Kdo je to?
Kdo je to? Kdo to byl? Co znamená? Pojmy, významy slov...

Tip dne na sobotu 6. března 2021

Výběr náhodných osobností, odborných termínů, pojmů a hesel

Mirek Topolánek

kdo je to Mirek Topolánek?

Mirek Topolánek v politice působí již delší dobu, od roku 2002 byl předsedou Občanské demokratické strany a od roku 2006 do roku 2009 předsedou vlády ČR. Na svou funkci v roce 2009 rezignoval. Půl roku působil také jako předseda Rady Evropské unie. Mirek Topolánek je původní profesí projektant a je také autorem knihy o politických machinacích. Byl jedním z neúspěšných kandidátů na funkci prezidenta České republiky pro volby 2018.

Text Mirek Topolánek je v kategorii Politici

Pacholek

kdo je to Pacholek?

Pacholek bylo dříve označení pomocného pracovníka, nejčastěji v zemědělství. Dnes ho v tomto významu známe nejčastěji z různých pohádek, případně pověstí. Pacholek nebo čeledín pomáhal s tím, co bylo právě potřeba, nebyl tedy zaměřen jen na jeden určitý druh činnosti, nejednalo se o vysoce kvalifikovanou práci. Ostatně čeledíni v pohádkách (podobně jako jejich ženské protějšky děvečky) často pracovali za stravu, ubytování a nějaký skromný peníz. Jestliže dnes řekneme o někom, že je pacholek, sdělujeme tím, že daného člověka považujeme za mizeru nebo lumpa, tedy někoho bezcharakterního s nečestnými postranními úmysly.

Text Pacholek patří do sekce Hanlivé

Výtržník

kdo je to Výtržník?

Výtržník je osoba, která narušila veřejný pořádek a klidné občanské soužití. Výtržnictví je definováno jako trestný čin nebo přestupek. Výtržník provádí své činy na veřejných či veřejně přístupných místech. Výtržnictvím může být například neslušné jednání, hanobení, napadení, narušení společenské akce, činy proti lidem, majetku, klidu, veřejnému pořádku, soužití. Výtržník může spojit své jednání i s fyzickým nebo psychickým násilím.

Heslo Výtržník je v kategorii Zločin

Baron

kdo je to Baron?

Baron je šlechtický titul. Slovo baron pochází z franckého slova baro označujícího svobodného muže nebo válečníka, resp. z pozdně-latinského slova baro znamenajícího člověk, služebník, voják, žoldnéř. Manželka barona je baronka, dcera baronesa. U nás nebyl titul baron nikdy oficiální, používal se jen jako hovorové označení pro příslušníky panského stavu a pro rakouské a německé svobodné pány (Freiherr).

Slovo Baron je v sekci Historie

Otorinolaryngolog

kdo je to Otorinolaryngolog?

Otorinolaryngolog je specializovaný lékař, který se zaměřuje na léčbu nemocí krku, nosu a uší a zabývá se také léčbou některých nemocí krku a hlavy. Jeho ordinace bývá označená zkratkou ORL, která je běžně vysvětlována jako nosní, ušní, krční (oddlělení).

Text Otorinolaryngolog je v kategorii Lékařství

Ronald Reagan

kdo je to Ronald Reagan?

Ronald Reagan (Ronald Wilson Reagan) je jméno 40. prezidenta USA a 33. guvernéra Kalifornie. Před politickou kariérou pracoval jako herec. Jako prezident reprezentoval Republikánskou stranu, prosadil novou ekonomickou politiku a v zahraniční politice byl výrazným zastáncem konfrontačního přístupu vůči komunistickému hnutí a SSSR. Ronald Reagan byl druhým nejstarším zvoleným prezidentem. Trpěl Alzheimerovou chorobou, na jejíž následky ve vysokém věku zemřel.

Slovo Ronald Reagan se nachází v kategorii Panovníci

Eckhart Tolle

kdo je to Eckhart Tolle?

Eckhart Tolle, původně Ulrich Leonard Tolle je filozof, poradce a duchovní učitel. Dětství strávil v Německu, pak studoval na univerzitě v Londýně a jako odborný asistent a badatel působil v Cambridge. Ještě před dovršením třiceti let života se Eckhart Tolle rozhodl pro obrat ve svém dosavadním životě. Soustředil se na duchovní život a nyní působí především v evropských zemích nebo Severní Americe. Zde jako poradce a duchovní učitel pracuje s jednotlivými osobami nebo menšími skupinami. Jeho kniha Moc přítomného okamžiku si získala velkou popularitu a dočkala se překladu do mnoha jazyků.

