Kdo je to?
Kdo je to? Kdo to byl? Co znamená? Pojmy, významy slov...

Tip dne na neděli 4. dubna 2021

Výběr osobností, pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Lichvář

kdo je to Lichvář?

Lichvář je člověk, který poskytuje půjčky s nemravně vysokým úrokem a to často tehdy, když zneužije nepříznivou situaci druhé osoby. V českém prostředí je lichva trestným činem. Maximální hranice úroků u úvěrů v ČR však stanovena není.

Text Lichvář patří do sekce Zločin

Nicolas Cage

kdo je to Nicolas Cage?

Nicolas Cage, původně Nicholas Kim Coppola, je populární herec, režisér a producent. Pochází z umělecké rodiny, matka je choreografkou a tanečnicí, strýček Coppola uznávaným režisérem, otec profesorem literatury. Hrát začal už ve škole, ztvárňuje nejrůznější role a volí si velmi odlišné filmové kategorie. Nicolas Cage získal dvě nominace na Oscara, za roli alkoholika ve filmu Leaving Las Vegas se stal držitelem Oscara za nejlepší mužský výkon v hlavní roli. Nicolas Cage má i svou hvězdu na Hollywoodském chodníku slávy. Zajímavé je, že jeho role, které příznivě ohodnotili kritici, mu popularitu nepřinesly. Proslul spíše akčními filmy, které ho vynesly na výsluní slávy, např. film Ghost rider, Next, Lovci pokladů, Čas zabíjet a další.

Slovo Nicolas Cage je v sekci Herectví

Pokémon

kdo je to Pokémon?

Pokémon je japonská postavička z videoher, kresleného komiksu, animovaného seriálu a sběratelských karet společnosti Nintendo. Jedná se o inteligentní bytost, malou žlutou kulatou příšerku, nadanou zvláštními vlastnostmi. Původní hra s postavou Pokémona byla určena pro Game Boy a jejím tvůrcem byl Satoši Tadžiri. Hra se dále vyvíjela a byla vytvořena modernizovaná pokračování. Hry s Pokémonem je možno hrát i na stolních konzolích.

Slovo Pokémon je v sekci Nadpřirozené

Notorik

kdo je to Notorik?

Notorik čili hovorově "závislák" je člověk, který opakovaně podléhá určitému zlozvyku, může to být jedinec trpící závislostí na nějaké návykové látce, především na alkoholu. Mluvíme ale třeba i notorickém lháři - o člověku, který opakovaně podléhá zlozvyku lhaní.

Slovo Notorik je v sekci Poruchy

Sociální pracovník

kdo je to Sociální pracovník?

Sociální pracovník je profese, jejíž náplní je uplatnění společenských teorií a výzkumu s cílem studovat a zlepšovat kvalitu života jedince, různých sociálních skupin nebo celé společnosti. K tomu používá další společenské vědy. Sociální pracovník chce docílit prosazení sociální spravedlnosti, chce zlepšit život a rozvíjet potenciál jednotlivců, skupina i společnosti.

Text Sociální pracovník je v kategorii Profese

Uličník

kdo je to Uličník?

Uličník je poměrně mírná nadávka používaná hlavně pro nezvedenou mládež. Uličníkem můžeme nazvat nezvedené, rozjívené dítě či puberťák s některými nežádoucími projevy chování, ať už je to dělání hluku, neposlušnost, někdy možná i vandalství a poškozování věcí. U uličníka ale většinou věříme, že ho lze napravit, ale je nutné ho důrazně "srovnat do latě", přičemž domluva nemusí být dostačujícím prostředkem. Pokud se děti dostanou do problémového věku, tedy do puberty, pak jejich prohřešky v chování neřeší vždy jen rodiče. Ti ostatně často téměř nic nezmůžou, a to především tehdy, pokud nemají u potomka respekt a nenaučili ho poslušnosti. Ještě častěji se nevhodným chováním uličníků musejí zabývat učitelé ve školách, případně trenéři nebo vedoucí různých zájmových kroužků, jenže nikdo z nich nemá k dispozici dostatečné prostředky. Nějakým domluvám, poznámkám či kázeňským trestům se protřelí uličníci často jen smějí. Pak už může být na nápravu pozdě a uličnictví může někdy sklouznout až k delikvenci.

