Kdo je to?
Kdo je to? Kdo to byl? Co znamená? Pojmy, významy slov...

Tip dne na sobotu 21. listopadu 2020

Často hledané pojmy, osobnosti, výrazy, odborné termíny a slova

Paroháč

kdo je to Paroháč?

Paroháč je slovo používané pro pojmenování muže, kterému žena byla nebo je nevěrná. Pojmenování nebo výraz nasadit parohy se užívají v mnoha jazycích a jsou známá i z literatury. Původ názvu paroháč se odvozuje buď od chování samců jelenů, kdy v období říje odhánějí všechny možné soky od svých laní, nebo historicky od byzantského císaře Andronika Komnéna, který měl ve zvyku darovat mužům svých milostnic jelení parohy, kterými jim propůjčoval různé výhody, například právo lovit v císařských revírech.

Text Paroháč patří do sekce Hanlivé

Řezník

kdo je to Řezník?

Řezník je umělecký pseudonym českého rappera, který se vlastním jménem jmenuje Martin Pohl. Věnuje žánru horrorcore. Hudbou se zabývá od roku 2002, vystupuje v masce. Věnuje se také tvorbě kreslených vtipů zvaných Martyho frky se stejnými náměty a slovníkem, jaké jsou typické pro jeho hudební tvorbu. Pro jeho tvorbu je charakteristický cynismus, sexismus, značná vulgarita až oplzlost. Kvůli obsahu jeho textů na něj již bylo podáno několik trestních oznámení, ale všechna byla u soudu zamítnuta. V jeho textech by se mělo jednat o nadsázku, ovšem ne každý to tak může chápat. Největší reklamu Řezníkovi udělalo jeho vyřazení z ankety Český slavík v roce 2013, právě kvůli údajné propagaci násilí a vulgaritě jeho textů. Řezník má mnoho odpůrců, ale velmi početná je skupina jeho příznivců.

Heslo Řezník se nachází v sekci Hudba

Gérard Depardieu

kdo je to Gérard Depardieu?

Gérard Depardieu, celým jménem Gérard Xavier Marcel Depardieu, je herec působící v divadle, televizi i filmu. Jeho momentálním bydlištěm je Rusko, protože se chtěl vyhnout zaplacení milionářské daně. Po nelehkém dětství začal na popud přítele studovat herectví a velmi brzy se stal úspěšným především v divadelních rolích. S filmem začal až později, i jako filmový herec získal rychle popularitu a byl oceněn různými vyznamenáními i cenami, Césary a Zlatým glóbem. Gérard Depardieu nejčastěji hraje v komediích, ale je schopen ztvárnit jakoukoli roli. K jeho nejznámějším filmům patří například Zelená karta, Cyrano z Bergeracu, 1492: Dobytí ráje a další.

Slovo Gérard Depardieu se nachází v kategorii Herectví

Šprt

kdo je to Šprt?

Šprt je označení pro velmi pilného žáka, který má tendence naučit se vše nazpaměť. Typické pro šprta je to, že nerozumí vtipu a má specifické chování – pociťuje nutnost usměrňovat ostatní, napomínat je, popřípadě na ně a jejich chování upozorňovat a donášet. Ve třídě sedí co nejblíže učitelského stolu a v lavici bývá sám, pokud mu není násilně přidělen jiný spolužák. Pokud má kamarády, jedná se o další šprty stejného zaměření. Většina učitelů má šprty v oblibě a často je chválí a dávají za vzor ostatním.

Slovo Šprt se nachází v kategorii Hanlivé

Strýc

kdo je to Strýc?

Strýc je označení člověka v příbuzenském vztahu. Jedná se o osobu - muže, bratra některého z rodičů, popřípadě manžela sourozenců rodičů. Nerozlišuje se přesný příbuzenský vztah jako v dřívějších dobách, kdy strýc byl pouze otcův bratr, matčin bratr se nazýval ujec, manžel otcovy sestry tetec, manžel matčiny sestry pak posel. Toto označení se nepoužívalo důsledně, zčásti se zachovalo na Slovensku. Pojmenování strýc se užívalo také na venkově pro osoby nepříbuzného vztahu, známé, sousedy a přátele.

