Kdo je to?
Kdo je to? Kdo to byl? Co znamená? Pojmy, významy slov...

Tip dne na pátek 7. května 2021

Často hledané výrazy, osobnosti, termíny a odborné pojmy

Jiří Macháček

kdo je to Jiří Macháček?

Jiří Macháček je populární český herec, moderátor, zpěvák i textař. Je absolventem konzervatoře a právnické fakulty, nedokončil však studium na DAMU. Vystupoval nejdříve v divadlech, později prorazil spíše s filmovými rolemi (Návrat idiota, Samotáři). Nominován na Českého lva byl za roli ve filmu Horem pádem. K jeho dalším významným rolím patří například Medvídek, Nestyda, Muži v naději a mnoho dalších. Jiří Macháček také zpívá se skupinou MIG 21, pro kterou píše také texty. Působí i jako moderátor v rádiu a je autorem filmových scénářů.

Slovo Jiří Macháček je v sekci Hudba

Padělatel

kdo je to Padělatel?

Padělatel je autor padělku neboli falzifikátu. Vyrábí tedy předměty, které jsou vydávány za podobné nebo stejné cennější věci. Může se jednat o nejrůznější falza, například peníze, dokumenty, nejrůznější listiny, starožitnosti nebo umělecké předměty. Padělatel čili falzátor může napodobovat také různé zboží, především výrobky známých značek. Podle toho, co je paděláno, kvalifikuje se toto jednání jako podvod nebo jako trestný čin. Falšování výrobcům originálů způsobuje značné finanční ztráty.

Slovo Padělatel se nachází v kategorii Zločin

Abiturient

kdo je to Abiturient?

Slovo abiturient pochází z němčiny (das Abitur - maturita) a označuje buď studenta maturitního ročníku krátce před jeho závěrečnou zkouškou, nebo se tak nazývá absolvent (střední) školy.

Text Abiturient patří do sekce Školství

Zjev

kdo je to Zjev?

Zjev je sice mírná nadávka, avšak to, co označuje, je dost nelichotivé: tímto slovem máme na mysli někoho, jehož vzhled vybočuje z obvyklých měřítek. V tomto případě se nebude jednat o někoho, kdo je zanedbaný (to by byl např. šupák), ale o někoho, kdo se chce záměrně vizuálně odlišovat. Většina lidí se módou nijak zvlášť nezabývá a nosí takové oblečení, které je jim pohodlné, často tedy džíny a sportovní oděv. Pro některé ženy jsou módní trendy velmi důležité a holdují jim, což také nevyvolá velkou pozornost. Pak jsou tu ale různé subkultury jako např. vyznavači stylů gothic nebo emo, tedy hlavně mladí lidé. Jejich komunita je jasně identifikovatelná právě podle typické černé barvy, stylu oblékání, účesů, případně piercingu nebo jiných okras (např. tetování). Někdo to vnímá jako běžné, ale spíše střední a starší generace má konzervativnější náhled na věc a může tyto lidi označit jako zjevy. Samostatnou kapitolou jsou pak starší dámy posedlé touhou vypadat mladě. Jestliže se jim to vymkne z rukou, efekt je naprosto opačný a označení zjev či kreatura je pro ně zcela namístě.

Heslo Zjev je v kategorii Hanlivé

Quentin Tarantino

kdo je to Quentin Tarantino?

Quentin Tarantino patří k netradičním americkým filmovým režisérům. Pro jeho tvorbu je typický černý humor a ironie, často velice drsné. Natočil desítky snímků, k nejpopulárnějším patří např. Pulp Fiction: Historky z podsvět nebo Kill Bill. Quentin Tarantino je nositelem mnoha významných ocenění – Oskarů, Zlatých globusů či BAFTA a dalších. Svým osobním životem i filmy dokáže podráždit veřejnost, často bývá odsuzován za prezentování násilí.

Text Quentin Tarantino patří do sekce Umělci

Sobec

kdo je to Sobec?

Sobec nebo také egoista je člověk zahleděný do sebe a zajímající se výhradně o sebe samého, o vlastní zájmy a prospěch. Opakem sobce je altruista.

Heslo Sobec se nachází v sekci Vlastnosti

Zikmund

kdo je to Zikmund?

