Kdo je to?
Kdo je to? Kdo to byl? Co znamená? Pojmy, významy slov...

Tip dne na čtvrtek 22. dubna 2021

Náhodných výběr osobností, odborných pojmů, termínů a slov

Novinář

kdo je to Novinář?

Novinář neboli žurnalista je název profese spočívající ve sbírání, ověřování, třídění a šíření informací prostřednictvím médií. Původně novináři psali články pouze do tištěných novin, dnes se však označení novinář používá i pro lidi pracující v televizi, rozhlase nebo pro internetové časopisy. Novináři se často specializují na jeden obor (sport, politika, ekonomika, doprava, kultura atd.).

Heslo Novinář se nachází v sekci Profese

Systémový inženýr

kdo je to Systémový inženýr?

Systémový inženýr, jinak též systém engineer, je vysokoškolsky vzdělaná osoba, která má zajišťovat bezproblémový průběh různých procesů a systémů které probíhají v daném podniku a má je celkově sladit tak, aby fungovaly s maximální efektivitou. Začíná vyhodnocením současné situace, navrhne zlepšující opatření a zajistí a kontroluje jejich provádění. Jde mu především o soulad informací, které se předávají mezi jednotlivými odděleními. Systémový inženýr také navrhuje rozhraní a konfiguraci systémových zařízení.

Text Systémový inženýr patří do sekce Profese

Radovan Krejčíř

kdo je to Radovan Krejčíř?

Radovan Krejčíř je český podnikatel, multimilionář a zločinec. K velkému majetku měl přijít během kuponové privatizace. Je podezřelý z několika podvodů, krácení daní, únosu a přípravy vraždy. V roce 2005 záhadně utekl policistům při domovní prohlídce luxusní vily v Černošicích, kde žil. Měl utéct záchodovým okénkem, aby se později zjistilo, že tam vlastně žádné nebylo. Krejčíř i s rodinou zmizel na Seychely. Odtud se přesunul do Jihoafrické republiky, kde pokračoval v kriminální činnosti a je podezřelý ze spáchání dalších vražd. Krejčíř byl zatčen tamní policií a případ stále není uzavřen.

Text Radovan Krejčíř patří do sekce Zločin

Helena Štáchová

kdo je to Helena Štáchová?

Helena Štáchová byla proslulá loutkoherečka, zpěvačka, dabérka, režisérka a scénáristka. Je známá nejvíce jako ředitelka Divadla Spejbla a Hurvínka, kde vedla a mluvila loutku Máničky a bábinky paní Kateřiny. Pro divadlo psala a režírovala hry, působila také v rozhlase i televizi. Psala hry i pro dospělé a byla autorkou několika knih. Jako dabérka vytvořila Helena Štáchová nezapomenutelný hlas Lízy Simpsonové.

Heslo Helena Štáchová se nachází v sekci Umělci

Sítař

kdo je to Sítař?

Sítař byl druh řemeslníka, jehož činnost postupně zanikala. Jiné označení pro tohoto člověka bylo řešetář. Ke své práci používal vlasy nebo struny a dřevo. Ze dřeva vznikaly dřevěné součásti, z vlasů a strun síta nebo tkací hřebeny. Síťař si materiál pečlivě vybíral, ze dřeva se jednalo nejčastěji o dub. Jedná se o tradiční a nyní již historické řemeslo.

Slovo Sítař je v sekci Historie

Pizizubka

kdo je to Pizizubka?

Pizizubka je nadávka pro dívku nebo ženu, která má šeredné zuby, většinou s velkými mezerami. Někdy tak bývá označována majitelka velkých předních zubů, připomínajících chrup hlodavce. Pokud se jedná o případ velkých mezer mezi zuby, bývá pro pizizubku užíváno i mírnější označení kolozubka. Přesný původ tohoto vulgarizmu není znám.

Slovo Pizizubka se nachází v kategorii Hanlivé

Vlasta Redl

kdo je to Vlasta Redl?

Vlasta Redl, vlastním jménem Vlastimil Kabeláč, je zpěvák, skladatel a textař. Hraje také na větší počet nástrojů, například klávesy, kytaru, mandolínu a další. Jeho hudební kariéra je pestrá, lze v ní najít prvky mnoha stylů, od lidové hudby přes rock a bigbít až k folku. Vystupoval především se skupinami AG Flek a Hradišťan. Vlasta Redl je také producentem a autorem scénické hudby a několika cestopisů.

Slovo Vlasta Redl se nachází v kategorii Hudba

Srágora

kdo je to Srágora?

