Kdo je to?
Kdo je to? Kdo to byl? Co znamená? Pojmy, významy slov...

Tip dne na úterý 1. prosince 2020

Náhodná hesla, významy slov, odborné termíny, výrazy, pojmy, osobnosti

Rabín

kdo je to Rabín?

Rabín je čestný titul židovských vzdělanců. Rabín je vysokou náboženskou autoritou, duchovním vůdcem. Slovo rabín znamená "učitel".

Text Rabín patří do sekce Náboženství

Homofob

kdo je to Homofob?

Homofob je člověk, který se obává homosexuálů - vidí v nich např. ohrožení tradičních křeťanských hodnot, jako je rodina, má vůči nim řadu předsudků a často se jedná o fobii z homosexuálů bez zřejmé příčiny.

Slovo Homofob se nachází v kategorii Vlastnosti

Šéfkuchař

kdo je to Šéfkuchař?

Šéfkuchař je vyučený pracovník, který řídí podřízené kuchaře. Nese zodpovědnost za přípravu jídel, jejich vzhled a podávání. Stará se o studenou i teplou kuchyni. Má na starosti skladbu jídelního lístku, určuje pořadí jednotlivých jídel. Šéfkuchař dodržuje kalkulace jídel a orientuje se v nákladech. Zúčastňuje se objednávání, přejímky, zkoušek, ukládání a dalšího zpracování surovin. Podílí se i na přípravách a aranžmá oslav a společenských akcí.

Text Šéfkuchař je v kategorii Profese

Zaměstnanec

kdo je to Zaměstnanec?

Zaměstnanec je člověk v pracovně právním vztahu se svým zaměstnavatelem. Zaměstnanec má povinnost vykonávat předepsanou práci (závislou činnost) a za ni mu náleží mzda nebo plat. Zaměstnancem se může v ČR stát ten, kdo dosáhl alespoň 15 let věku a má dokončenou povninnou školní docházku.

Text Zaměstnanec je v kategorii Profese

Lech

kdo je to Lech?

Lech je bájnou postavou českých a polských mýtů. Údajně měl být bratrem Čecha, se kterým přišel společně na dnešní české území. Odtud pak se svými lidmi odešel směrem na východ do dnešního Polska, kde založil město Hnězdno, Krakov a další města. Lech je mnohem proslulejší v polských lidových pověstech.

Heslo Lech je v kategorii Mytologie

Neurotik

kdo je to Neurotik?

Neurotik je pacient trpící neurózou, tedy duševní poruchou, která se projevuje stavy úzkosti a stresem. Mohou se objevit fobie nebo psychosomatické obtíže.

Text Neurotik je v kategorii Poruchy

Posera

kdo je to Posera?

Posera, též poseroutka nebo srab je hanlivé a posměšné označení pro osobu příliš vystrašenou, bázlivou, bojácnou, expresivně vyjádřeno "posranou strachy". Posera se vyznačuje naprostým nedostatkem odvahy a kuráže, je neustále vystrašený neadekvátně situaci, má tendence podléhat panice a při subjektivním pocitu ohrožení jednat zmatečně nebo zkratovitě. Poserou jeho okolí přirozeně opovrhuje a má z něj legraci.

Text Posera je v kategorii Hanlivé

Honimír

kdo je to Honimír?

Slovem honimír je označován muž, který se dobrovolně nebo nedobrovolně (z důvodu nedostatku sexu) věnuje masturbaci. Slovo honimír lze použít jak jako nadávku tak i jako vtipné označení, pojmenování, oslovení (např. "Přítelkyně jede na víkend za rodiči, budu tedy honimír").

Text Honimír je v kategorii Hanlivé

Josip Broz Tito

kdo je to Josip Broz Tito?

Josip Broz Tito byl jugoslávský politik, známý jako maršál Tito. Je proslulý jako organizátor odporu jižních Slovanů proti italským a německým okupantům za druhé světové války. Později se stal politikem, prezidentem a maršálem Jugoslávie. Odporoval i Stalinovi a po vyloučení Komunistické strany Jugoslávie z Kominterny jako jugoslávská prezident nastavil vlastní cestu k socializmu. Mezinárodní popularitu získal jako vůdce Hnutí nezúčastněných států. Po jeho smrti docházelo k národnostním třenicím a konfliktům, které směřovaly k občanské válce.