Slovo Strýc se nachází v kategorii Vztahy

Kriminalista

kdo je to Kriminalista?

Kriminalista je ten, kdo vyšetřuje a objasňuje protiprávní jednání, tedy přestupky a trestné činy, popř. zločiny. Musí tedy dobře znát jak zákony, tak nejrůznější metody vyšetřování a uplatňovat ve své práci nejnovější vědecké poznatky. Kriminalista tedy čerpá také z psychologie, psychiatrie, sociologie, pedagogiky, práva a dalších vědních disciplín.

Slovo Kriminalista je v sekci Zločin

Padělatel

kdo je to Padělatel?

Padělatel je autor padělku neboli falzifikátu. Vyrábí tedy předměty, které jsou vydávány za podobné nebo stejné cennější věci. Může se jednat o nejrůznější falza, například peníze, dokumenty, nejrůznější listiny, starožitnosti nebo umělecké předměty. Padělatel čili falzátor může napodobovat také různé zboží, především výrobky známých značek. Podle toho, co je paděláno, kvalifikuje se toto jednání jako podvod nebo jako trestný čin. Falšování výrobcům originálů způsobuje značné finanční ztráty.

Slovo Padělatel se nachází v kategorii Zločin

Dramaturg

kdo je to Dramaturg?

Profese dramaturga je neodmyslitelně spjatá s filmem a s divadlem. Úkolem dramaturga je výběr a sestavení repertoáru v televizi, v divadle, v rozhlase apod. Ve filmové branži je dramaturg odpovědný za literární přípravu filmu.

Slovo Dramaturg se nachází v kategorii Profese

Helena Růžičková

kdo je to Helena Růžičková?

Helena Růžičková byla nezapomenutelná herečka, kterou proslavily především komedie Zdeňka Trošky Slunce, seno….. Jako dítě se herečka věnovala baletu a hostovala dokonce v Národním divadle. Z politických důvodů nebyla přijata na DAMU, uměleckou kariéru začala jako technička a choreografka, teprve později jako herečka. Začínala v Činoherním klubu, byla členkou souboru Divadla Na Zábradlí. Nejvýraznější role vytvořila ve filmu, k nejpopulárnějším patří Vlak dětství a naděje, Přítelkyně z domu smutku, Dívka na koštěti, Pane, vy jste vdova, Z pekla štěstí, série o Homolkových, Kameňák a další. Helena Růžičková se zapojila i do politiky, věnovala se charitě a zabývala se astrologií, ezoterikou a okultizmem. Úspěšně bojovala s rakovinou, podlehla však selhání ledvin.

Text Helena Růžičková je v kategorii Herectví

Lékárník

kdo je to Lékárník?

Lékárník, popřípadě farmaceut, je odborníkem, který připravuje léky v lékárně. Tyto léky může vydávat buď na předpis lékaře nebo bez předpisu ve volném prodeji. Musí znát základní informace o prodávaných nebo vydávaných lécích a doplňcích a tyto informace sděluje zákazníkům. Zákazníky obsluhuje, pomáhá jim s výběrem a případně s nimi probírá také to, zda je použití léku nebo potravinového doplňku vhodné. Lékárník nabízí také léčivou i dekorativní kosmetiku a prostředky péče o tělo, věnuje se i prodeji některých veterinárních přípravků.

Text Lékárník je v kategorii Profese


Klíčová slova: wiki, biografie, pojem, co to je, definice, heslo, význam pojmu, popis, životopis, popis, formulace, termín, slovo, synonymum, osobnosti, význam, přesný výraz, vysvětlení, přesný význam, lexikon, kdo je to, informace, kdo to je, lidé, etymologie, co znamená, význam slova, osobnost, slovník

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Přečin

Pojem, výraz, heslo, co je to Přečin?

