Kdo je to?
Kdo je to? Kdo to byl? Co znamená? Pojmy, významy slov...

Tip dne na úterý 16. února 2021

Výběr osobností, pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Převor

kdo je to Převor?

Převor je označení pro představeného kláštera u různých křesťanských katolických církevních řádů (dominikáni, augustiniáni atd.)

Heslo Převor je v kategorii Křesťanství

Neplátce DPH

kdo je to Neplátce DPH?

Neplátce DPH je ten, kdo neplatí daň z přidané hodnoty, i když sám podniká. Podnikatel si může sám svolit, zda bude plátcem nebo neplátcem DPH. Být plátcem nemusí být vždy výhodné. Kromě náročnější administrativy u plátců je zde i řada dalších důvodů. Být neplátcem se vyplatí v případě, že zákazníky budou koneční spotřebitelé, tedy neplátci DPH, nebo tehdy, když je na zboží dodavatele uplatněna snížená sazba DPH a zákazníkům se zboží prodává se zvýšeno sazbou DPH.

Text Neplátce DPH patří do sekce Podnikání

Poberta

kdo je to Poberta?

Poberta byl původně sobecký člověk, který chce pro sebe vždy získat největší podíl, nyní se užívá více ve významu zloděj, převážně kapesní zloděj či pachatel drobných krádeží. V Čechách se říkalo poberta donu Martinovi doef Huerta, který byl v době třicetileté války císařským generálem. Za zásluhy získal kromě jiného hrad Velhartice, který si zvolil za své sídlo a postavil zde nový palác, kde usídlil svou milenku a uložil veškerý majetek, který naloupil.

Text Poberta patří do sekce Hanlivé

Morgan Freeman

kdo je to Morgan Freeman?

Morgan Freeman je mnohonásobně oceněný americký herec a režisér. Má svou hvězdu na Hollywoodském chodníku slávy, je nositelem Oscara a Křišťálového glóbu. Herectví se věnoval již jako dítě, ale později začal pracovat jako mechanik. K herectví se Morgan Freeman vrátil a působil především v divadlech a muzikálech. Jeho kariéru odstartovaly filmy Řidič slečny Daisy a Vykoupení z věznice Shawshank. Následovala řada dalších významných rolí, jako např. Million Dollar Baby, Batman začíná a jiné.

Heslo Morgan Freeman se nachází v sekci Herectví

Vylízanec

kdo je to Vylízanec?

Vylízanec je nadávka člověku mdlého rozumu, s tzv. vylízaným mozkem, tedy člověku hloupému, který se chová nevhodným způsobem, nepřiměřeně věku. Vylízanec má problém s normálním chováním, které by odpovídalo obvyklým společenským zvyklostem. V ústním projevu velmi často blábolí. Ve svém okolí nebývá většinou oblíbený.

Text Vylízanec patří do sekce Hanlivé

Optik

kdo je to Optik?

Optik je pracovníkem především v oční optice. Je absolventem vyššího odborného vzdělání nebo vysokoškolského bakalářského studia. Věnuje se především prodeji a úpravám nápravných očních pomůcek, jako jsou brýle nebo brýlové čočky. Optik umí provádět základní vyšetření zraku klienta a vyzná se i v předpisech nápravných očních pomůcek.

Heslo Optik je v kategorii Profese

Lucie Vondráčková

kdo je to Lucie Vondráčková?

Lucie Vondráčková, nyní Plekancová, je zpěvačka, herečka, textařka i dabérka. Je neteří zpěvačky Heleny Vondráčkové, hudebníci jsou i její rodiče – matka textařka, otec herec a zpěvák. Lucie Vondráčková již vydala přes deset alb, která jsou vždy vysoce ceněna, a pravidelně se nachází na čelních místech Českého slavíka. Je absolventkou pražské konzervatoře a Filozofické fakulty UK s titulem PhDr. Věnuje se také moderování a herectví ve filmu i v divadle, dabuje a působí i v rozhlase.

Heslo Lucie Vondráčková je v kategorii Herectví

Specialista ISO

kdo je to Specialista ISO?

Specialista ISO je odborník, který se specializuje na systémy řízení jakosti ve výrobě. Tyto procesy musí umět také organizovat. Je zodpovědný za zajištění stanovené kvality úrovně na vstupu, při samotném procesu a na výstupu. Je také organizátorem celého systému řízení jakosti. Specialista ISO je zpracovatelem studií jakosti, provádí rozbory technologické i ekonomické a hodnotí kvalitu a jakost produktů, výkonů, výstupů a souvisejících služeb. Zpracovává návrhy na zlepšení, prognózy, vyhodnocuje nekvalitní postupy a výrobky a následné ztráty na ziscích. Je zpracovatelem normativů a technických norem, dbá na jejich dodržování, provádí revize a zpracovává protokoly a revizní zprávy.