Text Josip Broz Tito patří do sekce Panovníci

Sodomita

kdo je to Sodomita?

Slovem sodomita se dříve označoval jedinec, který se dopustil velmi závažného "hříchu sodomského", tedy homosexuálního pohlavního styku mezi muži. V dnešním smyslu je sodomita totéž co zoofil, tedy jedinec trpící sexuální deviací, která se projevuje tak, že se daný jedinec ukájí stykem se zvířaty. Taková záležitost spadá do kategorie trestných činů jako týrání zvířat. Slovo sodomie, sodomita, má původ v Bibli - Sodoma a Gomorra byla dvě mravně zkažená, hříšná města, která Bůh definitivně zničil, vymazal z povrchu zemského.

Heslo Sodomita se nachází v sekci Zločin


Klíčová slova: osobnosti, přesný význam, termín, lidé, význam, slovník, vysvětlení, co znamená, pojem, definice, kdo je to, informace, wiki, etymologie, heslo, osobnost, biografie, kdo to je, lexikon, slovo, význam slova, co to je, přesný výraz, formulace, význam pojmu, popis, popis, synonymum, životopis

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Konvertoplán

Pojem, výraz, heslo, co je to Konvertoplán?

Konvertoplán je pojem pro označení letadla, které těžší než vzduch a při letu může změnit metodu, kterou dosahuje vztlaku. Konvertoplán umí také kolmo startovat i přistát. Je založen na pevném nosném křídle, které při horizontálním letu zajišťuje dostatečný vztlak. Při vzletu a přistání je tento vztlak zajištěn překlopným rotorem. Přistáním a vzletem může konvertoplán připomínat helikoptéru, během letu funguje jako normální letoun.

Heslo Konvertoplán je v kategorii Technika

Verpánek

Pojem, výraz, heslo, co je to Verpánek?

Verpánek je starší druh nábytku. Jednalo se o trojnožku, kterou využívali především ševci. Byla vyrobena z modřínového dřeva, verpánu, které jí dalo název. Trojnožka sloužila jako sedátko, které mělo na přední straně nástavec. Na něj bylo možno připevnit různé potřebné nástroje. Švec zde měl upevněné kopyto a na něm prováděl opravy obuvi. Verpánek používali i sedláci, kteří na něm vyklepávali kosy.

Termín Verpánek je v kategorii Nástroje

Cheerleading

Pojem, výraz, heslo, co je to Cheerleading?

Cheerleading neboli roztleskávání se postupně stalo odvětvím sportu, které je uznáno jako neolympijský sport. Původně šlo pouze o způsob povzbuzování sportovců, postupně se tato činnost zdokonalovala a začala se pro ni vytvářet i náročná choreografie. Účinkujícími jsou převážně ženy, muži se tomuto sportu věnují pouze sporadicky. Roztleskávačky musí mít pohybovou průpravu a dobrou fyzickou přípravu. Vhodná je praxe v tanci nebo gymnastice. Musí totiž zvládat náročné prvky jako skoky, kopy, akrobacii, pohyby rukou, pokřikování a stavbu lidských pyramid. Dobré je věnovat se cheerleadingu již od dětství, soutěží se již v kategorii od šesti let. Další kategorie jsou od 11 a od 16 let.

Pojem Cheerleading patří do kategorie Sport

Podzim

Pojem, výraz, heslo, co je to Podzim?

Podzim je ročním obdobím, které vytváří přechod mezi létem a zimou. Pro podzim je typické sklízení úrody, sběr ovoce a také opadání listí ze stromů. Zkracují se dny, přicházejí deště a postupně se ochlazuje. Vane silnější vítr, který umožňuje typickou podzimní činnost, pouštění draků. Z astronomického hlediska je začátkem podzimu na severní polokouli 23. září a na jižní 21. březen. Zakončením podzimu je 21. prosinec nebo 21. červen. Podzim u nás tvoří měsíce září, říjen a listopad.

