Kdo je to?
Kdo je to? Kdo to byl? Co znamená? Pojmy, významy slov...

Tip dne na úterý 22. června 2021

Často hledaná hesla, osobnosti, odborné termíny, pojmy, slova

Alexandr Veliký

kdo je to Alexandr Veliký?

Alexandr Veliký nebo též Makedonský byl syn Filipa II. Makedonského. Jeho vychovatelem byl filozof Aristoteles. Po otcově smti se stal králem Makedonie a vedl velmi úspěšné, 11 let trvající vojenské tažení přes Persii až do Indie. Kromě tehdejšího Řecka ovládl Egypt, území dnešního Turecka, Mezopotámii, střední Asii, Judeu a další území. Zemřel z blíže neznámých příčin (nemoc, otrava?) v Babylónu. Přispěl k rozšíření řecké kultury a do historie vstoupil jako panovník vládnoucí největší říši všech dob. O jeho životě existuje celá řada legend. Všechny zdůrazňují jeho mimořádné schopnosti (např. jako jediný dokázal zkrotit koně Bucefala, na němž údajně jezdil po celou dobu svého vojenského tažení, jako jediný "rozvázal" - přesekl uzel ve městě Gordion, o němž se tradovalo, že kdo to dokáže, bude vládnout Asii).

Slovo Alexandr Veliký se nachází v kategorii Panovníci

Marie Pojkarová

kdo je to Marie Pojkarová?

Marie Pojkarová patří k podivným českým "celebritám", o kterých by, nebýt bulvárních médií, věděli asi jenom jejich nepočetní oddaní fanoušci. Pojkarová sama sebe označuje za zpěvačku, textařku a autorku skladeb. Mezi její "hity" patří skladby nazvané Pejskové se koušou nebo duet nazpívaný s Bohušem Matušem Láska je nádherná. Pojkarovou nemůže nikdo soudný považovat za umělkyni, spíše se stala určitou recesí a internetovým fenoménem, který lidé vyhledávají asi proto, že nevěří, že by něco podobného mohlo existovat. Její klipy působí velmi amatérsky, texty ještě více a její zpěv lze označit jako velmi průměrný. Kromě toho upoutává pozornost nevkusným oblékáním, peroxidovým odstínem vlasů a kyprou postavou. Sympatické na ní je, že o sobě zjevně ví, že není v oboru dobrá, ale nijak to neřeší.

Text Marie Pojkarová je v kategorii Hudba

Heretik

kdo je to Heretik?

Heretik neboli kacíř či bludař je zastánce takové víry, která se odlišuje od názorů oficiální církve. Jako heretik může být označen i ten, kdo vyjadřuje názor, který není na náboženství založen, na nějakou tzv. ortodoxní věc. Původ pojmenování je ve slově katar, jednalo se o stoupence náboženského hnutí středověké Francie. Ti byli vyhlazeni ve 13. století, když proti nim byly vypraveny křížové výpravy. Vůči heretikům bylo běžně používáno násilí, byli vyhledáváni a pronásledováni inkvizitory, později byli exkomunikováni.

Text Heretik patří do sekce Náboženství

Bukvice

kdo je to Bukvice?

Bukvice je hanlivé hovorové označení pro homosexuála. Jeho původ není zcela spolehlivě doložený, s největší pravděpodobností se jedná o zkrácenou podobu slova buzerant, buzna. Někdy se tvrdí, že se jedná o výraz z hantecu. Pochází ze zkomoleného jména etnika Bulhar. Toto etnikum bylo odsuzováno za hříšný život, ke kterému patřila právě i homosexualita.

Heslo Bukvice se nachází v sekci Hanlivé

Bohuslav Martinů

kdo je to Bohuslav Martinů?

Bohuslav Martinů byl český komponista, světoznámý představitel hudební moderny. Jeho díla se postupně inspirovala různými moderními směry jako impresionizmus, neoklasicizmus nebo jazz. Nakonec si vytvořil svůj vlastní styl. Jako student pražské konzervatoře se věnoval hře na klavír, housle a varhany. Později byl houslistou České filharmonie, ale stále studoval hudební skladbu. Po důkladné přípravě se Bohuslav Martinů stal žákem Josefa Suka. Po celou dobu i tvořil. Byl výrazně ovlivněn pobytem ve Francii a USA. Jeho symfonie, opery a orchestry jsou hrány po celém světě.

Text Bohuslav Martinů je v kategorii Hudba

Ochlasta

kdo je to Ochlasta?

Ochlasta je vulgární označení pro člověka, který nezřízeně (často a ve velkém množství) konzumuje (chlastá) alkoholické nápoje. Synonyma ke slovu ochlasta jsou: opilec, alkoholik, pijan, piják, notorik, notor, ožrala, vožrala, ožralec, ochmelka, vochmelka atd.

Text Ochlasta je v kategorii Hanlivé

Klement Gottwald

kdo je to Klement Gottwald?