Slovo Eckhart Tolle se nachází v kategorii Filozofie

Kurva

kdo je to Kurva?

Vulgární slovo kurva označuje prostitutku nebo promiskuitní ženu. Slovo kurva se taktéž používá pro označení charakterově a morálně špatných lidí obou pohlaví ("Ta kurva mi ukradla peníze"). V češtině se kurva používá i jako citoslovce údivu nebo zaklení. Slovo pochází původně z řeckého kúré, do češtiny se však dostalo z německého die Hure.

Heslo Kurva je v kategorii Hanlivé

Onkolog

kdo je to Onkolog?

Onkolog je lékař – specialista, který se zaměřil na vnitřní lékařství a konkrétně se zabývá diagnostikováním, nechirurgickou léčbou onemocnění nádory a také prevencí. Onkolog může složit atestaci v oboru klinické onkologie, radiační onkologie, dětské onkologie, hematoonkologie nebo hematologie a transfúzního lékařství.

Text Onkolog patří do sekce Lékařství

Lazebník

kdo je to Lazebník?

Lazebník byl člověk, který se živil lazebnictvím, což je již zaniklé řemeslo. Lazebník byl vlastně holič nebo kadeřník, ale do jeho pole působnosti patřilo např. i ošetřování ran.

Slovo Lazebník se nachází v kategorii Historie


Klíčová slova: biografie, slovo, přesný význam, informace, význam, popis, co to je, formulace, termín, slovník, osobnost, kdo to je, wiki, etymologie, přesný výraz, osobnosti, synonymum, pojem, definice, význam slova, lidé, význam pojmu, životopis, kdo je to, co znamená, lexikon, vysvětlení, popis, heslo

Vybrané odborné pojmy, termíny a slova

Ajvar

Pojem, výraz, heslo, co je to Ajvar?

Ajvar je zeleninový pokrm pocházející ze srbské kuchyně. Jedná se o zeleninové lečo skládající se z lilku a červených paprik okořeněných česnekem a chilli. Papriky se nepoužívají čerstvé, ale pečené nebo vařené. Ajvar se může jíst jako příloha nebo jako salát, může se také namazat na pečivo jako pomazánka.

Pojem Ajvar se nachází v sekci Jídlo

IMAP

Pojem, výraz, heslo, co je to IMAP?

Internet Message Access Protocol, internetový protokol umožňující uživateli vzdálený přístup k jeho mailové schránce. Na rozdíl od POP3, dalšího protokolu pro práci s mailovou poštou, umožňuje IMAP práci jak v online, tak i v offline režimu a nabízí i další možnosti při vzdálené správě, třeba práci se složkami nebo přesouvání zpráv.

Termín IMAP patří do kategorie Internet

Rayon

Pojem, výraz, heslo, co je to Rayon?

Rayon je označení doporučené americkou komisí pro textil, který výrobci označují jako bambusový, přestože je vyráběn z umělých viskózových vláken a nemá vlastnosti očekávané od skutečných výrobků z bambusu, jako jsou například antibakteriální vlastnosti. Z tohoto viskózového filamentu se zhotovují výrobky, které mají označení z bambusových vláken, i když to neodpovídá skutečnosti. Proto byl navržen název rayon.

Výraz Rayon je v sekci Materiály

Akcie

Pojem, výraz, heslo, co je to Akcie?

Akcie jsou cenné papíry. Jejich držitel, akcionář, je člověk, který vložil nějaký podíl (kapitál) do akciové společnosti. Podíl ze zisku společnosti je vyplácen formou dividend. S některými akciemi se obchoduje na burze. Akcie se dají rozdělit podle různých kritérií jako je forma (akcie na majitele, akcie na jméno), podoba (zaknihované, listinné) nebo podle druhu (akcie kmenové, zaměstnanecké, zlaté, zakladatelské apod.).

Výraz Akcie je v kategorii Ekonomie

Fotosyntéza

Pojem, výraz, heslo, co je to Fotosyntéza?

Proces, při kterém se mění přijatá energie světelného záření na energii chemických vazeb. Využívá se sluneční záření, jež se přetransformuje na další podstatné sloučeniny, bez kterých by život na Zemi nemohl fungovat. Tento proces probíhá v chloroplastech zelených rostlin a dalších organismech. Průběh se dělí do dvou fází - světelné a temnostní. Fotosyntézou se vědci zabývali již od středověku.

