Kdo je to?
Kdo je to? Kdo to byl? Co znamená? Pojmy, významy slov...

Tip dne na pátek 2. dubna 2021

Často žádané pojmy, osoby, výrazy, osobnosti, odborné termíny a slova

Pako

kdo je to Pako?

Dříve se slovem pako označoval duševně nemocný člověk. Pakárna pak bylo synonymum pro ústav pro choromyslné, lidově blázinec. V dnešní době je význam výrazu pako poněkud posunutý. Nazveme-li tak někoho, je to asi totéž, jako kdybychom o něm řekli, že je moula, trouba nebo bambula, zkrátka někdo, kdo udělal nepříliš rozumnou, hloupou věc. V brněnském hantecu existuje ještě varianta pakosta. Pakárnou pak máme na mysli nějaký úkol nebo čin, který nepovažujeme za eufemisticky řečeno příliš inteligentní. Pako je dnes velmi frekventovaným výrazem, a to zejména mezi mladší generací. Ta někdy používá ještě jeho synonymum lama.

Slovo Pako je v sekci Hanlivé

Nigel Farage

kdo je to Nigel Farage?

Nigel Farage je jméno britského politika, který byl do července roku 2016 předsedou Strany nezávislosti Spojeného království. Z funkce odešel po úspěšném brexitu. Prohlásil, že tak splnil svůj úkol, kterým bylo vymanit Velkou Británii z Evropské unie. Dříve byl také předsedou euroskeptické frakce Nezávislost a demokracie v Evropském parlamentu a vedoucím frakce Evropa svobody a přímé demokracie a vystupoval jako poměrně kontroverzní politik.

Heslo Nigel Farage je v kategorii Politici

Legolas

kdo je to Legolas?

Legolas je literární postava, kterou použil J.R.R. Tolkien ve své trilogii Pán prstenů. Jde o fiktivní postavu, elfského prince, syna krále Thranduila. Je nesmrtelný, vysoký a hezký, umí velmi dobře bojovat a je mrštný. Má pronikavé oči, dlouhé světlé vlasy a protáhlé zašpičatělé uši. Legolas v boji vyniká jako lukostřelec, k jeho výstroji však nepatří pouze luk a toulec se šípy, ale také dvě dýky, které neváhá použít. Je rychlý, bystrý a nesmírně obětavý přítel.

Slovo Legolas se nachází v kategorii Fikce

Veronika Farářová

kdo je to Veronika Farářová?

Veronika Farářová je reportérka, redaktorka a moderátorka. Reportérkou TV Nova byla celé čtyři roky, pak přešla do TV Prima, kde působila jako vedoucí vydání Top Staru. Zde se věnovala i moderování, jako moderátorka vedla pořad Miniduel, který byl součástí odpoledních Televizních novin. Jako redaktorka pracovala i ve zpravodajských webech. Působila i v radiovysílání. Veronika Farářová moderuje a připravuje na Seznam TV pořad Slavní.

Slovo Veronika Farářová se nachází v kategorii Novináři

Divokej Bill

kdo je to Divokej Bill?

Divokej Bill je jméno folkrockové skupiny, založené v Úvalech u Prahy. Kapela se zúčastnila několika turné s jinými skupinami, jako je např. Čechomor, Tři sestry a další. V roce 2017 vydala skupina vlastní desku Tsunami a započala samostatné turné. Jejich písně jsou často ke slyšení i v rádiu, tvorba skupiny Divokej Bill byla oceněna Zlatou deskou.

Heslo Divokej Bill je v kategorii Hudba

Pavel Vondruška

kdo je to Pavel Vondruška?

Pavel Vondruška byl známý herec a dirigent. Působil jako divadelní i filmový herec. Byl známý i svou znalostí mnoha cizích jazyků. Vystupoval především v Divadle Járy Cimrmana. Byl absolventem konzervatoře, poté studoval AMU, obory dirigování, dramaturgie a operní režie. Souběžně již dirigoval a po studiích nastoupil jako dirigent Moravské filharmonie, Opery Státního divadla Ostrava, Hudebního divadla v Karlíně i Národního divadla. Po dlouhou dobu byl členem souboru v Divadle Járy Cimrmana. Pro zhoršení paměti své působení ukončil. Pavel Vondruška zemřel na následky zranění po pádu do prostoru orchestru Stavovského divadla.

Heslo Pavel Vondruška je v kategorii Herectví

Klerik

kdo je to Klerik?

