Kdo je to?
Kdo je to? Kdo to byl? Co znamená? Pojmy, významy slov...

Tip dne na úterý 6. dubna 2021

Výběr osobností, pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Vodohospodář

kdo je to Vodohospodář?

Vodohospodář se zabývá vedením odborných prací na vodních tocích. Těmito pracemi jsou především správa, řízení provozu a údržby toků. K jeho náplni práce patří také sledování a kontrola jednotlivých toků a jejich povodí, vycházející z nároků na ochranu životního prostředí a samotných vod. Hlavními pracemi jsou péče o kvalitu vody, evidence hospodaření s vodou, dispečerská činnost a projektování jednoduchých staveb. Vodohospodář musí znát také manipulační řády, protože by měl být schopen řídit obsluhu zařízení na plavebních drahách, jezerech a přehradách.

Heslo Vodohospodář je v kategorii Profese

Maskér

kdo je to Maskér?

Maskér je osoba, která se zabývá maskováním a líčením. Sám také masky navrhuje. Při těchto činnostech chce dosáhnout určitého výrazu osoby, která působí jako umělec ve filmu, divadle nebo televizi. Nepracuje jen s tváří, umí vytvořit také speciální účesy a průběžně je upravuje. Maskér se podílí se na průběhu představení nebo natáčení, kde dohlíží na kvalitu prováděných maskérských činností z hlediska organizace, použitých technik i po umělecké stránce.

Text Maskér patří do sekce Profese

Paramedic

kdo je to Paramedic?

Paramedic čili záchranář je zdravotnický pracovník – specialista, který reaguje na tísňové volání a poskytuje lékařskou pomoc ještě před odvozem do nemocnice. Většinou pracuje ve zdravotnické záchranné službě jako součást posádky sanitky. Je zodpovědný za rychlou odbornou pomoc v nouzi na základě vlastního posouzení a rozhodnutí. Náplň práce a výše kvalifikace pracovníka paramedic se může v jednotlivých zemích lišit.

Slovo Paramedic se nachází v kategorii Lékařství

George Soros

kdo je to George Soros?

George Soros je původem Maďar židovského původu, který žije v Americe. Je známým finančníkem, spakulantem a multimiliardářem a také filantropem. Maďarsko opustil již v roce 1946, kdy odešel studovat do Anglie a od roku 1956 podnikal v Americe. Je znám pro měnové spekulace a hedge fondy, díky kterým získal většinu svého bohatství. Jako filantrop podpořil nejdříve černošské studenty, demokratická hnutí v socialistických zemích, romské studenty a mnoho dalších organizací.

Heslo George Soros se nachází v sekci Podnikání

Ichtyolog

kdo je to Ichtyolog?

Ichtyolog je vědec zoolog, který se ve své práci zaměřil na studium rybovitých obratlovců. Zabývá se většinou obratlovců, předmětem jeho zájmu je přes 25 000 druhů těchto živočichů. Ichtyolog zkoumá jak pravé kostnaté ryby, tak i kruhoústé a paryby. Jeho práce překračuje hranice oboru, musí mít znalosti také z mořské biologie a limnologie.

Heslo Ichtyolog se nachází v sekci Věda

Bubák

kdo je to Bubák?

Bubák čili strašidlo nebo strašák je pojmenování pro nadpřirozené stvoření, které má u lidí vyvolat strach, především u dětí. Vystrašit by měla již jen zmínka o bubákovi, často se o něm vyprávějí celé příběhy. Bubáci mohou být různých druhů, od polednice přes čerty, vodníky, skřítky až po upíry a duchy zemřelých. Jde o postavy z pověstí a bájí a lidové slovesnosti.

Heslo Bubák je v kategorii Nadpřirozené

Osoba blízká

kdo je to Osoba blízká?

