Kdo je to?
Kdo je to? Kdo to byl? Co znamená? Pojmy, významy slov...

Tip dne na středu 14. dubna 2021

Další vybraná hesla, osobnosti, odborné termíny a pojmy

Genetik

kdo je to Genetik?

Genetik je vědecký pracovník v oboru biologie, který se zabývá genetikou čili dědičností, jejími příčinami a důsledky a proměnami organizmů. Název profese je odvozen od nositele dědičné informace, tedy genu. Původně se genetici zabývali především šlechtěním a křížením rostlin, později se zaměřili na dědičnost všech organizmů obecně. Genetik tedy šlechtí, pracuje s dědičností nebo se věnuje genovému inženýrství.

Text Genetik patří do sekce Věda

Xena

kdo je to Xena?

Xena je fiktivní postava bojovnice z amerického seriálu Xena: The Warrior Princess. Seriál se odehrává v blíže neurčené době (starověké Řecko), spadá do žánru fantasy a je odnoží seriálu Herkules. Postavu Xeny ztvárnila herečka Lucy Lawless.

Heslo Xena se nachází v sekci Fikce

Hnidopich

kdo je to Hnidopich?

Hnidopich je člověk, který poukazuje na věci, které za tuto pozornost nestojí, zbytečně se tedy v něčem rýpe. Slovo vzniklo spojením slova píchat a hnida. Hnidopich se soustředí především na nepodstatné detaily a odvádí tak pozornost od jádra věci. Pro svou malichernost a rýpavost bývá ve společnosti neoblíbený, pokud se typicky projeví, bývá jeho okolí značně znechucené a otrávené.

Text Hnidopich je v kategorii Hanlivé

Alena Schillerová

kdo je to Alena Schillerová?

Alena Schillerová je politička a právnička, působí ve funkci ministryně financí. Je historicky první ženou v této funkci v ČR. Do doby jmenování ministryní byla náměstkyní ministra financí. Je nestranička kandidující za hnutí ANO 2011. Alena Schillerová je absolventkou práv na Masarykově univerzitě, kde získala titul JUDr. Začínala jako právnička na finančním úřadě., kde se postupně dopracovala k funkci ředitelky. V dalších významných funkcích v této oblasti pracovala až do jmenování ministryní financí.

Heslo Alena Schillerová je v kategorii Politici

Dendrolog

kdo je to Dendrolog?

Dendrolog je pracovník v aplikovaném oboru botaniky. Je odborníkem v nauce o dřevinách, keřích, stromech a polokeřích. Původně byla tato profese spjata s lesnictvím v Německu, kdy se dendrologové věnovali převážně pěstování lesů. Dendrolog již nestuduje jen jednotlivé druhy, ale snaží se popsat jejich úlohu v celém ekosystému. Proto zkoumá také přirozené rozšíření, klima a stanoviště a další podmínky rozvoje těchto druhů.

Slovo Dendrolog je v sekci Věda

Žhář

kdo je to Žhář?

Žhář je pachatel zločinu, při kterém je přímo nebo nepřímo založen požár. Tento úkon je vykonán vědomě a úmyslně, nejedná se tedy o nedbalost nebo samovolné vzplanutí. Žhář zakládá požár s cílem způsobit škody a zabíjet. Jeho činnost se pak stane předmětem vyšetřování. Jde o trestný čin, může jít o poškození cizí věci, ohrožení na životě nebo obecné ohrožení. Pokud je pachatel na svém konání chorobně závislý, jedná se o pyromana. Důvodem pro založení požáru může být například pokus zakrýt jiný trestný čin, pojistný podvod, vydírání, nenávist, konkurenční boj a mnohé jiné.

Text Žhář patří do sekce Zločin

Rozhodce

kdo je to Rozhodce?

Rozhodce může být osoba nebo instituce. Ta je rozhodujícím činitelem v určitém sporu. Někdy se užívá i název arbitr, popřípadě znalec, soudce i ombudsman. Rozhodce si volí strany, které se účastní sporu. Bývá nejdůležitější postavou v arbitrážních řízeních, kterými se řeší spory v obchodní sféře. U spotřebitelských sporů musí mít rozhodce pro výkon své funkce právnické vzdělání. Stejné pojmenování bývá někdy používáno i pro jakoukoli osobu, která má oprávnění rozhodovat v určité oblasti, nejen v právních záležitostech.

Text Rozhodce je v kategorii Profese

Obchodní asistent

kdo je to Obchodní asistent?

