Kdo je to?
Kdo je to? Kdo to byl? Co znamená? Pojmy, významy slov...

Tip dne na pondělí 5. dubna 2021

Náhodných výběr z osobností, slov odborných termínů, pojmů a hesel

Portýr

kdo je to Portýr?

Portýr, česky dveřník, je zaměstnanec hotelu, jehož úkolem je uvést hosty, otevřít jim dveře a odnést jim zavazadla. S portýry se setkáme v dražších hotelích vyšší kategorie.

Heslo Portýr je v kategorii Profese

Mystik

kdo je to Mystik?

Mystik je vyznavačem takového náboženství, které se snaží nenechat se ovlivnit smyslovým vnímáním a dalších okolních vlivů, které by mohly narušit duchovní zkušenost setkání či splynutí s tím, co je považováno za Boží. Obecněji získává mystik zkušenosti se vzdáleným tajemnem, které není možno vyjádřit ani popsat a hledá další cesty k takovému prožitku.

Slovo Mystik je v sekci Náboženství

Iveta Bartošová

kdo je to Iveta Bartošová?

Iveta Bartošová byla známá zpěvačka. Pocházela z Moravy, kde také začínala se zpěvem. Již při studiu vystupovala se skupinou Dianthus a byl úspěšná v amatérských pěveckých soutěžích. Při soutěžích se setkala s budoucím partnerem Petrem Sepéšim, se kterým vytvořila pěvecké duo. Po jeho tragické smrti vystupovala Iveta Bartošová s pěveckými hvězdami a významnými hudebními skupinami, zvítězila v anketě Zlatý slavík a nazpívala i filmové písně. Zpívala také v muzikálech. Psychické i osobní problémy a neúspěšný comeback vedly až k sebevraždě.

Slovo Iveta Bartošová je v sekci Hudba

Antonín Dvořák

kdo je to Antonín Dvořák?

Antonín Dvořák, celým jménem Antonín Leopold Dvořák, patří k celosvětově proslulým hudebním skladatelům a z našich komponistů je celkově nejhranější nejen na festivalech vážné hudby a při vystoupení známých orchestrů, ale i laickou veřejností. Složení jeho děl a síla melodií je oceňována i současnými odborníky. Antonín Dvořák byl autorem různorodé tvorby, nejproslulejší jsou jeho vokálně instrumentální skladby, opery a komorní hudba. K nejhranějším dílům patří opera Rusalka, skladba Requiem nebo Slovanské tance.

Heslo Antonín Dvořák se nachází v sekci Hudba

Frigida

kdo je to Frigida?

Frigida je nadávka označující převážně osobu ženského pohlaví, která trpí poruchou sexuálního cítění a touhy. Je celkově pohlavně chladná, nemá zájem o sex a pohlavní styk a vůbec není v tomto směru aktivní. Frigida má méně citlivé pohlavní orgány, takže se těžko vzruší a při pohlavním styku nedosahuje orgazmu. Tento stav může mít jak fyzickou, tak psychickou příčinu a může být vrozený nebo je získán v průběhu života traumaty souvisejícími s pohlavním ústrojím.

Text Frigida je v kategorii Hanlivé

Mezzosopranistka

kdo je to Mezzosopranistka?

Mezzosopranistka je zpěvačka mající středně vysoký hlas, mezzosoprán.

Text Mezzosopranistka patří do sekce Hudba

Johann Sebastian Bach

kdo je to Johann Sebastian Bach?

Johann Sebastian Bach byl jeden z nejvýraznějších německých hudebních skladatelů a umělců hrajících na klávesové nástroje. Jeho dílo bývá často nazýváno vrcholem baroka a Bach je označován za hudebního génia, který ovlivnil další vývoj hudby. Ve své době nebyl dostatečně doceněn jako skladatel, větší obliby se dočkal až v 19. století. Johann Sebastian Bach působil jako kantor při kostelech v Lipsku, Výmaru a Köthenu. Skládal a interpretoval i světská díla. K nejslavnějším Bachovým dílům patří například Braniborské koncerty, Dobře temperovaný klavír, Matoušovy pašije nebo Umění fugy.

Slovo Johann Sebastian Bach je v sekci Hudba

Suflér

kdo je to Suflér?

Suflér neboli česky nápověda je nezbytná osoba v divadle - je to ten, kdo hercům poradí, pokud zapomenou text. Suflér je vždy ukrytý tak, aby ho diváci neviděli, zpravidla je někde za kulisami.

Slovo Suflér je v sekci Profese

Mentál

kdo je to Mentál?