Klement Gottwald je známou postavou československých poválečných dějin. Před 2. světovou válkou byl Gottwald poslancem, po jejím skončení se stal předsedou vlády a po komunistickém převratu v roce 1948 byl zvolen prezidentem. Původní profesí vyučený truhlář byl již od mládí členem komunistické strany. Několik let od roku 1938 strávil v emigraci v Sovětském svazu. Jako prezident nechvalně proslul vykonstruovanými politickými procesy s odpůrci režimu. Měl podíl na znárodňování a kolektivizaci. Trpěl závislostí na alkoholu, měl syfilis a trpěl zdravotními problémy, které zapřičinily jeho smrt v 57 letech věku.

Text Klement Gottwald je v kategorii Panovníci

Pavel Svoboda

kdo je to Pavel Svoboda?

Pavel Svoboda je vysokoškolský učitel, právník a politik. Je členem KDU – ČSL. Po absolvování Právnické fakulty UK byl zaměstnán v Ochranném svazu autorském a Supraphonu. Jako odborný asistent začal na Právnické fakultě UK pracovat v roce 1993, od roku 2001 zde působí také jako docent pro obor evropského práva. V roce 2004 se Pavel Svoboda stal náměstkem ministra zahraničních věcí, později velvyslancem Stálé mise při Radě Evropy a ministrem bez portfeje, předsedy Legislativní rady vlády. Po odchodu z této funkce působil jako místopředseda KDU – ČSL a poslanec Evropského parlamentu.

Text Pavel Svoboda je v kategorii Politici

Christopher Nolan

kdo je to Christopher Nolan?

Christopher Nolan je britský režisér, scénárista a producent. O natáčení filmů se zajímal od dětství, začínal s krátkometrážními filmy. Již první celovečerní film natočený podle vlastního scénáře získal řadu ocenění za nejlepší režii. Jeho hollywoodskou kariéru pak odstartovaly filmy Memento a Insomnie. S obrovským úspěchem se setkaly filmy Temný rytíř, Počátek i další. Válečné tématice se Christopher Nolan věnoval ve filmu Dunkerk.

Heslo Christopher Nolan se nachází v sekci Umělci

Optimista

kdo je to Optimista?

Optimismus představuje pozitivní pohled na život, snahu vidět všechno z té lepší stránky. Opakem optimismu je pesimismus, opačný úhel pohledu. Známý je příklad se sklenicí: optimista řekne, že je napůl plná, dle pesimisty je napůl prázdná.

Heslo Optimista je v kategorii Psychologie


Klíčová slova: synonymum, kdo je to, slovník, biografie, význam, popis, slovo, informace, osobnost, význam pojmu, etymologie, formulace, lidé, co to je, co znamená, heslo, popis, kdo to je, definice, osobnosti, přesný význam, přesný výraz, pojem, wiki, termín, vysvětlení, lexikon, význam slova, životopis

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Duše

Pojem, výraz, heslo, co je to Duše?

Nehmotný princip života, kterým se živé bytosti odlišují od ostatních neživých předmětů a věcí. Duše znamená zároveň nezaměnitelnou osobní identitu určitého jedince. Psychologie, věda o duši o ní mluví jako o vědomí nebo o mysli, zahrnující osobní jedinečné myšlení, mravní cítění odpovědnost a vztah k sobě samotnému.

Termín Duše se nachází v sekci Psychologie

Occamova břitva

Pojem, výraz, heslo, co je to Occamova břitva?

Occamova břitva je pomůcka pro řešení problémů nejjednodušší cestou. Jméno této metodě dal anglický filozof William z Ockhamu, který ji přesněji formuloval. Principem Occamovy břitvy je to, že pro objasnění nějakého jevu má být použito pouze tolik argumentů, kolik je nezbytně nutné. Podstatou je tedy minimalismus, úspornost. Occamova břitva doporučuje využívat pro vysvětlení něčeho vždy to nejjednodušší a nejpřirozenější řešení.

Výraz Occamova břitva patří do kategorie Filozofie

Větný celek

Pojem, výraz, heslo, co je to Větný celek?

Věta nebo také větný celek je jazykový útvar, který se skládá z jednotlivých slov. S jeho pomocí mluvčí vyjadřuje svoji myšlenku, názor nebo vztah k něčemu. Dělí se na větu jednoduchou, která popisuje jednu myšlenku a souvětí složené z více vět. Ty buď rozvíjejí jednu myšlenku, nebo jich obsahují více.

Heslo Větný celek se nachází v kategorii Český jazyk

Lumbago

Pojem, výraz, heslo, co je to Lumbago?

Lumbago, jinak také ústřel nebo houser, je silná bolest v oblasti páteře, pacient se nemůže narovnat, protože prochladl nebo udělal nějaký nevhodný pohyb, jako je rychlá otočka či zvednutí něčeho těžkého. Zvýší se tak svalové napětí a dojde k poškození svalů, kloubů, vazů nebo kloubních pouzder bederní páteře. Léčením lumbaga jsou léky proti bolesti, uvolňování svalů, rehabilitační cvičení a především fyzický klid.