Obchodní asistent je člověk, jehož úkolem ve firmě je zajistit některé činnosti obchodního oddělení. Podporuje obchodníky po stránce administrativně organizační. Zodpovídá za přípravu podkladů, na jejichž základě probíhají obchodní jednání, uzavírají se smlouvy a posléze se provádějí zakázky. Stará se o jejich evidenci a kontroluje jejich plnění. Obchodní asistent jedná se zákazníky i orgány veřejné a státní správy, např. celníky, finančním úřadem a podobně. Stará se také o zajištění dokumentace ro vymáhání případných pohledávek.

Text Obchodní asistent je v kategorii Profese

Student

kdo je to Student?

Student je (většinou) mladý člověk, který denně dochází do školy (střední nebo vysoké) a systematicky se vzdělává v oboru, na nějž je škola zaměřena a připravuje se tak na budoucí povolání. Studenti denního studia zpravidla nemívají vlastní příjem trvalejšího charakteru, živí je rodiče. Studenti mají určité výhody - např. studentské slevy, stát za ně platí sociální a zdravotní pojištění. Studovat lze i distančně (dálkově). Studenti dálkového studia si vzdělání dokončují nebo doplňují při zaměstnání a studentské výhody se na ně nevztahují.

Text Student patří do sekce Školství

Viktor Preiss

kdo je to Viktor Preiss?

Viktor Preiss je populární český herec starší generace. Je absolventem DAMU, jako divadelník začínal v Městských divadlech pražských, odkud přešel do Divadla na Vinohradech, kde se postupně začal věnovat i režii. Viktor Preiss působil i jako pedagog na DAMU, vystupuje v televizi i rozhlase, ztvárnil bezpočet rolí ve filmech i televizních seriálech. Vystupuje také jako zpěvák a dabér, v rozhlase moderuje vlastní pořad Báječný svět.

Text Viktor Preiss patří do sekce Herectví


Klíčová slova: co znamená, termín, informace, lexikon, etymologie, synonymum, lidé, co to je, pojem, heslo, přesný význam, přesný výraz, formulace, vysvětlení, popis, wiki, slovo, význam slova, osobnosti, kdo je to, biografie, popis, kdo to je, význam pojmu, slovník, význam, definice, životopis, osobnost

Výběr odborných pojmů, slov, termínů a výrazů

Škrobová moučka

Pojem, výraz, heslo, co je to Škrobová moučka?

Škrobová moučka je označení škrobu z brambor, kukuřice nebo sóji. Je velice jemný, proto se používá především při vaření k zahušťování nebo při pečení nejrůznějších moučníků, pečiva nebo dortů. Oceňují ho hlavně alergici, kteří nemají toleranci k lepku, takže nemohou používat běžnou mouku. Škrob se oproti tomu skládá ze sacharidů, tuků a bílkovin. Škrobovou moučku vyrábí více českých i zahraničních výrobců, je zcela běžně k dostání.

Termín Škrobová moučka patří do kategorie Jídlo

Sugesce

Pojem, výraz, heslo, co je to Sugesce?

Sugesce je způsob ovlivnění představ nebo myšlenek, které je nějaké osobě podsouváno. Jedná se o způsob vlivu, který je podmanivý až svůdný. Dotčený jedinec si toto působení neuvědomuje, přesto mu podléhá. Sugesce je běžnou součástí života, probíhá jak ve verbální, tak i v neverbální rovině. Může být používána i záměrně. Jako schopnost ovlivnění může být vrozená nebo se dá i nacvičit, když je potřeba někoho o něčem přesvědčit nebo s ním něco v poklidu projednat, vyřešit konflikt.

Heslo Sugesce patří do kategorie Psychologie

Sitcom

Pojem, výraz, heslo, co je to Sitcom?

Sitcom je zkratka pro oblíbený žánr situační komedie. Jedná se o zvláštní druh seriálu. Sitcom se odehrává v nenáročném prostředí a vystupuje v něm malý počet postav. Tyto postavy neprocházejí složitým vývojem a děj po skončení dílu bývá zpět ve výchozím stavu. Vše probíhá v realitě všedního dne, prostředí bývá zcela obyčejné nebo naopak nevšední. Tento formát je původně rozhlasový, v současnosti se nejvíce využívá v televizi.

Výraz Sitcom patří do sekce Kultura

Interpretace

Pojem, výraz, heslo, co je to Interpretace?

Interpretace má velmi široký význam. Užívá se ve více oblastech a význam se zde může mírně odlišovat. Základní význam je výklad, překlad, posuzování. Jde o porozumění a vyložení myšlenek, textů popř. i jevů. Poprvé se o interpretaci hovořilo v souvislosti s výklady náboženských textů, které se od sebe odlišovaly podle toho, jak je autor chápal. Intepretace se vyskytuje i v alegoriích, kdy se textu přisuzuje jiný význam než ten ihned viditelný. Věda, která se interpretací zabývá, se nazývá hermeneutika.