Výraz Podzim je v kategorii Příroda

Bipolární porucha

Pojem, výraz, heslo, co je to Bipolární porucha?

Bipolární porucha, označovaná též jako maniodepresivní psychóza, je onemocnění mozku. Dochází při něm k výrazným změnám nálady. Ta se pohybuje od přehnaně dobré nálady (manický stav) až k náladě extrémně špatné (deprese). Mění se také vnitřní energie a práceschopnost. Tyto výkyvy nálad jsou velmi vážné. Člověk v depresi není schopen práce a hrozí sebevražedné sklony, naopak v opačné fázi je nepřirozeně činný a rozjařený a ztrácí zábrany. Nemoc je ovlivňována také prostředím a způsobem života. Léčení je dlouhodobé a probíhá pomocí léků a psychoterapie.

Pojem Bipolární porucha je v sekci Lékařství

Polenta

Pojem, výraz, heslo, co je to Polenta?

Polenta je typické jídlo v Itálii a na Balkáně. Jedná se o kukuřičnou kaši, která je podávána jako příloha nejen k masu, ale i k sýru gorgonzola, salátu nebo zelenině.

Pojem Polenta patří do sekce Jídlo

Špinavé peníze

Pojem, výraz, heslo, co je to Špinavé peníze?

Špinavé peníze je označení pro peníze, které byly získány nelegálním způsobem. Může se jednat například o peníze, které pocházejí z obchodů s drogami, z provozování prostituce či obchodů se zbraněmi. Majitelé takových peněz se snaží tyto zisky zlegalizovat, což se označuje jako praní špinavých peněz. Praní špinavých peněz je trestnou činností.

Výraz Špinavé peníze je v sekci Ekonomie

LPG

Pojem, výraz, heslo, co je to LPG?

LPG (z anglického Liquefied Petroleum Gas) je označení pro zkapalněné ropné plyny, butan, propan a jejich směsi. LPG vzniká rafinací ropy, lze ho získat i ze zemního plynu jako kapalinu oddělovanou od metanu. Do kapalného stavu se dostává z přirozené plynné formy ochlazením nebo stlačením. Odebírá se z tlakové nádoby, přičemž se znovu stává plynem a zvětšuje svůj objem. Je těžší než vzduch.

Pojem LPG je v sekci Zkratky

Kalibrace

Pojem, výraz, heslo, co je to Kalibrace?

Kalibrace je pojem z metrologie. Znamená takové výchozí seřízení měřícího přístroje, aby měřilo přesné hodnoty (např. kalibrace vah, teploměru, tlakoměru atd.).

Pojem Kalibrace je v kategorii Technika

Glycerin

Pojem, výraz, heslo, co je to Glycerin?

Glycerin neboli glycerol je organická sloučenina, bezbarvá tekutina bez zápachu, která se vyskytuje v přírodních tucích. Chutná sladce. V potravinářství se používá jako sladidlo, ale jen v minimálním množství, protože je mírně jedovatý. Jeho hlavní využití je v kosmetickém průmyslu jako přísada do mýdel, krémů nebo zubních past. Používá se i jako přísada do výbušnin.

Termín Glycerin patří do sekce Chemie


Klíčová slova: popis, Cheerleading, termín, popis, wiki, synonymum, informace, význam, pojem, definice, Bipolární porucha, Podzim, Špinavé peníze, význam pojmu, Glycerin, přesný výraz, názvosloví, formulace, vysvětlení, Polenta, slovník, Konvertoplán, odborné názvosloví, odborný výraz, Verpánek, slovo, co to je, co znamená, přesný význam

Další, minulé tipy dne

Tip na neděli 24. ledna 2020        Tip na sobotu 23. ledna 2020
Tip na pátek 22. ledna 2020        Tip na čtvrtek 21. ledna 2020
Tip na středu 20. ledna 2020        Tip na úterý 19. ledna 2020
Tip na pondělí 18. ledna 2020        Tip na neděli 17. ledna 2020
Tip na sobotu 16. ledna 2020        Tip na pátek 15. ledna 2020
Tip na čtvrtek 14. ledna 2020        Tip na středu 13. ledna 2020
Tip na úterý 12. ledna 2020        Tip na pondělí 11. ledna 2020