Kdo je to?
Kdo je to? Kdo to byl? Co znamená? Pojmy, významy slov...

Tip na čtvrtek 14. března 2024

Často žádané pojmy, osoby, výrazy, osobnosti, odborné termíny a slova

Boris Cvek

kdo to je Boris Cvek?

Boris Cvek je vědec a publicista. Absolvent oboru anorganická chemie a dějin a filozofie přírodních věd na UP v Olomouci, badatel i učitel, publikující své práce v prestižních časopisech jako Nature, pracuje v Institutu sociálního zdraví UP. Zaměřuje se na zkoumání účinků antabusu...

Heslo Boris Cvek patří do sekce Novináři

Proděkan

kdo to je Proděkan?

Proděkan je hodnostářem vysoké školy nebo univerzity. V čele fakulty stojí děkan a druhou nejvýše postavenou osobou je proděkan. Proděkan má na starosti určitou oblast, v níž zastupuje děkana. Běžný je proděkan pro vědu a výzkum (připravuje výzkumné záměry, zabývá se získáváním...

Slovo Proděkan je v sekci Školství

Úchyl

kdo to je Úchyl?

Úchyl je pejorativní označení pro člověka majícího z pohledu většiny lidí zvrácený nebo zvrhlý vkus či choutky. Většinou to bývá vztahováno k sexuální oblasti. Úchyl vyžaduje ke svému uspokojení něco, co je obecně vnímáno jako výrazně vybočující v negativním smyslu až nepřípustné....

Text Úchyl je v kategorii Hanlivé

Feťák

kdo to je Feťák?

Feťák je hanlivé označení uživatele drog, narkomana. Za feťáka považujeme uživatele tvrdých drog jako je heroin, kokain, pervitin, LSD, extáze, případně uživatele lysohlávek, čichače toluenu apod. Pravidelné užívání drog vede většinou k vážným zdravotním, sociálním (kriminalita),...

Heslo Feťák se nachází v sekci Hanlivé

Alfred Strejček

kdo to je Alfred Strejček?

Alfred Strejček je český filmový a divadelní herec, moderátor, recitátor. Strejček se narodil v Praze do rodiny úředníka a dělnice. Na střední školu dojížděl do Kutné Hory, kde se učil na strojní průmyslové škole. Během studií se začal také věnovat zpěvu a divadlu. Po maturitě...

Heslo Alfred Strejček patří do sekce Herectví

Chazar

kdo to je Chazar?

Chazar byl příslušníkem Chazarské říše, která se rozkládala na hranicích Asie s východem Evropy. Chazarové zažili nejvýznamnější dobu rozvoje své vlasti v 8. a 9. století. Základem pro její vznik byly zbytky po útvaru Velkého Bulharska. Nejznámější Chazaři pocházeli z vládnoucí...

Heslo Chazar patří do kategorie Národnost

Opatrovník

kdo to je Opatrovník?

Opatrovník je člověk, který funguje jako ochrana pro takové osoby, které jsou nebo bývají považovány za neschopné postarat se o své osobní záležitosti. Důvodem pro takovou neschopnost může být třeba duševní onemocnění, mentální postižení, tělesné postižení, onemocnění smyslů,...

Heslo Opatrovník se nachází v sekci Státní správa

Victor Capesius

kdo to je Victor Capesius?

Victor Capesius byl během druhé světové války od roku 1943 hlavním lékárníkem v koncentračním táboře v Osvětimi a válečný zločinec. Capesius se narodil ve městě Szerdahely (dnešní Rumunsko) v dobách Rakouska-Uherska, kde patřil do rodiny německé menšiny. V Szerdahely úspěšně...

Heslo Victor Capesius se nachází v sekci Zločin

Zeman

kdo to je Zeman?

Zeman patří k nižší šlechtě, toto pojmenování se používá především na území historického Česka, Polska a Uher. Mezinárodně se pro tuto skupinu používá označení gentry. Jednalo se o šlechtice sídlícího na venkově, který se většinou živil zemědělstvím.Zemané postupně odcházeli...

Slovo Zeman je v kategorii Historie

Valentino Rossi

kdo to je Valentino Rossi?

Valentino Rossi je profesionální motocyklový závodník. K závodění ho přivedl otec, který v minulosti také závodil. Už v dětství tak začal jezdit na motokárách a v roce 1990 vyhrál regionální mistrovství v motokárách. Poté skončil pátý na národním šampionátu. Postupně přešel z...

Heslo Valentino Rossi je v sekci Sport


Klíčová slova: přesný význam, formulace, popis, lidé, biografie, slovo, co znamená, kdo to je, informace, lexikon, přesný výraz, popis, pojem, význam slova, vysvětlení, životopis, definice, osobnosti, synonymum, heslo, co to je, wiki, slovník, osobnost, termín, význam pojmu, etymologie, význam, kdo je to

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Afinita

Pojem, výraz, heslo, co je to Afinita?

Cizí slovo afinita znamená v češtině totéž co příbuznost nebo blízkost či vzájemný vztah. Jako odborný termín se vyskytuje v celé řadě oborů. Jako příklad lze uvést chemii - chemická afinita označuje schopnost chemických látek slučovat se s jinými látkami nebo částicemi....

