Kdo je to?
Kdo je to? Kdo to byl? Co znamená? Pojmy, významy slov...

Tip dne na sobotu 20. února 2021

Náhodných výběr osobností, odborných termínů, pojmů a hesel

Hovado

kdo je to Hovado?

Slovo hovado má čtyři významy. Hovado je oblíbená nadávka, synonymum ke slovu blbec. Slovo hovado dříve označovalo kus hovězího dobytka, resp. zdomácnělé zemědělské zvíře (ovce, krávy). V hovorové řeči se používá slovo hovado pro označení velké věci nebo zvířete (např. "podívej se, to není pes, to je hovado"). V neposlední řadě je hovado lidový název ováda bzikavky dešťové.

Heslo Hovado je v kategorii Hanlivé

Karbaník

kdo je to Karbaník?

Karbaník je pojmenování pro vášnivého hráče karet, který při hře dokáže zcela zapomenout na své povinnosti a závazky a je ochoten hrát i o velké částky. Je na hraní tak závislý, že si ho nedokáže odříci. V minulosti dávala hra karbaníkovi nejen pobavení, ale také možnost zapomenout na chudobný život, popřípadě nabízela šanci na velkou výhru. Podobné motivy mají karbaníci i dnes.

Slovo Karbaník je v sekci Záliby

Rami Malek

kdo je to Rami Malek?

Rami Malek, celým jménem Rami Said Malek, je herec, který se proslavil rolí Freddieho Mercuryho ve snímku Bohemian Rapsody a rolí Elliota Aldersona v seriálu Mr. Robot. Vystudoval herectví, hostoval v televizních seriálech a daboval. Hrál ve filmu i v divadle, postupně se vracel k seriálům. Obrat v kariéře pro něj znamenalo setkání s Tomem Hanksem, který Ramimu Malekovi nabídl roli ve filmu Moje krásná učitelka. Poté hrál ve Twilight sáze a několika nezávislých filmech. Za roli Freddieho Mercuryho byl oceněn Oscarem a Zlatým glóbem.

Text Rami Malek je v kategorii Herectví

Aktivista

kdo je to Aktivista?

Aktivista je obecně člověk, který je velmi aktivní (činný) v prosazování něčeho. Známí jsou např. ekologičtí aktivisté, kteří bojují za ochranu přírody často jakýmikoliv prostředky.

Heslo Aktivista je v kategorii Politika

Koudelník

kdo je to Koudelník?

Koudelník byl název povolání. Šlo o obchodníka s koudelí, který byl často i výrobcem věcí, u kterých byla výchozí surovinou právě koudel. Jednalo se o produkty se širokým spektrem využití, například provazy, plachty, pytle a podobně. Koudel byla zbytkem z předení lnu, konopí či juty. V současnosti se již koudel tolik nevyužívá, známá je například instalatérům, kteří ji používají jako těsnění. V dřívějších dobách bylo povolání koudelníka populární a značně výnosné.

Slovo Koudelník se nachází v kategorii Profese

Aristokratka

kdo je to Aristokratka?

Aristokratka je příslušnice privilegované vrstvy, aristokracie. Patří tedy mezi jedince, kteří jsou nositeli určitých výsad. Jedná se o moc a práva a také šlechtický titul a rodový znak čili erb. Aristokratka bývá uznávána doma i v cizině, i když v cizině platí především výsady čestné. Šlechtické tituly v historii uděloval panovník a zpravidla byly dědičné.

Text Aristokratka patří do sekce Historie

Narcis

kdo je to Narcis?

Narcis je buď vytrvalá jarní květina s bílými nebo žlutými květy, která přezimuje jako cibule, nebo označení člověka, který trpí poruchou osobnosti zvanou narcismus. Toto označení vychází z antické mytologie. Narcis je charakteristický tím, že přehnaně oceňuje a obdivuje sám sebe a totéž očekává od svého okolí. Nemá schopnost empatie, bývá arogantní a zajímají ho výhradně jeho vlastní cíle.

Slovo Narcis je v sekci Psychologie

Petr Spálený

kdo je to Petr Spálený?

Petr Spálený je zpěvák, hudebník, skladatel, kytarista, bubeník a flétnista. Uměleckou kariéru začínal jako bigbeatový mutikant, poté vystupoval s kapelou Apollobeat. Jako skladatel komponoval hudbu pro Divadlo Jiřího Grossmanna, je autorem hudby pořadu Zajíc v pytli. Petr Spálený hrál i v několika filmech. V současnosti vzhledem k zdravotnímu stavu nevystupuje.

Heslo Petr Spálený je v kategorii Hudba

Přizdisráč

kdo je to Přizdisráč?

