Kdo je to?
Kdo je to? Kdo to byl? Co znamená? Pojmy, významy slov...

Tip dne na středu 9. června 2021

Často žádané pojmy, osoby, výrazy, osobnosti, odborné termíny a slova

Lichvář

kdo je to Lichvář?

Lichvář je člověk, který poskytuje půjčky s nemravně vysokým úrokem a to často tehdy, když zneužije nepříznivou situaci druhé osoby. V českém prostředí je lichva trestným činem. Maximální hranice úroků u úvěrů v ČR však stanovena není.

Text Lichvář patří do sekce Zločin

Démon

kdo je to Démon?

Démon je mytologická bytost, která se objevuje i v různých náboženstvích. Jedná se o nadpřirozenou sílu, která může lidem pomáhat nebo častěji škodit. Křesťané slovem démon označují ďábla nebo padlého anděla, který vyznává zlo a je odpůrcem Boha. Bere na sebe různé podoby, protože nemá vlastní tělo. Může člověka ovlivňovat a přimět ho ke zlým skutkům a hříchům. Člověk posedlý démonem může být vyléčen vymýtáním.

Text Démon je v kategorii Náboženství

Hans Zimmer

kdo je to Hans Zimmer?

Hans Zimmer je populárním německým autorem především filmové hudby. Za svou práci získal řadu cen – Oscara, Grammy i Zlaté glóby. Začínal jako hudebník a asistent skladatele, popularitu získal nejdříve hudbou k filmu Rain Man, následoval Krvavý příliv, Skála, Šifra mistra Leonarda, Piráti z Karibiku, Tenká červená linie a mnoho jiných. Hans Zimmer je také zakladatelem studia Remote Control Productions, které se právě filmové hudbě věnuje.

Heslo Hans Zimmer se nachází v sekci Hudba

Ulamá

kdo je to Ulamá?

Ulamá je označení pocházející z arabštiny a znamená totéž jako vědoucí. Jedná se o učence, znalce islámu a islámského práva, kteří vykládají také právo šaría. Ulamá mají různé úkoly podle jednotlivých islámských zaměření. Jako právně ustanovená role působí ulamá především v islámu šíitském. V dalších islámských tradicích je odpovědný za výuku islámu, jeho správný výklad a chrání původní tradice.

Slovo Ulamá se nachází v kategorii Náboženství

Skřet

kdo je to Skřet?

Skřet je humanoid ze severských bájí. Jedná se o šerednou, zjizvenou a špinavou bytost, která se chová agresivně a násilně. Nemá žádnou morálku a nedodržuje jakákoli pravidla soužití. Skřet žije v horách, kde se ukrývá v hlubokých jeskyních a temných chodbách. Spolu s ostatními skřety vytváří tlupy nebo hordy. Vyskytuje se často ve fantasy dílech, kde je protikladem elfa. Pojmenování se používá i v přeneseném významu pro označení ošklivého nebo znetvořeného člověka.

Heslo Skřet je v kategorii Nadpřirozené

Tomáš Plekanec

kdo je to Tomáš Plekanec?

Tomáš Plekanec je hokejový profesionál, útočník Rytířů Kladno a HC Kometa Brno v české extralize. Působí také v týmu Real TOP Praha a hraje pro charitativní akce. Zúčastnil se několika mistrovství světa, kde s týmem získal stříbrnou a bronzovou medaili. Byl kapitánem na MS v Rusku. Tomáš Plekanec hrál za tým Montreal Canadiens, se kterým však po dohodě rozvázal smlouvu a vrátil se do ČR.

Text Tomáš Plekanec patří do sekce Sport

Heretik

kdo je to Heretik?

Heretik neboli kacíř či bludař je zastánce takové víry, která se odlišuje od názorů oficiální církve. Jako heretik může být označen i ten, kdo vyjadřuje názor, který není na náboženství založen, na nějakou tzv. ortodoxní věc. Původ pojmenování je ve slově katar, jednalo se o stoupence náboženského hnutí středověké Francie. Ti byli vyhlazeni ve 13. století, když proti nim byly vypraveny křížové výpravy. Vůči heretikům bylo běžně používáno násilí, byli vyhledáváni a pronásledováni inkvizitory, později byli exkomunikováni.

Text Heretik patří do sekce Náboženství

Petr Fiala

kdo je to Petr Fiala?

Petr Fiala je politik, politolog a také univerzitní profesor. Kandidoval do poslanecké sněmovny v předčasných volbách za ODS jako nestraník. Později se stal členem této strany a byl zvolen jejím předsedou. Je také místopředsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V době Nečasovy vlády byl ministrem školství, mládeže a tělovýchovy. Petr Fiala působil také jako prorektor a rektor Masarykovy univerzity v Brně.

Heslo Petr Fiala je v kategorii Politici

Radek John

kdo je to Radek John?

