Kdo je to?
Kdo je to? Kdo to byl? Co znamená? Pojmy, významy slov...

Tip dne na neděli 16. května 2021

Vybrané odborné pojmy, slova, osobnosti, termíny

Přemysl Oráč

kdo je to Přemysl Oráč?

Přemysl Oráč je podle legend zakladatel dynastie Přemyslovců, manžel kněžny Libuše, věštkyně a dcery vévody Kroka. Příběh poprvé zmiňuje ve své kronice Kosmas ve 12. století. Podle pověsti Libuše, když ji její poddaní žádali, aby se provdala, řekla svým lidem, aby šli za jejím koněm až tam, kde se zastaví, a tam najdou muže orajícího pole. Tak se prý skutečně u Stadic stalo a Přemysl se stal českým knížetem. Ve skutečnosti nikdo takový neexistoval a kdo byl prvním Přemyslovcem, není známo. Dynastie je doložena ke konci 9. století a prvním známým Přemyslovcem byl Bořivoj.

Text Přemysl Oráč patří do sekce Mytologie

Jackie Chan

kdo je to Jackie Chan?

Johny Depp Je oblíbený americký herec, nositel mnoha ocení (např.Zlatý glóbus) a jeden z vlastníků hvězdy na Hollywoodském chodníku slávy. Věnuje se i hudbě, je výborným hráčem na kytaru. Svou filmovou kariéru začínal v televizních seriálech, později se prosadil i ve filmu. K jeho nejznámějším snímkům patří Piráti z Karibiku, Střihoruký Edward, Ospalá díra, Karlík a továrna na čokoládu a další.

Slovo Jackie Chan se nachází v kategorii Herectví

Eva Pilarová

kdo je to Eva Pilarová?

Eva Pilarová je zpěvačka a herečka. Jako zpěvačka třikrát zvítězila v anketě Zlatý slavík. Je nositelkou Medaile Za zásluhy. Zpívat začala už jako dítě v dětském chrámovém sboru. Studium operního zpěvu na JAMU opustila a začala vystupovat v divadle Semafor s Jiřím Suchým a Jiřím Šlitrem. Na nějakou dobu Semafor opustila a společně s Waldemarem Matuškou zpívala v Divadle Rokoko. Do Semaforu se vrátila a ve stejné době natočila významnou filmovou roli ve filmu Kdyby tisíc klarinetů. V době normalizace musela Eva Pilarová svá vystoupení omezit. V současnosti se věnuje více swingu a jazzu.

Text Eva Pilarová je v kategorii Hudba

Floutek

kdo je to Floutek?

Floutkem nazýváme poněkud lehkomyslného mladého muže, který má jako hlavní cíl "užívání si života", pod čímž si lze představit utrácení (někdy i značných finančních částek) za různé druhy mnohdy pochybné zábavy, za hazard, alkohol, značkové oblečení a podobně. To by nijak nevadilo, pokud by to odpovídalo příjmům dotyčného jedince, jenže u floutků je charakteristickým rysem nezodpovědnost. Klidně tak žijí na dluh nebo rozhazují peníze svých rodičů. V praktickém životě je floutek zcela nepoužitelný, protože jediné, v čem opravdu vyniká, je působení potíží svému okolí. V partnerském vztahu je soužití s floutkem obtížné až nemožné, v zaměstnání bude nespolehlivý.

Slovo Floutek se nachází v kategorii Hanlivé

Petr Iljič Čajkovskij

kdo je to Petr Iljič Čajkovskij?

Petr Iljič Čajkovskij byl především hudební skladatel ruské národnosti. Patří k nejproslulejším světovým hudebním komponistům. Ve svých skladbách se nechal inspirovat evropskou klasickou hudbou, kterou propojoval s prvky hudby ruského lidu. Petr Iljič Čajkovskij pobýval také v Praze, jako autor zde dirigoval premiéru opery Evžen Oněgin. Je autorem nejen mnoha oper, ale i symfonií, baletů a dalších skladeb. K neznámějším dílům patří Labutí jezero, Louskáček, Šípková Růženka a další.

Heslo Petr Iljič Čajkovskij se nachází v sekci Hudba

Profesor

kdo je to Profesor?

Profesor je nejvyšší vědecký titul, jaký může vysokoškolský pedagog získat. Pro získání profesury je nutné mít předcházející nižší titul, tedy docenturu. Profesory jmenuje prezident republiky. Někdy se slovem profesor tradičně označuje učitel na gymnáziu.

Heslo Profesor je v kategorii Školství

Metráček

kdo je to Metráček?

Metráček je takový člověk, který váhově překročil 100 kg nebo se k nim značně přiblížil, je tedy značně obézní, tlustý. S obezitou jde ruku v ruce i snížené sebevědomí a zdravotní problémy, kterými metráček trpí. Je omezený i v pohybu, nemůže se věnovat některým druhům sportů, aby si neublížil. I při běžném pohybu se nadměrně potí a zadýchává, na těle má tukové polštáře a často řeší i problémy s oblečením.

