Kdo je to?
Kdo je to? Kdo to byl? Co znamená? Pojmy, významy slov...

Tip dne na čtvrtek 10. června 2021

Doporučené pojmy, slova, osobnosti, odborné termíny a výrazy

Lump

kdo je to Lump?

Lump nebo též mizera je označení pro bezcharakterního, nečestného člověka. Pro lumpa je přijatelná jakákoliv špatnost, zvláště pokud povede k naplnění jeho osobních cílů či potřeb. Lumpovi zcela scházejí jakékoliv morální zásady, nemá problém zneužívat svoje okolí, netrápí ho výčitky svědomí. Právě kvůli absenci svědomí se někteří lumpové dokáží vypracovat i na vedoucí pozice, neboť nemají sebemenší zábrany v realizaci nepříjemných a nepopulárních opatření. Výraz lump má svůj původ v němčině, kde má význam otrhanec, pobuda či darebák.

Text Lump je v kategorii Hanlivé

Despota

kdo je to Despota?

Despota je absolutní vládce s neomezenou mocí, diktátor. S příklady diktátorů se lze setkat v průběhu celé historie lidstva, nejedná se o žádný novodobý "vynález". Už ve starověku existovaly říše ovládané panovníky s neomezenou mocí, kterým se říkalo v antickém Řecku také tyrani a jejich stát pak byl nazýván tyranií. Jedním z nejstarších příkladů může být např. mezopotámská Asyrská říše. Despota měl k dispozici dokonale vycvičenou a loajální armádu, s jejímž přispěním vládl. Ze středověku známe další orientální despocie a z posledního století bychom velký počet diktátorů našli v dějinách některých méně vyspělých afrických států, kde jejich vládu vždy doprovázelo násilí, porušování lidských práv a obrovská míra korupce. V přeneseném smyslu jako despotu označujeme panovačného, krutého člověka, jenž by rád řídil nejen svůj vlastní život, ale též životy celé rodiny a svého okolí.

Text Despota je v kategorii Vlastnosti

Pobuda

kdo je to Pobuda?

Pobuda je člověk zanedbaného a odpudivého vzhledu, který na sebe nedbá, chodí zarostlý, špinavý, otrhaný a celkově neudržovaný. Pobudou je typicky bezdomovec, ale zanedbaný vzhled mohou mít i lidé trpící různými závislostmi (na drogách, na alkoholu), kdy už je jejich stav natolik závažný, že ztrácejí zájem o cokoliv jiného než o svoji návykovou látku. Jako pobuda však může působit i někdo, kdo je např. starší a žije sám a není schopen se o sebe adekvátně postarat, nebo případně trpí nějakou poruchou osobnosti či duševním onemocněním (např. lidé chorobně hromadící odpadky a nejrůznější veteš ve svém domě nebo bytě).

Text Pobuda patří do sekce Hanlivé

Statkář

kdo je to Statkář?

Statkář je sedlák vlastnící statek či na něm hospodařící. Statkář mohl být zakoupený nebo nezakoupený. Zakoupený statkář měl dědičný podnájem, protože někdo z jeho předcházejících rodinných příslušníků zaplatil vrchnosti určitou částku. Takový podnájem byl nezrušitelný. Nezakoupený statkář mohl o statek přijít rozhodnutím vrchnosti.

Slovo Statkář je v sekci Profese

Loupežník

kdo je to Loupežník?

Loupežník je ten, kdo loupí či okrádá. Páchá tedy trestný čin loupeže, což znamená, že se snaží získat cizí věci pomocí násilí nebo vyhrožováním násilím. Omezuje tak svobodu rozhodování jiného člověka a dopouští se újmy na majetku. U loupežníka se více hledí na posouzení toho, nakolik narušil svobodu lidského rozhodování, snaha získat majetek je zde vedlejší.

Heslo Loupežník se nachází v sekci Zločin

Odborný asistent

kdo je to Odborný asistent?

Odborný asistent je ekonomický pracovník s odborným vzděláním a maturitou. Náplň jeho práce je pestrá, většinou je spolupracovníkem při vytváření ekonomických plánů. Vystavuje faktury, pracuje s výkazy a účetními doklady, může také kontrolovat pohledávky a jejich splatnost. Kontroluje také fakturaci, zvláště jejich termíny. Odborný asistent dohlíží na nejrůznější smlouvy a hodnotí stav zakázek. O výsledcích této činnosti sestavuje zprávy.

Slovo Odborný asistent je v sekci Školství

Velezrádce

kdo je to Velezrádce?

Velezrádce je ten, kdo by se např. pokusil o státní převrat, o svržení vlády, o nastolení diktatury, tj. jednal by výrazně proti zájmům vlastního státu. Dle zákonů České republiky může velezradu spáchat jenom prezident. I když toho Miloš Zeman předvedl hodně ve srovnání se svými předchůdci na prezidentském postu, velezrady se rozhodně nedopustil.