Přizdisráč je velmi nelichotivé označení pro člověka vyznačujícího se absencí kuráže a odvahy. Takový jedinec se bude vždycky radši držet zpátky, do ničeho se nebude plést, aby se do něčeho náhodou tzv. nenamočil. To by bylo do jisté míry pochopitelné, avšak u přizdisráče je míra této opatrnosti až přehnaná. Je to zkrátka politováníhodný zbabělec, který si vyslouží spíš opovržení než cokoli jiného.

Slovo Přizdisráč je v sekci Hanlivé

Josef Suk

kdo je to Josef Suk?

Josef Suk byl skladatel, učitel a houslista. Svým dílem se řadí k pozdnímu romantizmu a české hudební moderně. Byl žákem Antonína Dvořáka a také jeho zetěm. Patří k nejvýraznějším představitelům Dvořákovy školy. Josef Suk pařil k zakladatelům Českého kvarteta, se kterým koncertoval po celém světě. Působil také jako pedagog a rektor pražské konzervatoře a vychoval řadu vynikajících absolventů, ke kterým patřili například Jaroslav Ježek nebo Bohuslav Martinů.

Text Josef Suk patří do sekce Hudba


Klíčová slova: osobnost, heslo, kdo to je, wiki, lidé, přesný význam, vysvětlení, životopis, popis, význam, kdo je to, slovník, osobnosti, slovo, přesný výraz, pojem, význam slova, synonymum, co znamená, význam pojmu, etymologie, biografie, termín, definice, informace, formulace, co to je, popis, lexikon

Doporučujeme tyto odborné pojmy, výrazy a termíny

Habakuk

Pojem, výraz, heslo, co je to Habakuk?

Habakuk nebo jinak také Abakuk byl jedním z dvanácti starozákonních proroků, aspoň to tak tvrdí Bible. Habakuk měl údajně žít kolem roku 600 př. n. l. a měl předvídat zničení města. Jeho proroctví je shrnuto do samostatné knihy. Někdy se stane, že si lidé pletou slovo Habakuk a habaděj. Habaděj znamená, že je něčeho mnoho, avšak výraz Habakuk žádný další význam nemá, jedná se výhradně o židovské mužské jméno.

Pojem Habakuk je v kategorii Náboženství

Switch

Pojem, výraz, heslo, co je to Switch?

Switch neboli česky přepínač je hardwarový prvek, který obsahuje různé množství portů (např. Ethernet portů) a tím umožňuje propojení různých zařízení nebo částí sítě.

Výraz Switch je v kategorii Hardware

Zonky

Pojem, výraz, heslo, co je to Zonky?

Zonky.cz je česká nebankovní společnost zprostředkovávají tzv. peer-to-peer půjčky mezi lidmi. Neúčelové úvěry jsou poskytovány ve výši 20 000 - 500 000 Kč, doba splácení je 6 - 84 měsíců (7 let), poplatek za vyřízení úvěru jsou 2%, úroková sazba je od 3,99 % do 19,99 % p.a. Vyřizování úvěru probíhá online pomocí internetu. Po předložení potřebných dokumentů a jejich prověření je klientovi navržena úroková sazba na základě rizika nesplácení. Pokud klient sazbu akceptuje, sepíše krátký příběh týkající se úvěru. Ten je vystaven na online tržiště. Zde se do procesu zapojují registrovaní investoři, kteří do každého úvěru mohou investovat 200 - 5 000 Kč. Příběh je na tržišti do doby, než se vybere celá částka, nejdéle však 48 hodin. V případě, že se nevybere celá částka, doplatí úvěr ve většině případů samo Zonky. Z formálního hlediska je věřitelem společnost Zonky, investoři se na úvěrech podílejí formou tzv. participace. Vzhledem k tomu, že nejsou s věřitelem v právním vztahu, nemohou se nijak podílet na případném vymáhání nesplácených úvěrů, to za investory, stejně jako ostatní administrativu, zařizuje sama platforma. Nejčastěji si klienti půjčují na refinancování nevýhodných úvěrů, nákup automobilu a rekonstrukci bydlení. Zonky je společnost s ručením omezeným registrovaná u České národní banky. Patří do skupiny Home Credit, jejímž majoritním vlastníkem je PPF.

Pojem Zonky je v sekci Bankovnictví

Extirpace

Pojem, výraz, heslo, co je to Extirpace?

Extirpace (z latiny) znamená v odborné lékařské terminologii chirurgické oddělení, odstranění nebo vyjmutí nečeho.

Termín Extirpace je v kategorii Lékařství

Pravý úhel

Pojem, výraz, heslo, co je to Pravý úhel?

Pravý úhel je pojmenování takového úhlu, který je čtvrtinou plného úhlu či polovinou úhlu přímého. Název vznikl nepřesným překladem z latiny, ze sousloví angulus rectus. Pravý úhel má 90 stupňů. Pokud se zakresluje na výkresy, označuje se tečkou v obloučku a co nejblíže průsečíku. Pravý úhel se konstruuje několika způsoby, např. pomocí úhloměru či šablony nebo trojúhelníkem s ryskou, klasicky pomocí kružítka a tužky nebo použitím trojúhelníků a Pythagorovy věty.

