Kdo je to?
Kdo je to? Kdo to byl? Co znamená? Pojmy, významy slov...

Tip dne na neděli 6. června 2021

Jiné zajímavé termíny, pojmy, hesla, slova, osobnosti, lidi

Amanda Lear

kdo je to Amanda Lear?

Amanda Lear je všestranně nadaná francouzská umělkyně. Kariéru zahájila jako modelka, prosadila se jako zpěvačka, spisovatelka, herečka i malířka. Byla inspirací Salvadora Dalího, se kterým i milostný vztah. O jejím životě se uvádějí různé zavádějící informace, například různé národnosti, data i místa narození, spekuluje se i o operativní změně pohlaví. Jako herečka působila Amanda Lear ve filmu i v divadle. V roce 2006 byla její činnost oceněna Řádem umění a literatury.

Heslo Amanda Lear je v kategorii Umělci

Jiří Ovčáček

kdo je to Jiří Ovčáček?

Jiří Ovčáček se nejvíce proslavil jako tiskový mluvčí Hradu, což je pozice, na níž pracuje od prosince 2013. Ovčáček je svého druhu mediální "celebrita", protože jeho komentáře mající za úkol "vysvětlit" nejrůznější (občas nevhodné a nepatřičné) výroky prezidenta působí občas bizarně až zábavně (např. Ovčáčkova snaha o hledání článku Ferdinanda Peroutky, který nikdy neexistoval, avšak Ovčáček a Zeman tvrdí opak, aby nemuseli přiznat Zemanův omyl či dokonce záměrnou lež). Proto bývá Ovčáček v internetových diskusích často označován různými nelichotivými přezdívkami, které poukazují na jeho silně loajální vztah k Zemanovi. Ovčáček nedostudoval andragogiku na FF UK a jako novinář se poprvé uplatnil v komunistických Haló novinách. Dnes se k počátkům své žurnalistické kariéry vyjadřuje značně vyhýbavě. Z Haló novin přešel do bulvárního deníku Blesk a následně pracoval pro ČSSD jako vedoucí oddělení PR a marketingu. Tehdejší předseda strany Jiří Paroubek ho však odvolal. Dalším Ovčáčkovým působištěm byl spíše levicově zaměřený deník Právo. V květnu 2014 se Ovčáček navíc stal ředitelem tiskového odboru prezidentské kanceláře a zdá se, že prezident Zeman je s ním nanejvýš spokojený.

Text Jiří Ovčáček patří do sekce Politika

Svatá Trojice

kdo je to Svatá Trojice?

Svatá Trojice, označovaná jako trojjediný Bůh nebo Nejsvětější Trojice je v křesťanství pojmenování tří božských osob, tedy Otce, Syna a Ducha svatého, kteří tvoří jednoho Boha. Tuto trojjedinost vykládají různé církve odlišně. Boží Trojice není zmíněna ve Starém zákoně, ale až v evangeliích, konkrétně Matoušově evangeliu.

Heslo Svatá Trojice je v kategorii Křesťanství

Jan Rosák

kdo je to Jan Rosák?

Jan Rosák je herec, moderátor, hlasatel a scénárista. Začínal v Českém rozhlase, později přesídlil do Československé televize. Jako moderátor je několikanásobným držitelem ceny TýTý. K jeho nejznámějším pořadům patří Videostop, Bingo, Riskuj, Barrandovský videostop a další, v Českém rozhlase například pořad Tandem. Jan Rosák si zahrál i v televizních seriálech Modrý kód a Horákovi.

Slovo Jan Rosák je v sekci Herectví

Hydrolog

kdo je to Hydrolog?

Hydrolog je odborník, který se zabývá hydrologií. Zkoumá tedy vodu v nejrůznějších skupenstvích a útvarech a zaměřuje se na procesy, které s vodou a jejím rozšířením a pohyby souvisí. Jde tedy o studium hydrosféry. Hydrolog se může specializovat na některou z jejích složek – koloběh vody, vodní hospodářství, vodní zdroje a další. Zaměstnává ho většinou vodohospodářství, ochrana přírody, geografie a podobně.

Text Hydrolog je v kategorii Věda

Mohel

kdo je to Mohel?

Mohel je žid mužského pohlaví, který rituálně obřezává židovské muže. Protože obřízku musí provádět podle přesně daných pravidel, prochází mohel kurzem zakončeným zkouškou. Mohelové bývají často i lékaři, někdy i rabíni. Pravidla obřízky určuje židovský zákon, halacha. V některých obcích může být mohelem i žena.

Slovo Mohel je v sekci Náboženství

Facilitátor

kdo je to Facilitátor?

Facilitátor je odborník na moderování diskuzí. Musí být důsledně nestranný. Zodpovídá za průběh diskuse, ale nikoliv za její obsah. Jeho úkolem je usnadnění komunikace mezi účastníky diskuse. Facilitátor by se měl pokusit o dosažení shody mezi účastníky diskuse, je-li to možné, a zabránit případným konfliktům.