Osoba blízká je pojem z českého práva, který označuje blízké příbuzné nebo osoby, které jsou pro člověka stejně důležité v rámci rodiny (např. rodiče nebo sourozence, manžela/ manželku, partnera/ partnerku). Oblíbené bylo vymlouvání se na osobu blízkou při spáchání dopravního přestupku (řídila údajně "osoba blízká", jejíž identitu nechce dotyčný uvést). Tomu učinila přítrž novela přílušného zákona.

Heslo Osoba blízká je v kategorii Zločin

Františka Čížková

kdo je to Františka Čížková?

Františka Čížková je redaktorka, komentátorka a módní kritička. Pracuje pro Blesk a tvoří příspěvky Módní policie, kde se zaměřuje na kritiku nevkusu v oblékání a různých módních úletů především známých osobností. Sama Františka Čížková se věnuje módě od osmdesátých let 20.století, zaměřila se především na ruční pletení. Své výrobky vystavovala i v zahraničí. Podle jejích názorů se řídí nejen významné osobnosti, ale i módní návrháři.

Heslo Františka Čížková je v kategorii Novináři

Derviš

kdo je to Derviš?

Derviš je pojem z arabštiny, kterým se označuje alternativně zaměřený stoupenec islámského náboženství. Často tak bývají nazýváni i přívrženci súfijského řádu. Poznáním sama sebe se dervišové chtějí přiblížit Bohu. K tomu využívají speciální rituály, například hudbu a tanec, jejichž pomocí se dostanou do mystických stavů či přímo extáze. Dervišové žijí v naprosté chudobě.

Text Derviš je v kategorii Náboženství

Pipka

kdo je to Pipka?

Pipka je označení pro naivní a neinteligentní ženu. Jedná se o synonymum k výrazu slepice. Obecně si představíme takovou osobu, která je schopna uvěřit čemukoliv, je snadno ovlivnitelná a manipulovatelná, sotva má vlastní názor. Její kulturní i všeobecný rozhled končí u znalosti obsahu posledního dílu Ordinace v růžové zahradě nebo jiné podobně plytké telenovely. Pipka čte bulvár, hloupé ženské časopisy a tlachá na sociálních sítích o nesmyslech s podobně "postiženými" ženami. Pipka je zkrátka omezená a hloupá osoba. Udržovat s ní jakýkoliv kontakt nepřináší žádné obohacení, spíš je jen na obtíž, neboť jednou z oblíbených činností pipek je shánění a šíření fám, pomluv a drbů. Pipky zásadně nedisponují schopností ověřovat informace. Čím je nějaká zvěst skandálnější, tím více je zaujme.

Heslo Pipka se nachází v sekci Hanlivé


Klíčová slova: co znamená, popis, kdo je to, co to je, význam, osobnost, heslo, vysvětlení, synonymum, kdo to je, význam pojmu, biografie, wiki, význam slova, slovo, lidé, informace, osobnosti, přesný výraz, lexikon, formulace, životopis, termín, popis, přesný význam, pojem, slovník, definice, etymologie

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Kung-fu

Pojem, výraz, heslo, co je to Kung-fu?

Kung-fu je název pro celý souhrn různých bojových umění. Patří sem čínská bojová umění, která se provozují jak se zbraněmi, tak beze zbraní, bojové techniky agresivní i mírné, navenek působící tvrdě i jemněji. Legenda uvádí rozšíření kung-fu již v 6. století a spojuje ho s klášterem Šao-lin. Budhistický mnich, princ Bódhidharma, učil mnichy tomuto umění, aby si zvýšili kondici. Kung-fu pak přejímalo další styly a zapojila se do něj i filozofie. Obecně však kung-fu označovalo něco, k čemu se došlo dlouhou a poctivou prací a může být spojováno i s jinými činnostmi.

Heslo Kung-fu je v kategorii Sport

Sebereflexe

Pojem, výraz, heslo, co je to Sebereflexe?