Radek John je spisovatel, scénárista, novinář a moderátor, od roku 2009 také politik – předseda strany Věci veřejné, ministr vnitra a místopředseda vlády. Je absolventem scénáristiky a dramaturgie na FAMU. Poté působil jako redaktor časopisu Mladý svět, později jako scénárista na Barrandově. Radek John se proslavil románem Memento, zaměřeným především na problematiku drog. Pracoval také v TV Nova jako redaktor a šéfredaktor, po neshodách s vedením z televize odešel.

Text Radek John patří do sekce Novináři

Lubomír Metnar

kdo je to Lubomír Metnar?

Lubomír Metnar je původním povoláním policista, později politik a od r. 2017 ministr vnitra ČR a od roku 2018 ministr obrany ČR. Po absolvování střední školy a vojenské služby se stal příslušníkem SNB. Po několika letech služby studoval na Vyšší policejní škole MV ČR a na Ostravské univerzitě, kde se specializoval na ekonomiku, obchod a služby a získal titul Mgr. Lubomír Metnar působil také jako policejní vyšetřovatel, šéf bezpečnosti strojíren a náměstek ministra vnitra. Před jmenováním do funkce ministra pracoval v soukromém sektoru.

Heslo Lubomír Metnar se nachází v sekci Politici


Klíčová slova: synonymum, termín, slovník, biografie, vysvětlení, význam, popis, kdo to je, popis, co to je, přesný výraz, etymologie, formulace, informace, kdo je to, pojem, lexikon, význam pojmu, význam slova, lidé, definice, přesný význam, co znamená, heslo, osobnosti, životopis, osobnost, slovo, wiki

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Svěřenecký fond

Pojem, výraz, heslo, co je to Svěřenecký fond?

Svěřenecký fond je institut, který umožňuje vyčlenění nějakého majetku pro nejrůznější účely. Svěřenecký fond musí mít zakladatele, správce a obmyšleného. Zakladatelem je fyzická či právnická osoba. Ta převede majetek nebo jeho část do fondu a tím k tomuto majetku ztratí vlastnická práva. Práva získá svěřenecký fond, ten však není ani fyzickou, ani právnickou osobou a je tak chráněn před věřiteli. K výhodám patří snížení daňového základu a utajení totožnosti zakladatele.

Termín Svěřenecký fond se nachází v kategorii Právo

Laidó

Pojem, výraz, heslo, co je to Laidó?

Laidó je pojmenování pro různé způsoby používané v japonském šermu. Jde o nácvik bleskových reakcí a také duševní rovnováhy. Tasení meče představuje okamžitou reakci na určitou situaci, kterou člověk zvládne přiměřenou obranou. Zablokuje a odrazí útok a poté zneškodní nepřítele. Musí se umět ubránit za jakékoliv situace, zareagovat na pohyb protivníka, tasit meč a seknout. Jde o dosažení rovnováhy, harmonie s okolím. Pohyby musí být dokonale koordinovány, kromě techniky práce s mečem se cvičí dýchání, soustřední, trpělivost, pozornost, rozvážnost a klid i v případném ohrožení na životě. Trénink a vedení cvičence vede k utváření jeho osobnosti. Začíná se tréninkem s dřevěným mečem a tupou replikou, později se používá pravý meč šinken. Obvyklé je cvičení ve dvojici.

Heslo Laidó je v sekci Sport

Skořice

Pojem, výraz, heslo, co je to Skořice?

Skořice je oblíbené koření používané hlavně k dochucení sladkých pokrmů z jablek (závin, žemlovka). Jedná se o kůru tropického stromu skořicovníku. Obsahuje velké množství vonných silic.

Pojem Skořice patří do sekce Jídlo

Sieg Heil

Pojem, výraz, heslo, co je to Sieg Heil?

Sieg Heil znamená v překladu „Sláva vítězství“. I když se jedná o staroněmecké spojení, bylo nejužívanější a nejznámější v období kolem druhé světové války, kdy ho užívali nacisté jak obecný pozdrav a vyjádření odpory Adolfa Hitlera a jeho úsilí o prosazení a slávu Třetí říše. Sieg Heil se využívalo jako pozdrav při setkání a bylo ještě doprovázeno heilováním, tedy zdvižením pravé ruky nad výši ramene. Užití této fráze a heilování je trestné.

Termín Sieg Heil se nachází v sekci Politika

Zrcadlovka

Pojem, výraz, heslo, co je to Zrcadlovka?

Jako zrcadlovka se označuje typ fotoaparátu, který k zobrazení scény používá v hledáčku zrcadlo. Existují různé druhy zrcadlovek - jednooká, digitální jednooká, dvouoká nebo nepravá. Pojmem jednooká zrcadlovka se používá ve chvíli, kdy je zrcadlo sklopné a jeden objektiv se používá pro expozici i pro hledáček. Digitální jednooká zrcadlovka má oproti běžným digitálním foťákům dvě zásadní nevýhody - většinou nebylo možné fotografovat na displej, ani pořizovat videosekvenci. Dvouoká zrcadlovka má dva objektivy. Nepravé zrcadlovky jsou digitální fotoaparáty zobrazující obraz elektronickou cestou.

