Kdo je to?
Kdo je to? Kdo to byl? Co znamená? Pojmy, významy slov...

Tip dne na pátek 19. února 2021

Další vybraná hesla, osobnosti, odborné termíny a pojmy

Samorost

kdo je to Samorost?

Slovem samorost často označujeme člověka se svérázným, osobitým chováním. Nebývá to myšleno hanlivě- Když někdo nazve někoho samorostem, chce tím pouze zdůraznit originalitu dané osoby.

Heslo Samorost se nachází v sekci Vlastnosti

Kelt

kdo je to Kelt?

Kelt je člen některého ze starověkých kmenů usídlených v Evropě, přímo v sousedství římské říše. Přesné vymezení těchto kmenů je předmětem zkoumání, má se za to, že jejich kořeny jsou starší než 2 tisíce let před naším letopočtem. Tyto kmeny pravděpodobně vznikly sloučením více kultur. Postupně se staly společenstvím, které mělo stejný jazyk, kulturu i náboženství, přesto se nestaly jednotným státem. Později podlehli tlaku Říma a splynuli s ostatním obyvatelstvem. Kelty lze nalézt například v Irsku nebo Skotsku.

Heslo Kelt se nachází v sekci Národnost

Starosta

kdo je to Starosta?

Starosta je termín pro označení funkce osoby, která stojí v čele samosprávného celku, obce, spolku nebo sdružení. Původní význam byl širší, jednalo se i o správce rodového majetku. Název starosta má svůj původ ve výrazu starati se, což vyjadřuje podstatu samotné funkce. Politicky zastupuje starosta určitou obec nebo její část a do funkce je volen zastupiteli. Vede obecní úřad a je členem obecní rady. Podmínkou pro výkon funkce starosty je občanství ČR. Odpovědnost a pravomoci starosty jsou velmi široké, některé úkony musí být schváleny radou nebo zastupitelstvem obce. Starosta může být zastupován místostarostou.

Heslo Starosta se nachází v sekci Politika

Jan Lucemburský

kdo je to Jan Lucemburský?

Jan Lucemburský se stal v roce 1310 českým králem. V roce 1306 byl zavražděn Václav III., poslední Přemyslovec a po dlouhých jednáních byl jako nový král vybrán Jan. Jeho manželkou se stala Eliška Přemyslovna. Jan Lucemburský nebyl v Čechách příliš oblíben, dostal přezdívku král cizinec. Byl otcem Karla IV.

Slovo Jan Lucemburský je v sekci Panovníci

Plánovač výroby

kdo je to Plánovač výroby?

Plánovač výroby, někdy také označovaný jako referent plánování či corporate planner, je člověk, který připravuje podklady pro vytvoření plánů a rozepisuje položky pro jednotlivá pracoviště nebo různé organizační celky menšího rozsahu. Zabývá se přípravou a kompletací dílčích kusů plánu a vyhodnocuje náklady a výnosy v určitých obdobích. Navrhuje rozložení nákladů a případnou optimalizaci. O všech těchto činnostech vede příslušnou evidenci. Plánovač výroby by měl mít odborné střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

Text Plánovač výroby je v kategorii Profese

Pavel Telička

kdo je to Pavel Telička?

Pavel Telička ke politik, původně diplomat a lobbista. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Byl členem KSČ a pracovníkem Ministerstva zahraničních věcí ČSSR. Později působil ve Stálé misi ČR při EU a jako náměstek ministra zahraničí a náměstkem ministra a státním tajemníkem pro záležitosti Evropy. V roce 2004 byl Pavel Telička členem Evropské komise, poté poslancem Evropského parlamentu a místopředsedou Evropského parlamentu.

Slovo Pavel Telička se nachází v kategorii Politici

Sluníčkář

kdo je to Sluníčkář?

Sluníčkář je v současnosti označení pro člověka, který je vždy pozitivně naladěn, umí vyvinout velké nadšení a často bývá značně naivní. V politice mívá označení sluníčkář hanlivý nádech, používá se pro označení jedinců s levicově laděným smýšlením, otevřených multikulturnímu smýšlení, zastávajících lidská práva, pozitivní diskriminaci a požadujících politickou korektnost. Někdy bývá pro sluníčkáře používáno i označení pravdoláskař. Oběma pojmy bývají totiž označováni zastánci výroku Václava Havla o vítězství pravdy a lásky nad lží a nenávistí. Pokud se takto označují sluníčkáři sami, chápou název jako pozitivní, jejich odpůrci však dávají pojmenování sluníčkář i pravdoláskař hanlivý nádech a považují označované osoby za značně naivní.