Pojem Fotosyntéza se nachází v sekci Chemie

Řecký jogurt

Pojem, výraz, heslo, co je to Řecký jogurt?

Řecký jogurt je oblíbeným druhem jogurtu. Tento mléčný výrobek vzniká kysáním mléka, při kterém se v mléce při zvýšené teplotě nechávají vyvíjet bakterie. Při tomto procesu se cukr mění na mléčnou kyselinu. U řeckého jogurtu je pak hmota cezena přes papír nebo látku, čímž se odstraní syrovátka. Řecký jogurt si zachovává svou kyselou chuť a jeho struktura připomíná sýr. Tradiční řecký jogurt se vyrábí z ovčího mléka. Velmi oblíbené jsou řecké jogurty s přídavkem medu, sirupu nebo ovoce.

Heslo Řecký jogurt patří do sekce Jídlo

Botox

Pojem, výraz, heslo, co je to Botox?

Botox je název produktu vyráběného z jedu botulinu. Jedná se o název obchodního produktu, který se masově používá, a proto se stal i názvem pro injekční vyhlazování vrásek botulinovým jedem. Při kosmetické aplikaci se botulotoxin injekčně vstříkne do určených míst obličeje, a tím způsobí ochrnutí svalů. Tak dojde k dočasnému vyhlazení vrásek. To vydrží dva měsíce až půl roku.

Termín Botox se nachází v sekci Lékařství

PLS

Pojem, výraz, heslo, co je to PLS?

PLS je zkratka anglického slova Please, prosím. Její použití není běžné v ústní komunikaci. Vyskytuje se především v online komunikaci, v sms, mailech a další elektronické komunikaci s přáteli a známými. Používá se především s cílem zjednodušit a zrychlit komunikaci, aby nebylo nutné vypisovat celé slovo.

Výraz PLS je v kategorii Zkratky

Fraktál

Pojem, výraz, heslo, co je to Fraktál?

Fraktál je druh obrazce, geometrický objekt, jehož každá část při zvětšení vypadá jako ta část, ze které byla původní část vybrána. Obrazce tedy mají i při různých velikostech velmi podobný vzhled. Jeho parametry se však mohou měnit a fraktály tak mohou být velmi krásné a různé. Proces jejich vytváření se nazývá iterační proces, kdy odchylky na začátku vytvářejí odlišné zajímavé výsledky. Na pohled vypadá fraktál jako velice složitý objekt, matematická struktura je však jednoduchá.

Heslo Fraktál patří do kategorie Matematika

Omalovánka

Pojem, výraz, heslo, co je to Omalovánka?

Omalovánka je druh kresby, která se skládá pouze z čar. Ty znázorňují jen obrys výsledného obrazu. Jeho celkovou podobu pak určuje uživatel, který ho musí vyplnit vhodnými barvami buď podle předlohy nebo podle vlastní fantazie. Klasická omalovánka je na papíru a maluje se na ni pastelkami, vodovými barvami nebo voskovkami. Novějším druhem jsou omalovánky v počítači, kde fungují na podobném principu, pouze barvy a štětec jsou virtuální. Pomocí malování se rozvíjí jemná motorika a poznávání barev. Omalovánky používají i dospělí jako odregování, psychologové pak k diagnostice chorob.

Termín Omalovánka patří do sekce Školství


Klíčová slova: vysvětlení, Ajvar, Rayon, Akcie, wiki, Fraktál, přesný význam, odborný výraz, slovo, Omalovánka, Botox, termín, synonymum, formulace, Řecký jogurt, význam pojmu, přesný výraz, IMAP, popis, význam slova, pojem, definice, odborné názvosloví, popis, co to je, heslo, Fotosyntéza, význam, slovník

Další, minulé tipy dne

Tip na neděli 11. dubna 2021        Tip na sobotu 10. dubna 2021
Tip na pátek 9. dubna 2021        Tip na čtvrtek 8. dubna 2021
Tip na středu 7. dubna 2021        Tip na úterý 6. dubna 2021
Tip na pondělí 5. dubna 2021        Tip na neděli 4. dubna 2021
Tip na sobotu 3. dubna 2021        Tip na pátek 2. dubna 2021
Tip na čtvrtek 1. dubna 2021        Tip na středu 31. března 2021
Tip na úterý 30. března 2021        Tip na pondělí 29. března 2021