Zikmund Lucemburský, přezdívaný Liška ryšavá podle zrzavých vlasů avousů, byl synem Karla IV. Od roku 1420 byl českým králem. Nebyl oblíbený; vládl v bouřlivé době husitských válek a obyvatelstvo ho vinilo z podílu na smrti Jana Husa. Byl neoblíben také proto, že byl katolík. Jednalo se ale o významného evropského politika a císaře Svaté říše římské.

Heslo Zikmund je v kategorii Panovníci

Renata Kalenská

kdo je to Renata Kalenská?

Renata Kalenská působí jako moderátorka a žurnalistka. Její jméno lze nalézt například pod profilovými rozhovory s nejrůznějšími osobnostmi uveřejněnými v Lidových novinách. Později publikovala v časopisu Týden. Z rozhovorů, které vedla, vznikla i divadelní hra. Jako moderátorka působila v Českém rozhlase Plus. Renata Kalenská nyní pracuje jako redaktorka zpráv na webu Seznam.cz. Je nositelkou Ceny Ferdinanda Peroutky.

Heslo Renata Kalenská se nachází v sekci Novináři

Kolohnát

kdo je to Kolohnát?

Kolohnát je pojmenování pro vysokého, nemotorného nebo neohrabaného člověka. Jako kolohnát často bývá označován i dlouhán, čahoun či hromotluk. Typickým znakem takovéto osoby jsou dlouhé končetiny, které způsobují dojem neohrabanosti, nevyrovnaný pohyb a těžší krok. Někdy jsou používána i označení velikán či habán.

Slovo Kolohnát je v sekci Vlastnosti

Disident

kdo je to Disident?

Slovem disident označujeme člověka, který je odpůrcem politického režimu v totalitních, nedemokratických státech a aktivně a nenásilně proti němu bojuje. Disidenti bývají za svou činnost trestání vězením nebo i smrtí. Komunita disidentů bývá označována jako disent.

Heslo Disident je v kategorii Politika


Klíčová slova: význam, definice, etymologie, co znamená, životopis, přesný výraz, lidé, co to je, heslo, význam pojmu, wiki, osobnosti, lexikon, informace, osobnost, termín, přesný význam, biografie, formulace, význam slova, vysvětlení, slovo, popis, kdo je to, synonymum, pojem, kdo to je, slovník, popis

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Dedukce

Pojem, výraz, heslo, co je to Dedukce?

Dedukce je určitý způsob při vyvozování závěrů. To se koná na základě více obecných a známých skutečností, předpokladů či tvrzení. Dedukce patří k myšlenkovým pochodům a dochází při ní k vyvození nových zákonitostí nebo vztahů. Je využívána v mnoha vědních disciplínách, kdy se testují nové domněnky a zkoumají zákonitosti, například v logice, matematice a dalších oborech. Většinou se kombinuje s dalšími možnostmi odvozování a různými typy myšlení.

Výraz Dedukce je v sekci Filozofie

Region

Pojem, výraz, heslo, co je to Region?

Území vymezené na základě nějakých společných znaků se nazývá region. Regiony mohou být určovány politicky nebo přirozeně. Regiony se mohou překrývat. Můžeme tuto územně-správní jednotku nalézt například ve Francii, Itálii, Srbsku nebo na Filipínách. Najít lze i tzv. euroregiony, které nemají žádnou samosprávu, protože se jedná o území v rámci Evropské unie.

Heslo Region je v sekci Politika

Progrese

Pojem, výraz, heslo, co je to Progrese?

Progrese je velmi často používané slovo latinského původu s významem postup, pokrok, vzestup, šíření nebo růst. Tento termín je užíván v mnoha oborech, např.v ekonomice (progresivní daň), v lékařství (progrese onemocnění).

Heslo Progrese patří do kategorie Latina

Systém

Pojem, výraz, heslo, co je to Systém?

Systém je pojmenování pro celek nebo soustavu, skládající se z částí vzájemně na sebe působících. V systému se mezi částmi pohybují energie, hmota či informace. Podle vztahu k okolí mohou být soustavy uzavřené nebo otevřené, podle postupu v čase dynamické či statické. Jestliže se vyvíjejí skokem nebo postupně, jsou systémy diskrétní nebo spojité, podle struktur problémů tvrdé či měkké, podle chování deterministické a stochastické.

Termín Systém patří do kategorie Filozofie

Hypotonický nápoj

Pojem, výraz, heslo, co je to Hypotonický nápoj?