Mentál je hovorové hanlivé označení duševně nemocného člověka. Nelze ho však použít pro úplně všechny jedince s nějakým mentálním postižením, protože zatímco u některých je jejich handicap zřejmý na první pohled (celkový vzhled, možná kombinacr s tělesným postižením, řečová vada apod.), u některých ho nemusíme hned zaznamenat. Kromě výrazu mentál jsou velmi rozšířená i označení debil, idiot a imbecil, což byly původně zcela neutrální odborné termíny z oblasti psychiatrie pro označení diagnóz různého stupně závažnosti postižení intelektu. Postupem času se staly nadávkami, a tak medicína přišla s jinými termíny, jako např. retardace, které se stále používají, ač retard je také dobře známý a často používaný expresivní výraz. Běžně se setkáme spíše s lidmi, jejichž postižení není tak závažné a mohou se bez větších potíží začlenit do běžné společnosti, zatímco ty nejtěžší případy bývají umístěny v různých ústavech a vyžadují specializovanou péči, kterou jim jejich rodina nemůže (případně nechce) poskytnout.

Text Mentál je v kategorii Hanlivé

Nadija Savčenková

kdo je to Nadija Savčenková?

Nadija Savčenková je ukrajinská občanka, pilotka a operátorka bitevního vrtulníku. Během války na Ukrajině v roce 2014 byla zajata proruskými ozbrojenci, kteří ji předali Rusům. V Rusku čelila obvinění ze spoluúčasti na zabití dvou novinářů, které bylo později změněno na obvinění z vraždy. Po dvou letech byla odsouzena k odnětí svobody na 22 let. Jako protest proti svému uvěznění zahájila již od počátku hladovku. Po 83 dnech došlo ke kolapsu, takže začala alespoň v omezeném množství přijímat potravu. Po odsouzení začala novou hladovku a přestala i pít. Po zhoršení zdravotního stavu byla vyměněna za dvojici ruských příslušníků armády a vrátila se na Ukrajinu.

Heslo Nadija Savčenková se nachází v sekci Politici


Klíčová slova: přesný význam, formulace, slovo, význam pojmu, význam, lexikon, přesný výraz, význam slova, popis, osobnost, co to je, informace, životopis, definice, co znamená, popis, biografie, slovník, osobnosti, kdo je to, vysvětlení, etymologie, termín, pojem, wiki, synonymum, heslo, kdo to je, lidé

Doporučujeme tyto odborné pojmy, výrazy a termíny

Genius loci

Pojem, výraz, heslo, co je to Genius loci?

Genius loci patří mezi mnohá latinská sousloví, která se do dnešních dob používají a neztratila význam. Využívá se jako slovní spojení s významem "duch místa". Pokud nás nějaké místo okouzlí, pak můžeme tento výraz použít. To samé platí v případě specifické atmosféry určitého místa. Tento výraz také označuje ducha či bůžka v římské mytologii, který ochraňoval určité místo. Tento bůžek se často zobrazoval jako had nebo postava s rohem hojnosti.

Heslo Genius loci patří do kategorie Kultura

Absolutno

Pojem, výraz, heslo, co je to Absolutno?

Absolutno znamená nekonečnou, neomezenou, bezpodmínečnou a dokonalou existenci, něco, co existuje samo o sobě a je příčinou všeho ostatního. Absolutno je filozofický pojem, prapříčina všeho. Je nezávislé na čase a prostoru, vše v něm existuje současně. Absolutno je považováno za základ vesmíru, za univerzální prvek, který je obecnější než atom. Někdy je absolutno personifikováno jako Bůh, všejediná, všemohoucí, vševědoucí a všudypřítomná bytost.

Pojem Absolutno se nachází v sekci Filozofie

EET

Pojem, výraz, heslo, co je to EET?

EET čili elektronická evidence tržeb je systém, který by měl státu umožnit lepší výběr daní, efektivní finanční správu a zamezení šedé ekonomice. Principem EEET je zaslání účtenky z každé finanční transakce na finanční správu. To se děje prostřednictvím datových zpráv. Účtenka je okamžitě opatřena jedinečným kódem, který se pak vytiskne na zákazníkovu účtenku. Podnikatel musí mít připojení k internetu, odpovídající zařízení, software a tiskárnu.

Výraz EET je v kategorii Účetnictví

Cloudové úložiště

Pojem, výraz, heslo, co je to Cloudové úložiště?

Cloudové úložiště je druh služby, díky které mohou uživatelé ukládat svá data do systému mimo své pracoviště. Cloud spravuje někdo jiný, data se přenášejí prostřednictvím internetu nebo jiné sítě. Existují různé typy cloudových úložišť, k základním patří osobní nebo firemní. Do osobních úložišť se většinou ukládají, popř. zálohují dokumenty, obrázky, fotografie, maily, videa a jiné soubory osobního charakteru. Firmy používají tato úložiště pro vzdálené zálohování. Přístup je možný z libovolného zařízení, zajištěna je vysoká bezpečnost dat.

Výraz Cloudové úložiště je v kategorii Internet

Intermezzo

Pojem, výraz, heslo, co je to Intermezzo?