Text Velezrádce patří do sekce Zločin

Taxikář

kdo je to Taxikář?

Taxikář je řidič a přepravce osob i nákladů. Musí zvládat bezpečnou jízdu jak s nákladem, tak s cestujícími na kratších i delších trasách. Při řízení zohledňuje počasí, stav silnice a dopravní situaci. Jeho povinností je dodržet rozvrh pracovní doby, pravidelně kontrolovat technický stav vozidla a dohodnou se s cestujícími na ceně za určenou trasu. Taxikář si o své práci pořizuje podrobné záznamy. Je schopen sám provést menší opravy vozidla, udržuje funkční vybavení i zařízení pro komunikaci.

Text Taxikář patří do sekce Profese

Sebastian Navrátil

kdo je to Sebastian Navrátil?

Sebastian Navrátil je český zpěvák, kytarista a textař. Jako umělecké jméno používá pouze své křestní jméno. Většinu dosavadního života strávil v Liberci, kde absolvoval SPŠ textilní. Věnoval se více druhům sportu, sledoval Youtube, kde nalezl inspiraci a začal se věnovat hudbě. S kapelou Just Try vystupoval v soutěži Česko Slovensko má talent. Po dalších úspěšných vystoupeních se prosadil písní Toulavá, jejíž klip patří k nejsledovanějším. Sebastian Navrátil získal ceny Objev roku, Anděl i Český slavík 2015. V roce 2017 vydal své první album.

Text Sebastian Navrátil patří do sekce Hudba

Honimír

kdo je to Honimír?

Slovem honimír je označován muž, který se dobrovolně nebo nedobrovolně (z důvodu nedostatku sexu) věnuje masturbaci. Slovo honimír lze použít jak jako nadávku tak i jako vtipné označení, pojmenování, oslovení (např. "Přítelkyně jede na víkend za rodiči, budu tedy honimír").

Text Honimír je v kategorii Hanlivé


Klíčová slova: význam, význam pojmu, význam slova, synonymum, etymologie, co znamená, přesný výraz, vysvětlení, wiki, lexikon, formulace, informace, životopis, osobnosti, kdo to je, přesný význam, popis, lidé, heslo, slovo, definice, biografie, pojem, popis, kdo je to, co to je, termín, osobnost, slovník

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Kvasnice

Pojem, výraz, heslo, co je to Kvasnice?

Kvasnice, jinak také droždí, je organizmus složený z kvasinek. Tyto mikroorganizmy lze vidět pouze pod mikroskopem. Po smíchání s tekutinou a moukou a při odpovídající teplotě (max. 40 stupňů) se kvasinky rychle namnoží. Při kynutí (pučení) kvasnic se přeměňuje cukr v mouce na oxid uhličitý a alkohol. Oxid uhličitý je při pečení odpovědný za zvýšení velikosti těsta. Kvasnice se dále využívají i k přípravě dalších pokrmů - polévek, knedlíčků či pomazánek.

Výraz Kvasnice se nachází v sekci Jídlo

Blog

Pojem, výraz, heslo, co je to Blog?

Blog je typem webové aplikace. Obsahuje příspěvky svého autora a editora (většinou se jedná o jednu osobu, ale blog může sloužit i skupině přátel nebo celé komunitě) na jedné webové stránce. Tento autor bývá označován jako blogger. Příspěvky se mohou zobrazovat různým způsobem, nejčastější je řazení chronologické. Blogy zahrnují široké spektrum obsahu – jak osobní deníčky, tak oficiální zpravodajství. U některých blogů je možno příspěvky komentovat, do jiných není možno zasahovat.

Výraz Blog je v sekci Internet

Cookies

Pojem, výraz, heslo, co je to Cookies?

Jako cookies se v HTTP protokolu označuje menší množství dat, která se ukládají do prohlížeče v počítači uživatele. To usnadňuje další návštěvy stejného serveru a cookies mohou rozlišit jednotlivé uživatele. Myšlenka cookies vznikla již v devadesátých letech minulého století. Jejím autorem je Lou Montulli ze společnosti Netscape Communications. Cookies by měly pro běžného uživatele vytvářet příjemnější prostředí. Při používání cookies existují určitá bezpečnostní rizika, kterých se uživatelé musí vyvarovat.

Termín Cookies je v kategorii Internet

Pravice

Pojem, výraz, heslo, co je to Pravice?

Pravice je běžně chápána jakožto protiklad levice. Jako pravicové bývají označovány takové politické strany, které jsou spíše konzervativní a zasazují se o zachování tradičních hodnot. Pravice také podporuje tržní hospodářství, kapitalismus a je pro minimalizaci zásahů státu do ekonomiky. Obsah pojmu ale může být v různých zemích a historických dobách chápán odlišným způsobem.