Hypotonický nápoj je tekutina, kterou je vhodné pít při tělesné námaze vyšší intenzity. Hypotonický nápoj je vhodný například při vytrvalostních sportech trvajících déle než hodinu. Jeho obsah zajistí tělu dostatečný přísun elektrolytů i tekutiny, o kterou organizmus zvýšeným dýcháním a pocením při sportu přichází. Hypotonický nápoj prostřednictvím osmózy proniká do buňky, má nižší osmotický tlak a vyrovnává koncentraci v buňce a jejím okolí.

Výraz Hypotonický nápoj patří do sekce Nápoje

Chalífát

Pojem, výraz, heslo, co je to Chalífát?

Chalífát je náboženská instituce islámu a znamená následnictví proroka Mohameda (Muhammada) ve vedení muslimské obce. Chalífát znamená řízení moci světské i náboženské. Chalífa vyžaduje stejné projevy úcty, které byly původně prokazovány pouze Prorokovi. Titul chalífa je odvozen z veršů koránu. Následnictví není upraveno ani v koránu a nebylo zmíněno ani Muhammadem, takže je předmětem sporů islámského náboženství. Šíité kladou důraz na původ chalífy, sunnité na osobní vlastnosti.

Termín Chalífát patří do sekce Náboženství

Dialektika

Pojem, výraz, heslo, co je to Dialektika?

Dialektika je pojem odvozený z řeckého slova rozmlouvat. Jedná se o výraz z oblasti filozofie, jehož definice se různě pozměňovala a ani dnes není jednoznačná. Původně se tedy jednalo o schopnost vést rozhovor, diskutovat o něčem. V takové diskusi se uváděla tvrzení podložená argumenty, a ta se vyvracela nebo jim bylo na základě logických zdůvodnění oponováno. Tím mělo být dosaženo skutečného poznání. V moderním pojetí je dialektika střetem odlišných zájmů, soutěží nebo soupeření.

Heslo Dialektika se nachází v sekci Filozofie

Privatizace

Pojem, výraz, heslo, co je to Privatizace?

Změna vlastnictví majetku. V ekonomice jde o převod do té doby veřejného nebo státního majetku do soukromého vlastnictví. Cílem je, aby stát získal prostředky, protože pokud jde o privatizaci formou prodeje, stát z privatizace bohatne. Opakem privatizace je výkup majetku státem nebo přímo znárodnění.

Výraz Privatizace se nachází v sekci Ekonomie

Vertigo

Pojem, výraz, heslo, co je to Vertigo?

Vertigo je označení pro porušení rovnováhy, závrať. Dříve se tento stav označoval také jako motolice. Postižený pociťuje nevolnost, točí se mu hlava, je nejistý, vrávorá a má pocit, že se jeho tělo točí vzhledem k ostatním předmětům nebo že se pohybují tyto předměty. Pokud by člověk těmito stavy trpěl bez viditelné příčiny, může se jednat o náznak onemocnění, proto je u vertiga důležité včas určit diagnózu.

Výraz Vertigo patří do sekce Lékařství

Čtvrtkmen

Pojem, výraz, heslo, co je to Čtvrtkmen?

Čtvrtkmen je označení pro tvar ovocných stromů. Jako čtvrtkmen označujeme takový strom, jehož kmen se větví asi 100 až 120 cm nad zemí. Dřeviny s kratším kmenem označujeme jako keř nebo zákrsek. Stromy s delším kmenem označujeme jako polokmen nebo vysokokmen.

Termín Čtvrtkmen se nachází v sekci Rostliny


Klíčová slova: wiki, definice, přesný výraz, význam, heslo, Privatizace, Region, popis, Vertigo, odborný výraz, názvosloví, co to je, význam pojmu, Čtvrtkmen, popis, slovník, Systém, formulace, termín, Progrese, vysvětlení, slovo, Dialektika, odborné názvosloví, informace, Dedukce, co znamená, Hypotonický nápoj, význam slova

Další, minulé tipy dne

Tip na úterý 22. června 2021        Tip na pondělí 21. června 2021
Tip na neděli 20. června 2021        Tip na sobotu 19. června 2021
Tip na pátek 18. června 2021        Tip na čtvrtek 17. června 2021
Tip na středu 16. června 2021        Tip na úterý 15. června 2021
Tip na pondělí 14. června 2021        Tip na neděli 13. června 2021
Tip na sobotu 12. června 2021        Tip na pátek 11. června 2021
Tip na čtvrtek 10. června 2021        Tip na středu 9. června 2021