Kdo je to?
Kdo je to? Kdo to byl? Co znamená? Pojmy, významy slov...

Tip dne na pátek 4. prosince 2020

Další vybraná hesla, osobnosti, odborné termíny a pojmy

Peter Insider

kdo je to Peter Insider?

Peter Insider je autor některých pořadů na Svobodném vysílači a na Youtube vystupuje ve studiu Super Soldier Talk Jamese Rinka. Žije údajně v zahraničí, i když se narodil v Československu. Již v mladém věku se měl stát členem speciální vojenské organizace. Peter Insider je členem ACIO, což je organizace zabývající se kontaktem s inteligentními formami. Má řídit divizi, která se zabývá pobytem mimozemských bytostí na naší planetě.

Text Peter Insider patří do sekce Politika

Ohava

kdo je to Ohava?

Ohava je označení pro velmi ošklivého tvora, šeredu, strašáka nebo obludu. Jedná se o stvoření, které je ohyzdné nebo odporné zjevem, někdy také chováním. Ohava je pojmenování pro muže i ženu, často jde o osobu, která je postižená nějakým tělesným znetvořením nebo má odporné vystupování a chování. Je většinou vyvrhelem, okolní společnost nemá zájem o kontakty s takovými jedinci.

Heslo Ohava je v kategorii Hanlivé

John Travolta

kdo je to John Travolta?

John Travolta je populární herec, zpěvák a tanečník. Na jevišti se objevil již v dětských letech, nedostudoval a vydal se na hereckou dráhu. Začínal rolemi v televizních seriálech, později vynikl v muzikálech. Nominaci na Oscara, Zlatý glóbus a obrovskou popularitu mu vynesl muzikál Horečka sobotní noci. Hvězdné postavení potvrdila role ve filmovém muzikálu Pomáda. Kladná hodnocení získaly i další filmy, Městský kovboj, Výbuch, Zůstat naživu, Dokonalí a rodinné komedie Kdopak to mluví, Chyťte ho!, Operace Zlomený šíp, Tváří v tvář, Barvy moci, Tenká červená linie. Operace Hacker nebo Malý svědek. John Travolta se věnuje také charitě, založil nadaci na památku svého syna, který zemřel v mladém věku na epileptický záchvat.

Heslo John Travolta je v kategorii Herectví

Choreograf

kdo je to Choreograf?

Choreograf je odborník a současně umělec, který je tvůrcem sestavy a koncepce nějakého tanečního projevu, který se realizuje jako tanec nebo balet. Takto bývá nazýván také technický a umělecký vedoucí uměleckého tanečního či baletního souboru. Choreografem se může stát i profesionální tanečník, který se věnuje i výuce tance. Plánuje také veřejná vystoupení, která jsou založena na principech tanečních pohybů, popřípadě i módní přehlídky.

Heslo Choreograf je v kategorii Profese

Amant

kdo je to Amant?

Lehce hanlivé a zastaralé slovo amant znamená milenec, milovník nebo nápadník. Slovo amant pochází z francouzštiny kde má stejný význam. Synonymem slova amant je šamstr.

Heslo Amant je v kategorii Hanlivé

Druid

kdo je to Druid?

Druid byl především keltským knězem, ale působil také jako léčitel, popřípadě bylinkář. Vynikal také jako bard, skladatel básní i písní a mnohdy byl i jejich interpretem. Jako kněz se věnoval výkonu obřadů, spojoval svět lidí a bohů a věštil budoucnost. Typická pro druidy byla úcta ke stromům, proto většina druidských obřadů probíhala v posvátných hájích. Jako představitelé keltské elity působili druidi jako soudci nebo rádci náčelníků a vládců. Jejich zásluhou se šířila lidová slovesnost.

Slovo Druid se nachází v kategorii Nadpřirozené

Pokladní

kdo je to Pokladní?

Pokladní je pracovnice, která je odpovědná za přijímání a výdej financí. Poskytuje také bankovní služby. Pracuje s hotovostí, přijímá ji a vyplácí, poskytuje bankovní a směnárenské služby. Pokladní může pracovat pro organizaci nebo poskytuje služby veřejnosti. Pracuje s tuzemskou i zahraniční měnou. Pokladní vede příslušnou evidenci a záznamy, sleduje stav majetku a jeho hodnotu. K jejím povinnostem patří i evidence, kontrola a archivace účetních dokladů. Pracuje také s doklady pro automatické zpracování.

Text Pokladní patří do sekce Profese

Krakonoš

kdo je to Krakonoš?

Krakonoš je označení pro ducha nebo pána hor. Byl nazýván také Rýbrcoul, což je zkomolenina z německého označení. Jeho úkolem j ochrana hor – Krkonoš, především před různými nepoctivci, hledači pokladů, pytláky, škůdci a chamtivci. V původní podobě byl Krakonoš osoba zlá a trestající, démon a údajný vládce větru. Později vystupoval jako ochránce chudých a spravedlivých. Krakonoše je možno vidět na zobrazeních nebo v pohádkových popisech jako obra nebo naopak malou bytost, která se dokáže různě převtělovat. Ochraňuje hory, žertuje s pocestnými a umí seslat nepříznivé počasí.

