Kdo je to?
Kdo je to? Kdo to byl? Co znamená? Pojmy, významy slov...

Tip dne na středu 5. května 2021

Náhodné osobnosti, pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Céline Dion

kdo je to Céline Dion?

Céline Dion , celým jménem Céline Marie Claudette Dion, je populární a nesmírně úspěšná zpěvačka a také občasná skladatelka. Její umění bylo oceněno např. cenami Juno nebo Grammy. Úspěchy na mezinárodní scéně má již od 90. let minulého století. Kariéru přerušila na přelomu tisíciletí – chtěla se věnovat svému muži, u kterého propuklo vážné onemocnění. Hned po svém návratu na scénu získala jako nejvíce prodávaná zpěvačka na světe ocenění Diamond Award. Pro její zpěv jsou typické silné a technicky dokonalé vokály, inspiruje se různými žánry od klasické hudby přes gospel až po rock a pop. Céline Dion má svou hvězdu na Hollywoodském chodníku slávy.

Heslo Céline Dion se nachází v sekci Hudba

Martina Dlabajová

kdo je to Martina Dlabajová?

Martina Dlabajová je politička, konzultantka a podnikatelka. Je absolventkou studií politických věd na padovské univerzitě, kde se specializovala na Evropskou unii. Koordinovala zastoupení Zlínského kraje v Bruselu a stala se předsedkyní Krajské hospodářské komory tohoto kraje. Je zakladatelkou několika firem doma i v zahraničí a úspěšnou podnikatelkou. Martina Dlabajová byla již dvakrát zvolena do EP, kde jako nestranička za hnutí ANO 2011 působí jako poslankyně.

Text Martina Dlabajová patří do sekce Politici

Zahradník

kdo je to Zahradník?

Zahradník je povolání zaměřující se na odborné práce v zahradnictví. Jeho pracovištěm je většinou venkovní plocha, park, zahrada, sad a podobně. Často se jako zahradník označuje i ten, kdo pěstuje květiny nebo zeleninu na polích. Pěstitel ovoce se někdy označuje také jako zahradník. Pokud se však jedná o drobného pěstitele neodborníka, nazývá se taková osoba zahrádkář. Zahradník využívá rostliny jako potraviny nebo dekorace, ale zabývá se i jejich ochranou, udržuje a vytváří zahrady a provádí mnoho dalších činností.

Text Zahradník je v kategorii Profese

Šimon Pánek

kdo je to Šimon Pánek?

Šimon Pánek je ředitel a manažer humanitární organizace Člověk v tísni. Je také jejím spoluzakladatelem. Jako studentský předák byl také v roce 1989 aktivním účastníkem Sametové revoluce a i nadále působí jako politický aktivista. Byl studentem oboru biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, školu však nedokončil. Humanitární činnosti se věnoval již před revolucí, kdy zorganizoval sbírku na pomoc postiženým zemětřesením v Arménii. V roce 1989 byl členem Koordinačního stávkového výboru studentů VŠ a také zástupcem studentů v Občanském fóru a později členem týmu Václava Havla. Podílel se na založení informační agentury Epicentrum, která zprostředkovávala zpravodajství z oblastí, postižených katastrofami a krizemi. V dalších letech se věnoval práci v Nadaci Lidových novin, v Kanceláři prezidenta republiky a v produkci filmů. Za svou činnost byl několikrát oceněn - medailí Za zásluhy, Evropan roku a Cenu paměti národa.

Heslo Šimon Pánek se nachází v sekci Politika

Seraf

kdo je to Seraf?

Seraf má být jedním z andělů tzv. nebeského kůru. Je zmíněn v Bibli, ve Starém zákoně a měl patřit k nejvýše postaveným andělům v andělském rozdělení. Serafové měli chránit Boží trůn a neustále zpívali chvalozpěvy. Seraf se skládal pouze ze světla takové síly, že by smrtelníka spálil. Proto jsou spojeni s ohněm a zobrazují se se zářivými křídly podobnými plamenům. Mají předávat Boží světlo ostatním andělům.

Text Seraf patří do sekce Náboženství

Sítař

kdo je to Sítař?

Sítař byl druh řemeslníka, jehož činnost postupně zanikala. Jiné označení pro tohoto člověka bylo řešetář. Ke své práci používal vlasy nebo struny a dřevo. Ze dřeva vznikaly dřevěné součásti, z vlasů a strun síta nebo tkací hřebeny. Síťař si materiál pečlivě vybíral, ze dřeva se jednalo nejčastěji o dub. Jedná se o tradiční a nyní již historické řemeslo.

Slovo Sítař je v sekci Historie

Pavel Nedvěd

kdo je to Pavel Nedvěd?