Intermezzo je termín z oblasti umění, používá se především v hudbě nebo v literatuře. Je původem z italštiny a znamená pauzu, vložku nebo vsuvku, čili něco, co je vloženo mezi něco jiného. V oblasti umění se takto označuje mezidobí, vložka či vsuvka. V hudbě jde o mezihru, drobnou hudební skladbu. Literatura používá pojem intermezzo jako příhodu, která má na krátkou dobu přerušit hlavní děj, tedy jako nějakou vedlejší událost.

Heslo Intermezzo je v kategorii Literatura

BARF

Pojem, výraz, heslo, co je to BARF?

BARF je zkratka pro metodu výživy přirozeným způsobem. BARF je určena především masožravým domácím zvířatům.V překladu může znamenat kosti a syrovou potravu nebo biologicky vhodnou syrovou potravu. Jedná se tedy o jídelníček tvořený syrovým masem, kostmi a zeleninou. Inspirací pro BARF je výživa divokých zvířat, především vlků. Pro chovatele je tento způsob výživy náročnější, ale pokud chovatel zajistí vyváženost stravy, měla by tato metoda zaručit zvířeti delší a spokojenější život.

Pojem BARF je v kategorii Zkratky

Občanský zákoník

Pojem, výraz, heslo, co je to Občanský zákoník?

Občanský zákoník je zákonná úprava hmotného soukromého práva v určitém státě. V různých zemích má občanský zákoník odlišný obsah. Buď se zabývá celým hmotným soukromým právem, nebo jen jeho některými částmi a další části pak upravují samostatné zákony. U nás se občanský zákoník zabývá občanským právem v pěti částech rozdělených do sedmnácti hlav. Má obecnou část a vymezení dalších různých práv, jako je věcné právo, dědické právo a mnoho dalších.

Heslo Občanský zákoník se nachází v kategorii Právo

Folklór

Pojem, výraz, heslo, co je to Folklór?

Folklór je pojmenování určitého kulturního projevu skupiny obyvatel. Může jít o hudbu, slovesnost, dramatické nebo taneční projevy. Skupiny obyvatel jsou integrované, často jde o venkov nebo město či jinak definované skupiny. K folklóru se řadí i lidová kultura založená na zvycích nebo hmotných předmětech. Nejedná se pouze o historii, folklór vzniká i v současnosti. Má dlouhou tradici, která se stále udržuje, většinou prostřednictvím folklórních organizací či souborů. Tyto projevy jsou i předmětem bádání a dalších studií. Na folklór se zaměřuje etnografie, folkloristika, okrajově i historie umění, design nebo architektura.

Pojem Folklór se nachází v sekci Kultura

Obrat

Pojem, výraz, heslo, co je to Obrat?

Obrat je v oblasti účetnictví definován jako čistý výnos, který je snížen o prodejní slevy. Obrat je tedy určitá hodnota, která bývá vyjádřena nejčastěji v penězích, případně v jiných porovnatelných finančních hodnotách. Plusové hodnoty obratu znamenají zisk, pokud má obrat hodnotu zápornou, jedná se o tzv. schodek nebo-li výdaj.

Pojem Obrat je v sekci Účetnictví

GMO

Pojem, výraz, heslo, co je to GMO?

GMO je zkratka pro geneticky modifikovaný organizmus, tedy takový organizmus, kterému byla úmyslně změněna genetická výbava. Genetickým materiálem, který je předmětem změny může být DNA nebo RNA. Změna je prováděna tak, že by v přírodě přirozeným způsobem nemohla proběhnout. Většinou dochází k překonání reprodukční hranice, do organizmu je uměle vpraven gen získaný z jiného druhu organizmu. Vzniknou tak organizmy s naprosto novými vlastnostmi. GMO má své klady i zápory, používání bývá často předmětem diskuzí, protože není považován za zcela bezpečný.

Výraz GMO patří do kategorie Zkratky


Klíčová slova: EET, slovo, Genius loci, co to je, wiki, slovník, Absolutno, odborné názvosloví, přesný význam, formulace, Občanský zákoník, odborný výraz, Cloudové úložiště, heslo, definice, význam, co znamená, GMO, vysvětlení, synonymum, popis, Intermezzo, informace, přesný výraz, termín, pojem, význam pojmu, Obrat, význam slova

Další, minulé tipy dne

Tip na neděli 11. dubna 2021        Tip na sobotu 10. dubna 2021
Tip na pátek 9. dubna 2021        Tip na čtvrtek 8. dubna 2021
Tip na středu 7. dubna 2021        Tip na úterý 6. dubna 2021
Tip na pondělí 5. dubna 2021        Tip na neděli 4. dubna 2021
Tip na sobotu 3. dubna 2021        Tip na pátek 2. dubna 2021
Tip na čtvrtek 1. dubna 2021        Tip na středu 31. března 2021
Tip na úterý 30. března 2021        Tip na pondělí 29. března 2021