Přečin je právní pojem, který existoval již v dobách Rakouska-Uherska a fungoval na území Československa. Jednalo se o čin závažnější, než jakým byl přestupek, ale méně závažný, než zločin. Přečiny se projednávaly u soudu v jednodušším procesu. Pojem přečin v československém právním povědomí zůstal až do roku 1950, kdy byly přečiny a zločiny sloučeny do jedné kategorie. Od roku 1970 se ovšem opět pojem přečin objevil v zákoně a zrušen byl až v roce 1990. V dnešní době se již slovo přečin opět vyskytuje v právním světě, když byly zavedeny díky trestnímu zákoníku z roku 2010.

Termín Přečin je v kategorii Právo

Výchova

Pojem, výraz, heslo, co je to Výchova?

Cílevědomá vzdělávací činnost. Jejím cílem je připravit člověka pomocí učení a zprostředkování znalostí na jeho budoucí život. Existují různé druhy výchovy, například autoritářská, založená na přísném dodržování příkazů a zákazů, nebo liberální, která naopak je velmi laskavá a klade minimální požadavky. Demokratická výchova stanovuje určitá pravidla a nechává prostor pro diskusi o různých opatřeních.

Heslo Výchova patří do sekce Psychologie

Rodinný dům

Pojem, výraz, heslo, co je to Rodinný dům?

Rodinný dům je označení pro menší samostatné budovy, které mají jedno či více podlaží a je určená k bydlení. Smí mít maximálně jedno podzemní podlaží, podkroví a dvě nadzemní podlaží. V rodinném domě bydlí většinou jedna domácnost, kterou tvoří rodina, popřípadě další osoby. Dům patří pouze jedinému vlastníkovi a nachází se v něm jeden až tři byty. Rodinné domy mohou být městské, příměstské nebo venkovské.

Termín Rodinný dům patří do sekce Stavebnictví

Jasmínová rýže

Pojem, výraz, heslo, co je to Jasmínová rýže?

Jasmínová rýže je velmi chutným druhem rýže, který se začíná prosazovat i u nás. Má středně velká dlouhá zrníčka žlutohnědé nebo bíložluté barvy. Zemí původu jasmínové rýže je Thajsko, kde jsou ideální klimatické a půdní podmínky. Zde získává jasmínová rýže jedinečnou vůni a chuť. Svůj název získala jasmínová rýže po lehké vůni, která se uvolňuje při vaření. Jasmínovou vůni mají i samotná zrníčka. Oceňovanou vlastností jasmínové rýže je také prokázaný vliv na snížení cholesterolu v krvi.

Termín Jasmínová rýže je v sekci Jídlo

Viber

Pojem, výraz, heslo, co je to Viber?

Viber je aplikace pro chytré mobilní telefony, která umožňuje uživateli zdarma volat a odesílat textové zprávy komukoliv, kdo má tuto aplikaci nainstalovanou.

Heslo Viber se nachází v sekci Počítače

Fibrom

Pojem, výraz, heslo, co je to Fibrom?

Fibrom je označení nezhoubného kožního útvaru. Nejčastěji má podobu "přívěsku" kulatého nebo válcovitého tvaru s tenkou stopkou a bývá červenohnědý. Většinou se jedná o kosmetický problém, který lze snadno odstranit pomocí malého chirurgického zásahu.

Výraz Fibrom je v kategorii Lékařství

Sudé číslo

Pojem, výraz, heslo, co je to Sudé číslo?

Sudé číslo je matematický pojem. Sudé číslo je násobkem dvou. Zda je číslo sudé nebo liché bývá označováno jako parita. V desítkové soustavě je číslo sudé tehdy, má-li poslední číslici sudou. Prvočísla jsou čísla lichá. Jediným sudým prvočíslem je číslo 2. Množina sudých čísel je nekonečná. Sudá a lichá čísla mají svá pravidla i při provádění základních aritmetických operací jako je sčítání, odčítání, násobení a dělení.

Heslo Sudé číslo se nachází v sekci Matematika

Syrovátka

Pojem, výraz, heslo, co je to Syrovátka?

