Kdo je to?
Kdo je to? Kdo to byl? Co znamená? Pojmy, významy slov...

Tip dne na středu 2. června 2021

Víte co znamenají tato slova, hesla, osobnosti, odborné termíny a pojmy?

Anna Kadeřávková

kdo je to Anna Kadeřávková?

Anna Kadeřávková je herečka, kterou většina diváků zná z televizního seriálu Ulice v roli Roziny Maléřové. Je absolventkou pražské konzervatoře, hudebně dramatického oboru. Jako mladší pěstovala lehkou atletiku, zaměřila se především na běh. K filmografii Anny Kadeřávkové patří například role ve filmech Vyšehrad, Kouzelník Žito, Každý milion dobrý a dalších. Je velmi známá i svými příspěvky na sociálních sítích, především na Instagramu.

Text Anna Kadeřávková patří do sekce Herectví

Ombudsman

kdo je to Ombudsman?

Úřad ombudsmana je v České republice relativně nový. Ombudsman je veřejný ochránce práv, mimosoudní kontrolní úřad, který řeší stížnosti jednotlivců na jednání státní správy.

Text Ombudsman je v kategorii Státní správa

Antonín Novotný

kdo je to Antonín Novotný?

Antonín Novotný byl československým prezidentem v letech 1957 - 1968. Jako všichni prezidenti za totality svou kariéru budoval v rámci komunistické strany, kde se někdejší dělník vypracoval na řadu různých funkcí. Za jeho prezidentského působení došlo k uvolnění poměrů v kultuře a k rehabilitiaci nepravedlivě odsouzených obětí politických procesů z 50. let. Nesouhlasil se sovětskou okupací v roce 1968.

Heslo Antonín Novotný je v kategorii Panovníci

Prcek

kdo je to Prcek?

Prcek je osoba malého vzrůstu, jinak také mrňous a podobně. Občas se pojmenování využívá i pro označení malých dětí. Prcek je o mnohem menší, než bývá obvyklé, jeho duševní schopnosti však zakrnělé nebývají. Někteří jedinci postupně vyrostou, jiní prcky zůstávají po celý život. Jejich postava může vzbuzovat lítost nebo se mohou stát předmětem posměchu okolí.

Slovo Prcek je v sekci Vlastnosti

Vikář

kdo je to Vikář?

Vikář je v církevní hierarchii označení pro kněze zastupujícího nějakou vyšší autoritu. Existuje např. farní, generální, biskupský vikář podle toho, co přesně má na starosti. Běžně se tímto slovem rozumí kněz, který má na starosti správu několika farností.

Heslo Vikář se nachází v sekci Křesťanství

Pavel Nedvěd

kdo je to Pavel Nedvěd?

Pavel Nedvěd je bývalý nejlepší fotbalista Evropy, fotbalový záložník a reprezentant ČR ve fotbale. Zařadil se mezi nejlepší žijící fotbalisty vůbec. Dvakrát si přivezl medaile z mistrovství Evropy, stal se vítězem Superpoháru UEFA a Poháru vítězů pohárů. Je i mistrem Česka a Itálie. V domácích anketách se stal mistrem Československa, Fotbalistou roku a Sportovcem roku. Pavel Nedvěd byl také vyznamenán Medailí Za zásluhy.

Slovo Pavel Nedvěd je v sekci Sport

Předák

kdo je to Předák?

Předák je označení pro šéfa nebo mistra v různých oborech. Bývá určen ve skupinách osob, kde jsou více než dva pracovníci. Musí mít odbornou praxi a v některých oborech také zkoušky z odbornosti a příslušných předpisů bezpečnosti práce. Předák zajišťuje bezpečnost pracovníků i pracoviště, plnění příkazů a vede provozní dokumentaci. Zajišťuje odstranění závad nebo zastavuje práci. Vystupuje a jedná jménem celé pracovní skupiny.

Heslo Předák je v kategorii Profese

Hrnčíř

kdo je to Hrnčíř?

Hrnčíř je řemeslník, který vyrábí jemnou keramiku. Jedná se o ruční výrobu, ke které se používá plastická hlína. Z té vznikají pevné a trvanlivé výrobky, nejčastěji se jedná o nádoby. Hrnčířství patří k nejstarším řemeslům vůbec, velký význam mají jeho produkty například pro archeology. V současnosti je v popředí spíše umělecká výroba, běžné výrobky hrnčíře byly postupně nahrazeny porcelánem a umělými hmotami.

