Kdo je to?
Kdo je to? Kdo to byl? Co znamená? Pojmy, významy slov...

Tip dne na úterý 19. ledna 2021

Výběr osobností, pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Brepta

kdo je to Brepta?

Brepta je pojmenování osoby, která má neustálou potřebu vyjadřovat se a povídat i tehdy, když o to nikdo nestojí. Breptův projev nebývá souvislý, někdy může zcela postrádat smysl. Neustálé mluvení tohoto člověka těší, hovoří v situacích, kdy to není vhodné a nikdo to od něj nevyžaduje. Označení je možno použít i u malých dětí, které si vymýšlejí, zde se jedná spíše o zlehčení situace – „ty jsi náš malý brepta“ a podobně.

Text Brepta je v kategorii Vlastnosti

Kopilot

kdo je to Kopilot?

Kopilot čili druhý pilot ve velkém dopravním letadle je označení pro pilota, který se na palubě letadla věnuje jiným činnostem než kapitán letadla (první pilot). S prvním pilotem se střídá a asistuje mu. Druhý pilot musí být plně kvalifikovaný stejně jako první pilot. Kopilot mívá na nárameníku tři pruhy, kapitán čtyři. Někdy může mít místo proužků hvězdičky.

Slovo Kopilot je v sekci Profese

Hana Maciuchová

kdo je to Hana Maciuchová?

Hana Maciuchová je filmová, divadelní i televizní herečka. Již na gymnáziu hrála v ochotnickém divadle, později studovala na DAMU. Zde rozvíjela svůj talent pod vedením mnoha výrazných hereckých osobností. Sama pak začala vyučovat na konzervatoři. Nejdříve hrála v Divadle za branou a nyní je herečkou v Divadle na Vinohradech. Televizní diváci ji znají třeba z Krkonošských pohádek, Nemocnice na kraji města, Chalupářů nebo Ulice. Hana Maciuchová ke také nositelkou řady ocenění, včetně Medaile Za zásluhy v oblasti kultury.

Slovo Hana Maciuchová je v sekci Herectví

Etnograf

kdo je to Etnograf?

Etnograf je člověk vzdělaný v oboru česky nazývaném národopis (etnografie). Předmětem zkoumání etnografie jsou zvyky, umění, folklor, tradice a společenské uspořádání v různých lidských společnostech. Většinou se zabývá skupinami na starším stupni vývoje (sem patří např. různí afričtí a jihoameričtí domorodci, obyvatelé tichomořských ostrovů atd.).

Heslo Etnograf se nachází v sekci Profese

Poberta

kdo je to Poberta?

Poberta byl původně sobecký člověk, který chce pro sebe vždy získat největší podíl, nyní se užívá více ve významu zloděj, převážně kapesní zloděj či pachatel drobných krádeží. V Čechách se říkalo poberta donu Martinovi doef Huerta, který byl v době třicetileté války císařským generálem. Za zásluhy získal kromě jiného hrad Velhartice, který si zvolil za své sídlo a postavil zde nový palác, kde usídlil svou milenku a uložil veškerý majetek, který naloupil.

Text Poberta patří do sekce Hanlivé

Podrazák

kdo je to Podrazák?

Podrazák je člověk falešné morálky a jednání. Neváhá někoho podvést - podrazit, jenom aby dosáhl svých cílů. Podrazák nemívá žádné zábrany, netrápí ho výčitky svědomí a špatného a zlého chování se dopouští opakovaně a naprosto úmyslně, vždy s určitým záměrem. Podrazák bývá mazaný a rafinovaný, neboť se zřejmé, že čím chytřeji a obezřetněji si počíná, aby jeho oběť nic netušila, tím má větší šanci na úspěch a tím je také zákeřnější a nebezpečnější. Pokud by si na tohle nedal pozor, jeho okolí by ho brzy "prokouklo" a jeho nekalé pletichy by mu překazilo.

Heslo Podrazák je v kategorii Hanlivé

Sketa

kdo je to Sketa?

Sketa je nadávka pro zbabělého nebo lakomého člověka, přičemž první význam je častější. Pokud někoho nazveme sketou, domníváme se o něm, že je proradný, podlý a zákeřný mizera. Jedná se o poměrně staré slovo, do sket si bylo možno nadávat již ve středověku.

Text Sketa patří do sekce Hanlivé

Předškolák

kdo je to Předškolák?

Předškolák je dítě ve věku od 3 do 6 let. Po dovršení tohoto období je dítě schopno navštěvovat školu, což je důvodem pro pojmenování předškolákem. Růst se stabilizuje a pravidelné jsou i váhové přírůstky. Dítě v tomto věku již dobře koordinuje pohyb a umí se samo obsloužit – obléká se, krmí se, používá toaletu a je schopné plnit jednoduché úkoly a domácí práce. Při kreslení zvládá napodobování předloh, postavu člověka v průběhu předškolního období kreslí postupně od hlavonožce k hrubému náčrtu celé postavy. Umí se již dobře a srozumitelně vyjadřovat ve větách, rozšiřuje si slovní zásobu od cca 1500 slov do 2500 slov a používá souvětí. Přednáší říkanky a při předčítání kratších textů bez problémů udrží pozornost. Předškolák je také schopen podat základní informace o své osobě, rodičích, umí popsat své okolí a známé věci a zná hlavní barvy.