Heslo Facilitátor se nachází v sekci Profese

Deviant

kdo je to Deviant?

Deviant je odborné označení i nadávka pro takové jedince, kteří svým chováním porušují sociální normy. Sám pojem pochází z latiny, kde byl takto označován ten, kdo schází z cesty. V současnosti je deviantem nazýván člověk, který se dopouští nemorálního chování. Deviantovi se říká také úchyl nebo úchylák, jeho jednání mívá obvykle kriminální charakter. Podle zaměření může jít o sadistu, pedofila a další.

Text Deviant je v kategorii Vlastnosti

Důvěrník

kdo je to Důvěrník?

Důvěrník bylo označení pro kategorii osob, zařazených pod tímto pojmenováním v registrech Státní bezpečnosti. Nemuselo se vždy jednat o vědomou spolupráci. Úkolem důvěrníka bylo shromažďování informací, kterých využívala kontrarozvědka při prověrkách nebo úkolech orientační a pomocné povahy při snaze odhalit či objasnit činnosti zaměřené proti státu a režimu.

Slovo Důvěrník se nachází v kategorii Zločin

Švejk

kdo je to Švejk?

Švejk je hlavním hrdinou románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Švejk měl být původně duševně slabý voják, který obrací hloupost důstojníků a představitelů vojenského systému Rakouska – Uherska proti nim samým především tím, že rozkazy plní doslova a do písmene, popřípadě je rozebírá. Švejk se vyznačuje vysoce vyvinutým smyslem pro pořádek, statečností a energií, ale také smířením s osudem.

Text Švejk patří do sekce Fikce


Klíčová slova: význam slova, význam, životopis, lidé, etymologie, heslo, vysvětlení, pojem, termín, slovo, přesný výraz, formulace, přesný význam, informace, osobnosti, kdo je to, popis, lexikon, osobnost, popis, význam pojmu, synonymum, slovník, biografie, definice, co znamená, wiki, kdo to je, co to je

Podívejte se také na tyto odborné výrazy, pojmy, termíny a slova

OSVČ

Pojem, výraz, heslo, co je to OSVČ?

OSVČ je zkratka pro osobu samostatně výdělečně činnou, tj. fyzická osoba, která má příjmy z podnikání (živnostník). OSVČ podniká pod vlastním jménem a ručí veškerým svým majetkem. Pro většinu činností potřebuje OSVČ živnostenské oprávnění. Pro některém činnosti však není živnostenské oprávnění potřeba. Jedná se např. o činnosti autorů, nezávislá povolání jako je herec nebo spisovatel.

Výraz OSVČ patří do sekce Zkratky

Restituce

Pojem, výraz, heslo, co je to Restituce?

Vrácení něčeho do původního stavu nebo náprava minulého jednání, které bylo v rozporu s právem. V majetko-právní sféře se restitucí rozumí navrácení neoprávněně sebraného majetku do rukou jeho původního majitele. V případě naturální restituce dochází k vrácení původní věci, v případě reparace nebo refundace jde o náhradní plnění, například formou peněžní náhrady.

Heslo Restituce je v kategorii Právo

Suvenýr

Pojem, výraz, heslo, co je to Suvenýr?

Suvenýr je název pro takové věci, které lidé získali na určité cestě, a který je typický pro navštívené místo. Často se jedná o obrázky, pohlednice, dřevěné turistické známky, papírové pohlednice nebo vizitky, plakátky, razítka, přívěsky, zkrátka vše, na čem je nějaké označení daného místa – logo, symbol a další. Suvenýr je vzpomínkou a památkou na místo i zážitky. Jako suvenýr může posloužit i předmět, který byl na daném místě nalezen a který má pro návštěvníka nějaký osobní význam a hodnotu. Zda bude nějaká věc upomínkou či ne, je zcela osobní rozhodnutí dané osoby.

Pojem Suvenýr se nachází v sekci Cestování

Adrenalin

Pojem, výraz, heslo, co je to Adrenalin?

Adrenalin, jinak též epinefrin, je název hormonu, který produkuje dřeň nadledvin. Jedná se o hormon ze skupiny katecholaminů. Je nezbytný při stresových reakcích organizmu, kdy pomáhá udržet tělo na živu a umožňuje mu podávat extrémní výkon. Při tom působí společně s kortizolem, který zamezuje negativním důsledkům působení adrenalinu. Má pozitivní vliv na lidskou psychiku, přirozeně se uvolňuje při některých náročnějších aktivitách. V lékařství se adrenalin využívá při resuscitaci.

Výraz Adrenalin je v kategorii Lékařství

Brexit

Pojem, výraz, heslo, co je to Brexit?

Brexit je zkrácený název problematiky možného vystoupení Velké Británie z Evropské unie. O tomto kroku by mělo rozhodnout referendum. Brexit by měl pro EU i zbytek Evropy určité důsledky. Především by Británie musela při obchodování dodržovat evropskou legislativu, ale nepodílela by se na jejím navrhování a schvalování. Již v současnosti si Velká Británie vymohla mnoho výjimek, takže vystoupení z EU by pro Brity mnoho změn nepřineslo.

