...

Text Emanuel Moravec patří do kategorie Zločin

Zpěvák

kdo to je Zpěvák?

Zpěvák je umělec, který využívá svého hlasu ke zpěvu. Umělce zpívajícího klasickou hudbu (například operu) nazýváme pěvec. Na základě výšky hlasu dělíme klasické zpěváky na kontratenoristy, tenoristy, barytonisty, basbarytonisty nebo baristy. Zpěváky dále dělíme podle žánru -...

Heslo Zpěvák se nachází v sekci Hudba

Bigamista

kdo to je Bigamista?

Bigamista je člověk, který uzavřel nové manželství přesto, že to předchozí ještě nebylo ukončeno. Nemělo by to být možné, jedině podvodem. V českých zákonech je bigamie trestná. V některých jiných zemích a kulturách je za určitých podmínek polygamie (tj. jeden muž má více žen)...

Slovo Bigamista patří do kategorie Zločin

Milan Uhde

kdo to je Milan Uhde?

Milan Uhde je český dramatik, spisovatel a politik.Vystudoval češtinu a ruštinu na Masarykově univerzitě. Později získal i doktorát a docenturu.Po studiích učil na Janáčkově akademii múzických umění a věnoval se literatuře a divadlu. Mimo jiné pracoval jako redaktor měsíčníku...

Slovo Milan Uhde patří do kategorie Politici

Jogín

kdo to je Jogín?

Jogín je označení pro vyznavače jógy, což je starý indický soubor cvičení, která měla vést k osvobození od tělesnosti. Nejedná se o pouhé cvičení, jóga zahrnuje také zásady životního stylu. Jóga často pracuje s meditací a jejím cílem by mělo být uvolnění a relaxace, proto je...

Slovo Jogín je v sekci Filozofie

Plašan

kdo to je Plašan?

Plašan je označení pro vyplašeného, bázlivého člověka, který se rychle děsí a přehnaně i koná. Ve vypjatých situacích zmatkuje a může být i hysterický. Může se takto označovat i osoba, která musí vše okamžitě řešit, aniž by si své kroky dobře promyslela.Plašan jedná pocitově,...

Slovo Plašan patří do kategorie Vlastnosti

Eritrejec

kdo to je Eritrejec?

Eritrejec je obyvatel státu Eritrea, nacházejícího se ve východní Africe poblíž Rudého moře. Eritrejci nemají oficiální úřední jazyk, hovoří arabsky, anglicky a tigrejsky. V zemi vládne diktátorský režim, v jehož čele stojí prezident. Rozhodující silou státu je armáda. Eritrejci...

Slovo Eritrejec patří do kategorie Národnost

Úchyl

kdo to je Úchyl?

Úchyl je pejorativní označení pro člověka majícího z pohledu většiny lidí zvrácený nebo zvrhlý vkus či choutky. Většinou to bývá vztahováno k sexuální oblasti. Úchyl vyžaduje ke svému uspokojení něco, co je obecně vnímáno jako výrazně vybočující v negativním smyslu až nepřípustné....

Text Úchyl je v kategorii Hanlivé

Baron

kdo to je Baron?

Baron je šlechtický titul. Slovo baron pochází z franckého slova baro označujícího svobodného muže nebo válečníka, resp. z pozdně-latinského slova baro znamenajícího člověk, služebník, voják, žoldnéř. Manželka barona je baronka, dcera baronesa. U nás nebyl titul baron nikdy oficiální,...

Slovo Baron se nachází v kategorii Historie

Jan Vančura

kdo to je Jan Vančura?

Jan Vančura je český hudební zpěvák, textař, kytarista, člen kapely Plavci a bývalý člen kapely Rangers. Vančura se narodil v Praze. Od mala měl rád hudbu, a proto také začal navštěvovat pražskou Hudební školu ve Voršilské ulici. Jeho první kapelou byl Říhošvančbeat, kde působil...

Slovo Jan Vančura je v kategorii Hudba


Klíčová slova: co to je, slovo, wiki, přesný význam, vysvětlení, etymologie, kdo to je, význam pojmu, slovník, informace, heslo, životopis, definice, pojem, biografie, termín, co znamená, osobnost, význam, lexikon, osobnosti, popis, kdo je to, význam slova, popis, formulace, přesný výraz, lidé, synonymum

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Judaismus

Pojem, výraz, heslo, co je to Judaismus?

Judaismus je název pro židovskou kulturu a náboženství. Judaismus je historickým základem dalších náboženství, vychází z něj i křesťanství nebo islám. Jedná se o první náboženství, které uznává pouze jednoho Boha.Za zakladatele judaismu je považován Mojžíš, který vyvedl Izraelity...

Termín Judaismus patří do kategorie Náboženství

Tunelování

Pojem, výraz, heslo, co je to Tunelování?