Heslo Předškolák je v kategorii Školství

Martha Issová

kdo je to Martha Issová?

Martha Issová je známá česká herečka. Pochází z rodiny, která má k oboru velice blízko, matka je herečka Lenka Termerová a otec režisér Moric Issa. Svou hereckou dráhu začala v Divadle Na Fidlovačce. Vystupovala i v Dejvickém divadle a později se zařadila do souboru tohoto divadla. Martha Issová je známá také z televizních seriálů, např. Dobrá čtvrť nebo Hop nebo trop. K její filmografii patří například filmy Hanele nebo Tajnosti.

Slovo Martha Issová se nachází v kategorii Herectví

Autista

kdo je to Autista?

Autista je jedinec postižený autismem, duševní poruchou, jejíž příčiny nejsou zcela zřejmé. Mohou být částečně dědičné, částečně způsobené vnějšími vlivy, např. znečištěním životního prostředí. Autismus je neléčitelný, jeho rozsah může být různý a diagnostika někdy velmi obtížná. Obecně lze říci, že autisté mají největší potíže s narušeným chováním a mezilidskými vztahy. Někteří autisté jsou v určitých oblastech geniální, mají mimořádné matematické nebo umělecké schopnosti (výtvarné umění). Známý film o autistovi je Rain Man z roku 1988.

Heslo Autista je v kategorii Poruchy


Klíčová slova: wiki, přesný význam, slovník, přesný výraz, osobnosti, lexikon, lidé, životopis, kdo je to, co znamená, synonymum, popis, vysvětlení, slovo, heslo, význam, pojem, definice, co to je, biografie, osobnost, kdo to je, termín, popis, význam slova, etymologie, formulace, význam pojmu, informace

Doporučené pojmy, slova, odborné termíny a výrazy

Lidová slovesnost

Pojem, výraz, heslo, co je to Lidová slovesnost?

Lidová slovesnost vznikala již od nejstarších dob existence lidstva, v době, kdy ještě neexistovalo písmo. Jedná se o literární díla různého rozsahu, která se šířila ústně mezi prostým lidem. Lidová slovesnost byla písemně zaznamenávána až sběrateli lidové slovesnosti, kteří ji zapisovali a převyprávěli. K tomu docházelo nejvíce v 19. století. Tvůrci lidové slovesnosti nejsou známi a díla nemají definitivní podobu. Protože se šíří ústním podáním, mohou být pozměňována a upravována. Do lidové slovesnosti patří například přísloví, pořekadla a pranostiky, pověsti, lidová poezie, písně, pohádky a povídky.

Výraz Lidová slovesnost patří do kategorie Literatura

Národní park

Pojem, výraz, heslo, co je to Národní park?

Národní park označuje rozsáhlé chráněné území, na kterém se nacházejí ekosystémy nezasažené činností člověka nebo kde je jedinečná a přirozená krajina. Jako národní park bývají označovány oblasti nad 1000 ha a ochrana je zde preferována před dalšími činnostmi. Někdy bývají národní parky zřizovány i za účelem navrácení oblasti do původního stavu. Národní parky slouží v určité míře i jako turistická centra. Mnohé národní parky jsou součástí světového přírodního dědictví UNESCO.

Výraz Národní park je v sekci Příroda

Doména

Pojem, výraz, heslo, co je to Doména?

Doména, jinak označovaná také jako doménové jméno, je identifikátorem počítače či počítačové sítě, připojených k internetu. Části doménového jména jsou řazeny posloupně, jednotlivé části jsou od sebe odděleny tečkami. První část přiřazuje konkrétní počítač, poslední část je ta nejobecnější, představuje soustavu počítačů nebo sítí. Tato část je pojmenována také jako doména nejvyššího řádu. Domény je možno označovat čísly, čísluje se odzadu dopředu, doména nejvyššího řádu je tedy doménou 1. úrovně, následuje doména 2. úrovně a další.

Výraz Doména patří do sekce Internet

Vektor

Pojem, výraz, heslo, co je to Vektor?

Veličina, kterou charakterizuje její velikost a směr. Obyčejné číslo má přitom jenom velikost. Vektor popisujeme pomocí souřadnic v souřadnicovém systému. V matematice velikost vektoru určuje číslo, ve fyzice počet fyzikálních jednotek a zároveň směr, jímž působí. V grafickém znázornění vypadá vektor jako šipka.

Termín Vektor je v sekci Matematika

Eufemismus

Pojem, výraz, heslo, co je to Eufemismus?

Eufemismus je označení pro slova či slovní spojení, jejichž úkolem je zmírňovat, zlehčovat nebo zjemňovat nepříjemné situace či nahrazovat vulgárnější slova. Většinou se zaměřují na lepší stránky věcí a používají se v běžném každodenním styku. Eufemismus může být využit také pro skrytí chyb, zmírnění neštěstí, zastření nedostatků, špatného jednání nebo nepořádku. Ve většině jazyků se eufemismy vyskytují běžně, někde se z nich stala i ustálená slovní spojení.