Heslo Uličník je v kategorii Hanlivé

Trotl

kdo je to Trotl?

Trotl je synonymem k výrazům jako hlupák, blbec nebo třeba moula. Trotlem myslíme někoho slabomyslného, se zřejmým deficitem v oblasti intelektu. Nemusí se však nutně jednat o mentální retardaci. Lidé, které můžeme hanlivě nazvat trotly, mívají intelekt v pásmu dolního průměru v hraničních hodnotách. Nejedná se tedy o nic patologického, ale jejich okolí je naprosto zřejmé, že trotlové pomalu chápou, složitější věci a úkony mohou být nad jejich schopnosti, nebývají schopni kriticky posoudit informace, bývají naivní a důvěřiví, není těžké je napálit. V horším případě je může někdo i využít, oklamat a podvést. Slovo trotl má původ v němčině, kde snad označovalo kteréna, tj.v původním smyslu člověka trpícího poruchou funkce štítné žlázy zapřičiněné nedostatkem jódu. Druhou možností je, že trotl pochází z německého slovesa pro zmatené pobíhání sem a tam. Pak by trotl byl významově něco podobného jako pošuk, což je jen další synonymum.

Text Trotl je v kategorii Hanlivé

Lakota

kdo je to Lakota?

Lakota je označení pro lakomého člověka, který se odmítá se svým okolím o cokoli podělit, a není ochoten platit za cokoli, co nepotřebuje k přežití. Snaží se na všem ušetřit, málokdy si dopřeje něco pro zábavu a potěšení. Stejným způsobem se lakota chová i ke svým blízkým a přátelům. Tato negativní charakterová vlastnost se neprojevuje pouze ve vztahu k financím, ale i k věcem.

Heslo Lakota se nachází v sekci Vlastnosti

Martin Přikryl

kdo je to Martin Přikryl?

Martin Přikryl se proslavil jako člen hudební skupiny The Prostitutes a pracovník a posléze ředitel vlastní reklamní agentury. Jeho jméno je spojeno s reklamními kampaněmi na pivo Staropramen nebo s reklamou na operátora Vodafone, v níž vystupoval Petr Čtvrtníček. Měl také "na svědomí" reklamy na neexistující supermarket Český sen, který lákal na potraviny za nereálně nízké ceny a pak se ukázalo, že se jedná o součást natáčení stejnojmenného dokumentu Filipa Klusáka a Ivana Remundy. Přikryl byl také autorem facebookové výzvy k červeným kartám pro prezidenta Miloše Zemana.

Text Martin Přikryl patří do sekce Umělci

Paroháč

kdo je to Paroháč?

Paroháč je slovo používané pro pojmenování muže, kterému žena byla nebo je nevěrná. Pojmenování nebo výraz nasadit parohy se užívají v mnoha jazycích a jsou známá i z literatury. Původ názvu paroháč se odvozuje buď od chování samců jelenů, kdy v období říje odhánějí všechny možné soky od svých laní, nebo historicky od byzantského císaře Andronika Komnéna, který měl ve zvyku darovat mužům svých milostnic jelení parohy, kterými jim propůjčoval různé výhody, například právo lovit v císařských revírech.

Text Paroháč patří do sekce Hanlivé


Klíčová slova: slovo, co to je, wiki, význam, definice, osobnosti, význam pojmu, přesný výraz, informace, etymologie, osobnost, popis, přesný význam, kdo je to, synonymum, význam slova, vysvětlení, životopis, termín, co znamená, formulace, heslo, slovník, popis, pojem, lexikon, lidé, kdo to je, biografie

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

CNC stroj

Pojem, výraz, heslo, co je to CNC stroj?