Slovo Krakonoš je v sekci Nadpřirozené

Anesteziolog

kdo je to Anesteziolog?

Anesteziolog je lékař – specialista, jehož náplní práce je poskytnutí anesteziologické, intenzivní a resuscitační péče pacientům. Pracuje na anesteziologicko – resuscitačním oddělení nebo na klinice. Při anesteziologické péči připravuje anesteziolog pacienta na operaci, během výkonu vede anestezii a účastní se pooperační péče. Stará se o životní funkce pacienta, konzultuje operační rizika a řeší komplikace s anestezií spojené. Před operací podává premedikaci, rozhoduje o způsobu anestezie – lokální nebo celkové. Anesteziologové pečují i o kriticky ohrožené pacienty a jsou nezbytnými pracovníky v urgentní medicíně.

Slovo Anesteziolog je v sekci Lékařství

Čert

kdo je to Čert?

Čert je původně démonická postava ze slovanských bájí. V českém podání se jedná o postavu z pohádek, obyvatele pekla. Jeho znakem jsou rohy, nápadné kopyto, ocas a ušmudlaná chlupatá kůže. Z pekla se čert vydává mezi lidi, aby získal úpisy a později za své služby duše, které po určené době peklu propadnou. Čert do pekla přemisťuje také duše hříšníků a zlých lidí. V českém podání může být čert i směšnou postavou.

Text Čert je v kategorii Nadpřirozené


Klíčová slova: osobnost, lexikon, význam pojmu, slovník, význam slova, popis, heslo, přesný výraz, lidé, informace, kdo je to, kdo to je, termín, životopis, co to je, přesný význam, vysvětlení, význam, wiki, formulace, popis, etymologie, co znamená, synonymum, pojem, slovo, definice, osobnosti, biografie

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Durální vak

Pojem, výraz, heslo, co je to Durální vak?

Durální vak je název obalu míchy a nervových kořenů, které z míchy odstupují a vedou dále páteřním kanálem i v místech, kde se již mícha nenachází, tedy v místě od dvanáctého hrudního obratle směrem dolů. V durálním vaku ve spodní polovině bederní páteře se nacházejí jenom míšní kořeny. Durální vak hraje významnou roli při onemocněních páteře a rehabilitaci.

Termín Durální vak patří do kategorie Lékařství

Jedličkův ústav

Pojem, výraz, heslo, co je to Jedličkův ústav?

Jedličkův ústav se nachází v Praze. Jde o zařízení pro děti a mladistvé, kteří mají nějaké tělesné postižení. Nejstarší český ústav tohoto typu (založen v roce 1913) poskytuje postiženým vzdělávání, sociální služby, rehabilitaci, rozvoj a využití schopností a dovedností. Zlepšuje tak kvalitu života handicapovaných i jejich rodin. Název má Jedličkův ústav podle jména jednoho ze zakladatelů, MUDr. Rudolfa Jedličky.

Termín Jedličkův ústav patří do sekce Školství

Hřebenáč

Pojem, výraz, heslo, co je to Hřebenáč?

Hřebenáč patři ke střešním krytinám. Jde o takovou střešní tašku, která překrývá ostatní tašky na hřebenu střechy. Má pokrýt místo, kde se na hřebenu setkávají dvě plochy. Hřebenáč se upevňuje buď zvláštním druhem malty, nebo se usadí do speciální připravené drážky. Tyto tašky se musí pokládat v řadě jeden na druhý, jinak by nedokázaly klást dostatečný odpor větru. Mohou mít tvar trojúhelníku nebo polokruhu.

Výraz Hřebenáč je v kategorii Stavebnictví

Valcha

Pojem, výraz, heslo, co je to Valcha?

Valcha se nazývá velmi jednoduchý nástroj, který byl původně určen k praní prádla a dokonce i k výrobě plsti. Původním materiálem pro výrobu valchy bylo dřevo, později se používal plech, sklo a také porcelán. Jedná se o desku, která je vytvarována do žlábků a vlnitých výstupků v rovnoběžném směru. Při praní se prádlo tlačí na žlábky v kolmém směru, rychle se stlačuje a zas uvolňuje. Tak se z prádla odstraňovala špína. Jednalo se o fyzicky velmi náročnou činnost, proto byla později pro praní vyvinuta pračka. V současnosti se valcha používá jako hudební nástroj. Má drnčivý zvuk, kterého se dosahuje pomocí tyček nebo paliček. Přejížděním přes plochu nebo klepáním se získávají typické zvuky, popřípadě může valcha nahradit bubínek nebo činely.

Pojem Valcha je v sekci Nástroje

Zrcadlovka

Pojem, výraz, heslo, co je to Zrcadlovka?