Termín Afinita patří do sekce Věda

Permakultura

Pojem, výraz, heslo, co je to Permakultura?

Permakultura je určitý způsob nahlížení a přístupu k životnímu prostředí, floře i fauně a zemědělství. Někdy bývá zaměňována s ekologickým zemědělstvím, ale to je značně omezený a nepřesný výklad. V permakultuře jde o obnovu a trvalou udržitelnost přírodních zdrojů.Používanými...

Heslo Permakultura je v sekci Příroda

Ješitnost

Pojem, výraz, heslo, co je to Ješitnost?

Ješitnost je nepříliš pěkná vlastnost. Ješitný člověk má o sobě velmi vysoké mínění, myslí si, že je ten nejlepší v čemkoliv ho jen napadne. Má to ale háček - toto vysoké mínění není ničím podložené, většinou k němu není žádný rozumný důvod. Ješitnost bývá obecně přisuzována...

Výraz Ješitnost je v kategorii Psychologie

Tortellini

Pojem, výraz, heslo, co je to Tortellini?

Tortellini, v italštině řečené malé koláčky, mají původ ve městě Bologna. Jsou to těstoviny s náplní, vytvarované do prstencovitého tvaru. Jejich náplň se obvykle zhotovuje z vepřového masa, mortadely a sýru parmezánu. Obvyklým způsobem podávání těchto těstovin je servírování...

Heslo Tortellini se nachází v sekci Jídlo

Paskvil

Pojem, výraz, heslo, co je to Paskvil?

Paskvil je slovo pocházející z italštiny, kde sloužilo jako lidový název antické sochy ztvárňující římského autora satirických veršů Pasquina. Ve starověku byl tento pojem používán pro drobnější publicistické útvary se satirickým zaměřením. Autor byl většinou anonymní. Paskvil...

Heslo Paskvil patří do sekce Literatura

Mikrobiologie

Pojem, výraz, heslo, co je to Mikrobiologie?

Mikrobiologie je pojem pocházející z řeckých slov studium života a malé. Jedná se tedy o druh vědy, který studuje mikroorganizmy, viditelné pouze pod mikroskopem. Nejčastěji zkoumanými objekty mikrobiologie jsou viry a bakterie, především ty, které způsobují infekční choroby...

Termín Mikrobiologie je v kategorii Věda

Hinduismus

Pojem, výraz, heslo, co je to Hinduismus?

Hinduismus je indické náboženství, které vychází z indického kastovního systému. Jeho vyznavači chtějí vysvobodit duševno od hmotného světa. Toho chtějí dosáhnout potlačením vlastní osobnosti a očištěním od žádostivosti. Hinduismus je zvláštní tím, že nemá jednoho zakladatele,...

Výraz Hinduismus je v kategorii Náboženství

Ganache

Pojem, výraz, heslo, co je to Ganache?

Ganache je odborný název pro francouzský krém, tvořený pouze čokoládou a smetanou. Nejčastěji se s ním setkáváme na dortech, pralinkách nebo lanýžích. Suroviny pro přípravu ganache musejí mít vysokou kvalitu a velmi záleží na pečlivé přípravě.Čokoláda nesmí mít nižší obsah kakaa...

Výraz Ganache patří do kategorie Jídlo

Stáž

Pojem, výraz, heslo, co je to Stáž?

Stáž je označení pro dlouhodobější studijní nebo pracovní pobyt. Cílem stáže je získání nových zkušeností. Patří k aktivním formám dalšího vzdělávání. Během stáže lze získat také cenné kontakty, které je možno využít v pracovním i soukromém životě. Stáže nejsou určeny pouze studentům,...

Výraz Stáž se nachází v sekci Školství

Hybnost

Pojem, výraz, heslo, co je to Hybnost?

Hybnost je pojmenování pro fyzikální veličinu, která měří posuvný pohyb tělesa. Jde o součin hmotnosti a rychlosti tohoto tělesa. Jde o vektorovou veličinu, směřující stejně jako rychlost. Hybnost tělesa je stejná jako impulz, který potřebuje síla, aby toto těleso uvedla do pohybu...

Heslo Hybnost se nachází v sekci Fyzika


Klíčová slova: Ješitnost, slovo, přesný význam, popis, vysvětlení, Afinita, Stáž, význam, Hinduismus, Mikrobiologie, Tortellini, Hybnost, slovník, Permakultura, co znamená, pojem, odborné názvosloví, informace, heslo, Ganache, definice, popis, význam slova, názvosloví, odborný výraz, význam pojmu, synonymum, formulace, termín

Další, minulé tipy dne

Tip na středu 22. května 2024        Tip na úterý 21. května 2024
Tip na pondělí 20. května 2024        Tip na neděli 19. května 2024
Tip na sobotu 18. května 2024        Tip na pátek 17. května 2024
Tip na čtvrtek 16. května 2024        Tip na středu 15. května 2024
Tip na úterý 14. května 2024        Tip na pondělí 13. května 2024
Tip na neděli 12. května 2024        Tip na sobotu 11. května 2024
Tip na pátek 10. května 2024        Tip na čtvrtek 9. května 2024