Slovo Hrnčíř se nachází v kategorii Profese

Kanovník

kdo je to Kanovník?

Kanovník, který někdy bývá označován také jako kapitulár, je kněz, jenž je členem katedrální kapituly. Kapitula je společenství kněží konkrétní církve, jejichž úkolem je vykonávat slavnostní bohoslužby v katedrálním kostele. Z českých dějin je známá např. vyšehradská kapitula.

Text Kanovník je v kategorii Křesťanství

Atomista

kdo je to Atomista?

Atomista byl příznivec a vyznavač antického filozofického směru atomismu. Atomisté věřili, že svět je složený z nedělitelných, neměnných a věčně existujících částic, atomů, pohybujících se v prázdnu. Tento omyl vyvrátila věda až v novověku (atomy jsou dělitelné a nejsou věčné, rozpadají se). Nejznámějším představitelem atomismu byl Démokritos.

Heslo Atomista je v kategorii Filozofie


Klíčová slova: lidé, osobnost, termín, co znamená, pojem, formulace, význam pojmu, etymologie, heslo, co to je, přesný význam, popis, biografie, slovo, slovník, popis, kdo to je, definice, vysvětlení, wiki, informace, osobnosti, životopis, synonymum, význam, kdo je to, přesný výraz, význam slova, lexikon

Doporučujeme tyto odborné pojmy, výrazy a termíny

Bafuňář

Pojem, výraz, heslo, co je to Bafuňář?

Slovo "bafuňář" znamená fukncionář a používá se především v souvislosti s fotbalem, a to jako slangový výraz s poněkud hanlivým zabarvením. V češtině se slovo bafuňář začalo objevovat zhruba v polovině 20. století v prostředí sportu. Vychází z anglického výrazu "buffon" s významem šašek, veselá kopa.

Termín Bafuňář se nachází v kategorii Sport

Arkýř

Pojem, výraz, heslo, co je to Arkýř?

V architektuře označuje slovo arkýř rohový výstupek na nároží nebo průčelí budovy nesený na nosnících vystupujících ze zdiva, tzv. krakorcích. Arkýř se vždy vyskytuje v některém z vyšších pater budovy a zlepšuje rozhled z fasády, což napomáhá při obraně stavby. Z arkýřů bylo možné také střílet na nepřátele nebo se v těchto výklencích nacházely středověké záchody - prevéty.

Heslo Arkýř se nachází v sekci Stavebnictví

Právní úkon

Pojem, výraz, heslo, co je to Právní úkon?

Právní úkon označují naše zákony jako určité chování, projev lidské vůle, při kterém vznikají některá práva nebo povinnosti. Musí se jednat o vědomé jednání, které se uskutečňuje z vlastní vůle. Může se jednat o různé podoby a formy jednání. Právní úkon může být proveden písemně, pak je vyžadován vlastnoruční podpis, ústní, u kterého však není zaručena právní jistota, a právní úkon, provedený jinou formou. Může to být například gesto nebo odmítnutí, ze kterého jasně vyplývá vůle jednajícího.

Výraz Právní úkon je v sekci Právo

Úřednická vláda

Pojem, výraz, heslo, co je to Úřednická vláda?

Úřednická vláda je označení takového typu vlády, která nemá tradiční složení z politických stran, ale převažují v ní odborníci z různých oblastí a bez stranické příslušnosti. Nejedná se o trvalou vládu, slouží k překonání určitého času do sestavení klasické stabilní vlády. Úřednická vláda vzniká často v kritických dobách, jako je poválečné období a podobně. Jmenuje ji většinou prezident. Tam, kde demokratické procesy teprve začínají, bývá využívána úřednická vláda po odstoupení vlády nebo vyslovení nedůvěry v tuto vládu, popřípadě při koaličních krizích.

Výraz Úřednická vláda patří do kategorie Politika

Stupnice

Pojem, výraz, heslo, co je to Stupnice?

Stupnice je pojmenování pro řadu tónů v rozsahu oktávy, které jdou po sobě a pro jejich úpravu jsou stanovena přesná pravidla. Základní tónovou řadu tvoří tóny C, D, E, F, G, A, H, C. Ty se označují jako tóny základní. Jedná se o celé tóny i půltóny. Za základní stupnici je považována stupnice C Dur. Nejužívanější stupnice jsou mollové a durové, ty pak mají různé podskupiny a podtypy. Hudba evropského typu vychází z tzv. klasických diatonických stupnic.