Syrovátka vzniká při výrobě tvarohu z mléka. Aby vznikl tvaroh, mléko se úmyslně srazí. Vznikne tak tuhá část (kasein) a tekutá (mléčné sérum nebo syrovátka). V minulosti se syrovátka vylévala jako odpadní surovina, v současnosti se vysoce cení nízké množství kalorií a vysoký obsah vitamínů a minerálních látek, které syrovátka obsahuje. Při konzumaci je však potřeba dávat pozor na zvýšené množství soli a laktóz, což může způsobit značné problémy alergikům. Používá se jak v tekutém, tak v suchém stavu.

Heslo Syrovátka je v sekci Jídlo

Krumpáč

Pojem, výraz, heslo, co je to Krumpáč?

Krumpáč je název těžkého druhu motyky. Jde o pracovní nástroj, používaný při zemních pracích, které se dělají ručně. Odděluje se jím zemina, narušuje se její povrch a hloubí se jámy. Krumpáč má dvě základní části, dřevěnou násadu, nejčastěji z buku, a ocelového podlouhlého vršku, který je dvoustranný. Na jedné straně se nachází hrot, na druhé části tenčí klín. Jde sice o nekomplikovaný nástroj, ale pro práci s ním je potřeba určité zdatnosti a zkušenosti. Uživatel musí být zdatný také fyzicky. Na krumpáč se nesmí tlačit, je ho potřeba zvednout do určité výšky a pak spustit, aby potřebná energie pro kopání vznikala jen jako důsledek volného pádu. Většinou se využívá širší konec krumpáče, pouze u velmi tvrdých nebo kamenitých povrchů se využívá špičatý konec. Délka násady se pohybuje kolem jednoho metru. Před použitím je potřeba krumpáč vykovat a naostřit.

Výraz Krumpáč patří do kategorie Nástroje

Langoš

Pojem, výraz, heslo, co je to Langoš?

Langoš je smažená placka z kynutého těsta, původem z Maďarska. Z uherské oblasti se langoše postupně rozšířily do dalších států a přes Slovensko i do Čech. Tyto placky se staly oblíbeným hitem nejrůznějších rychlých občerstvení a vzniklo i velké množství receptů pro jejich domácí přípravu. Nejčastěji připravovanou variantou je základní placka potřená česnekem, pokapaná kečupem a posypaná sýrem. Původní maďarský recept doporučoval česnek a sýr, šunku a lečo či kysanou smetanu. Tradiční langoše se připravovaly z chlebového těsta a pekly se v chlebových pecích. Byly oblíbeným snídaňovým jídlem. Současné langoše se smaží a fritují. K domácí přípravě se používá hladká mouka, mléko, droždí, vejce, sůl, zakysaná smetana nebo jogurt. Z propracovaného kynutého těsta se lžící vykrajují kousky, ze kterých se vytvarují placky, Ty se pak smaží v rozehřátém oleji po dobu 2 minut z každé strany.

Výraz Langoš se nachází v kategorii Jídlo


Klíčová slova: význam pojmu, vysvětlení, Syrovátka, pojem, odborný výraz, definice, názvosloví, co to je, přesný význam, heslo, Krumpáč, co znamená, slovo, termín, Přečin, význam slova, popis, wiki, Výchova, informace, Sudé číslo, Rodinný dům, slovník, Viber, Jasmínová rýže, Fibrom, popis, přesný výraz, význam

Další, minulé tipy dne

Tip na neděli 24. ledna 2020        Tip na sobotu 23. ledna 2020
Tip na pátek 22. ledna 2020        Tip na čtvrtek 21. ledna 2020
Tip na středu 20. ledna 2020        Tip na úterý 19. ledna 2020
Tip na pondělí 18. ledna 2020        Tip na neděli 17. ledna 2020
Tip na sobotu 16. ledna 2020        Tip na pátek 15. ledna 2020
Tip na čtvrtek 14. ledna 2020        Tip na středu 13. ledna 2020
Tip na úterý 12. ledna 2020        Tip na pondělí 11. ledna 2020