Pojem Pravý úhel se nachází v kategorii Matematika

Smrtelný hřích

Pojem, výraz, heslo, co je to Smrtelný hřích?

Smrtelný hřích je pojem z katolického názvosloví. Jde o takový hřích, kterým je těžce porušen Boží zákon. Ničí totiž lásku v srdci člověka a člověk tak přerušuje své vztahy k Bohu. Smrtelný hřích má následky. Trestem je zavržení duše do pekla navěky. Záchranou může být řádné pokání. Aby byla naplněna podstata smrtelného hříchu, musí být tento spáchán s plným souhlasem a vědomím a musí se jednat o vážnou věc. Pachatel si musí být vědom toho, že skutek odporuje Božím zákonům a zná hříšnost skutku. Jde o osobní rozhodnutí, člověk nemůže být k takovému hříchu přinucen. Mezi tento typ hříchů patří například vražda a mnoho dalších druhů hříchů.

Termín Smrtelný hřích je v kategorii Náboženství

Okluzor

Pojem, výraz, heslo, co je to Okluzor?

Okluzor je pojmenování zařízení nebo prostředku, používaného při léčbě očních vad, především dětského šilhání nebo tupozrakosti. Okluzorem lze zakrývat pouze jedno oko nebo obě oči. Může být látkový nebo mít formu náplasti. Náplast se umisťuje přímo na oko, látka se dává na brýle. Může se používat také krátkodobě, třeba během různých vyšetření.

Termín Okluzor je v kategorii Lékařství

Footbag

Pojem, výraz, heslo, co je to Footbag?

Footbag je nový druh sportu, rozšířený především mezi mladšími lidmi. Říká se mu také Hacky Sack(česky hakisák). Od 70. let se v tomto sportu i soutěží, má své turnaje i festivaly. Jde o předvádění různých triků se zvláštním druhem míčku. Míček vznikl jako nová hračka ze zašité špičky ponožky, která byla naplněna fazolemi. Později byl zdokonalen a náplň se změnila na kuličky z umělé hmoty. Hráči se do soutěžních kategorií dělí podle pokročilosti. Soutěžit mohou jednotlivci i dvojice. Základní sestava triků je dána, musí obsahovat obtočení míčku nohou, jeho zastavení, otočky a skoky, umístění na jiné ploše těla, křížení nohou. Footbag musí být udržen ve vzduchu delší dobu a bez chyb. Dá se hrát i přes síť, jako golf nebo tzv. čtyři čtverce. V těchto variantách hraje větší počet hráčů.

Heslo Footbag patří do sekce Sport

Diskriminace

Pojem, výraz, heslo, co je to Diskriminace?

Diskriminace je vlastně určité rozlišování. Tento pojem bývá nejčastěji užíván v negativním smyslu pro rozlišení lidí na základě příslušnosti k nějaké skupině. Není brán ohled na konkrétní osobu a její schopnosti. Diskriminace se rozděluje například na základě pohlaví, věku, rasy, politického nebo náboženského přesvědčení. Na diskriminaci lze nahlížet z různých hledisek – sociologického, právního nebo psychologického. Jedná se o omezování nebo utiskování některých společenských skupin nebo jejich členů. Mohou jim být odepírána určitá práva nebo snížena možnost uplatnění.

Pojem Diskriminace se nachází v kategorii Psychologie

Gynekomastie

Pojem, výraz, heslo, co je to Gynekomastie?

Gynekomastie je název pro stav prsou u chlapců i mužů. Prsa jsou abnormálně zvětšená a mohou připomínat prsa ženská. Gynekomastií mohou trpět starší muži, chlapci pubertálního věku nebo novorozenci. Nejedná se o závažný stav, důsledkem může být bolest na prsou nebo psychické problémy – rozpaky a snížené sebevědomí.

Pojem Gynekomastie se nachází v kategorii Lékařství


Klíčová slova: formulace, názvosloví, Smrtelný hřích, význam pojmu, popis, Zonky, informace, heslo, Gynekomastie, Footbag, přesný význam, wiki, Pravý úhel, synonymum, popis, Habakuk, Switch, pojem, odborné názvosloví, význam slova, význam, co to je, Okluzor, přesný výraz, vysvětlení, termín, definice, Extirpace, slovo

Další, minulé tipy dne

Tip na pátek 26. února 2021        Tip na čtvrtek 25. února 2021
Tip na středu 24. února 2021        Tip na úterý 23. února 2021
Tip na pondělí 22. února 2021        Tip na neděli 21. února 2021
Tip na sobotu 20. února 2021        Tip na pátek 19. února 2021
Tip na čtvrtek 18. února 2021        Tip na středu 17. února 2021
Tip na úterý 16. února 2021        Tip na pondělí 15. února 2021
Tip na neděli 14. února 2021        Tip na sobotu 13. února 2021