Kdo je to?
Kdo je to? Kdo to byl? Co znamená? Pojmy, významy slov...

Tip dne na sobotu 3. dubna 2021

Často hledaná slova, osobnosti, termíny a odborné pojmy

Sommelier

kdo je to Sommelier?

Sommeliér je gastronomický odborník, jehož služeb využívají především luxusní restaurace. Specializuje se na nápoje, především na víno a zaměřuje se na kombinace jídel a nápojů. Ochutnává vzorky a posuzuje jejich kvalitu.

Text Sommelier patří do sekce Profese

Succubus

kdo je to Succubus?

Succubus je jedním z druhů démonů křesťanských středověkých mýtů. Jedná se o upíra astrálního původu. Jeho úkolem je svádět příslušníky mužského pohlaví, pokoušet je a sexuálně vyčerpávat. Succubus se zaměřuje hlavně na mnichy a svádí je k hříchu, může být příčinou jejich přehnaného vzrušení vedoucího až k smrti. V ženské roli succubus pouze vystupuje, měl by být bezpohlavní.

Heslo Succubus se nachází v sekci Mytologie

OSVČ

kdo je to OSVČ?

OSVČ je zkratka termínu "osoba samostatně výdělečně činná". Je to pojem, který se vyskytuje v českých zákonech a označuje fyzickou osobu, jejímž zdrojem příjmů je podnikání nebo jiná samostatně výdělečná činnost. OSVČ může být živnostník, soudní znalec, umělec nebo třeba zemědělec.

Text OSVČ je v kategorii Podnikání

Ras

kdo je to Ras?

Ras byl člověkem, který vykonával dnes již zaniklé řemeslo zvané pohodnictví. Jinak se mu říkalo také pohodný nebo antoušek. Jeho obydlí bývalo označované jako rasovna. Úkolem rasa byla likvidace mršin zvířat a odchyt a případná likvidace toulavých psů a koček. Někdy tyto úkoly vykonával také kat. Stejně jako kat, tak i ras byl považován za člověka vyčleněného ze společnosti kvůli své "nečisté" práci. V přeneseném smyslu se slovem ras označuje krutý člověk.

Heslo Ras je v kategorii Historie

Apoštol

kdo je to Apoštol?

Dvanáct apoštolů se objevuje v Novém zákoně Bible. Jedná se o Ježíšovy učedníky a následovníky. Apoštolové měli hlásat tzv. evangelium, tedy zprávu o smrti a zmrtvýchvstání Krista. Mezi apoštoly - evangelisty patří Marek, Matouš, Lukáš a Jan. Známá je postava apoštola Jidáše, který Krista zradil. Apoštol Petr (původním jménem Šimon) je považován za prvního papeže. Apoštolové se kromě Nového zákona objevují i v biblickém spise nazvaném Skutky apoštolů.

Text Apoštol je v kategorii Křesťanství

Michael Kors

kdo je to Michael Kors?

Michael Kors je americký módní návrhář, který vede svou společnost stejného jména. Věnuje se především navrhování oděvů a doplňků pro ženy.

Text Michael Kors patří do sekce Podnikání

Rozhodce

kdo je to Rozhodce?

Rozhodce může být osoba nebo instituce. Ta je rozhodujícím činitelem v určitém sporu. Někdy se užívá i název arbitr, popřípadě znalec, soudce i ombudsman. Rozhodce si volí strany, které se účastní sporu. Bývá nejdůležitější postavou v arbitrážních řízeních, kterými se řeší spory v obchodní sféře. U spotřebitelských sporů musí mít rozhodce pro výkon své funkce právnické vzdělání. Stejné pojmenování bývá někdy používáno i pro jakoukoli osobu, která má oprávnění rozhodovat v určité oblasti, nejen v právních záležitostech.

Text Rozhodce je v kategorii Profese

Erik Meldik

kdo je to Erik Meldik?