CNC stroj znamenal velký pokrok ve všech výrobních procesech. Jedná se o zařízení, které je vylepšeno počítačem, takže se jedná o počítačově číslicově řízený stroj. Hlavní předností CNC stroje je vysoká automatizace a možnost kombinace komponentů. CNC stroje se používají tam, kde probíhá více procesů a operací, například u obráběcích přístrojů. Jsou vhodné pro takové činnosti jako soustružení, různé druhy řezání, lepení, ohýbání a mnoho jiných.

Termín CNC stroj je v kategorii Technika

Postmoderna

Pojem, výraz, heslo, co je to Postmoderna?

Postmoderna je označením určitých způsobů myšlení, jednání, orientací, systémů hodnot a dalších pojmů, spojených s postindustriální společností 20. století. Dotýká se mnoha oblastí, například estetiky, malířství, architektury, literatury, filozofie, sociologie a dalších oborů. V estetice reprezentuje postmoderna zavržení forem, více vrstev díla a příklon k ekleticizmu. Zavádí se nové pojmy jako dekonstrukce a analýza vznešenosti. V malířství jede o větší vyjádření emocí a ztvárňování poetičtějších námětů. Architektura postmoderny se staví proti bauhausu a funkcionalizmu, chce vyvolat pocity, výrazným představitelem je například Friedensreich Hundertwasser. Literatura líčí svět jako složitý a těžko pochopitelný, autoři se neomezují žánry a kombinují různé literární postupy.

Výraz Postmoderna patří do sekce Filozofie

Xoxo

Pojem, výraz, heslo, co je to Xoxo?

1. V tomto případě se nejedná o klasickou zkratku, ale o skupinu symbolů, tedy o křížky a kolečka. Křížek značí polibek, kroužek znamená obejmutí. Je to tedy grafické a univerzálně srozumitelné vyjádření fráze "objímám tě a líbám", se kterou se lze setkat v závěru dopisů (zejména dříve), v mailech, chatech nebo diskuzích na internetu v dnešní době. Zajímavé je, že to není žádný "moderní" vynález jako např. smajlíky, ale XOXO vychází z křesťanských symbolů užívaných v korespondenci ve středověku. Křížek označoval upřímnost, víru a čest a kroužek coby polibek znovu stvrzoval význam křížku. 2. V počítačové terminologii je XOXO zkratkou termínu "eXtensible Open XHTML Outlines".

Výraz Xoxo se nachází v kategorii Zkratky

Paternalismus

Pojem, výraz, heslo, co je to Paternalismus?

Paternalismus je pojmenování vztahu mezi dvěma zeměmi, osobami, územími nebo ekonomicky spjatými subjekty. Jeden z účastníků tohoto vztahu přistupuje k druhému nadřazeně, ovšem ne ve špatném smyslu slova. Jde spíše o ochranitelský nebo rodičovský přístup. Ten, kdo se chová nadřazeně, je hluboce přesvědčen o tom, že on sám ví nejlépe, co bude pro toho druhého nejlepším řešením. Z toho pak vychází další chování, postoje či politika a snaha předat své názory druhým i za cenu určitého vnucování.

Výraz Paternalismus je v kategorii Psychologie

Společenská nebezpečnost

Pojem, výraz, heslo, co je to Společenská nebezpečnost?

Společenská nebezpečnost, jinak také nebezpečnost konání pro společnost, je původní označení z oblasti trestního práva. Tímto pojmem se označovala způsobilost trestného činu ohrozit nebo porušit objekt trestného činu. Takovým objektem jsou například společenské zájmy, které chrání trestní zákon. Stupeň nebezpečnosti byl vymezen kritérii, přesně uvedenými v trestním zákoníku.

Výraz Společenská nebezpečnost se nachází v kategorii Právo

Úplněk

Pojem, výraz, heslo, co je to Úplněk?