Heslo Zrcadlovka se nachází v sekci Hardware

Rouhání

Pojem, výraz, heslo, co je to Rouhání?

Rouhání čili blasfemie je pojmenování pro urážku nebo znectění samotného Boha, uctívaných osob, neuctivé používání jmen považovaných za svatá, zlehčování i nevhodné smýšlení. Rouhání se člověk dopouští převážně slovně, může se však jednat i o nevhodné chování, mimiku či gesta. V dřívějších dobách bylo kvalifikováno jako trestný čin.

Výraz Rouhání je v kategorii Náboženství

Mrtvý zub

Pojem, výraz, heslo, co je to Mrtvý zub?

Mrtvý zub je označení takového zubu, který má odumřelé cévní zásobení v kanálku a také nervů. Zub tak nedostává živiny a neodvádí se odpadní látky. Nervová zakončení tak nereagují na teplo a chlad a zub nechrání. Kaz nebo zánět z dásně se pak mohou dostat do zubu, stejně jako při úrazu nebo zánětu šířícího se z těla. Zjištění mrtvého zubu se provádí s pomocí rentgenu, většinou se zubaři snaží zub zachránit vyčištěním kanálku a fixací, aby se zub nekýval.

Termín Mrtvý zub patří do sekce Lékařství

BPEJ

Pojem, výraz, heslo, co je to BPEJ?

BPEJ je zkratka pro pojem bonitovaná půdně ekologická jednotka. Jedná se o základní jednotku zemědělské půdy, která slouží pro mapování a ocenění. BPEJ vyjadřuje pětimístný číselný kód. Každá číslice má svůj význam, jako celek kód vypovídá o zásadních klimatických a půdních podmínkách, které mají vliv na užitkovost půdy a ovlivňují její prodejní cenu. Cena podle BPEJ se určuje při výpočtu daní a stanovení tržních cen, protože vypovídá o kvalitě pozemku. Podrobnější výpis včetně dalších hodnot lze nalézt na výpisu z katastru nemovitostí. Parcely, které jsou evidované zjednodušeným způsobem, nemusejí mít BPEJ evidované. Evidencí a aktualizacemi se zabývá Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy.

Termín BPEJ je v kategorii Zkratky

Irelevantní

Pojem, výraz, heslo, co je to Irelevantní?

Irelevantní je přídavné jméno pocházející z latiny. Vztahuje se většinou k určitému úmyslu nebo cíli a vyjadřuje nedůležitost nebo nevýznamnost. Může se jednat o nějaký prostředek či informaci, které nijak neovlivňují možnost dosažení cíle a jsou pro něj zcela bezvýznamné. Není vždy jednoznačné, co je irelevantní, vše závisí na prostředí a na souvislostech. Jde vždy o to, jaký cíl je sledován. Vnímání relevance je značně subjektivní.

Pojem Irelevantní se nachází v sekci Latina

Piperin

Pojem, výraz, heslo, co je to Piperin?

Piperin je látka, která je obsažena v pepři a je příčinou jeho štiplavosti. Je v něm obsažen alkaloid zodpovědný za stimulaci histaminových receptor v žaludku. Piperin zrychluje metabolizmus zvýšením produkce žaludečních šťáv. Dochází k rychlejšímu okysličení tukové vrstvy a zvyšuje se teplota těla. Může tak docházet k odtučnění, proto se piperin často používá jako doplněk k hubnutí. Dostatečné množství pro redukci tuku nelze získat pojídáním zrnek pepře, piperin se extrahuje a podává se jako doplněk stravy. Měl by podpořit také kontrolu přejídání a je vhodné jeho užívání doplnit i tělesnou aktivitou.

Heslo Piperin je v kategorii Jídlo


Klíčová slova: význam slova, BPEJ, termín, synonymum, vysvětlení, Mrtvý zub, informace, wiki, přesný význam, Rouhání, co znamená, odborný výraz, Irelevantní, Piperin, Laidó, přesný výraz, slovo, Sieg Heil, Zrcadlovka, pojem, slovník, co to je, odborné názvosloví, popis, definice, Skořice, význam, názvosloví, popis

Další, minulé tipy dne

Tip na úterý 22. června 2021        Tip na pondělí 21. června 2021
Tip na neděli 20. června 2021        Tip na sobotu 19. června 2021
Tip na pátek 18. června 2021        Tip na čtvrtek 17. června 2021
Tip na středu 16. června 2021        Tip na úterý 15. června 2021
Tip na pondělí 14. června 2021        Tip na neděli 13. června 2021
Tip na sobotu 12. června 2021        Tip na pátek 11. června 2021
Tip na čtvrtek 10. června 2021        Tip na středu 9. června 2021