Kdo je to?
Kdo je to? Kdo to byl? Co znamená? Pojmy, významy slov...

Tip dne na středu 15. září 2021

Výběr z náhodných odborných pojmů, osobností, hesel, termínů

Alchymista

kdo je to Alchymista?

Alchymista je označení pro osobu, která se zabývá předchůdkyní některých dnešních věd – alchymií. Takový člověk má znalosti například z chemie, fyziky, lékařství, astrologie a částečně i z magických nauk. Alchymista se pomocí experimentů snaží poznávat různé přírodní zákonitosti a děje a toto poznání spojuje s mystikou. Vychází z přírodní filozofie, zkoumá přeměny a příbuznost různých látek, chce zdokonalovat přírodní procesy, přirozenost i změny lidského těla. Předmětem výzkumu těchto vědců byla jak příroda živá, tak příroda neživá, využíváno bylo i působení živlů, barev, postavení planet či znamení zvěrokruhu. Představitelé světské moci alchymisty ochraňovali, i když se mezi nimi vyskytovalo mnoho podvodníků a nepoctivců. U nás byla zlatou dobou alchymistů doba vlády císaře Rudolfa II. Některé alchymisty oceňovala i církev, v době středověku však byli často považováni za čaroděje, protože jejich metody a výsledky činnosti mohly být podobné.

Slovo Alchymista se nachází v kategorii Historie

Pidižvík

kdo je to Pidižvík?

Pidižvík je původně pojmenování pro skřítka nebo trpaslíka, který disponuje zvláštními vlastnostmi. Přeneseně se označení používá pro člověka malého vzrůstu, který je nějakým způsobem zvláštní nebo zajímavý. Pidižvík není úplně nesympatický, takže se nejedná o vulgární název. Někdy se toto pojmenování používá i pro maličké děti.

Text Pidižvík patří do sekce Hanlivé

Pasíř

kdo je to Pasíř?

Pasíř je řemeslník specialista, který ovládá jak umělecké kovářství, tak některé prvky zlatnictví a stříbrnictví. Pasíři nacházeli široké uplatnění od 13. století, kdy došlo k velkému rozvoji rytířství. Rytíři potřebovali speciální ochranný oděv pro boj i turnaje a právě pro zbroj i zbraně bylo potřeba práce pasířů. Ti vyráběli speciální zdobené pásy, na které se zavěšovaly meče a byly rytířským znamením. Jejich pestrost a výzdoba odpovídaly majetku nositele.

Text Pasíř patří do sekce Profese

Andrej Bóna

kdo je to Andrej Bóna?

Andrej Bóna je student Masarykovy univerzity, který za KSČM kandidoval ve volbách do Evropského parlamentu. Působí také jako překladatel, redaktor a je levicovým mírovým aktivistou. Zastává levicové názory, kdy chce prosazovat ekonomiku přínosnou všem, výtěžek z ekonomického růstu podle něj patří všem obyvatelům Evropy a nemají se o něj dělit jen nadnárodní korporace a bankéři. Andrej Bóna se zajímá i o životní prostředí, chce se zasadit o zmírnění postupu klimatických změn a jejich dopadu.

Heslo Andrej Bóna se nachází v sekci Politici

Alexandra Udženija

kdo je to Alexandra Udženija?

Alexandra Udženija je česká politička. Narodila se jako Alexandra Pecičová v bývalé Jugoslávii v česko–srbském manželství. Po studiu pracovala jako obchodní manažerka, později se stala finanční ředitelkou. V roce 2010 byla zvolena do zastupitelstva hlavního města Prahy. V následujících třech letech působila také jako radní, zástupkyně starostky Městské části Praha 2. Alexandra Udženija je členkou ODS a v roce 2016 se stala první místopředsedkyní této politické strany.

Slovo Alexandra Udženija se nachází v kategorii Politici

Velvyslanec

kdo je to Velvyslanec?

Velvyslanec je jedním z nejvyšších úředníků diplomatické služby. Zastupuje zájem svého státu ve státě jiném. Jeho sídlem je velvyslanectví. Jiný název pro velvyslance je vysoký komisař. Velvyslanec má určité výsady – především exteritorialitu a diplomatickou imunitu. Stejně titulováni mohou být i nejvyšší úředníci významných mezinárodních organizací.

Heslo Velvyslanec je v kategorii Politika

Čarodejnice

kdo je to Čarodejnice?

