Kdo je to?
Kdo je to? Kdo to byl? Co znamená? Pojmy, významy slov...

Tip na pátek 23. února 2024

Doporučené pojmy, slova, osobnosti, odborné termíny a výrazy

Neplátce DPH

kdo to je Neplátce DPH?

Neplátce DPH je ten, kdo neplatí daň z přidané hodnoty, i když sám podniká. Podnikatel si může sám svolit, zda bude plátcem nebo neplátcem DPH. Být plátcem nemusí být vždy výhodné. Kromě náročnější administrativy u plátců je zde i řada dalších důvodů.Být neplátcem se vyplatí...

Text Neplátce DPH patří do kategorie Podnikání

Estetik

kdo to je Estetik?

Estetik je vědec nebo osoba zabývající se estetikou, tedy naukou o krásnu. Takové přemýšlení se datuje od začátku dějin lidstva, ale první základy estetice dali starověcí Řekové a jako samostatnou disciplínu ji ustavil až A. G. Baumgarten v roce 1750. Estetika patří pod filozofii...

Heslo Estetik se nachází v kategorii Filozofie

Diana Kalashová

kdo to je Diana Kalashová?

Diana Kalashová je zpěvačka a příležitostná modelka. Již v dětství fotila a natáčela reklamy. Kromě zpěvu také tancuje, kreslí a hraje na více hudebních nástrojů. V ČR žije od roku 2003. Úspěšná byla v mnoha soutěžích určených juniorům, např. New wave junior, Česko Slovensko...

Slovo Diana Kalashová se nachází v kategorii Hudba

Narkoman

kdo to je Narkoman?

Narkoman je drogově závislý člověk.Narkomanie je stav vyvolaný dlouhodobým užíváním drog. Narkoman je na návykové látce závislý, potřebuje ji pravidelně užívat a v případě absence drogy trpí silnými abstinenčními příznaky. Narkomanie je obvykle doprovázena celou řadou zdravotních...

Heslo Narkoman se nachází v kategorii Zločin

Radko Pytlík

kdo to je Radko Pytlík?

Radko Pytlík byl český spisovatel, editor a literární historik. Pytlík se narodil v Praze do rodiny hydrobiologa. Po maturitě na reálném gymnáziu začal v roce 1947 studovat na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy filosofii, literární vědu a češtinu. Studium úspěšně zakončil...

Heslo Radko Pytlík je v kategorii Historie

Přítel

kdo to je Přítel?

Přítel v obecnějším smyslu je totéž co kamarád, blízká osoba, se kterou někoho pojí přátelský vztah. Slovem přítel může svého partnera označit žena, která s ním žije s nesezdaném svazku, jeho družka. ...

Slovo Přítel se nachází v sekci Vztahy

Karel Dobrý

kdo to je Karel Dobrý?

Karel Dobrý je český herec.Je jedním z českých herců, kterým se podařilo prosadit v zahraničí. Často spolupracuje na mezinárodních snímcích a se zahračničními produkcemi.V první výrazné filmové roli se objevil v roce 2000 ve snímku Pramen života. Ve filmech české provenience...

Text Karel Dobrý je v kategorii Herectví

Otec národa

kdo to je Otec národa?

Otec národa je přezdívka českého historika, spisovatele, politika přední osobnosti kulturního a vědeckého pražského života 19. století Františka Palackého. Přezdívku získal především jako zakladatel moderní české historiografie a jako největší postava českého národního hnutí.Jako...

Heslo Otec národa je v sekci Přezdívky

Ladislav Špaček

kdo to je Ladislav Špaček?

Ladislav Špaček je český spisovatel, znalec etikety a bývalý prezidentský mluvčí.Absolvoval Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Následně se věnoval výuce bohemistiky.Po roce 1989 přešel k novinařině, kdy působil v Československé...

Text Ladislav Špaček se nachází v kategorii Politika

Enver Hodža

kdo to je Enver Hodža?

Enver Hodža (častěji Hoxha) byl albánský politik, komunistický vůdce země.Vystudoval ve Francii, kde se také setkal s marxistickými a komunistickými myšlenkami, které jej pak provázely po zbytek života.Albánská strana práce byla založena v průběhu 2. světové války - v roce 1941...

Heslo Enver Hodža se nachází v kategorii Politici


Klíčová slova: kdo to je, definice, biografie, heslo, popis, co znamená, synonymum, vysvětlení, lexikon, přesný význam, osobnosti, kdo je to, osobnost, popis, wiki, pojem, význam, co to je, význam slova, formulace, přesný výraz, lidé, etymologie, informace, slovník, termín, slovo, životopis, význam pojmu

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Alibaba

Pojem, výraz, heslo, co je to Alibaba?

Alibaba je jméno hrdiny příběhu z arabské literatury z období středověku, pohádky Alibaba a čtyřicet loupežníků. Toto dobrodružné vyprávění je zařazeno do Tisíce a jedné noci.Alibaba náhodou zjistil heslo k otevření skrýše loupežníků a část bohatství odcizí. Loupežníci chtějí...