Pojem Stupnice patří do sekce Matematika

Podloubí

Pojem, výraz, heslo, co je to Podloubí?

Podloubí je zvláštní prostor umístěný v přízemní části domu, která přímo navazuje na náměstí nebo ulici. Od veřejného prostoru je odděleno pilíři či sloupy. Podloubí jednotlivých domů na sebe mohou navazovat, pak lze vzniklé místo využívat jako chodník nebo prostor pro různé prodejce. Takto byla tato místa využívána již od středověku. V současnosti se lze s podloubími setkat především v historických jádrech měst. Někdy jsou vedeny spory o tom, kdo je vlastně majitelem podloubí, když je využíváno veřejností.

Heslo Podloubí je v kategorii Stavebnictví

Natura 2000

Pojem, výraz, heslo, co je to Natura 2000?

Natura 2000 je název soustavy chráněných území, která mají chránit biologickou různost. Na vytváření této soustavy se společně podílejí členské státy Evropské unie. Pro zařazení musí území splňovat přesně stanovené podmínky. Předmětem ochrany jsou nejohroženější a nejvzácnější rostliny, živočichové a přírodní stanoviště. Do Natury 2000 je zatím zařazeno cca 250 přírodních stanovišť, přes 200 druhů živočichů, necelé dvě stovky ptáků a skoro 450 druhů rostlin.

Výraz Natura 2000 patří do kategorie Příroda

Světelný tok

Pojem, výraz, heslo, co je to Světelný tok?

Světelný tok je veličina z oblasti fotometrie, která se používá ve vztahu k světelnému výkonu záření nebo jeho zdroji. Jde o vyjádření množství světelné energie, přenesené zářením nebo vyzářen zdrojem v určitém časovém úseku. Přitom se přihlíží k tomu, jak je lidské oko v průměru citlivé na odlišné vlnové délky světla. Jednotkou světelného toku je lumen. V lumenech se udává světelný tok různých zdrojů, společně s teplotou a příkonem světla. Využívá se například při posouzení osvětlení v daném místě.

Výraz Světelný tok je v kategorii Fyzika

Pozidriv

Pojem, výraz, heslo, co je to Pozidriv?

Pozidriv je jeden z typů křížové drážky šroubu. S odpovídající velikostí šroubováku nebo bitu se povolují a utahují šrouby. Označuje se také zkratkou PZ. Ve srovnání s klasickou křížovou drážkou má navíc zářezy mezi rameny kříže. Používá se hlavně u vrutů do dřeva nebo u šroubů a vrutů do plastu, popřípadě i u vrutů do plechu. Pozidriv má několik verzí a je patentovaným vylepšením původní rozšířené drážky Phillips.

Heslo Pozidriv patří do kategorie Nástroje

UNICEF

Pojem, výraz, heslo, co je to UNICEF?

UNICEF je zkratka dětského fondu Organizace spojených národů. Jedná se o nevládní a neziskovou organizaci, která vznikla v roce 1946. Hlavní sídlo této humanitární organizace je v New Yorku, zastoupení má UNICEF v cca 160 zemích. Hlavní náplní práce této organizace je chránit a zlepšovat podmínky pro život dětí a podporovat jejich rozvoj. UNICEF vznikl z původní součásti Organizace spojených národů s názvem Mezinárodní dětský fond neodkladné pomoci.

Termín UNICEF se nachází v kategorii Zkratky


Klíčová slova: popis, formulace, termín, význam, pojem, slovo, co to je, přesný výraz, názvosloví, Světelný tok, Pozidriv, odborný výraz, Právní úkon, co znamená, vysvětlení, Bafuňář, synonymum, přesný význam, Podloubí, definice, informace, význam pojmu, Úřednická vláda, popis, heslo, význam slova, UNICEF, wiki, Stupnice

Další, minulé tipy dne

Tip na úterý 22. června 2021        Tip na pondělí 21. června 2021
Tip na neděli 20. června 2021        Tip na sobotu 19. června 2021
Tip na pátek 18. června 2021        Tip na čtvrtek 17. června 2021
Tip na středu 16. června 2021        Tip na úterý 15. června 2021
Tip na pondělí 14. června 2021        Tip na neděli 13. června 2021
Tip na sobotu 12. června 2021        Tip na pátek 11. června 2021
Tip na čtvrtek 10. června 2021        Tip na středu 9. června 2021