Kdo je to?
Kdo je to? Kdo to byl? Co znamená? Pojmy, významy slov...

Tip na úterý 19. března 2024

Náhodných výběr z osobností, slov odborných termínů, pojmů a hesel

Avicenna

kdo to je Avicenna?

Avicenna, jinak zkratkou celého vlastního jména Ibn Síná, byl perský učenec žijící v období středověku. Je jedním z nejznámějších představitelů islámu a autorem takřka 500 vědeckých spisů. Je označován také jako zakladatel moderní medicíny.Avicennovy spisy se zabývají nejen medicínou...

Text Avicenna se nachází v kategorii Filozofie

Atomista

kdo to je Atomista?

Atomista byl příznivec a vyznavač antického filozofického směru atomismu. Atomisté věřili, že svět je složený z nedělitelných, neměnných a věčně existujících částic, atomů, pohybujících se v prázdnu. Tento omyl vyvrátila věda až v novověku (atomy jsou dělitelné a nejsou věčné,...

Heslo Atomista se nachází v sekci Filozofie

Zlobivec

kdo to je Zlobivec?

Zlobivec je člověk, který zlobí, tedy se nechová podle společenských, zákonných a dalších norem.Označení zlobivec se obvykle používá spíše pro děti (častěji pro chlapce), lze jej ale použít i pro dospělého člověka."Zlobení" je poměrně široká škatulka nevhodného chování - dítě...

Heslo Zlobivec se nachází v kategorii Vlastnosti

Kaligraf

kdo to je Kaligraf?

Kaligraf je umělec, který se specializuje na umělecké psaní nebo kreslení písmen a znaků. Samotné slovo kaligrafie je řeckého původu a pochází ze slov kallos (krásný) a grafos (písmo). Jedná se o umělecký styl psaní, který zdůrazňuje estetiku písma, psaných slov i znaků. Kaligrafové...

Text Kaligraf je v sekci Profese

Jan Cemper

kdo to je Jan Cemper?

Jan Cemper je známý jako místní politik, aktivista a autor blogu zaměřeného především na obhajobu práv různých skupin, především menšin. Je zastáncem multikulturalismu a prosazuje i zvýšení ochrany zvířat a jejich práva.Jan Cemper dává podněty a ohlášení mnoha demonstrací, které...

Text Jan Cemper se nachází v kategorii Politici

Rektor

kdo to je Rektor?

Rektor je nejvýše postavený hodnostář vysoké školy nebo univerzity. Rektor stojí v čele úřadu nazvaného rektorát. Rektora navrhuje akademický senát a do úřadu ho jmenuje prezident republiky. Zástupce rektora se nazývá prorektor. ...

Text Rektor patří do sekce Školství

Josif Stalin

kdo to je Josif Stalin?

Josif Stalin, původním jménem Josif Vissarionovič Džugašvili, byl politik a revolucionář pocházející z Gruzie. Od roku 1922 do roku 1952 působil jako generální tajemník Komunistické strany sovětského svazu. Jako osobnost má své velké odpůrce, ale i menší část příznivců. Ti oceňují...

Text Josif Stalin se nachází v kategorii Politici

Zeť

kdo to je Zeť?

Budu-li rodičem (matkou nebo otcem) dcery a ta se vdá, její manžel bude mým zetěm. ...

Slovo Zeť je v kategorii Vztahy

Hasič

kdo to je Hasič?

Hasič, dříve nazývaný požárník, je člen profesionální nebo dobrovolné hasičské jednotky. Hasiči mimo hašení požárů pomáhají s vyprošťováním osob při dopravních nehodách, zabraňují únikům chemikálií, pomáhají s vyprošťováním osob, pomáhají při povodních, věnují se prevenci a mnoha...

Slovo Hasič se nachází v kategorii Profese

Bednář

kdo to je Bednář?

Bednář je řemeslník věnující se bednářství, tedy výrobě sudů, kádí, beček a jiných dřevěných nádob a také jejich opravám. Toto řemeslo je známo již od středověku. Jejich výrobky sloužily v běžném životě obyvatelům měst i vesnic. Ukládaly se do nich zásoby, sloužily k uchování...

Text Bednář je v kategorii Profese


Klíčová slova: popis, přesný výraz, osobnosti, význam, vysvětlení, přesný význam, wiki, definice, význam pojmu, kdo to je, synonymum, lidé, osobnost, kdo je to, pojem, lexikon, slovo, slovník, termín, životopis, informace, etymologie, biografie, formulace, heslo, popis, co to je, význam slova, co znamená

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Cepín

Pojem, výraz, heslo, co je to Cepín?

Cepín je název důležité speciální součásti výbavy horolezců. Jde o víceúčelový nástroj, který lidem pomáhá při pohybu v obtížném terénu – po ledovcích, sněhových svazích nebo ve skalnatém terénu. Cepíny mají různé délky, většinou od 40 do 90 cm, krátké varianty se hodí do nejobtížnějších...

Heslo Cepín se nachází v kategorii Nástroje

Microsoft Edge

Pojem, výraz, heslo, co je to Microsoft Edge?