Čarodějnice je osoba, nejčastěji žena, která ovládá magii a tzv. temné síly. Dokáže např. věštit, kouzlit, někoho uhranout nebo proklít. Čaroděnice bývají spojovány spíše se zlou magií. Inkvizice je tvrdě pronásledovala a mnoho nevinných žen bylo upáleno při čarodějnických procesech zejména v době od 14. do 18. století. Nejfanatičtější inkvizice působila ve Španělsku.

Heslo Čarodejnice je v kategorii Nadpřirozené

Dan Ťok

kdo je to Dan Ťok?

Dan Ťok je politik a manažer, ministr dopravy ČR a poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako nestraník za ANO 2011. Je absolventem oboru strojní inženýrství VUT v Brně. Po studiu pracoval jako konstruktér. Stal se generálním ředitelem První brněnské strojírny, generálním ředitelem ABB Energetické systémy, Alstomu a předsedou představenstva společností Jihomoravská plynárenská, KKCG a Skanska, kde působil také jako generální ředitel. Dan Ťok je také prezidentem Americké obchodní komory v ČR.

Slovo Dan Ťok se nachází v kategorii Politici

Adam Vojtěch

kdo je to Adam Vojtěch?

Adam Vojtěch je právník, hudební skladatel a také bývalý zpěvák a významný český politik, kterým se stal jako nestraník za hnutí ANO. Od roku 2017 je ministrem zdravotnictví a poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Vykonává také funkci člena správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. S hudbou byl spjat již od dětství, zúčastnil se soutěže SuperStar, jako zpěvák vystupoval s několika kapelami a orchestry. Je absolventem studia práv na UK, kde získal titul Mgr. Ten obdržel i po absolvování mediálních studií na Fakultě sociálních věd. Má také titul MHA – Master of Healthcare Administration. Hned po vysoké škole byl zaměstnán jako právník ve společnosti MAFRA, poté byl tajemníkem na ministerstvu financí a členem více správních rad. Původně byl členem ODS, ale členství mu bylo zrušeno. Adam Vojtěch se stal poslancem a posléze ministrem zdravotnictví.

Slovo Adam Vojtěch se nachází v kategorii Politici

Megera

kdo je to Megera?

Megera je hanlivé slovo označující starou, zlou, vzteklou, hašteřivou, nesnášenlivou, závistivou, ošklivou nebo zuřivou ženu. Etymologicky pochází slovo megera je z řecké mytologie, ze slov Megaira, což byla jedna ze tří fúrií (Erínyí). Megaira byla zároveň bohyně pomsty a kletby a jejím oborem byla závist.

Heslo Megera se nachází v sekci Hanlivé


Klíčová slova: popis, slovo, wiki, kdo je to, termín, etymologie, formulace, co znamená, kdo to je, biografie, synonymum, význam, význam slova, popis, heslo, lexikon, význam pojmu, informace, přesný význam, vysvětlení, přesný výraz, pojem, životopis, slovník, lidé, co to je, definice, osobnosti, osobnost

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Sociologie

Pojem, výraz, heslo, co je to Sociologie?

Sociologie je jednou ze společenských věd, která se zabývá sociálními problémy a životem jedinců, různých skupin i celé společnosti. Náhledy na její obsah a předmět zájmu mohou být různé, proto se lze setkat s definicemi jako věda o složení společnosti, lidském jednání, sociálních postojích, faktech, vývoji, změnách nebo skupinách. Základní metodou sociologie je sociologický výzkum. Jeho objektem může být buď celá populace nebo jen jeden objekt či určitá skupina jedinců.

Heslo Sociologie patří do sekce Věda

Součet

Pojem, výraz, heslo, co je to Součet?

Součet je výsledek aritmetické operace sčítání. Jedná se o jednu ze základních čtyř matematických operací. Existuje více definic součtu. Obecně se jedná o sčítanec, který se podle určitého schématu výpočtu sčítá do určité položky. Musí tedy existovat části, které je potřeba sečíst, položka, do které se bude sčítat – tou je právě součet – a schéma, podle kterého se výpočet bude provádět. Schémata a vzorce pro součet závisí na účelu, pro který je součet prováděn.

Heslo Součet je v kategorii Matematika

Bruxismus

Pojem, výraz, heslo, co je to Bruxismus?

Bruxismus je označení pro silné skřípání a cvakání zubů. Různou mírou bruxismu trpí většina lidí, většinou se odehrává v době spánku, přičemž o tom postižení nemusí vědět. Při tomto jevu se zuby mechanicky opotřebovávají a někdy dojde až k poškození čelistního kloubu. Pokud však lidé pociťují příznaky jako bolesti čelistí nebo čelistního kloubů, přecitlivělost zubů a bolest hlavy, je možné, že trpí právě bruxismem. Bruxismus se léčí mechanicky. Podávají se léky na uvolnění svalstva nebo se vkládají mezizubní dlahy z umělé hmoty.