Heslo Sluníčkář se nachází v sekci Hanlivé

Lampasák

kdo je to Lampasák?

Lampasák bylo pojmenování důstojníka. Dnes je považováno za zastaralé a má hanlivý nádech. Toto označení vzniklo podle pruhů odlišné barvy, které jsou na vnějších švech uniformy. Tyto pruhy se nazývaly lampasy, proto tedy označení lampasák. Jako hanlivé označení se slovo používalo především pro bývalé důstojníky ČSL.

Text Lampasák je v kategorii Hanlivé

Vtipálek

kdo je to Vtipálek?

Vtipálek je pojmenování pro takového člověka, který si rád tropí žerty z ostatních a většinou těžce nese, když si někdo zažertuje na jeho účet. Některé jeho vtípky postrádají originalitu a vkus, postižení se často cítí dotčeni, a vtipálkovo jednání za vtipné nepovažují. Pokud tato osoba své jednání neustále opakuje, dosáhne toho, že ji nikdo nebude brát vážně.

Text Vtipálek patří do sekce Vlastnosti

Chomout

kdo je to Chomout?

Chomout je přeneseně hloupý, nešikovný člověk. Pojmenování pochází od části koňského postroje, která se používala žertem i pro ženichy na svatbách jako symbol určitého druhu omezení. Přeneseně se pak slovo chomout použilo i pro omezeného člověka- omezení může být duševní, takový člověk je mdlého rozumu, nebo je omezený vlastní neschopností pro určité práce, je tedy nešikovný.

Slovo Chomout je v sekci Hanlivé


Klíčová slova: etymologie, význam slova, slovo, formulace, popis, význam, popis, pojem, kdo to je, vysvětlení, biografie, lidé, lexikon, definice, co to je, význam pojmu, přesný význam, životopis, kdo je to, synonymum, termín, osobnost, informace, wiki, osobnosti, slovník, co znamená, přesný výraz, heslo

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Živá čokoláda

Pojem, výraz, heslo, co je to Živá čokoláda?

Živá čokoláda je speciální druh čokolády, která je klasifikována jako zdravá. Vyrábí se z nepražených kakaových bobů, které obsahují velké množství zdraví prospěšných látek, jako jsou hořčík, organická síra, antioxidanty, draslík, vápník, sodík a různé přírodní složky, např. serotonin, triptofan, anandamid a dopamin. Kyselina olejová a nenasycené jednoduché tuky prospívají srdci a zvyšují hladinu HDL. Živá čokoláda si zachovává výživové vlastnosti, které jsou důležité pro lidské zdraví.

Heslo Živá čokoláda je v kategorii Jídlo

Buddhismus

Pojem, výraz, heslo, co je to Buddhismus?

Buddhismus je druh náboženství, rozšířený po celém světě (přes 300 miliónů příznivců). Nejvíce vyznavačů buddhismu žije v Asii, v Japonsku a v Tibetu. Základem buddhismu je mírumilovnost a meditace, konání dobrých skutků a soucit s bližními. Základem tohoto náboženství je učení Gautamy Siddhárthy čili Buddhy. Cílem buddhismu je duchovní osvobození, kterého lze dosáhnout překonáním nejrůznějších tužeb. Podle buddhismu může nirvány dosáhnout každý z vyznavačů, nejen vyvolení, jak je tomu zvykem v jiných náboženstvích.

Termín Buddhismus je v sekci Náboženství

Isofix

Pojem, výraz, heslo, co je to Isofix?

Jako isofix se označuje mezinárodně uznávaný standard na ukotvení dětské autosedačky. U tohoto systému se schválené dětské autosedačky propojí s konstrukcí automobilu za pomoci pevných třmenů. Výhodou systému je pevné a jednoduché ukotvení sedačky v autě. Normované body se nachází na krajních sedadlech vzadu. Systém pomáhá snižovat riziko zranění dětských pasažérů sedících v autosedačce. Tento systém se začal používat v roce 2002 ve Spojených státech.

Termín Isofix je v sekci Technika

Životospráva

Pojem, výraz, heslo, co je to Životospráva?

Životospráva je širší pojem, do kterého se řadí správná výživa, dostatek odpočinku, rozložení zátěže, kvalitní a dostatečně dlouhý spánek a patřičné rodinné zázemí. Pro životosprávu je důležitá regenerace organizmu, kdy si musí odpočinout i nervový systém, a spánek ve vysoké kvalitě. Stravování musí být pravidelné, jídlo v odpovídajícím množství a složení. Práce a odpočinek mají být v rovnováze, soukromý život harmonický. Tělu prospěje také pohybová aktivita a sport, ty posilují také psychiku a sociální vazby.