Výraz Brexit je v sekci Politika

Free running

Pojem, výraz, heslo, co je to Free running?

Free running je podobně jako parcour sportovní disciplína rozšířená hlavně v USA. Jejím principem je překonávání různých překážek např. na běžné ulici pomocí různých akrobatických skoků a to tak, aby výsledný dojem byl co nejvíce estetický. Zakladatelem tohoto sportu je Sébastien Foucan.

Pojem Free running je v kategorii Sport

Nepovolený debet

Pojem, výraz, heslo, co je to Nepovolený debet?

Zůstatek na účtu, který se pohybuje pod povoleným debetem (dlužnou částkou) nebo povoleným kontokorentem (doplněk k účtu, který umožňuje čerpat peníze v určité výši i tehdy, když nemáte na účtu dostatek finančních prostředků). V případě, že máte na účtu sjednaný kontokorent, můžete čerpat finanční prostředky i do minusu na základě smlouvy o užívání kontokorentu. Jestliže ovšem kontokorent nemáte sjednaný, je nepovoleným debetem jakýkoli zůstatek pod 0 Kč. Za nepovolený debet, tedy zůstatek na účtu v minusu, vám banka bude okamžitě účtovat úroky, proto jakmile zjistíte, že máte na účtu částku pohybující se v minusu, je třeba finanční prostředky co možná nejrychleji dorovnat. Do nepovoleného debetu se můžete dostat například kvůli tomu, že platba kartou u obchodníka probíhá v offline režimu. V okamžiku, kdy na účtu není dostatek finančních prostředků by platební terminál mel prováděnou transakci zamítnout. V případě offline režimu tomu tak ovšem není, tehdy dochází k tomu, že v platebním terminálu je transakce uložena a do bank se odesílá ve chvíli, kdy je terminál připojen k internetu. Proto se může stát, že když provádíte postupně více různých transakcí u obchodníků, platby se sečtou a poté dostanete se do nepovoleného debetu.

Heslo Nepovolený debet se nachází v kategorii Bankovnictví

Export

Pojem, výraz, heslo, co je to Export?

Export je pojem z oblasti ekonomiky nebo informatiky. V ekonomice se jako export označují produkty a služby, které stát vyrábí a vyváží mimo své území. Export má pozitivní význam. Převyšuje - li import, roste hrubý domácí produkt. Díky rozvinutému exportu mnoho zemí bohatne. Pojem export je používán i v informatice, kde označuje převody dat do jiného formátu s použitím různých metod nebo rozmanitého software.

Výraz Export patří do kategorie Ekonomie

Kometa

Pojem, výraz, heslo, co je to Kometa?

Kometa je název menšího astronomického objektu. Dříve byla kometa nazývána vlasaticí. Kometa se podobá planetce. Skládá se hlavně z prachu a ledu a obíhá kolem Slunce. Kometa je tvořena nejen zmrzlou vodou, ale také oxidem uhličitým, metanem a směsí nerostných látek. Výrazným znakem komet jsou dobře viditelné ohony. Komety se pohybují ve vnější části sluneční soustavy, odkud občas přilétnou do části vnitřní. Některé komety se pravidelně vracejí, příkladem může být Halleyova kometa.

Heslo Kometa je v kategorii Věda

Rar

Pojem, výraz, heslo, co je to Rar?

RAR je přípona souborů komprimovaných algoritmem RAR. Komprimace je způsob, jak zmenšit velikost souborů, aby zabíraly na disku méně místa. Soubory s příponou .rar je možné vytvářet jen v programu WinRAR. RAR komprese patří mezi bezeztrátové proprietární (s uzavřeným kódem) algoritmy. Pro otevření je potřeba komprimovaný soubor dekomprimovat. Algoritmus a původní program RAM pro MS DOS vyvinul v roce 1993 ruský programátor Jevgenij Rošal.

Termín Rar se nachází v kategorii Software


Klíčová slova: odborné názvosloví, wiki, heslo, popis, přesný výraz, názvosloví, informace, pojem, termín, OSVČ, Restituce, Rar, slovo, Suvenýr, Nepovolený debet, Adrenalin, popis, Brexit, přesný význam, slovník, Kometa, formulace, co znamená, co to je, význam slova, synonymum, vysvětlení, definice, význam

Další, minulé tipy dne

Tip na úterý 22. června 2021        Tip na pondělí 21. června 2021
Tip na neděli 20. června 2021        Tip na sobotu 19. června 2021
Tip na pátek 18. června 2021        Tip na čtvrtek 17. června 2021
Tip na středu 16. června 2021        Tip na úterý 15. června 2021
Tip na pondělí 14. června 2021        Tip na neděli 13. června 2021
Tip na sobotu 12. června 2021        Tip na pátek 11. června 2021
Tip na čtvrtek 10. června 2021        Tip na středu 9. června 2021