Úplněk je název měsíční fáze, při které Slunce osvětluje polokouli přivrácenou k zemi. Úplněk nastává v době, kdy je nový měsíc starý necelých 15 dní. Ze Země je úplněk vidět jako plně osvícené bílé, žluté nebo oranžové kolo. V době úplňku lze také pozorovat zatmění Měsíce, nelze však sledovat hvězdy a jiné objekty, protože světlo, které Měsíc odráží, je příliš silné. Obloha a krajina je také výrazně ozářena, proto je úplňku přisuzována magická moc.

Výraz Úplněk patří do kategorie Věda

Pyrám

Pojem, výraz, heslo, co je to Pyrám?

Pyrám je název vysokého jehlanovitého útvaru z kamene, který slouží jako rozcestník. Podobá se obelisku. Pyrámy byly umísťovány na křižovatkách. Zachovalo se pouze několik pyrámů v původním stavu. Ten největší u nás je poblíž Turnova ve vsi Ohrazenice. Je vysoký 8,5 metru a pochází z roku 1813. Nejvyšší je tzv. Martinický obelisk, který je umístěn v poli a měří 11 metrů.

Výraz Pyrám patří do kategorie Stavebnictví

Legionella

Pojem, výraz, heslo, co je to Legionella?

Legionella je pojmenování cca 40 druhů různých bakterií, z čehož polovina jsou zdraví a životu velice nebezpečné bakterie. Nakazit legionellou se člověk může vdechnutím nebo při požití vody, která bakterii obsahuje. Nejčastěji se lidé legionellou nakazí v uzavřených vlhkých prostorách, v sklenících, koupelnách, bazénech, sprchových koutech a podobně. Příznaky onemocnění jsou podobné jako u zápalu plic – bolesti hlavy, horečka, suchý kašel, průjem, selhávání ledvin a podobně.

Termín Legionella se nachází v sekci Nemoce

Příslovce

Pojem, výraz, heslo, co je to Příslovce?

Příslovce neboli adverbia patří k neohebným slovním druhům. Slouží k vyjádření bližších okolností děje, například místa, času, způsobu, příčiny a dalších. Mohou také určovat stupeň nebo míru. Jako větný druh jsou většinou příslovečné určení nebo neshodný přívlastek. Tvar příslovce se ve větě nemění, ale příslovce je možno stupňovat. Příslovce bývají tvořena z přídavných jmen nebo vznikají ustrnutím jmenných pádů.

Termín Příslovce je v kategorii Český jazyk

Dip

Pojem, výraz, heslo, co je to Dip?

Dip je označení pro druh speciálních omáček, do kterých se namáčejí kousky různých jídel – chipsy, zelenina, sýr, falafel a další. Dipy mohou být různě husté, záleží na tom, co je jejich základem. Nejdná se tedy o klasickou omáčku. Dip může být jednosložkový nebo vícesložkový, Jako základ se využívá například majonéza, zakysaná smetana nebo jogurt. Může se však jednat i o ocet, olej, kečup, hořčici nebo med a další. K známým typům patří česneková majonéza aioli, indické čatní, italská marinara, tatarská omáčka, tzatziki a jiné.

Termín Dip je v sekci Jídlo


Klíčová slova: Pyrám, CNC stroj, odborný výraz, význam pojmu, wiki, definice, popis, co to je, Postmoderna, Paternalismus, přesný výraz, formulace, přesný význam, Xoxo, Společenská nebezpečnost, význam slova, odborné názvosloví, Příslovce, informace, Legionella, heslo, termín, význam, slovo, názvosloví, synonymum, co znamená, pojem, slovník

Další, minulé tipy dne

Tip na neděli 11. dubna 2021        Tip na sobotu 10. dubna 2021
Tip na pátek 9. dubna 2021        Tip na čtvrtek 8. dubna 2021
Tip na středu 7. dubna 2021        Tip na úterý 6. dubna 2021
Tip na pondělí 5. dubna 2021        Tip na neděli 4. dubna 2021
Tip na sobotu 3. dubna 2021        Tip na pátek 2. dubna 2021
Tip na čtvrtek 1. dubna 2021        Tip na středu 31. března 2021
Tip na úterý 30. března 2021        Tip na pondělí 29. března 2021