Text Specialista ISO patří do sekce Profese

Pohrobek

kdo je to Pohrobek?

Jako pohrobek (latinsky posthumus) bývá označováno dítě, jehož otec zemřel dříve, než se narodilo. Právo na pohrobky v různých dobách pohlíželo různě. Někdy byli chápáni jako manželské děti, někdy za takové považovány nebyly, především tehdy, když mezi smrtí otce a narozením dítěte uplynula delší doba. Z českých dějin je nejznámějším pohrobkem král Ladislav. Českým králem se měl stát po Jiřím z Poděbrad. Nebyl jím ale dlouho, krátce před svou svatbou záhadně zemřel. Spekulovalo se o otravě, ale až ve 20. století bylo potvrzeno, že zemřel na akutní leukémii.

Heslo Pohrobek se nachází v sekci Vztahy

Jiří Růžička

kdo je to Jiří Růžička?

Jiří Růžička je pedagog a politik. V roce 2018 se stal prvním místopředsedou Senátu PČR. Působil také jako senátor a zastupitel Prahy 6. Absolvoval studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK, obor český jazyk a literatura a tělesná výchova. Poté vyučoval na několika školách, naposledy na pražském Gymnáziu Jana Keplera, kde zvítězil v konkurzním řízení a stal se ředitelem školy. Jiří Růžička se zabývá koncepcí vzdělávání zvláště na středních školách a podílel se na tvorbě školních vzdělávacích programů. Angažuje se také v zážitkové pedagogice a prevenci sociálně patologických jevů. Za svou práci získal několik cen.

Text Jiří Růžička je v kategorii Politici


Klíčová slova: slovo, etymologie, informace, lexikon, slovník, synonymum, wiki, lidé, kdo je to, kdo to je, definice, formulace, termín, co to je, význam, popis, význam slova, heslo, osobnost, popis, pojem, osobnosti, význam pojmu, biografie, přesný výraz, životopis, co znamená, přesný význam, vysvětlení

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Nový zákon

Pojem, výraz, heslo, co je to Nový zákon?

Nový zákon je druhou částí Bible. Je tvořen 27 knihami, ve kterých je vylíčeno působení a také kazatelská činnost Ježíše Nazaretského. Pokračuje základy křesťanské víry a počátky křesťanství. Nový zákon je zapsán v řečtině a vznikal v letech 50 – 150 našeho letopočtu. Jako celek se objevil ve 2. až 4. století, byl přeložen do dalších jazyků a rozšířil se v celé oblasti Říše římské. Základními částmi Nového zákona jsou evangelia podle Matouše, Marka, Lukáše a Jana, skutky apoštolů, epištoly a Apokalypsa.

Pojem Nový zákon patří do kategorie Náboženství

Bio

Pojem, výraz, heslo, co je to Bio?

Bio je pojem užívaný ve více oblastech, popřípadě i jako zkratka nebo předpona. Často se s ním lze setkat jako se značkou pro výrobky ekologického zemědělství nebo obecně ekologicky prospěšné. Předpona bio pochází z řeckého slova bios, tedy život, a může být využita pro vytvoření mnoha dalších slov s životem souvisejících.

Termín Bio je v kategorii Jídlo

Tunelování

Pojem, výraz, heslo, co je to Tunelování?

Tunelování je relativně nový termín v oblasti financí. Užívá se především pro označení většího finančního podvodu, kdy vedení firmy odčerpává finance do jiných podniků, které členové vedení vlastní prostřednictvím dalších osob. Slovo tunelování vděčí za svůj vznik nedokonalému právnímu prostředí v ČR v 90.letech 20.století. Postupně se rozšířilo i do jiných jazyků.

Heslo Tunelování patří do sekce Právo

Meandr

Pojem, výraz, heslo, co je to Meandr?

Meandr je název používaný pro zákrut řeky, který vznikl boční erozí – tedy vymletím břehu na jedné straně a usazením materiálu n druhé straně. Meandr musí mít středový úhel oblouku větší než 180 stupňů, jinak by se jednalo pouze o říční zákrut. Pokud dojde k zahloubení říčního koryta, oddělí se meandr od zbytku řeky a stane se z něj mrtvé rameno neboli meandrové jezero. Meandry mohou být volné a proměnlivé nebo zakleslé, stálé.

Heslo Meandr je v sekci Příroda

Azyl

Pojem, výraz, heslo, co je to Azyl?