Pojem Životospráva patří do sekce Lékařství

Rychlost světla

Pojem, výraz, heslo, co je to Rychlost světla?

Rychlost světla a obecně elektromagnetického záření je fázovou rychlostí postupného elektromagnetického vlnění ve vakuu. Její hodnota se stanovuje v metrech za sekundu. Bývá označována písmenem c, která slouží k označení rychlosti světla v látkovém prostředí. Taková rychlost je přirozeným poměrem času a měřítka prostoru a znamená nejvyšší možnost rychlosti šíření informace nebo nějakého signálu.

Pojem Rychlost světla se nachází v sekci Fyzika

Hotspot

Pojem, výraz, heslo, co je to Hotspot?

Hotspot nebo také wi-fi hotspot je místo, kde je k dispozici bezdrátové připojení k internetu. To může být bez hesla a tak volně přístupné, nebo zaheslované. Wi-fi hotspoty bývají např. v restauracích, v nákupních centrech, v kavárnách, na nádražích a podobně.

Termín Hotspot se nachází v kategorii Hardware

Celibát

Pojem, výraz, heslo, co je to Celibát?

Kněží v římskokatolické církvi máme spojené s dodržováním celibátu, což je závazek, že budou žít bez manželského svazku a bez pohlavního styku. Celibát se spojuje s mužským i ženským mnišstvím a některými řeholemi. V dnešní době je povinný celibát hlavním rozdílem mezi římskokatolickou církví a východními církvemi, i protestanty a řeckokatolické církvi. V některých kulturách se požadavek celibátu nemusí pojit pouze s náboženstvím, ale měly by ho dodržovat i osoby na určitých pozicích. Jako příklad poslouží, že u nás se dodržoval celibát u učitelek i v prvních desetiletích 20. století.

Termín Celibát patří do sekce Náboženství

Tolerance

Pojem, výraz, heslo, co je to Tolerance?

Schopnost snášet a přijímat věci, které jsou nepříjemné nebo odlišné od určitého obecně respektovaného názoru. V technice tolerance určuje odchylky od dosažených ideálních hodnot nebo rozměrů. Udává takzvané toleranční pole, rozmezí hodnot od nuly ke kladné a záporné odchylce. Ve společenských vědách jde o ochotu společnosti vydržet a nepostihovat jevy lišící se od známých norem chování.

Výraz Tolerance se nachází v sekci Psychologie

DPH

Pojem, výraz, heslo, co je to DPH?

Velice častou zkratkou používanou v ekonomii je DPH. S tímto se nejspíš setkal každý z nás a jedná se o zkrácenou verzi pro daň z přidané hodnoty. DPH tvoří jeden z nejdůležitějších bodů státního rozpočtu. Daň z přidané hodnoty platí všichni při nákupu většiny zboží či služeb. Dodavatel musí odvádět z provedeného obchodu část hodnoty státu. Základní sazba DPH je v současné době 21% a snížená sazba činí 15%. Evropská unie upravuje DPH pro určité druhy zboží.

Pojem DPH se nachází v sekci Ekonomie

Pedig

Pojem, výraz, heslo, co je to Pedig?

Pedig je typ exotického dřeva, které se používá na výrobu různých košíků, hudebních nástrojů nebo nábytku. Jedná se o vnitřní část stonku ratanové palmy. Po namočení do vody je pedig velmi ohebný a když uschne, drží tvar.

Výraz Pedig se nachází v sekci Materiály


Klíčová slova: přesný výraz, odborné názvosloví, Živá čokoláda, Tolerance, DPH, slovo, co znamená, wiki, přesný význam, pojem, Hotspot, informace, vysvětlení, Celibát, popis, slovník, definice, odborný výraz, co to je, Isofix, heslo, Rychlost světla, význam slova, termín, formulace, Životospráva, význam pojmu, popis, synonymum

Další, minulé tipy dne

Tip na pátek 26. února 2021        Tip na čtvrtek 25. února 2021
Tip na středu 24. února 2021        Tip na úterý 23. února 2021
Tip na pondělí 22. února 2021        Tip na neděli 21. února 2021
Tip na sobotu 20. února 2021        Tip na pátek 19. února 2021
Tip na čtvrtek 18. února 2021        Tip na středu 17. února 2021
Tip na úterý 16. února 2021        Tip na pondělí 15. února 2021
Tip na neděli 14. února 2021        Tip na sobotu 13. února 2021