Pavel Nedvěd je bývalý nejlepší fotbalista Evropy, fotbalový záložník a reprezentant ČR ve fotbale. Zařadil se mezi nejlepší žijící fotbalisty vůbec. Dvakrát si přivezl medaile z mistrovství Evropy, stal se vítězem Superpoháru UEFA a Poháru vítězů pohárů. Je i mistrem Česka a Itálie. V domácích anketách se stal mistrem Československa, Fotbalistou roku a Sportovcem roku. Pavel Nedvěd byl také vyznamenán Medailí Za zásluhy.

Slovo Pavel Nedvěd je v sekci Sport

Puritánka

kdo je to Puritánka?

Puritánka je označení příslušnice křesťanské skupiny, vzniklé v době anglické reformace v 16. století. Patřila do skupiny věřících, kteří nepovažovali za dostatečné důsledky reformace. Puritánky se vyskytovaly především mezi presbytariány, kde byla zdůrazňována autonomie a samospráva těchto skupin. Vycházelo se zde z učení a spisů Jana Kalvína. Základem bylo porozumět Bibli a kázání. Puritánka shledávala v anglikánské církvi příliš mnoho přejatého z katolického náboženství a usilovala o odstranění těchto prvků. Pro tuto snahu o očištění byla nazývána puritánkou – puritas znamená čistotu.

Slovo Puritánka se nachází v kategorii Náboženství

Nimrod

kdo je to Nimrod?

Slovem nimrod označujeme vášnivého lovce, myslivce. Vychází to ze jména Nimroda, biblické postavy krále a lovce žijícího ve starověké Mezopotámii.

Heslo Nimrod se nachází v sekci Záliby

Proděkan

kdo je to Proděkan?

Proděkan je hodnostářem vysoké školy nebo univerzity. V čele fakulty stojí děkan a druhou nejvýše postavenou osobou je proděkan. Proděkan má na starosti určitou oblast, v níž zastupuje děkana. Běžný je proděkan pro vědu a výzkum (připravuje výzkumné záměry, zabývá se získáváním grantů), pro studijní záležitosti nebo pro zahraniční styky.

Slovo Proděkan je v sekci Školství


Klíčová slova: popis, osobnosti, popis, slovník, význam, co znamená, životopis, přesný výraz, synonymum, lexikon, biografie, přesný význam, význam pojmu, definice, heslo, wiki, co to je, vysvětlení, kdo je to, pojem, termín, kdo to je, informace, osobnost, etymologie, význam slova, slovo, lidé, formulace

Často hledané výrazy, termíny a odborné pojmy

Metafora

Pojem, výraz, heslo, co je to Metafora?

Metafora znamená v podstatě nějaké přirovnání. Jde o jazykový útvar, který spadá spíše do umělecké literatury. S určitými, obvykle zažitými metaforami se však běžně setkáváme i v běžné mluvě či poezii. Metafora je přenesení významu na základě nějaké podobnosti, ať již objektivní, tak i subjektivně posouzené.

Heslo Metafora se nachází v sekci Český jazyk

Semifinále

Pojem, výraz, heslo, co je to Semifinále?

Semifinále je označení pro poloviční část finále. Většinou se jedná o dva zápasy předposledního kola, poté pak následuje finále, které určí vítěze. Semifinále je součástí vyřazovacího rozpisu v mnoha druzích sportů. Před ním se odehrávají ještě čtvrtfinále, osmifinále a předkola. Všechny tyto části bývají i graficky znázorněny v grafu s mnoha větvemi, které pak vedou až k poslednímu zápasu a určení vítěze.

Termín Semifinále patří do sekce Sport

Schengenský prostor

Pojem, výraz, heslo, co je to Schengenský prostor?

Schengenský prostor je pojmenování pro území států, které přistoupily k tzv. Schengenské dohodě. Jedná se o většinu evropských států a některá zámořská území. Schengenský prostor zahrnuje hlavně země Evropské unie, i když do něj spadá i několik zemí nečlenských. Jeho podstatou je to, že obyvatelé tohoto prostoru mohou překračovat státní hranice kdekoli a bez hraniční kontroly. Dohoda o tomto prostoru byla podepsána v roce 1985 v lucemburském Schengenu.

Heslo Schengenský prostor je v kategorii Politika

Guarana

Pojem, výraz, heslo, co je to Guarana?

Guarana je název pro semena jihoamerického stromu paulinie nápojné. Tato semena mají povzbuzující účinky pomáhající snižovat únavu, udržovat bdělost, zlepšovat paměť a soustředění. Proto se výtažky guarany přidávají do energetických nápojů (energy drinků), limonád, tyčinek a podobných výrobků. Guarana mj. obsahuje theobromin, theofylin a kofein.