Termín Lumbago patří do kategorie Nemoce

Prednison

Pojem, výraz, heslo, co je to Prednison?

Prednison je název léku, syntetického kortikosteroidu, který se používá jako imunosupresivum, tedy lék, který má potlačit imunitní reakci.

Heslo Prednison patří do sekce Lékařství

Volný verš

Pojem, výraz, heslo, co je to Volný verš?

Volný verš je druh verše, který se neřídí prozodickými pravidly – nevyužívá délku samohlásek, přízvuk a nepracuje ani s počtem slabik verše. Oproti klasické poezii může volný verš využívat tempa, intonace asonance, syntaxe, pracuje i interpunkcí a může využít také rým. Jedná se o prostředek moderní poezie, měla být protikladem klasikům tzv. staré literatury. Prvním uživatelem volného verše byl básník americké národnosti Walt Whitman.

Výraz Volný verš je v kategorii Literatura

Neschopenka

Pojem, výraz, heslo, co je to Neschopenka?

Neschopenka je dokument vystavený lékařem, kterým zaměstnanec v zaměstnání prokazuje, že není schopen práce ze zdravotních důvodů (nemoc, úraz). Na neschopence je vyznačeno datum, odkdy je zaměstnanec práce neschopen a bývá na ní též uvedeno datum další kontroly u lékaře. Pokud je pracovní neschpnost ukončena, protože pro ni pominou důvody, zaměstnanec toto opět doloží dokumentem od lékaře. Někteří lidé se snaží využít po dobu nemoci spíše dovolenou, pokud je jim to umožněno, neboť příjem za dobu pracovní neschopnosti je poměrně citelně snížen.

Výraz Neschopenka se nachází v kategorii Právo

Kardan

Pojem, výraz, heslo, co je to Kardan?

Kardan neboli Kardanův závěs je druh zařízení, které slouží jako pohyblivé spojení a dává zavěšenému stroji možnost volně se pohybovat ve směru tří os. Kardan je známý již ze starověkých dob, svůj název získalo od vědce, který popsal jeho konstrukci, G. Cardana. Kardan bývá tvořen kovovými prstenci, spojenými otočnými čepy. Kardan se nejčastěji používá tam, kde se jednotlivé části přístrojů vzájemně pohybují. Tomu je tak např. u vozidel a jejich kol.

Pojem Kardan je v kategorii Technika

Trafika

Pojem, výraz, heslo, co je to Trafika?

Trafika je označení, které se po nějaké době znovu vrátilo do veřejné politické mluvy. Původně trafiky dostávali vysloužilí vojáci za své zásluhy a hrdinství, aby měli možnost pracovat. Postupně se však za peníze vybrané z daní odškodňovali i odcházející politici popřípadě významné osobnosti. Dnes se jako trafika označuje nenáročné místo s řadou výhod, většinou ve veřejné či státní správě, které je uděleno politikovi a jeho zásluhy v prosazování politických cílů. Trafikami se umlčují i lidé s odlišnými názory nebo již nepohodlní členové vedení stran.

Termín Trafika patří do kategorie Politika

Reinkarnace

Pojem, výraz, heslo, co je to Reinkarnace?

Reinkarnace čili převtělování nebo znovuvtělování je pojmenování náboženské a filozofické myšlenky, která říká, že se mysl nebo vědomí člověka po fyzické smrti těla znovu narodí v jiném těle, popřípadě vstoupí mezi nové bytosti při početí. Reinkarnace je základem mnoha náboženství, především indických, uznávali ji i keltští druidové, je běžná i v některých částech Afriky a dalších zemích. Bývá spojována s karmou, příčinou a následkem, kdy to, co vykonáme v současném životě, předurčí náš osud v životě novém. Některá náboženství připouštějí reinkarnaci člověka ve zvíře nebo naopak, jde zase o zásluhy nebo hříchy jednotlivců. Většina vědců reinkarnaci neuznává, odmítána je i tam, kde převládá ateismus nebo křesťanství.

Pojem Reinkarnace se nachází v kategorii Náboženství


Klíčová slova: význam slova, Prednison, Trafika, synonymum, vysvětlení, wiki, co znamená, Duše, Lumbago, formulace, co to je, přesný výraz, slovo, popis, odborný výraz, význam, názvosloví, přesný význam, Volný verš, definice, Kardan, popis, Větný celek, Occamova břitva, pojem, význam pojmu, Neschopenka, termín, informace

Další, minulé tipy dne

Tip na pondělí 2. srpna 2021        Tip na neděli 1. srpna 2021
Tip na sobotu 31. července 2021        Tip na pátek 30. července 2021
Tip na čtvrtek 29. července 2021        Tip na středu 28. července 2021
Tip na úterý 27. července 2021        Tip na pondělí 26. července 2021
Tip na neděli 25. července 2021        Tip na sobotu 24. července 2021
Tip na pátek 23. července 2021        Tip na čtvrtek 22. července 2021
Tip na středu 21. července 2021        Tip na úterý 20. července 2021