Kdo je to?
Kdo je to? Kdo to byl? Co znamená? Pojmy, významy slov...

Tip dne na neděli 21. února 2021

Doporučené odborné pojmy, osobnosti, termíny, výrazy a hesla

Drákula

kdo je to Drákula?

Vlad III. Dracula z dynastie Drákulovců byl valašský (oblast v Rumunsku) panovník proslulý svou krutostí - své nepřátele nechával s oblibou popravovat tak, že je zaživa nechal narazit na špičatý kůl, proto dostal přezdívku Vlad ?epe? - Naražeč. Přízvisko Dracula je zdrobnělinou přezdívky jeho otce. Jinak je hrabě Dracula postavou upíra ze slavného románu britského spisovatele Brama Stokera. Ten ale údajně o Vladovi Draculovi nic nevěděl a inspiroval se jinými historickými postavami.

Slovo Drákula se nachází v kategorii Panovníci

Tereza Voříšková

kdo je to Tereza Voříšková?

Tereza Voříšková je česká herečka. Vystupuje v divadle (hrála např. v Divadle Komedie), je také oblíbenou filmovou herečkou. Nejsou jí cizí ani role v seriálech jako The Missing, Borgiové a podobně. Je absolventkou Pražské konzervatoře, tancovala ve folklorním souboru a je patronkou mental Power Prague Film Festival. Do její filmografie patří například Rafťáci, Bobule,Po strništi bos a další. Tereza Voříšková hraje také v pohádkách, jednu z hlavních rolí ztvárnila v Pekle s princeznou.

Heslo Tereza Voříšková se nachází v sekci Herectví

Vratislav Kulhánek

kdo je to Vratislav Kulhánek?

Vratislav Kulhánek je manažerem v oblasti automobilového průmyslu. Působil také jako předseda Českého svazu ledního hokeje a člen výkonného výboru Českého olympijského výboru. Prošel mnoha funkcemi jako předseda nebo člen správních rad nebo výborů významných společností, pracuje i jako poradce. Vratislav Kulhánek byl ve volbách v roce 2018 jedním z kandidátů na prezidenta České republiky.

Heslo Vratislav Kulhánek je v kategorii Politici

Geront

kdo je to Geront?

Pejorativním slovem geront nazýváme starého člověka, obvykle důchodce, důchodkyni, penzistu, penzistku, prostě člověka vysokého věku. Etymologicky se jedná o starořecké slovo.

Slovo Geront se nachází v kategorii Hanlivé

Konfident

kdo je to Konfident?

Konfident neboli udavač, denunciant či informátor je člověk, který udává jiné jedince nebo celé skupiny osob, aby tak získal osobní prospěch. Udávat může i z politických důvodů. Jím učiněné obvinění může být anonymní nebo veřejné. Dříve byl pojem konfident používán pro jakoukoli osobu, která dala podnět k zahájení řízení, pod vlivem historie a nedemokratických režimů získalo slovo negativní význam.

Text Konfident je v kategorii Hanlivé

Centrista

kdo je to Centrista?

Centrista je příslušník nebo přívrženec politické strany, která má svůj program a cíle na hranici mezi levicí a pravicí. Nazývá se také zastáncem politického středu. Role centristů jsou důležité tam, kde se v politickém systému vyskytuje větší počet stran. Většinou se jedná o přívržence strany, která není vyhraněná v ekonomických otázkách, může být zaměřena regionálně, ekologicky, etnicky a podobně.

Heslo Centrista je v kategorii Politika

Alfred Hitchcock

kdo je to Alfred Hitchcock?

Alfred Hitchcock byl ceněn především jako filmový režisér, který dokázal mistrně zpracovat především napínavé kriminální příběhy, horory a thrillery. Byl také producentem. Jako americký i britský režisér zavedl do výroby filmů inovace, které ovlivnily další vývoj tohoto odvětví. Dokonale uměl pracovat s tempem filmu a neustálým napětím. Jeho éra zahrnovala období od němého filmu až po film barevný.

Slovo Alfred Hitchcock je v sekci Umělci

Radikál

kdo je to Radikál?

Radikál je označení pro člověka vyznávajícího takové přesvědčení nebo ideologii, které mají za cíl provedení zásadních změn ve společnosti. Řešit něco radikálně znamená proti tomu velmi rázně a důsledně zakročit. Radikální řešení většinou nebývají tím nejvhodnějším krokem a většinová společnost je zpravidla neakceptuje. Opakem radikalismu je umírněnost.

Text Radikál je v kategorii Politika

Pluto

kdo je to Pluto?