Text Metráček je v kategorii Hanlivé

Uvaděč

kdo je to Uvaděč?

Uvaděč nebo též biletář je osoba, která v divadlech i při jiných společenských akcích vítá hosty a usazuje je na správná místa. Uvaděč zároveň často kontroluje vstupenky, zajišťuje úschovu oděvů v šatně, poskytuje informace, informační materiály, pomůcky a může i předávat drobné dárky (například úvodní welcome drink).

Heslo Uvaděč je v kategorii Profese

Nymfa

kdo je to Nymfa?

Slovem nymfy byly v mytologii antického Řecka označovány bohyně nebo polobohyně vod, hor a lesů, něco jako víly nebo přírodní božstva. Byly popisovány jako krásné a přívětivé k lidem, jejich posláním byly zábava, zpěv a tanec.

Slovo Nymfa je v sekci Mytologie

Iva Janžurová

kdo je to Iva Janžurová?

Iva Janžurová je velmi úspěšná herečka, členka Činohry Národního divadla a filmová herečka, která účinkovala ve více než dvou stech filmů, pořadů a inscenací. Po absolvování pražské DAMU nastoupila do libereckého Divadla F.X. Šaldy a poté do Divadla na Vinohradech. V roce 1988 přešla do Národního divadla. Účinkovala i v zájezdovém divadle. K hlavním rolím ji přivedlo drama Kočár do Vídně a velké množství komedií jako Penzion pro svobodné pány, Což takhle dát si špenát, Pane, vy jste vdova, Svatba jako řemen a mnoho dalších. Režim jí totiž předurčil roli komediální herečky. Iva Janžurová vlastní celou řadu ocenění, Cenu Thálie, České lvy, Cenu Alfréda Radoka a jiné. Získala i státní vyznamenání Medaili za zásluhy o stát.

Slovo Iva Janžurová je v sekci Herectví


Klíčová slova: vysvětlení, význam pojmu, co znamená, formulace, význam, definice, etymologie, lexikon, pojem, slovník, informace, co to je, kdo to je, životopis, biografie, popis, termín, wiki, synonymum, popis, přesný výraz, lidé, osobnosti, přesný význam, význam slova, heslo, slovo, osobnost, kdo je to

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Prekluze

Pojem, výraz, heslo, co je to Prekluze?

Prekluze je právní pojem. Setkat se s ním můžete v oblasti soukromého i trestního práva. V právu soukromém je jako prekluze označován zánik nároku, který vyplývá ze subjektivního práva, nebo zánik nároku obecně. Prekluze však není pojem totožný s promlčením, užívá se jen tam, kde je to stanoveno zákonem. V právu trestním se tak označují lhůty, pro které se zde užívá i výraz promlčecí. K tomu, aby vznikla prekluze, je potřeba, aby byly naplněny dvě právní skutečnosti- uplynutí zákonem stanovené doby a neuplatnění práva v dané lhůtě.

Termín Prekluze patří do sekce Právo

Bystřina

Pojem, výraz, heslo, co je to Bystřina?

Bystřina je jedním z druhů vodních toků, ovšem její definice nemusí být ani u hydrologů zcela jednotná. Záleží také na tradicích a místních zvyklostech. Jako bystřina se obvykle označuje malý vodní tok, který má proměnlivý sklon dna, velký spád a minimum nebo žádné zákruty. Její vodnost je nepravidelná, stav vody kolísá v závislosti na srážkách.

Heslo Bystřina se nachází v kategorii Příroda

Osoba blízká

Pojem, výraz, heslo, co je to Osoba blízká?

Osoba blízká je český právní pojem. Jedná se o osoby, které je možno využít pro účely práva – veřejného i soukromého. Osobou blízkou mohou být přímí příbuzní, dále manželé a také registrovaní partneři. Takto lze označit i další osoby, které by byl dotčené újmou druhého člověka tak, jako by se jednalo o ně samé, nebo právnické osoby. Tento pojem lze nalézt v řadě zákonů, přesnou a podrobnější definici lze nalézt v občanském zákoníku.

Výraz Osoba blízká patří do kategorie Právo

Apraxie

Pojem, výraz, heslo, co je to Apraxie?

Apraxie je lékařský termín, který označuje ztrátu schopnosti vykonávat běžné životní úkony, každodenní činnosti, stereotypy. Apraxii způsobuje porucha funkcí mozkové kúry, zvláště laloku temenního. Jiné schopnosti – motorika, intelekt i senzorické funkce porušeny nebývají. Apraxie má více druhů, podle toho, o který druh se jedná, je volena vhodná terapie. Může to být ergoterapie, fyzikální terapie, u řečové apraxie pomáhá logoped a práce se speciálním zrcadlem.