Jako srágoru můžeme označit ustrašeného, bojácného člověka, z něhož máme dojem, že by se mohl strachy pokálet. Synonymem je též výraz poseroutka. Užití výrazu srágora je však širší, můžeme tak mluvit o nějaké nekvalitní nebo nepříjemné věci či otravné záležitosti. Srágorou nebo srágorami můžeme též mínit nějakou špínu, nepořádek, svinstvo. Srágory jsou něco, o co nikdo nestojí a každý by se z nich nejraději co nejdříve a nejrychleji vyhrabal. Vyhrabat se ze srágor tedy znamená zbavit se nějakého problému, dostat se z obtížné situace.

Text Srágora je v kategorii Hanlivé

Regent

kdo je to Regent?

Regent bylo historické označení pro dočasného vládce v království. Regent byl potřeba v případě, kdy byl následník dědičného trůnu ještě nezletilý a příliš mladý na to, aby se ujal vlády, případně v situaci, kdy bylo potřeba nového panovníka teprve najít. Regentem mohl být někdo z příbuzných, někdy jako regentky vládly královny - vdovy, matky následovníka trůnu.

Slovo Regent je v sekci Státní správa

Nunvář

kdo je to Nunvář?

Nunvář - dříve a nepřesně též nazývaný zvěrokleštič, je osoba, která kastrovala hospodářská zvířata, tedy zbavovala je pohlavních žláz. Nunva bylo označení vykleštěné samice prasete, proto byl tedy odvozen název nunvář. Toto slovo se používalo hlavně v oblasti Čech, v moravských oblastech se dávala přednost označení miškář nebo švihák. Zvěroklestič nemá původ ve slově kleště, ale klestit, což znamenalo sekat či řezat.

Slovo Nunvář je v sekci Historie


Klíčová slova: význam, životopis, popis, přesný význam, osobnost, co znamená, vysvětlení, co to je, synonymum, etymologie, definice, informace, význam pojmu, lexikon, heslo, pojem, význam slova, formulace, wiki, lidé, kdo to je, kdo je to, popis, slovo, slovník, biografie, termín, osobnosti, přesný výraz

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Kolísavý tlak

Pojem, výraz, heslo, co je to Kolísavý tlak?

Kolísavý tlak je velmi nebezpečným onemocněním. Stav cév ovlivňují velké změny, působící jako nárazy. Hrozí pak častěji uvolnění krevních sraženin z cévní stěny, což se může stát příčinou embolie či trombózy. Kolísavý tlak se většinou dědí, mají ho také lidé s nedostatkem pohybu. Řešením je pravidelný dohled lékaře, užívání předepsaných léků, dostatek odpočinku, aktivní pohyb, vyrovnaná strava a dostatek tekutin a také celkové zklidnění.

Termín Kolísavý tlak je v sekci Lékařství

Kleptomanie

Pojem, výraz, heslo, co je to Kleptomanie?

Kleptomanie je psychická porucha kontroly, která spočívá v nemožnosti odolávat nutkání ke zcizení předmětů, které postižená osoba vůbec nepotřebuje a nepřinesou jí žádný užitek. První zmínky o kleptomanii pocházejí již z počátku 19. století. Porucha se začíná projevovat v počátcích dospívání a pokračuje až do vyššího věku. Mohou s ní souviset i další psychická onemocnění, například závislost na alkoholu a dalších látkách, poruchy příjmu potravy nebo úzkostné stavy. Projevuje se neustálým myšlením na možnost získání různých předmětů, poruchami nálady, sebeovládání, stravovacích návyků, úzkostí, stresem, pocity viny, sociálním vyloučením, uspokojením a úlevou po samotném činu. Diagnostika je obtížná, léčba spočívá v podávání psychofarmak a terapii.

Heslo Kleptomanie je v kategorii Psychologie

Dezinfekce

Pojem, výraz, heslo, co je to Dezinfekce?

Dezinfekce je název pro činnost i prostředky k ničení mikroorganizmů chemickými nebo fyzikálními metodami. Jejím cílem je minimalizovat nebo zcela odstranit rizika výskytu infekcí především v místech, která mají na čistotu zvýšené nároky. Dezinfekce jako přípravek obsahuje určitou dezinfekční látku s protimikrobiálními účinky. Používá se na předměty, na kterých je potřeba zničit mikroorganizmy.

Výraz Dezinfekce je v kategorii Lékařství

Adorace

Pojem, výraz, heslo, co je to Adorace?

Adorace obecně znamená zbožné uctívání nějakého boha.

Termín Adorace je v kategorii Náboženství

Widget

Pojem, výraz, heslo, co je to Widget?

Ovládací prvek počítače. Umožňuje komunikaci uživatele s počítačem a práci s daty. Patří sem například prvky pro výběr a zobrazení (tlačítko pro přepínání, nabídkové menu, ikona programu), textové vstupy (řádek pro napsání adresy, našeptávač) nebo výstupy (indikátor průběhu, balónová nápověda)a dialogová okna.