Erik Meldik, vlastním jménem Petr Melicherík, je jeden ze dvou zakladatelů kanálu ViralBrothers na YouTube a dalších sociálních sítích. Společně s Čeňkem Stýblem se zde od roku 2011 věnuje vytváření virálních videí především v angličtině. Erik Meldik je absolventem matematiky aplikované v ekonomii. Začínali s kanálem SketchBrothers, kde uváděli seriál Desatero a další. ViralBrothers uvádí sledované série jako Debilní Kecy, Revenge a různé pranky. Protože některá jejich videa byla označena jako nevhodná a byla vymazána, zakládají nový kanál.

Heslo Erik Meldik se nachází v sekci Umělci

Průvodce

kdo je to Průvodce?

Průvodce je osoba, která má na starosti doprovázení nejrůznějších jedinců i skupin. Pro své svěřence nejdříve připraví program a naplánuje trasu, připraví si odborný výklad a je po celou dobu klientům k dispozici. Průvodce může provádět jak v České republice, tak v zahraničí. Potřebuje patřičnou jazykovou výbavu, může totiž provádět cizince nebo naopak bude vyjednávat v zahraničí. Na cestách se věnuje koordinaci a poskytuje všechny sjednané služby.

Text Průvodce je v kategorii Profese

Izák

kdo je to Izák?

Izák je biblická postava, jeden z patriarchů. Jeho rodiče byli Abrahám a Sára. I když měl Abrahám další děti, Izák byl jeho dědicem. Narodil se rodičům v pozdním věku a Bůh ho použil ke zkoušce Abrahámovy víry. Požadoval, aby Abrahám syna obětoval. Ten tak učinil, ale těsně před samotnou obětí byl Izák zachráněn a místo něj obětován beran. Izák se oženil s Rebekou, se kterou zplodil dvojčata Ezaua a Jákoba.

Slovo Izák se nachází v kategorii Náboženství


Klíčová slova: biografie, přesný význam, význam pojmu, popis, lidé, co to je, slovo, termín, lexikon, slovník, význam slova, synonymum, kdo to je, pojem, formulace, informace, wiki, definice, osobnosti, životopis, etymologie, osobnost, heslo, přesný výraz, kdo je to, popis, význam, co znamená, vysvětlení

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Elementární

Pojem, výraz, heslo, co je to Elementární?

Elementární je pojem pocházející z latiny. Označuje cosi základního, jednoduchého, z čeho se složitější předměty, jevy nebo skutečnosti skládají či odvozují. Slovo se používá v mnoha oborech, elementární jsou například chemické prvky, živly, funkce, částice, buňky a další. Je odvozeno ze slova elementum, čili prvek nebo písmeno. Prvek sám se nazývá element.

Termín Elementární se nachází v sekci Latina

Mea culpa

Pojem, výraz, heslo, co je to Mea culpa?

"Mea culpa" znamená česky "moje vina". Jedná se o frázi, která se používá bez překladu jako výraz omluvy a přiznání chyby, případně v křesťanství jako výraz pokání a snahy o odčinění svých hříchů.

Termín Mea culpa je v kategorii Latina

Křemelina

Pojem, výraz, heslo, co je to Křemelina?

Křemelina neboli diatomit je název sypké horniny tvořené schránkami rozsivek a jílovitými minerály. Křemelina je zdrojem křemíku. Pokud je konzumována, přináší člověku mnoho pozitiv – je důležitým stavebním kamenem kostí a svalů, přispívá k pevnosti a pružnosti kůže, nehtů i vlasů, působí protizánětlivě. Křemelina také chrání kůži před stárnutím a urychluje hojení ran. Ne každá křemelina je však vhodná k požívání. Ve světě se nachází mnoho ložisek křemeliny, jen některá však mají certifikaci pro konzumaci lidmi.

Pojem Křemelina je v kategorii Jídlo

Kepr

Pojem, výraz, heslo, co je to Kepr?

Kepr nebo též twill je jedním ze základních druhů vazeb vláken při tkaní textilu. Keprová vazba se používá při výrobě látek určených na výrobu vojenských uniforem, pánských obleků nebo denimu (džínoviny). Jedná se o pevné a odolné materiály.

Výraz Kepr je v kategorii Materiály

Strofa

Pojem, výraz, heslo, co je to Strofa?