Heslo Apraxie patří do kategorie Psychologie

Psyllium

Pojem, výraz, heslo, co je to Psyllium?

Psyllium je název pro jitrocel indický. Jedná se o jednoletou rostlinu, která se pěstuje v Indii, Austrálii a v Iráku. Psyllium má nenápadný květ a krátké listy s chmýřím. Využívá se jako zdroj rozpustné vlákniny. Psyllium je slupka ze semen jitrocele, ve které se nacházejí bobtnavé látky. V trávicím traktu výrazně zvyšují svůj objem a vytvářejí ochrannou vrstvu. Psyllium se používá jako doplněk stravy při péči o trávicí trakt, při hubnutí a detoxikaci organismu.

Termín Psyllium patří do sekce Rostliny

Světlík

Pojem, výraz, heslo, co je to Světlík?

Světlík je název pro šachtu, která má sloužit především k prosvětlení a větrání místností, ke kterým nepatří žádné okno. Často jde o menší místnosti jako je spíž, záchod, koupelna a podobně. Světlík prochází všemi patry budovy, může být využit i pro vedení inženýrských sítí. Typický je pro stavby z počátku minulého století. Vyústění světlíku bývá ve sklepě, na opačné straně na střeše může mít kryt. Z místností, se kterými světlík sousedí, do něj většinou vede menší okénko.

Pojem Světlík je v kategorii Stavebnictví

Interpolace

Pojem, výraz, heslo, co je to Interpolace?

Nalezení přibližné hodnoty matematické funkce v ohraničeném intervalu, pokud známe hodnotu funkce v jiných bodech intervalu. Hodnoty funkce můžeme získat měřením. Jejich spojením pak vytvoříme křivku, která prochází všemi známými body a zároveň doplní ostatní hodnoty v intervalu. Interpolace vznikla z latinských slov inter a polare, vylepšit vkládáním.

Výraz Interpolace je v kategorii Matematika

Přípona

Pojem, výraz, heslo, co je to Přípona?

Přípona čili sufix je pojem z oblasti lingvistiky. Jedná se o část slova, která není koncovkou a nachází se za kmenem (kořenem) slova. Přípona slouží k pozměnění významu slova, vyjádření odstínů, změně slovního druhu, vidu, slovotvorbě. Jedno slovo může mít i více přípon. Přípony lze najít nejen v jazycích, ale i v dalších oborech. Například v informačních technologiích se nachází přípona v závěru názvu počítačových souborů a vyjadřuje typ souboru.

Pojem Přípona patří do kategorie Český jazyk

Michelinská hvězda

Pojem, výraz, heslo, co je to Michelinská hvězda?

Michelinská hvězda je způsob hodnocení úrovně a kvality restaurací. Toto ohodnocení pochází již z roku 1900. Výrobce pneumatik Andre Michelin vydal průvodce pro motoristy, který ještě nebyl zaměřen na jídlo. Doporučoval i vhodné restaurace a později se ujal způsob hodnocení hvězdičkou. Postupně počet hvězdiček narostl na tři. Kromě michelinských hvězd může být restaurace oceněna symbolem příborů, hroznů, mincí nebo získat hodnocení za výhled.

Pojem Michelinská hvězda je v kategorii Jídlo

Nonsens

Pojem, výraz, heslo, co je to Nonsens?

Nonsens je pojem původem z angličtiny, v doslovném překladu ne smysl. Jedná se o dění nebo vyjádření, které zdánlivě smysl postrádá. Je současně i literárním žánrem s humornými prvky. Nonsensovou literaturou mohou být jak poezie, tak próza i drama. Typickou ukázkou tohoto stylu je Alenka v říši divů Lewise Carrolla. K nonsensu se zařazují i básně, v nichž je důležitější vzhled a úprava než obsah, a také některá díla lidové slovesnosti.

Pojem Nonsens je v sekci Literatura


Klíčová slova: Nonsens, informace, co to je, význam, Interpolace, slovo, wiki, definice, přesný výraz, slovník, pojem, synonymum, Apraxie, odborný výraz, Světlík, heslo, vysvětlení, co znamená, termín, Přípona, význam pojmu, význam slova, přesný význam, Bystřina, popis, Michelinská hvězda, popis, Osoba blízká, odborné názvosloví

Další, minulé tipy dne

Tip na úterý 22. června 2021        Tip na pondělí 21. června 2021
Tip na neděli 20. června 2021        Tip na sobotu 19. června 2021
Tip na pátek 18. června 2021        Tip na čtvrtek 17. června 2021
Tip na středu 16. června 2021        Tip na úterý 15. června 2021
Tip na pondělí 14. června 2021        Tip na neděli 13. června 2021
Tip na sobotu 12. června 2021        Tip na pátek 11. června 2021
Tip na čtvrtek 10. června 2021        Tip na středu 9. června 2021