Pojem Interpretace se nachází v kategorii Filozofie

Home Office

Pojem, výraz, heslo, co je to Home Office?

Home Office je jednou z možností flexibilní práce. Jejím základem je to, že zaměstnanec má možnost pracovat z domova na plný nebo částečný úvazek. Předpokladem tohoto způsobu zaměstnání je plná důvěra mezi oběma stranami, zaměstnanci i zaměstnavateli. Home Office je náročnější na týmovou práci, organizaci práce a komunikaci, Zaměstnavatel tak šetří na kancelářském prostoru, zaměstnanec si může alespoň částečně rozvrhnout pracovní dobu podle svých potřeb.

Výraz Home Office je v kategorii Ekonomie

Zápočtový list

Pojem, výraz, heslo, co je to Zápočtový list?

Zápočtový list, jinak také potvrzení o zaměstnání, vydává zaměstnavatel zaměstnanci při skončení pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti. Jsou v něm uvedeny základní údaje o zaměstnání - formě pracovního poměru a o době, po kterou tento poměr trval. Zahrnuty jsou i další informace o druhu vykonávaných prací, dosažené kvalifikaci, důvodu skončení pracovního poměru, o srážkách a započitatelné době zaměstnání. Zápočtový list je zapotřebí pro nového zaměstnavatele, úřad práce nebo správu sociálního zabezpečení.

Termín Zápočtový list se nachází v sekci Účetnictví

Affiliate

Pojem, výraz, heslo, co je to Affiliate?

Affiliate je označení velmi často využívaného provizního systému čili partnerského programu, který používají internetové firmy. Jeho podstatou je propojení stránek toho, kdo nabízí určité služby s dalšími stránkami, které tyto služby propagují. Tyto stránky se označují jako affiliate partneři a za svou spolupráci získávají smluvené provize. Prodejce si tak kontroluje náklady na reklamu a neplýtvá tak zbytečně prostředky. Provize vyplácí za získané nové zákazníky nebo z prodaných výrobků.

Pojem Affiliate patří do sekce Internet

Indemnita

Pojem, výraz, heslo, co je to Indemnita?

Indemnita (někdy také zvaná materiální imunita) se vztahuje podle zákonů České republiky na poslance a senátory. Znamená to, že nejsou trestně odpovědní za svoje projevy a hlasování ve sněmovně a v senátu.

Výraz Indemnita patří do sekce Právo

Outdoor

Pojem, výraz, heslo, co je to Outdoor?

Outdoor je původní označení pro aktivity, které se nekonají v uzavřených prostorách. V současnosti se outdoor chápe více jako volnočasová aktivita, především v přírodním prostředí. Do outdooru se řadí například cyklistika, turistika, horolezectví, vodáctví a vodní sporty obecně a mnoho dalších aktivit. Pojem outdoor používají i obchodníci pro označení oblečení a vybavení pro tyto aktivity, postupně se outdoor stal i módním stylem.

Termín Outdoor je v sekci Sport

Korán

Pojem, výraz, heslo, co je to Korán?

Korán je souborem textů, které jsou posvátné pro muslimy. Muslimové věří, že texty, které zaznamenal prorok Mohaned, mu byly zjeveny archandělem Gabrielem. Korán na rozdíl od Bible neobsahuje žádné báje. Je rozčleněn do kapitol (súr), které jsou psané ve verších. Súry obsahují různá doporučení, příkazy nebo zákazy. Výklad koránu je úkolem muslimských duchovních.

Termín Korán je v kategorii Náboženství


Klíčová slova: význam, Outdoor, Affiliate, termín, Interpretace, Korán, slovník, přesný výraz, význam slova, popis, odborný výraz, Indemnita, pojem, názvosloví, Sitcom, Sugesce, slovo, informace, přesný význam, význam pojmu, Škrobová moučka, odborné názvosloví, popis, Home Office, vysvětlení, co znamená, Zápočtový list, co to je, synonymum

Další, minulé tipy dne

Tip na neděli 16. května 2021        Tip na sobotu 15. května 2021
Tip na pátek 14. května 2021        Tip na čtvrtek 13. května 2021
Tip na středu 12. května 2021        Tip na úterý 11. května 2021
Tip na pondělí 10. května 2021        Tip na neděli 9. května 2021
Tip na sobotu 8. května 2021        Tip na pátek 7. května 2021
Tip na čtvrtek 6. května 2021        Tip na středu 5. května 2021
Tip na úterý 4. května 2021        Tip na pondělí 3. května 2021