Pluto je jméno boha, vládce podsvětí, z římské mytologie. Vyskytoval se i v novějších řeckých bájích, kde nahradil Háda. Ten vzbuzoval spíše negativní pocity a připomínal podsvětí. Pluto byl manželem Persefony, kterou dle původní verze unesl, podle dalších pramenů se nejednalo o násilí a Pluto byl manželem milujícím, ale přísným. V dalších bájích byl spojován i s řeckým bohem bohatství Plútem, popřípadě dalším podsvětními bohy. Jeho jméno nese i malá planeta sluneční soustavy.

Heslo Pluto se nachází v sekci Mytologie

Office manager

kdo je to Office manager?

Office manager je práce velmi různorodá. Jde většinou o administrativní činnosti, spolupráci s asistenty a jejich koordinaci, každodenní jednání se stávajícími dodavateli. Office manager má na starosti také část personální agendy a připravuje zde podklady pro různé personální činnosti. Bývá také organizátorem různých akcí jak společenského, tak firemního charakteru.

Text Office manager je v kategorii Profese


Klíčová slova: co to je, životopis, synonymum, heslo, etymologie, popis, význam, wiki, osobnost, význam slova, význam pojmu, biografie, pojem, kdo je to, definice, osobnosti, přesný význam, informace, lidé, vysvětlení, slovo, přesný výraz, popis, slovník, kdo to je, co znamená, formulace, lexikon, termín

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Sémantika

Pojem, výraz, heslo, co je to Sémantika?

Sémantika je označení vědní disciplíny, která se zaměřuje na význam výrazů z různých úrovní jazyka. Jde o význam textových jednotek, mohou jimi být morfémy, věty, slova, slovní spojení a další. Sémantika se zabývá spojením významu a skutečnosti, která je výrazem označována. Sémantika je součástí lingvistiky a dělí se na sémantiku lexikální, zabývající se konkrétními znaky a jejich významem, a sémantiku strukturní, orientovanou na typy znaků a kombinování významů.

Výraz Sémantika je v kategorii Filozofie

Nostrifikace

Pojem, výraz, heslo, co je to Nostrifikace?

Nostrifikace je termín používaný pro úřední uznání faktu, že i u nás platí oprávnění, které bylo získáno v zahraničí. Latinské slovo nostrum znamená naše. Nejčastěji se využívá, když domácí úřady rozhodují o platnosti zahraničního vysvědčení, diplomu, cenných papírů a podobně. Porovnává se stupeň dosaženého vzdělání v zahraničí s domácím vzděláváním. To může být uznáno jako rovnocenné, popř. může být vydáno pouze osvědčení o uznání rovnocennosti vysvědčení ze zahraničí. Nostrifikaci a podmínky pro ni zakotvují zákonné normy. Počet nutných dokladů a ověřených podpisů je dán také druhem státu, ve kterém bylo vysvědčení nebo jiný dokument získáno. V případě kladného vyřízení je vydána nostrifikační doložka.

Heslo Nostrifikace je v kategorii Školství

Vandalismus

Pojem, výraz, heslo, co je to Vandalismus?

Vandalismus je jiné pojmenování pro úmyslné poškození majetku někoho jiného, může jít jak o soukromý, tak veřejný majetek. Vandalismem se jeho původce nijak neobohatí, ničí jen pro potěšení a vlastní relaxaci. K vandalismu dochází často pod vlivem omamných látek a alkoholu. Samotné jméno vandalismus pochází od kmene Vandalů, kteří dobyli a vyplenili Řím a část Itálie. Vandalové nejčastěji poškozují veřejné objekty a majetek, soukromé vlastnictví nebo malují na veřejné objekty a dopravní prostředky. Vandalismus se může projevovat i narušováním nočního klidu nebo rušným chováním.

Termín Vandalismus je v sekci Právo

Moka káva

Pojem, výraz, heslo, co je to Moka káva?

Moka káva je druh kávy, která se připravuje v moka konvičce. Káva je velice silná, poje se ze šálků o objemu 50 ml. Podobá se espressu, ale je o něco slabší. Moka konvička nabízí jednoduchou přípravu výborné kávy bez nutnosti vlastnit složitý kávovar. Pro přípravu se používá co nejčerstvější čerstvě upražená káva. Vhodnou volbou jsou výrazné druhy káv. Důležitá je i správná hrubost kávy, ta by se měla podobat hrubosti písku. Co se týče vody, někdo používá vodu studenou, jiný teplou, záleží zcela na názoru uživatele. Příprava trvá přibližně 5 minut, káva vytéká přibližně 1,5 minuty. Spodní část konvičky se naplní vodou, do prostřední části se umístí káva a konvička se postaví na sporák. Když začne nápoj výrazně bublat, je čas konvičku odstavit, popřípadě uchladit. Pak je již možno servírovat vynikající moka kávu.