Klerik je obecné označení pro člena kléru, církve. Tento pojem se používá v souvislosti s křesťanstvím a jeho synonymem je výraz duchovní.

Heslo Klerik je v kategorii Náboženství

Tunelář

kdo je to Tunelář?

Tunelář může být stavitel tunelů, avšak nejčastěji se toto označení používá pro osobu, která spáchala velký finanční podvod. Tunelář bývá členem managementu. Pomocí nevýhodných obchodů odčerpává peníze (aktiva) z firmy. Slovo tunelář a tunelovat se stalo populární v 90. letech 20. století. V souvislosti s tunelováním se hovořilo o Harvardských fondech, Investiční a poštovní bance, Union bance, CS Fondy atd.

Slovo Tunelář je v sekci Zločin

Družka

kdo je to Družka?

Družka neboli partnerka je žena, která žije se svým partnerem v nesezdaném svazku, tj. bez uzavření sňatku. Dnes se jedná o běžnou záležitost, dříve byl takovýto vztah společensky odsuzován, o čemž svědčí i označení pro něj "žít na psí knížku".

Heslo Družka se nachází v sekci Vztahy

Motovidlo

kdo je to Motovidlo?

Slovo motovidlo se v současnosti nejčastěji používá jako nadávka. Pokud někoho nazveme motovidlem, máme za to, že je to nešika, neobratný člověk, který se např. plete pod nohami. Původně však bylo motovidlo nástrojem k převinování příze využívané švadlenami. Motovidlo v některých nářečích znamená motýl a jedná se dokonce i o český lidový tanec.

Slovo Motovidlo je v sekci Hanlivé


Klíčová slova: synonymum, osobnosti, kdo je to, vysvětlení, přesný výraz, osobnost, informace, lexikon, význam, heslo, životopis, slovník, význam slova, pojem, slovo, biografie, lidé, přesný význam, co znamená, definice, wiki, co to je, význam pojmu, termín, kdo to je, popis, popis, etymologie, formulace

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Hypertonický nápoj

Pojem, výraz, heslo, co je to Hypertonický nápoj?

Hypertonický nápoj patří k tekutinám, jejichž požívání by mělo být velice opatrné. Při nevhodném používání se narušuje vnitřní rovnováha organizmu a dochází ke snížení výkonnosti. Hypertonický nápoj je dobré použít pouze v době, kdy organizmu schází velké množství elektrolytů, ne však přímo v průběhu zátěže. Při fyzické zátěži je nutno hypertonický nápoj patřičně naředit. Tento nápoj má vyšší osmotický tlak než tělesné tekutiny. Jeho hlavním úkolem je vyrovnání hladiny krevního cukru a dodání energie.

Pojem Hypertonický nápoj se nachází v sekci Nápoje

Vikýř

Pojem, výraz, heslo, co je to Vikýř?

Vikýř je jedním druhů nadstřešní konstrukce. Slouží k větrání a prosvětlení podstřešních prostor. Vikýř vyčnívá ze střechy směrem ven, takže neubírá obytný prostor. Vikýř mívá jednoduchý tvar, záleží na celkové konstrukci krovu a proporcích objektu. Vikýře mohou být štítové s trojúhelníkovým tvarem, pultové se svislými bočními stěnami, sedlové s vikýřem ve tvaru sedlové střechy, valbové s tvarem valbové střechy, románské se střechou vikýře ve tvaru kužele či tzv. volské oko, kdy má vikýř protáhlé bočnice a trapézový s pultovou střechou.

Pojem Vikýř je v kategorii Stavebnictví

Přísloví

Pojem, výraz, heslo, co je to Přísloví?

Přísloví je útvar lidové slovesnosti. Je to výrok, který je zažitý a ustálený, přináší jistá mravní ponaučení, předává zkušenosti nebo zdůrazňuje obecně platné zásady. Tyto zásady a zkušenosti podává přísloví buď přímým způsobem nebo jen obrazně. Přísloví bývá často rýmované. Přísloví bývají v různých jazycích různá, ovšem jejich význam je často stejný. Poučení, která jsou v příslovích ukrytá, se předávají z generace na generaci a jsou odkazem předků. Nemají autora a jsou součástí národních tradic.

Heslo Přísloví se nachází v kategorii Literatura

Elegie

Pojem, výraz, heslo, co je to Elegie?

Žalozpěv, literární nebo hudební dílo, jež má smutný, zadumaný, tklivý charakter a ráz. Námětem může být smutek nad smrtí blízké osoby, žal nad ztracenou láskou, mládím. Známe elegie ve formě básně i jako hudební skladby. V antice elegie považovali za vrchol poezie, elegie se také často objevovaly v podobě politických básní.