Tunelování je relativně nový termín v oblasti financí. Užívá se především pro označení většího finančního podvodu, kdy vedení firmy odčerpává finance do jiných podniků, které členové vedení vlastní prostřednictvím dalších osob.Slovo tunelování vděčí za svůj vznik nedokonalému...

Termín Tunelování se nachází v sekci Právo

Čolek

Pojem, výraz, heslo, co je to Čolek?

Čolek je druh obojživelníka o velikosti 5–10 cm. Samečci bývají větší a od samiček se liší i zabarvením, navíc mají po celé délce těla zvlněný hřeben. Čolek má menší končetiny a podlouhlou hlavu. Při pobytu ve vodě má hladkou kůži, nav suchu jemně zrnitou a suchou.Rozmnožuje...

Výraz Čolek patří do kategorie Příroda

Cytologie

Pojem, výraz, heslo, co je to Cytologie?

Cytologie je věda, jejímž předmětem zkoumání jsou buňky. Slovem "cytologie" se běžně označuje cytologické vyšetření stěru buněk děložního čípku u žen, které se dělá jednou ročně v rámci prevence onemocnění rakovinou děložního čípku....

Pojem Cytologie patří do kategorie Lékařství

Bafuňář

Pojem, výraz, heslo, co je to Bafuňář?

Slovo "bafuňář" znamená fukncionář a používá se především v souvislosti s fotbalem, a to jako slangový výraz s poněkud hanlivým zabarvením. V češtině se slovo bafuňář začalo objevovat zhruba v polovině 20. století v prostředí sportu. Vychází z anglického výrazu "buffon" s význame...

Pojem Bafuňář je v sekci Sport

Liché číslo

Pojem, výraz, heslo, co je to Liché číslo?

Liché číslo je pojem z oblasti matematiky. Není násobkem dvou. Mezi sudá čísla patří také nula. Odborný pojem pro to, zda je číslo sudé nebo liché, se nazývá parita. Lichá čísla v desítkové soustavě jsou ta, která mají poslední číslici také lichou. Lichá jsou všechna prvočísla.Množina...

Pojem Liché číslo patří do kategorie Matematika

Biřmování

Pojem, výraz, heslo, co je to Biřmování?

V křesťanské církvi se často používá biřmování. Jedná se o jednu ze sedmi svátostí v katolické, anglikánské a pravoslavné církvi a v Církvi československé husitské. Spolu s křtem a eucharistií se řadí mezi iniciační svátosti.Biřmování je svátost ustanovená samotným Ježíšem Kristem....

Heslo Biřmování patří do kategorie Náboženství

Ješitnost

Pojem, výraz, heslo, co je to Ješitnost?

Ješitnost je nepříliš pěkná vlastnost. Ješitný člověk má o sobě velmi vysoké mínění, myslí si, že je ten nejlepší v čemkoliv ho jen napadne. Má to ale háček - toto vysoké mínění není ničím podložené, většinou k němu není žádný rozumný důvod. Ješitnost bývá obecně přisuzována...

Výraz Ješitnost je v kategorii Psychologie

Toast

Pojem, výraz, heslo, co je to Toast?

Toast, česky nazývaný také toust, je jídlo, které má anglický původ. Jde o plátek speciálního chleba, který nese název toastový a který se opéká v přístroji, pojmenovaném po tomto chlebu - toustovač. Opékat je možno i plátky veky, k úpravě lze použít také gril nebo klasickou...

Pojem Toast se nachází v kategorii Jídlo

Blahopřání

Pojem, výraz, heslo, co je to Blahopřání?

Blahopřání je jedním ze zdvořilostních pozdravů, který bývá adresován osobě, která dosáhla významného úspěchu nebo jubilea. Blahopřáním lze vyjádřit radost či uspokojení z něčeho pozitivního, co těší i samotného gratulanta. ...

Pojem Blahopřání je v kategorii Kultura


Klíčová slova: odborný výraz, Blahopřání, Toast, Judaismus, význam pojmu, Čolek, informace, přesný výraz, Liché číslo, co to je, synonymum, Cytologie, názvosloví, Biřmování, heslo, definice, pojem, vysvětlení, termín, význam, Ješitnost, formulace, wiki, slovník, popis, přesný význam, Bafuňář, odborné názvosloví, co znamená

Další, minulé tipy dne

Tip na středu 22. května 2024        Tip na úterý 21. května 2024
Tip na pondělí 20. května 2024        Tip na neděli 19. května 2024
Tip na sobotu 18. května 2024        Tip na pátek 17. května 2024
Tip na čtvrtek 16. května 2024        Tip na středu 15. května 2024
Tip na úterý 14. května 2024        Tip na pondělí 13. května 2024
Tip na neděli 12. května 2024        Tip na sobotu 11. května 2024
Tip na pátek 10. května 2024        Tip na čtvrtek 9. května 2024