Microsoft Edge je název webového prohlížeče firmy Microsoft. Od Windows 10 nahrazuje Internet Explorer pro počítače, smartphone i tablety.Tento prohlížeč by měl přinášet větší efekt, zjednodušení práce a také je menší. Microsoft Edge se instaluje společně s operačním systémem...

Heslo Microsoft Edge se nachází v sekci Software

Konvektomat

Pojem, výraz, heslo, co je to Konvektomat?

Konvektomat je pojmenování pro kuchyňský přístroj využívaný především profesionály. Hlavní předností je kombinace funkcí parní a horkovzdušné trouby. Při rozdílných teplotách je tak možno využívat vlhké i suché teplo a také oba druhy tepla kombinovat. Hodí se tak pro většinu...

Heslo Konvektomat se nachází v kategorii Technika

Bílá sobota

Pojem, výraz, heslo, co je to Bílá sobota?

Bílá sobota je náboženský křesťanský svátek, součást Velikonoc. Následuje po Velkém pátku a předchází Velikonoční neděli. Křesťané věří, že se jedná o den, kdy Ježíš Kristus ležel v hrobě před svým zmrtvýchvstáním. Na Bílou sobotu neprobíhají žádné bohoslužby a je zvykem navštěvovat...

Výraz Bílá sobota je v sekci Náboženství

Isofix

Pojem, výraz, heslo, co je to Isofix?

Jako isofix se označuje mezinárodně uznávaný standard na ukotvení dětské autosedačky. U tohoto systému se schválené dětské autosedačky propojí s konstrukcí automobilu za pomoci pevných třmenů. Výhodou systému je pevné a jednoduché ukotvení sedačky v autě. Normované body se nachází...

Termín Isofix se nachází v kategorii Technika

Sociologie

Pojem, výraz, heslo, co je to Sociologie?

Sociologie je jednou ze společenských věd, která se zabývá sociálními problémy a životem jedinců, různých skupin i celé společnosti. Náhledy na její obsah a předmět zájmu mohou být různé, proto se lze setkat s definicemi jako věda o složení společnosti, lidském jednání, sociálních...

Pojem Sociologie je v kategorii Věda

Evoluce

Pojem, výraz, heslo, co je to Evoluce?

Dlouhodobý proces vývoje probíhající úplně samovolně bez vnějšího zásahu. V biologii jde o vývoj, během něhož postupně z neživé hmoty vznikl na Zeměkouli rozmanitý život. Kulturní evoluce je vývoj dosažený pomocí sociálního učení a předávání vzorců chování a schopnost adaptovat....

Heslo Evoluce patří do sekce Věda

Číslovka

Pojem, výraz, heslo, co je to Číslovka?

Číslovka je slovo, které je nositelem číselného významu a označuje pořadí, počet, podíl, množství, násobek.Číslovky mají různé významy, podle toho se pak dále člení na základní, druhové, řadové násobné či podílné. Číslovka dále může být určitá nebo neurčitá. Určitá číslovka vyjadřuje...

Termín Číslovka se nachází v kategorii Český jazyk

Trestní bezúhonnost

Pojem, výraz, heslo, co je to Trestní bezúhonnost?

Trestní bezúhonnost je pojmenování lidské vlastnosti označující to, že osoba trestně bezúhonná nemá v minulosti žádné odsouzení za trestný čin, nedopustila se přestupků, žije řádným životem a zodpovědně plní své povinnosti. Někdy se pojem používá pouze k vyjádření skutečnosti,...

Heslo Trestní bezúhonnost je v sekci Právo

Litosféra

Pojem, výraz, heslo, co je to Litosféra?

Litosféra představuje pevnou, obalovou vrstvu planety Země. Je tvořena zemskou kůrou a svrchní částí zemského pláště.Tloušťka litosféry se pohybuje průměrně v rozmezí 70 až 100 kilometrů. Litosféra je členěna na tzv. litosferické desky, což jsou bloky, které plavou na plastické...

Pojem Litosféra je v kategorii Věda


Klíčová slova: Litosféra, co znamená, Microsoft Edge, popis, wiki, informace, Konvektomat, význam pojmu, definice, co to je, Sociologie, Evoluce, význam slova, popis, Trestní bezúhonnost, formulace, Číslovka, Isofix, pojem, slovník, Cepín, synonymum, termín, heslo, Bílá sobota, přesný výraz, vysvětlení, slovo, názvosloví

Další, minulé tipy dne

Tip na středu 22. května 2024        Tip na úterý 21. května 2024
Tip na pondělí 20. května 2024        Tip na neděli 19. května 2024
Tip na sobotu 18. května 2024        Tip na pátek 17. května 2024
Tip na čtvrtek 16. května 2024        Tip na středu 15. května 2024
Tip na úterý 14. května 2024        Tip na pondělí 13. května 2024
Tip na neděli 12. května 2024        Tip na sobotu 11. května 2024
Tip na pátek 10. května 2024        Tip na čtvrtek 9. května 2024