Pojem Guarana patří do kategorie Nápoje

Poezie

Pojem, výraz, heslo, co je to Poezie?

Mezi základní druhy literatury patří drama, próza a poezie. Poezie se též dá nazvat básnictvím. Toto umělecké dílo se od běžné mluvy odlišuje používáním specifických uměleckých prostředků. Do středověku existovalo minimum děl psaných jinak, než básnickou formou. Poezie byla převažujícím žánrem až do osmnáctého století. Devatenácté století se neslo ve vyrovnaném stavu mezi poezií a prózou, zatímco století dvacáté plně ovládla próza. Próza se ještě dále dělí podle přítomnosti či absence děje. Rozdělujeme epickou, lyrickou a lyricko-epickou poezii.

Heslo Poezie je v sekci Literatura

Metastáza

Pojem, výraz, heslo, co je to Metastáza?

Metastáza je druhotné ložisko nádorových buněk, jakási "větev", prostřednictvím které se nádor při onemocnění rakovinou dál šíří. Výskyt metastáz je typický pro maligní (zhoubné) nádory a objevuje se v pozdějších stádiích nemoci. Výskyt metastáz také komplikuje léčbu.

Termín Metastáza patří do sekce Nemoce

Opereta

Pojem, výraz, heslo, co je to Opereta?

Opereta je zábavný divadelní útvar, který spojuje hudební i dramatický žánr. Typickým znakem je střídání zpěvu a mluveného slova. Opereta je často označována jako spojení opery a činohry. Současným nástupcem operety je muzikál. Z operet byly vytvořeny i některé známé opery, nelze tedy obecně považovat operetu za méně hodnotné dílo. Náměty operet jsou komediální, samotné dílo se člení do dějství nebo jednání. V operetách se vyskytují i taneční čísla.

Pojem Opereta patří do kategorie Kultura

Natura 2000

Pojem, výraz, heslo, co je to Natura 2000?

Natura 2000 je název soustavy chráněných území, která mají chránit biologickou různost. Na vytváření této soustavy se společně podílejí členské státy Evropské unie. Pro zařazení musí území splňovat přesně stanovené podmínky. Předmětem ochrany jsou nejohroženější a nejvzácnější rostliny, živočichové a přírodní stanoviště. Do Natury 2000 je zatím zařazeno cca 250 přírodních stanovišť, přes 200 druhů živočichů, necelé dvě stovky ptáků a skoro 450 druhů rostlin.

Výraz Natura 2000 patří do kategorie Příroda

Kontumace

Pojem, výraz, heslo, co je to Kontumace?

Ve sportu jde o úředně odsouhlasenou porážku počítající se v neprospěch našeho soupeře například kvůli porušení soutěžních pravidel. V dalším významu pak izolace zvířat v určitém místě kvůli závažné nákaze, třeba ve formě ptačí chřipky. V právní oblasti potom vyloučení daného subjektu ze soudního jednání vzhledem k jeho neomluvené neúčasti na probíhajícím jednání.

Termín Kontumace patří do kategorie Sport

Aminokyselina

Pojem, výraz, heslo, co je to Aminokyselina?

Aminokyselina je druh organické kyseliny, která obsahuje alespoň jednu aminovou a karboxylovou skupinu. Aminokyselina je základem pro stavbu proteinů. Určuje biologické vlastnosti proteinů. V přírodě se vyskytuje přes 300 druhů aminokyselin. Některé aminokyseliny si tělo dokáže vytvořit samo (neesencionální aminokyseliny), jiné (esenciální aminokyseliny) musí získat z potravin nebo cíleným využíváním různých doplňků.

Termín Aminokyselina je v sekci Chemie


Klíčová slova: přesný význam, popis, co znamená, synonymum, wiki, Opereta, význam, heslo, Semifinále, význam slova, slovník, vysvětlení, Schengenský prostor, co to je, definice, názvosloví, Natura 2000, význam pojmu, Aminokyselina, odborný výraz, informace, Poezie, pojem, termín, Metastáza, Guarana, formulace, přesný výraz, odborné názvosloví

Další, minulé tipy dne

Tip na neděli 16. května 2021        Tip na sobotu 15. května 2021
Tip na pátek 14. května 2021        Tip na čtvrtek 13. května 2021
Tip na středu 12. května 2021        Tip na úterý 11. května 2021
Tip na pondělí 10. května 2021        Tip na neděli 9. května 2021
Tip na sobotu 8. května 2021        Tip na pátek 7. května 2021
Tip na čtvrtek 6. května 2021        Tip na středu 5. května 2021
Tip na úterý 4. května 2021        Tip na pondělí 3. května 2021