Termín Widget patří do kategorie Software

ČSN

Pojem, výraz, heslo, co je to ČSN?

ČSN je ochranná známka pro české technické normy. Vydávání těchto norem je zajišťováno Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Zkratka ČSN zůstala zachována, i když její původní význam byl Československá státní norma. Zákon uznává celé slovní označení česká technická norma, neoficiální výklad je Česká soustava norem. ČSN mají svůj systém číslování. Nejdříve je písmenná značka normy, potom šestimístné číslo sloužící k třídění.

Heslo ČSN je v sekci Zkratky

Veto

Pojem, výraz, heslo, co je to Veto?

Veto je pojem pocházející z latiny, ze slova zakazuji. Jedná se o situaci, kdy je jedna z jednajících stran oprávněna zastavit určitý proces. S pojmem se lze často setkat v oblasti zákonodárství nebo politiky. Veto opravňuje znemožnění změny nebo přijetí zákona, ale neznamená to, že má také možnost nařídit změny. Jedná se o historický pojem známý už z doby římské republiky, kdy takové právo měl tribun lidu. U nás funguje prezidentské veto, které znamená pravomoc prezidenta vrátit přijaté zákony Poslanecké sněmovně k dalšímu projednání. Netýká se to zákonů ústavních. Veto suspenzivní přestává platit, pokud se splní určité podmínky, veto absolutní znamená konečné a bezpodmínečné zastavení procesu.

Heslo Veto se nachází v kategorii Politika

Trestní bezúhonnost

Pojem, výraz, heslo, co je to Trestní bezúhonnost?

Trestní bezúhonnost je pojmenování lidské vlastnosti označující to, že osoba trestně bezúhonná nemá v minulosti žádné odsouzení za trestný čin, nedopustila se přestupků, žije řádným životem a zodpovědně plní své povinnosti. Někdy se pojem používá pouze k vyjádření skutečnosti, že se člověk nedopustil určitého druhu trestných činů nebo je nevykonal úmyslně. Dokázat svou bezúhonnost lze pomocí trestního rejstříku a výpisu z něj, je možné získat ji zpět po zahlazení odsouzení, které provádí pouze soud. Trestní bezúhonnost je nutná při výkonu určitých povolání nebo výkonu některých činností, jako je působení v nadacích, oprávnění k provozování živnosti, vydání zbrojního průkazu a podobně. Vykázat se jí musí i určité profese, například učitel, policista, advokát a jiné.

Pojem Trestní bezúhonnost je v sekci Právo

Obročí

Pojem, výraz, heslo, co je to Obročí?

Obročí, jiným slovem beneficium nebo prebenda (získalo mírně hanlivý význam), je pojem z oblasti práva církevního. Jedná se o příjem, který je spojen s nějakou službou, úřadem, funkcí nebo postavením. Vlastnit více obročí najednou církevní právo zakazuje, vlastnit obročí může pouze ten, kdo splní určité předpoklady. Původ pojmu obročí je ve středověku, kdy se jednalo o jediný způsob, jak zajistit kněžím a farářům trvalou obživu. O udělení obročí rozhodoval papež nebo biskup.

Termín Obročí je v sekci Právo

Chromatická aberace

Pojem, výraz, heslo, co je to Chromatická aberace?

Chromatická aberace je jeden z druhů vady čočky. Jde o barevnou vadu, jejíž příčinou je závislost ohniskové vzdálenosti čočky na vlnové délce světla. Lom světla se pak u různých barev láme různě, takže přechody mezi světlem a stínem se zobrazují s barevnými lemy. Chromatická aberace způsobuje problémy zvláště u objektivů s velkým počtem čoček. Pro její vyvážení se používají speciální látky jako difrakční částice nebo fluorid vápenatý.

Heslo Chromatická aberace patří do kategorie Technika


Klíčová slova: Chromatická aberace, wiki, heslo, přesný význam, Dezinfekce, formulace, význam, Trestní bezúhonnost, informace, odborný výraz, význam slova, přesný výraz, definice, Adorace, co to je, slovník, názvosloví, pojem, odborné názvosloví, slovo, význam pojmu, Obročí, Veto, popis, ČSN, Widget, co znamená, Kolísavý tlak, synonymum

Další, minulé tipy dne

Tip na neděli 16. května 2021        Tip na sobotu 15. května 2021
Tip na pátek 14. května 2021        Tip na čtvrtek 13. května 2021
Tip na středu 12. května 2021        Tip na úterý 11. května 2021
Tip na pondělí 10. května 2021        Tip na neděli 9. května 2021
Tip na sobotu 8. května 2021        Tip na pátek 7. května 2021
Tip na čtvrtek 6. května 2021        Tip na středu 5. května 2021
Tip na úterý 4. května 2021        Tip na pondělí 3. května 2021