Pojem Pravice se nachází v sekci Politika

Iontový nápoj

Pojem, výraz, heslo, co je to Iontový nápoj?

Iontový nápoj se používá v situacích, kdy v těle dochází k většímu úbytku tekutin a tím i iontů. Organizmus se tak dostává do značné nerovnováhy a může dojít ke křečím nebo dokonce ke kolapsu. Iontový nápoj dodává tělu ionty a minerály v průběhu celého fyzického výkonu a současně zamezuje dalšímu odplavování těchto látek z těla. Výkon je pak stálý a zásobování těla plynulé. Iontový nápoj je i dobrou prevencí následků náročných fyzických výkonů.

Termín Iontový nápoj se nachází v sekci Nápoje

Obec

Pojem, výraz, heslo, co je to Obec?

Obec představuje základní jednotku veřejné správy. Jedná se o veřejně-právní korporaci v podobě právnické osoby. V České republice je obec samosprávní jednotka teprve od roku 1850, kdy vstoupil v platnost zákon, který zrušil do té doby užívané panství. V době komunismu byla jejich práva dočasně omezena. Každá obec je přesně vymezena na základě katastrálního území. Úředním orgánem obce je obecní zastupitelstvo a rada obce.

Pojem Obec se nachází v kategorii Politika

Kasační stížnost

Pojem, výraz, heslo, co je to Kasační stížnost?

Kasační stížnost je pojmenování z oblasti správního soudnictví. Jedná se o opravný prostředek proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu. Pomocí kasační stížnosti se účastník řízení domáhá zrušení tohoto rozhodnutí. Důvodem pro kasační stížnost může být nezákonnost, vady řízení, zmatečnost řízení či nepřezkoumatelnost.

Výraz Kasační stížnost je v sekci Právo

Křivice

Pojem, výraz, heslo, co je to Křivice?

Křivice (rachitis) je onemocnění, které postihuje především děti. Tuto chorobu způsobuje nedostatek vitamínu D. Nedostatek tohoto důležitého vitamínu bývá zapříčiněn nedostatečnou výživou, kdy strava neobsahuje dostatečné množství vitamínu. Jiným důvodem rozvoje tohoto onemocnění může být nedostatek slunečního záření, protože bez jeho působení nedokáže tělo využít tento vitamín z jiných látek. Projevem křivice je porucha tvorby kostí, jejich měknutí a převaha chrupavčité složky. To způsobuje poruchy tvaru kostí.

Termín Křivice se nachází v kategorii Nemoce

Kochova vločka

Pojem, výraz, heslo, co je to Kochova vločka?

Kochova vločka, nazývaná také Kochův ostrov, je plošný fraktální útvar. Na jejím vzniku se nepodílí pouhá úsečka, ale rovnostranný trojúhelník. Obvod tohoto útvaru je konečný, obvod nikoli. Při každé úpravě se zvětšuje plocha, ale trojúhelníky, které se přidávají, se zmenšují, takže vznikne konvergentní geometrická řada. Kochova vločka má obsah 8 pětin z původního trojúhelníka. Byla vytvořena i její trojrozměrná verze.

Heslo Kochova vločka se nachází v sekci Matematika

Factoring

Pojem, výraz, heslo, co je to Factoring?

Factoring je označení pro postoupení pohledávky nebo odkup faktury ještě před datem splatnosti factoringové společnosti. Tato společnost okamžitě vyplatí zálohu za vámi postoupené pohledávky, většinou se jedná o 80 % celkové výše hodnoty a více. Poté co odběratelé pohledávky uhradí, doplatí společnost zbývající částku. Factoring může být úplný – faktoringová společnost zajistí všechny potřebné operace, nebo důvěrný – předmětem factoringu jsou jen určité pohledávky, dále tuzemský nebo zahraniční. Factoringová společnost si za své služby účtuje provizi.

Termín Factoring patří do sekce Bankovnictví


Klíčová slova: wiki, co to je, odborné názvosloví, význam slova, přesný výraz, význam, Blog, Factoring, informace, Křivice, význam pojmu, slovník, slovo, Pravice, heslo, popis, Obec, Cookies, Kochova vločka, co znamená, popis, názvosloví, Kvasnice, definice, vysvětlení, pojem, přesný význam, Kasační stížnost, Iontový nápoj

Další, minulé tipy dne

Tip na úterý 22. června 2021        Tip na pondělí 21. června 2021
Tip na neděli 20. června 2021        Tip na sobotu 19. června 2021
Tip na pátek 18. června 2021        Tip na čtvrtek 17. června 2021
Tip na středu 16. června 2021        Tip na úterý 15. června 2021
Tip na pondělí 14. června 2021        Tip na neděli 13. června 2021
Tip na sobotu 12. června 2021        Tip na pátek 11. června 2021
Tip na čtvrtek 10. června 2021        Tip na středu 9. června 2021