Strofa neboli česky sloka je skupina vzniklá spojením jednotlivých veršů, které jsou jednotné zvukově i významově a tvoří myšlenkový celek. Má určitý vzorec pro rytmus i rým, které se pak v celé básni pravidelně opakují. Sloky se skládají z různého počtu veršů, ty mohou mít odlišné uspořádání a rýmy různě rozložené. Strofy mohou mít individuální uspořádání nebo tradiční podobu. K nejčastěji používaným patří tercina, oktáva či oblíbený sonet.

Výraz Strofa je v sekci Literatura

Chipset

Pojem, výraz, heslo, co je to Chipset?

Chipset se do češtiny překládá jako čipová sada. V informatice reprezentuje jeden nebo více integrovaných obvodů, jimž se říká čipy. Tyto jsou navrženy ke spolupráci a prodávány jako jeden produkt. Čipová sada se stará o komunikaci mezi procesorem, sloty, sběrnicemi, řadiči a dalšími součástmi na základní desce. Globálně mezi nejznámější firmy, které vyrábí čipové sady, patří AMD, NVIDIA, Intel, SiS a VIA Technologies.

Heslo Chipset patří do sekce Počítače

Aproximace

Pojem, výraz, heslo, co je to Aproximace?

Přiblížení k nepřesnému a špatně vyjádřitelnému výsledku. Aproximace vyjadřuje přiblížení k něčemu, co nelze přesně analyticky vyjádřit. Používá se v matematice nebo ve fyzice tam, kde dostupné metody analýz a výpočtů jsou příliš složité a nenabízejí přesný výsledek. Aproximace poskytuje řešení a zjednodušuje složitost problému.

Pojem Aproximace je v sekci Matematika

Biokoridor

Pojem, výraz, heslo, co je to Biokoridor?

Biokoridor je označení pro určitou oblast, na kterém určité organizmy nežijí dlouhodobě ani trvale, protože tam nejsou pro takovou existenci podmínky, ale přes toto území se organizmy přesunují mezi biocentry. Často jde o přírodní plochy, upravenou krajinu nebo i umělé prvky. Biokoridorem mohou být křoviny, živé ploty, meze, strouhy, pole, uměle vytvořené přechody přes silnicee a další.

Termín Biokoridor se nachází v kategorii Příroda

Informace

Pojem, výraz, heslo, co je to Informace?

Informace obecně je nějaký údaj, sdělení o něčem.

Pojem Informace je v kategorii Filozofie

Plná moc

Pojem, výraz, heslo, co je to Plná moc?

Plná moc je potvrzení, na jehož základě někdo někoho zastupuje. Jedná se o jednostranný úkon, kterým vznikne smluvní zastoupení. Plnou mocí získává zástupce oprávnění jednat za zastoupeného. Jednat může pouze v rozsahu, který stanoví dohoda o plné moci. Plná moc nemusí být písemná, pokud jde o situaci, kdy tuto formu vyžadují právní úkony. Jedná–li se o zastupování ve všech věcech, nazývá se toto potvrzení generální.

Heslo Plná moc je v kategorii Právo


Klíčová slova: Aproximace, vysvětlení, Informace, Křemelina, co to je, přesný význam, popis, odborný výraz, Elementární, termín, slovník, synonymum, odborné názvosloví, význam slova, Chipset, pojem, slovo, Kepr, Biokoridor, význam pojmu, definice, Plná moc, popis, heslo, přesný výraz, formulace, názvosloví, Mea culpa, Strofa

Další, minulé tipy dne

Tip na neděli 11. dubna 2021        Tip na sobotu 10. dubna 2021
Tip na pátek 9. dubna 2021        Tip na čtvrtek 8. dubna 2021
Tip na středu 7. dubna 2021        Tip na úterý 6. dubna 2021
Tip na pondělí 5. dubna 2021        Tip na neděli 4. dubna 2021
Tip na sobotu 3. dubna 2021        Tip na pátek 2. dubna 2021
Tip na čtvrtek 1. dubna 2021        Tip na středu 31. března 2021
Tip na úterý 30. března 2021        Tip na pondělí 29. března 2021