Pojem sebereflexe se dá přeložit jako "odraz sebe sama", jedná se tedy o schopnost kritického posouzení vlastních činů, chování a jednání. Tato kritika vůči sobě by neměla být přehnaná, protože pak může vést až k nežádoucímu nízkému sebevědomí jedince. Pokud ale někdo schopnost sebereflexe zcela postrádá a je k sobě naprosto nekritický, pak to rozhodně není v pořádku. Takový člověk má naopak sebevědomí přehnané.

Pojem Sebereflexe se nachází v kategorii Filozofie

Modurit

Pojem, výraz, heslo, co je to Modurit?

Modurit je název modelovací hmoty vyrobené na bázi polymeru, která má široké použití v průmyslu, ve zdravotnictví, designu a uměleckých odvětvích a také v tvořivých činnostech různého charakteru. Jedná se o polotuhou hmotu bílé barvy, která je plastická a snadno se tvaruje. Modurit je nehořlavý, zdravotně zcela nezávadný, a výtvory z něj lze vytvrdit za krátký čas na horkém vzduchu nebo ve vařící vodě. Ještě před samotným použitím je možné modurit obarvit přidáním pigmentu nebo umělecké olejové barvy. Tato barviva se do hmoty velmi dobře zapracovávají. Zakoupit lze i již zabarvený materiál. Vytvrzovat hotový výrobek lze v elektrické troubě nebo sušičce, ve vroucí vodě cca 15 minut na 1 cm. Na tvrzení moduritu nesmí být použita mikrovlnná trouba.

Termín Modurit je v kategorii Materiály

Adventní kalendář

Pojem, výraz, heslo, co je to Adventní kalendář?

Adventní kalendář je vánoční kalendář speciálního charakteru. Používá se k počítání dnů, které zbývají do Štědrého dne. Jde o 24 dnů. Většinou se jedná o papírové provedení, ve kterém jsou políčka zaplněná čokoládou nebo jiným druhem sladkostí. Existuje i alkoholový kalendář pro mlže nebo elektronické verze. Původní kalendáře však byly mnohem nápaditější, vyráběly se ručně a mnohdy představovaly umělecká díla. Byly na nich zobrazené náměty z bible, později i další motivy. Adventní kalendář ml připomínat blížící se křesťanský svátek, ale také učit děti i dospělé trpělivosti. Okýnka nebo dvířka mají znázorňovat otevřenost jiným lidem i Bohu. Současné kalendáře mají i podobu hraček, pytlíčků s překvapením, vánočních ponožtiček a dalších výtvorů podle kreativity rodičů.

Termín Adventní kalendář je v kategorii Kultura

Šnaps

Pojem, výraz, heslo, co je to Šnaps?

Šnaps čili destilát, pálenka nebo kořalka je druh lihoviny vyráběné z rozdrcených částí rostlin. Destiluje se z rmutu, získaného kvašením různých rozdrcených plodů nebo rostlin. Ze suroviny, která byla pro kvašení použita, přebírá šnaps typické aroma. Alkohol v pálence se pohybuje od 36 do 50 % objemu, čím je objem vyšší, tím méně výrazná je chuť a aroma kořalky. Lihovina by po výrobě měla nějakou dobu zrát. K nejznámějším šnapsům patří slivovice.

Termín Šnaps patří do sekce Nápoje

Fanatismus

Pojem, výraz, heslo, co je to Fanatismus?

Fanatismus je označení pro jednání nebo názorový postoj osoby, která je zaměřena jednostranně, není ochotná ke kompromisům a je pro určitou myšlenku slepě a vášnivě zaujata. Pokud jsou jím hájená věc, idea nebo téma napadeny nebo ohroženy, mlže taková situace vyvolat zuřivý odpor. Fanatismus často vede k omezenosti, jeho přívrženci nejsou tolerantní a bývají nepoučitelní.

Heslo Fanatismus je v sekci Filozofie

Frustrace

Pojem, výraz, heslo, co je to Frustrace?