Heslo Eufemismus patří do kategorie Český jazyk

Mantinel

Pojem, výraz, heslo, co je to Mantinel?

Mantinel, jinak také hrazení, je ohrazení herní plochy stěnou buď ze dřeva, nebo umělé hmoty. Je typický pro lední hokej, z dalších sportů třeba pro florbal. Výška mantinelu se měří od ledové plochy a je pro odlišné druhy sportů různá, například v hokeji se jedná o rozmezí 1,15 až 1,22m. Toto hrazení je natřené na bílo, musí být hladké a zcela bezpečné pro hráče, proto je v rozích hřiště zaoblené. Dvířka pro vstup na hrací plochu se otevírají směrem k divákům, všechny další prvky se nacházejí na vnější straně mantinelu. Nad mantinely se dříve nacházela ochranná síť, nyní ji nahradilo plexisklo. Florbal má mantinely nižší, 50cm. I zde je zaoblení v rozích hřiště.

Pojem Mantinel je v kategorii Sport

Pragmatismus

Pojem, výraz, heslo, co je to Pragmatismus?

Pragmatismus je název myšlenkového směru, podle kterého každá myšlenka pochází z konkrétního jednání, tedy praxe. K praxi myšlení také směřuje. U každé myšlenky se hodnotí, zda je užitečná, a ty které se ukázaly prospěnými, jsou označeny za pravdivé. Pragmatismus se zaměřuje na praktičnost a úspěšnost, někdy je až bezohledný. Člověk je chápán jako tvor, který jedná, ne myslí. Vše vychází z toho, co jednající lidé potřebují představy, soudy nebo pojmy jsou podřízeny pravidlům jednání. Ověření pravdivosti se provádí porovnáním s důsledky jednání, užitečností pro jednotlivce a prospěchem společnosti. Významným představitelem pragmatismu byl např. filozof William James, později John Dewey. Navázaly na něj především filozofie vědy, např. behaviorismus.

Pojem Pragmatismus patří do kategorie Filozofie

IP adresa

Pojem, výraz, heslo, co je to IP adresa?

V informatice se setkáváme s čísly značícími síťové rozhraní v počítačové síti, která používá protokol IP. Nejčastěji narazíme na verzi IPv4, který používá 32bitové adresy, nicméně tento zastaralý systém by se měl nahradit verzí IPv6, jež pracuje s 128bitovými adresami. Důvodem nahrazení je, že starý systém již neměl dostatek IP adres. IP protokolem se řídí všechny počítače připojené do sítě.

Termín IP adresa je v kategorii Počítače

Pašmína

Pojem, výraz, heslo, co je to Pašmína?

Pašmína je luxusní forma kašmíru. Patří k drahým a vzácným látkám. Slovo pašmína znamená v perštině vlněnou látku. Vyrábí se z krční srsti koz tibetských. Nejkvalitnější vlna se získává od koz žijících ve vysokých nadmořských výškách. Od jedné kozy se ročně získá pouze maximálně 30 dkg srsti. Ta se pak využívá k výrobě šál. Aby se výsledný produkt zpevnil a byl lesklejší, míchá se s hedvábím. Tkanina je velice tenká a jemná.

Pojem Pašmína je v sekci Materiály

Fundamentalismus

Pojem, výraz, heslo, co je to Fundamentalismus?

Fundamentalismus je pojem označující zásadní setrvávání na základních principech. Pojem pochází z latiny, fundamentum znamená právě základ. Označení fundamentalismus se používá nejčastěji v oblasti náboženství, kde jsou takto pojmenovány směry, které trvají na doslovném výkladu zásadních dokumentů a knih a také na přesném využití těchto výkladů v praktickém životě. Fundamentalismus se vyznačuje netolerováním jiných názorů.

Termín Fundamentalismus patří do sekce Náboženství


Klíčová slova: význam pojmu, Doména, synonymum, Národní park, popis, slovník, popis, heslo, Eufemismus, význam, význam slova, co znamená, informace, Lidová slovesnost, názvosloví, wiki, pojem, definice, Pragmatismus, odborný výraz, Fundamentalismus, vysvětlení, formulace, IP adresa, Mantinel, termín, přesný význam, odborné názvosloví, přesný výraz

Další, minulé tipy dne

Tip na neděli 28. února 2021        Tip na sobotu 27. února 2021
Tip na pátek 26. února 2021        Tip na čtvrtek 25. února 2021
Tip na středu 24. února 2021        Tip na úterý 23. února 2021
Tip na pondělí 22. února 2021        Tip na neděli 21. února 2021
Tip na sobotu 20. února 2021        Tip na pátek 19. února 2021
Tip na čtvrtek 18. února 2021        Tip na středu 17. února 2021
Tip na úterý 16. února 2021        Tip na pondělí 15. února 2021