Výraz Moka káva se nachází v kategorii Nápoje

Anime

Pojem, výraz, heslo, co je to Anime?

Anime je označení pro japonské animované filmy, televizní seriály, OVA (Original Video Animation) a ONA (Original Net Animation). Umění anime se vyvinulo z komiksů manga - jedná se v podstatě o zfilmovanou mangu. Anime je charakteristické specifickým způsobem kresby. Postavy mívají velké oči, malá ústa a barevné vlasy. Nejznámějším představitelem anime je seriál Pokémon.

Heslo Anime patří do sekce Kultura

Mandragora

Pojem, výraz, heslo, co je to Mandragora?

Mandragora, českým názvem pokřín obecný, je jedovatá rostlina, zařazená do čeledi lilkovitých. Pochází z oblasti Středomoří. Celkem se můžete setkat se šesti druhy mandragory. Rostlina má psychogenní účinky. Mágové a čarodějové oceňovali také neobvyklý tvar silného rozvětveného kořene. Ten může dosahovat až do metru hloubky a vzhledově často připomíná lidské tělo. Tato trvalka může dosáhnout věku až 50 let.

Pojem Mandragora je v kategorii Rostliny

Skipas

Pojem, výraz, heslo, co je to Skipas?

Skipas je poukázka nebo potvrzení předplatného ve formě lístku, vizitky nebo čipu, které slouží jako zásobník pro určitý počet použití lyžařského vleku. Většinou platí jen v jednom určeném lyžařském areálu a na určitou dobu, například jeden den či týden, více dní. Existuje i multičasová varianta. Skipas není závislý na osobě majitele, je tedy přenosný. Lze ho zakoupit přímo namístě nebo předem, například online. Slovo skipass má původ v angličtině. V současnosti se možnosti této permanentky stále rozšiřují, lyžařská centra se spojují a nabízejí společné skipasy, vzniká i český a evropský skipas.

Pojem Skipas se nachází v kategorii Sport

OSVČ

Pojem, výraz, heslo, co je to OSVČ?

OSVČ je zkratka pro osobu samostatně výdělečně činnou, tj. fyzická osoba, která má příjmy z podnikání (živnostník). OSVČ podniká pod vlastním jménem a ručí veškerým svým majetkem. Pro většinu činností potřebuje OSVČ živnostenské oprávnění. Pro některém činnosti však není živnostenské oprávnění potřeba. Jedná se např. o činnosti autorů, nezávislá povolání jako je herec nebo spisovatel.

Pojem OSVČ patří do kategorie Zkratky

Interpolace

Pojem, výraz, heslo, co je to Interpolace?

Nalezení přibližné hodnoty matematické funkce v ohraničeném intervalu, pokud známe hodnotu funkce v jiných bodech intervalu. Hodnoty funkce můžeme získat měřením. Jejich spojením pak vytvoříme křivku, která prochází všemi známými body a zároveň doplní ostatní hodnoty v intervalu. Interpolace vznikla z latinských slov inter a polare, vylepšit vkládáním.

Pojem Interpolace patří do kategorie Matematika

Maltodextrin

Pojem, výraz, heslo, co je to Maltodextrin?

Maltodextrin se používá jako aditivum (přídatná látka) v potravinách. Jedná se o oligosacharid vzniklý spojením několika molekul glukózy. Přidává se např. do energetických nápojů a jiné výživy pro sportovce, v nichž slouží jako zdroj energie.

Termín Maltodextrin se nachází v sekci Jídlo


Klíčová slova: odborný výraz, heslo, význam slova, Interpolace, názvosloví, přesný výraz, co znamená, wiki, význam pojmu, formulace, odborné názvosloví, co to je, Skipas, vysvětlení, pojem, Anime, definice, popis, Vandalismus, Moka káva, popis, informace, Sémantika, Nostrifikace, přesný význam, synonymum, Mandragora, význam, slovo

Další, minulé tipy dne

Tip na pátek 26. února 2021        Tip na čtvrtek 25. února 2021
Tip na středu 24. února 2021        Tip na úterý 23. února 2021
Tip na pondělí 22. února 2021        Tip na neděli 21. února 2021
Tip na sobotu 20. února 2021        Tip na pátek 19. února 2021
Tip na čtvrtek 18. února 2021        Tip na středu 17. února 2021
Tip na úterý 16. února 2021        Tip na pondělí 15. února 2021
Tip na neděli 14. února 2021        Tip na sobotu 13. února 2021