Frustrace je stav lidské mysli, ke kterému dojde při dlouhodobém neuspokojení různých lidských potřeb. Pokud trvá příliš dlouho, způsobí psychické problémy a může vyústit v duševní poruchu. Ovlivňuje chování negativním směrem a může dojít až k patologickým změnám, agresi, apatii, sebepoškozování, sebevraždám, vraždám. Frustrace může vznikat z různých příčin – ekonomických, citových či sexuálních.

Pojem Frustrace je v kategorii Psychologie

Brownfield

Pojem, výraz, heslo, co je to Brownfield?

Brownfield je pojem z angličtiny, který se používá v urbanistice pro pojmenování nevyužívaných území. Může se jednat o plochy s budovami nebo bez budov, průmyslové areály a skladiště, zemědělské stavby a pozemky, obytné domy, nákupní centra a podobně. Tyto objekty a pozemky nejsou používané, jsou většinou ve špatném stavu a mohou být i kontaminované. Brownfieldy jsou různé velikosti, pro jejich opětovné použití by byla nutná obnova. Na okolí mohu působit negativně, nejsou však plošně odstraňovány, protože mohou být cenné z kulturního nebo technického hlediska.

Pojem Brownfield je v kategorii Stavebnictví

Šoková terapie

Pojem, výraz, heslo, co je to Šoková terapie?

Šoková terapie je termín pojmenovávající jeden z možných způsobů přeměny centrálně plánované ekonomiky států se socialistickým režimem na kapitalistický hospodářský systém. Tento způsob byl používán především po rozpadu Sovětského svazu, kdy zastánci šokové terapie prosazovali zásadní změnu ekonomiky. Ta se skládala z rychlé liberalizace trhu a otevření trhu zahraničí. Zahrnovala také deregulaci cen a platů. Jednalo se o první fázi transformace, kdy lidé měli být ochotni nést finanční zátěž. Počítalo se s porevolučním nadšením, které zmírní dopady hospodářského poklesu.

Pojem Šoková terapie patří do kategorie Ekonomie

Dřevina

Pojem, výraz, heslo, co je to Dřevina?

Dřevina je popisována jako vytrvalá cévnatá rostlina s dřevnatým stonkem, který má schopnost druhotného tloustnutí. Má totiž vrstvu dělivých buněk, od které se buňky dále dělí – buňky dřeva směrem dovnitř, buňky lýka směrem ven. Dřevina tak může dále sílit a tvořit dřevnaté stonky. Na dřeviny se zaměřuje věda nazývaná dendrologie. Ke dřevinám patří například stromy, keře, polokeře, liány a další. Většina dřevin sílí stonky směrem ven. Pokud má dřevina zdřevnatělý stonek, kmen, je pojmenována stromem. Stonky keřů se rozvětvují hned u země a jsou také dřevnaté. Ke dřevinám patří i některé druhy lián. Polokeře tvoří přechod mezi dřevinami a bylinami.

Výraz Dřevina se nachází v kategorii Rostliny


Klíčová slova: význam, co znamená, Šnaps, odborný výraz, Frustrace, wiki, formulace, Dřevina, názvosloví, informace, význam slova, Fanatismus, co to je, vysvětlení, význam pojmu, odborné názvosloví, Kung-fu, popis, Brownfield, Adventní kalendář, popis, Sebereflexe, slovník, Šoková terapie, slovo, heslo, termín, přesný význam, Modurit

Další, minulé tipy dne

Tip na neděli 11. dubna 2021        Tip na sobotu 10. dubna 2021
Tip na pátek 9. dubna 2021        Tip na čtvrtek 8. dubna 2021
Tip na středu 7. dubna 2021        Tip na úterý 6. dubna 2021
Tip na pondělí 5. dubna 2021        Tip na neděli 4. dubna 2021
Tip na sobotu 3. dubna 2021        Tip na pátek 2. dubna 2021
Tip na čtvrtek 1. dubna 2021        Tip na středu 31. března 2021
Tip na úterý 30. března 2021        Tip na pondělí 29. března 2021