Termín Alibaba patří do kategorie Literatura

Částice

Pojem, výraz, heslo, co je to Částice?

1. Označení slovního druhu v češtině. Jedná se o neohebný slovní druh, latinsky označovaný jako partikule. 2. Elementární částice - elektrony, protony a neutrony jakožto částice, z nichž se skládá atom....

Výraz Částice patří do sekce Český jazyk

Minimální mzda

Pojem, výraz, heslo, co je to Minimální mzda?

Minimální mzda je minimální částka, která může být zaměstnanci vyplacena za vykonanou práci. Plní především sociálně ochrannou funkci. Minimální mzda chrání zaměstnance před chudobou a umožňuje mu žít na určité sociální a hmotné úrovni.Zaměstnavatelům pak zajišťuje rovné podmínky...

Termín Minimální mzda je v kategorii Právo

HbbTV

Pojem, výraz, heslo, co je to HbbTV?

HbbTV čili hybridní televize je kombinací televizního vysílání a internetu. Název HbbTV znamená Hybrid Broadcast neboli vysílání a Broadband, tedy internet. Na platformě HbbTV se shromažďují výrobci televizních přijímačů a vysílatelé se společným cílem, umožnit interaktivní služby...

Termín HbbTV patří do kategorie Internet

Arboretum

Pojem, výraz, heslo, co je to Arboretum?

Arboretum označuje úmyslně a cíleně shromažďovaný soubor živých dřevin. Může sloužit i jako botanická zahrada. Úprava arboreta se řídí jeho účelem, může být tedy upraveno jako okrasná zahrada či park nebo zde mohou rostliny růst volně.Výběr rostlin je buď úzce specializovaný...

Pojem Arboretum se nachází v kategorii Příroda

Halta

Pojem, výraz, heslo, co je to Halta?

Halta je pojem z oblasti přípravy pokrmů. Původ slova je v arabském výrazu pro označení rožně nebo v portugalském slově alti, což je vyvýšený nebo vysoký a odkazuje tak na druh používaného chleba. V Saúdské Arábii se jako halta označují pizzové rolky, které se připravují z chleba,...

Heslo Halta se nachází v kategorii Jídlo

Ležák

Pojem, výraz, heslo, co je to Ležák?

Ležák je název druhu piva, vyráběného spodním kvašením a stabilizovaného při nízké teplotě – mezi 8 až 14 stupni Celsia. Nízké teploty přispívají k jeho stabilizaci. Po vykvašení se ležák nechává alespoň měsíc uležet, odtud pochází i jeho označení.Lze si vybírat mezi tmavými...

Pojem Ležák se nachází v kategorii Nápoje

Migréna

Pojem, výraz, heslo, co je to Migréna?

Migréna označuje onemocnění mozku, které nemá jednoznačný původ a projevuje se záchvaty bolesti. Zasahuje nejen hlavu, ale celý organizmus. Většinou dochází k 1-2 záchvatům měsíčně, častější je migréna u mladších lidí a u žen. Migréna probíhá v několika fázích – fáze příznaků,...

Termín Migréna je v kategorii Nemoce

Intuice

Pojem, výraz, heslo, co je to Intuice?

V dnešní době slovo intuice označuje lidskou schopnost rychlého chápání, odhadu a rozhodování. Intuice není podložena žádnými racionálními důvody. Může být podmíněna určitou minulou zkušeností. Hraje velkou roli při rychlém rozhodování pod časovým nátlakem, ale i pro uměleckou...

Heslo Intuice patří do sekce Psychologie

Káva doppio

Pojem, výraz, heslo, co je to Káva doppio?

Káva doppio je vlastně dvojité espresso. Název doppio pochází z italštiny, slovo znamená právě dvojitý. Říká se mu také espresso doppio nebo anglicky double shot. Obsahuje dvojitou dávku kofeinu, tedy 60 až 100 mg. Protože v Itálii je příprava kávy odlišná, je doppio tvořeno...

Termín Káva doppio je v kategorii Nápoje


Klíčová slova: Halta, definice, vysvětlení, názvosloví, co znamená, význam, význam slova, informace, slovník, Minimální mzda, popis, Migréna, Intuice, Arboretum, formulace, přesný význam, význam pojmu, Káva doppio, pojem, wiki, odborný výraz, odborné názvosloví, slovo, Částice, popis, přesný výraz, HbbTV, synonymum, termín

Další, minulé tipy dne

Tip na středu 22. května 2024        Tip na úterý 21. května 2024
Tip na pondělí 20. května 2024        Tip na neděli 19. května 2024
Tip na sobotu 18. května 2024        Tip na pátek 17. května 2024
Tip na čtvrtek 16. května 2024        Tip na středu 15. května 2024
Tip na úterý 14. května 2024        Tip na pondělí 13. května 2024
Tip na neděli 12. května 2024        Tip na sobotu 11. května 2024
Tip na pátek 10. května 2024        Tip na čtvrtek 9. května 2024