Termín Elegie se nachází v kategorii Literatura

Rámcová smlouva

Pojem, výraz, heslo, co je to Rámcová smlouva?

Rámcová smlouva stanovuje základní pravidla, kterým budou podléhat všechny další konkrétní smlouvy uzavřené v budoucnu. Z rámcové smlouvy nevznikají ani pohledávky, ani závazky zúčastněných stran. Používá se tam, kde se předpokládají dlouhodobé obchodní vztahy. Rámcová smlouva tedy stanovuje smluvní podmínky, které se objeví v následujících smlouvách a na nichž se zúčastněné strany předem dohodly.

Výraz Rámcová smlouva patří do sekce Právo

Jímka

Pojem, výraz, heslo, co je to Jímka?

Jímka je nádoba, která je hermeticky uzavřená. Slouží především k shromažďování odpadních vod z domácností. Po naplnění musí být jímka vyčerpána a může se znovu plnit. Bývá využívána také k zachycování dešťové vody, která může být nadále používána jako užitková voda nebo voda k zalévání zahrad. Jímky řeší odvod odpadových vod například u rodinných domů, chat nebo chalup, zvláště v oblastech bez společné kanalizace.

Heslo Jímka se nachází v kategorii Stavebnictví

EBITDA

Pojem, výraz, heslo, co je to EBITDA?

EBITDA je zkratkové slovo utvořené z prvních písmen anglického sousloví "earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization", tedy zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace. Je to indikátor sloužící jako finanční ukazatel rentability společnosti.

Výraz EBITDA patří do sekce Účetnictví

Obligace

Pojem, výraz, heslo, co je to Obligace?

Dlouhodobý dluhopis vydávaný orgány místní samosprávy, státem nebo firmou se jmenuje obligace. Pokud obligace vydává vláda, pak tím sleduje krytí schodku státního rozpočtu. Obligace mají oproti akciím menší rizikovost, nicméně i tak najdem rizik celou řadu. Mezi největší rizika držení obligací patří kreditní riziko, což znamená, že vydavatel dluhopisu nedodrží své závazky. Dalším rizikem je reinvestiční riziko, které by umožnilo reinvestici za nižší úrokové sazby.

Pojem Obligace je v kategorii Bankovnictví

Coverlock

Pojem, výraz, heslo, co je to Coverlock?

Coverlock je pojmenování pro druh šicího stroje. Ten je typický použitím speciálního spodního krycího stehu. Používá se především na zakončení oděvů, nohavic, rukávů nebo spodních lemů. Tento krycí steh je také označován jako prádlový steh – na spodní straně je tvořen smyčkami. Coverlock byl původně určen jen pro strojní výrobu, v současnosti je možno setkat se s ním i v domácnostech, kde nabízí i více druhů stehů.

Termín Coverlock je v kategorii Technika

Jeřáb oskeruše

Pojem, výraz, heslo, co je to Jeřáb oskeruše?

Jeřáb oskeruše je listnatý ovocný strom, s nímž se můžeme setkat především v jižních částech Evropy v nadmořských výškách do 500 m. Dosahuje výšky cca 15 metrů a může se dožít až 500 let. Plody jsou červené bobule. Dají se využít na výrobu marmelád, kompotů, je možné je sušit nebo z nich vyrábět pálenku.

Pojem Jeřáb oskeruše je v sekci Rostliny


Klíčová slova: význam slova, popis, Rámcová smlouva, informace, Vikýř, formulace, Elegie, slovník, wiki, EBITDA, názvosloví, heslo, synonymum, odborné názvosloví, pojem, Hypertonický nápoj, vysvětlení, popis, Přísloví, význam, definice, Coverlock, význam pojmu, odborný výraz, Jeřáb oskeruše, Obligace, co to je, termín, Jímka

Další, minulé tipy dne

Tip na neděli 11. dubna 2021        Tip na sobotu 10. dubna 2021
Tip na pátek 9. dubna 2021        Tip na čtvrtek 8. dubna 2021
Tip na středu 7. dubna 2021        Tip na úterý 6. dubna 2021
Tip na pondělí 5. dubna 2021        Tip na neděli 4. dubna 2021
Tip na sobotu 3. dubna 2021        Tip na pátek 2. dubna 2021
Tip na čtvrtek 1. dubna 2021        Tip na středu 31. března 2021
Tip na úterý 30. března 2021        Tip na pondělí 29. března 2021