Azyl čili útočiště je pojem pocházející z řečtiny. Jde o formu právní ochrany, která se vztahuje na takového cizince, který ve své vlasti (kde žil nebo byl občanem státu) nemohl zůstat, protože se oprávněně obával pronásledování. Pronásledován může být z různých důvodů, například pro svou rasu, náboženství, politických názorů, sexuálního zaměření, příslušnost k určité sociální skupině apod. Azyl je ovšem udělen jen tehdy, jestliže jsou postoje žadatele legitimní.

Termín Azyl je v kategorii Politika

Kumys

Pojem, výraz, heslo, co je to Kumys?

Kumys je nápoj připravovaný z kvašeného kobylího mléka. Jde o alkoholický nápoj, který je populární především v Ruku a Asii. Vyrábí se v době, kdy mají kobyly hříbata. Kobyly nemohu být při dojení uvázané, zhoršila by se tak kvalita mléka. Pro dojení i přepravu se místo původních měchů z kůže používají plastové nádoby. Kumys se dá pít, jakmile má nakyslou chuť, ale lepší je až po několika dnech. Aby se nezkazil, musí být uložen ve stínu a v chladu zespoda. Typická je nakyslá chuť, nápoj může až štípat. Má vysoké výživové hodnoty, kombinovaný s pečivem tvořil základní stravu pastevců. Mnoho lidí, kteří na nápoj nejsou zvyklí, má po jeho požití obtíže. Kumys, který má nižší obsah alkoholu, může být používán jako léčebný prostředek při bronchitidách, tuberkulóze a dalších onemocněních. Pro jeho podávání existují tradiční nádoby i pravidla, komu má být jaký duh kumysu podáván.

Výraz Kumys je v kategorii Nápoje

Datum splatnosti

Pojem, výraz, heslo, co je to Datum splatnosti?

Datum splatnosti je den, ve který musíte uhradit své finanční závazky. Datum splatnosti bývá uváděn na faktuře nebo je sjednán ve smlouvě. Povinností plátce je uhradit částku tak, aby v den splatnosti byly peníze již na účtu věřitele. Aby byl datum splatnosti určitě dodržen, je nutno peníze odesílat s dostatečným předstihem, jinak se plátce vystavuje sankcím.

Výraz Datum splatnosti je v kategorii Bankovnictví

Monogamie

Pojem, výraz, heslo, co je to Monogamie?

Monogamie znamená vztah s jedním partnerem. Zatímco v přírodě je monogamie poměrně vzácná (vyskytuje se např. u labutí, které mají jednoho partnera celý život), u lidí je spíše ideálem, jehož se ne vždy daří dosáhnout a nevěra je poměrně častým jevem. Bigamie (dvě manželky zároveň) je v našem právním systému trestným činem.

Termín Monogamie je v kategorii Psychologie

Asertivita

Pojem, výraz, heslo, co je to Asertivita?

Asertivita je typ komunikační schopnosti. Člověk, který se chová asertivně, si váží jak sám sebe, tak druhých. Umí projevit to, jak se cítí a co si přeje, ale současně se vžívá do pocitů ostatních. Hněv má pod kontrolou a nenechá se sebou manipulovat. Asertivní chování zajišťuje respekt a jednání takového člověka bývají úspěšná. Asertivita umožňuje jak nalezení kompromisu, tak setrvání na vlastním požadavku. Asertivitě je možno se naučit.

Výraz Asertivita patří do kategorie Psychologie

Linkedin

Pojem, výraz, heslo, co je to Linkedin?

Sociální sít určená pro lidi pohybující se v odborných profesích. Umožňuje svým registrovaným uživatelům udržovat kontakty s lidmi na stejné odborné úrovni. Lidé se mohou připojovat buď přímo pomocí známých kontaktů, nebo si vytvořit svůj profil a životopis a použít ho k hledání pracovních míst a obchodních příležitostí.

Termín Linkedin se nachází v kategorii Internet


Klíčová slova: Nový zákon, Monogamie, přesný výraz, Meandr, slovník, synonymum, význam slova, význam pojmu, popis, Asertivita, Azyl, Kumys, definice, slovo, termín, odborný výraz, wiki, přesný význam, odborné názvosloví, názvosloví, formulace, co znamená, pojem, popis, Linkedin, co to je, Datum splatnosti, vysvětlení, Bio

Další, minulé tipy dne

Tip na neděli 28. února 2021        Tip na sobotu 27. února 2021
Tip na pátek 26. února 2021        Tip na čtvrtek 25. února 2021
Tip na středu 24. února 2021        Tip na úterý 23. února 2021
Tip na pondělí 22. února 2021        Tip na neděli 21. února 2021
Tip na sobotu 20. února 2021        Tip na pátek 19. února 2021
Tip na čtvrtek 18. února 2021        Tip na středu 17. února 2021
Tip na úterý 16. února 2021        Tip na pondělí 15. února 2021