Jako zrcadlovka se označuje typ fotoaparátu, který k zobrazení scény používá v hledáčku zrcadlo. Existují různé druhy zrcadlovek - jednooká, digitální jednooká, dvouoká nebo nepravá. Pojmem jednooká zrcadlovka se používá ve chvíli, kdy je zrcadlo sklopné a jeden objektiv se používá pro expozici i pro hledáček. Digitální jednooká zrcadlovka má oproti běžným digitálním foťákům dvě zásadní nevýhody - většinou nebylo možné fotografovat na displej, ani pořizovat videosekvenci. Dvouoká zrcadlovka má dva objektivy. Nepravé zrcadlovky jsou digitální fotoaparáty zobrazující obraz elektronickou cestou.

Výraz Zrcadlovka patří do sekce Hardware

Rádius

Pojem, výraz, heslo, co je to Rádius?

1. V matematice značí pojem rádius (zkratka r) poloměr kružnice, tedy vzdálenost libovolného bodu kružnice od jejího středu. 2. V lékařství je slovem rádius označována vřetenní kost. 3. obecně: běžně se se slovem rádius setkáme v sousloví "akční rádius", což znamená "pole působnosti, dosah vlivu", a to v nejrůznějších kontextech.

Výraz Rádius se nachází v kategorii Matematika

Chronograf

Pojem, výraz, heslo, co je to Chronograf?

Slovo chronograf se může vykládat hned ve čtyřech významech. 1) Jedná se o stopky, hodinky a hodiny, které jsou vybavené funkcemi pro přesné počítání kratších časových intervalů. 2) Též pod názve chronoskop se rozumí přístroj určený k mechanickému odměřování času, který časové údaje zaznamenává například jako časové značky, na proužek papíru. 3) Jako málo používané knižní označení pro kronikáře či letopisce. 4) Speciální středověká kniha, ve které je souhrnný přehled všeobecných dějin. Tyto knihy vznikaly hlavně v Rusku od počátku čtrnáctého století.

Termín Chronograf je v kategorii Technika

Gazpacho

Pojem, výraz, heslo, co je to Gazpacho?

Gazpacho je název polévky, jejíž původ je ve Španělsku a podává se studená. Jejím základem je zelenina, především rajčata a papriky. Variant přípravy a receptů je mnoho a jsou snadno dohledatelné na internetu. Důvodem, proč se gazpacho servíruje studené, je teplé klima ve Španělsku - zatímco v horku není teplé jídlo zrovna lákavé, studená polévka osvěží.

Termín Gazpacho se nachází v kategorii Jídlo

Kondenzační kotel

Pojem, výraz, heslo, co je to Kondenzační kotel?

Kondenzační kotel je moderní varianta kotle určeného k vytápění. Hlavní výhodou je schopnost kotle odebírat teplo z vodních par v odcházejících spalinách. Kondenzace zde funguje tak, že spaliny jsou ochlazeny ještě před tím, než se dostanou do okolního vzduchu. Tak zůstane ve vytápěcím systému i teplo, které bylo původně absorbováno do výparů. Díky kondenzačnímu kotli tak lze získat zpět tu část tepla, kterou klasické kotle nechávají odejít komínem.

Pojem Kondenzační kotel je v sekci Technika

Server

Pojem, výraz, heslo, co je to Server?

Slovem server se v informatice označuje ve většině případů jeden počítač, který má na starosti poskytování služeb nebo správu počítačového programu, jenž tyto služby vykonává. Servery mohou být umístěny ve speciálně vyčleněné místnosti nebo volně. Speciální místnost se označuje jako serverovna. Server služby dále distribuuje ke klientům. Počítače určené pro server by měly být výkonnější, než počítače pro běžné uživatele, protože musí utáhnout mnohem náročnější operace. Z toho důvodu se může stát, že se spojí několik počítačů do počítačového clusteru za pomoci speciálního softwaru.

Výraz Server patří do kategorie Internet


Klíčová slova: formulace, Gazpacho, slovník, co to je, synonymum, odborné názvosloví, co znamená, názvosloví, Jedličkův ústav, popis, Valcha, Kondenzační kotel, Zrcadlovka, Rádius, termín, heslo, Chronograf, odborný výraz, Hřebenáč, informace, wiki, Server, význam pojmu, slovo, přesný význam, přesný výraz, význam, význam slova, pojem

Další, minulé tipy dne

Tip na neděli 24. ledna 2020        Tip na sobotu 23. ledna 2020
Tip na pátek 22. ledna 2020        Tip na čtvrtek 21. ledna 2020
Tip na středu 20. ledna 2020        Tip na úterý 19. ledna 2020
Tip na pondělí 18. ledna 2020        Tip na neděli 17. ledna 2020
Tip na sobotu 16. ledna 2020        Tip na pátek 15. ledna 2020
Tip na čtvrtek 14. ledna 2020        Tip na středu 13. ledna 2020
Tip na úterý 12. ledna 2020        Tip na pondělí 11. ledna 2020