Heslo Bruxismus patří do kategorie Nemoce

Turbulence

Pojem, výraz, heslo, co je to Turbulence?

Turbulence je pojmenování pro nerovnoměrné proudění vzduchu, při kterém se nerovnoměrně promíchávají proudnice vzduchu. Pojem se velmi často používá v letectví. Turbulence nastane, když se střetnou dvě masy vzduchu, z nichž každá míří jiným směrem. Často se vyskytuje při přeletech z pevniny nad vodní plochy velkého rozsahu, kde je teplota chladnější než nad pevninou. Podobné jevy lze sledovat při bouřce nebo nad vyššími pohořími.

Heslo Turbulence se nachází v kategorii Věda

Překotný porod

Pojem, výraz, heslo, co je to Překotný porod?

Překotný porod je označení pro takový porod, který se odehrává v době kratší než tři hodiny od odtoku plodové vody nebo počátku pravidelných stahů. Nejvíce se zkracuje první doba porodní. Pro překotný porod je typická také intenzivní bolest, riziko většího krvácení a nižší hladina kyslíku u rodičky i dítěte. Vzhledem k možnosti poškození dítěte by takový porod měl probíhat na specializovaném pracovišti.

Heslo Překotný porod se nachází v sekci Lékařství

Ragby

Pojem, výraz, heslo, co je to Ragby?

Ragby, v angličtině rugby football je druh míčového sportu, který má tradici již od 19. století. Pochází z Anglie, z města Rugby, po kterém hra získala jméno. V tomto druhu fotbalu běží hráč s míčem v ruce. Nahrává se jen dozadu nebo do strany. Za určitých podmínek lze do míče i kopnout. Postupně se hra rozdělila na typ s patnácti nebo s třinácti hráči. Hry mají odlišná pravidla. Z tohoto základu se pak vznikl také kanadský, americký nebo australský fotbal. Proti sobě hrají vždy dva týmy, hřiště připomíná fotbalové. Hrací čas je 2 x 40 minut. Na každém konci hřiště je branka a brankové pásmo. Sem je nutno míč dopravit a položit na zem. Jedná se o značně nebezpečný sport, při ragby dochází k mnoha zraněním, vrcholoví sportovci mívají potíže s pohybovým aparátem.

Výraz Ragby je v kategorii Sport

HAARP

Pojem, výraz, heslo, co je to HAARP?

Zkratka HAARP představuje slova High Frequency Active Auroral Research Program, což v překladu do češtiny znamená Vysokofrekvenční aktivní aurorální výzkum. Program HAARP začal v roce 1990. Jedná se o výzkumný projekt, jenž prozkoumává ionosféru. Stanici HAARP najdeme v Grónsku a na Aljašce. Největší finance do projektu vkládají Spojené státy. Existují i různé teorie, podle nichž by projekt HAARP mohl mít i jiné cíle, než ty oficiální. Nic nekalého však nebylo prokázáno.

Pojem HAARP se nachází v sekci Zkratky

Komunikace

Pojem, výraz, heslo, co je to Komunikace?

Výměnu informací mezi dvěma subjekty můžeme z psychologického hlediska nazvat komunikací. Na komunikačním procesu se podílí hned několik faktorů - sdělující, obsah, kanál, kód, komunikační prostředí a kontext. Ve většině případů má komunikace nějaký účel. V praktickém využití se rozlišuje mezi komunikací verbální a neverbální. Verbální komunikací rozumíme tu, která je zprostředkovaná slovy, zatímco neverbální k dorozumívání nepotřebuje žádná slova.

Heslo Komunikace je v sekci Psychologie

Sanytr

Pojem, výraz, heslo, co je to Sanytr?

Sanytr, dříve zvaný ledek draselný, dnes známý pod názvem dusičnan draselný, je chemikálie, která se využívá jako dusíkaté hnojivo nebo jako součást pyrotechnických výrobků (střelný prach, dýmovnice). Používá se i v potravinářství jako konzervant v masných výrobcích, výrobcích z ryb a sýrech pod označením E252.

Heslo Sanytr je v sekci Chemie

Kapustňák

Pojem, výraz, heslo, co je to Kapustňák?

Kapustňák je chráněný druh mořského savce dosahujícího přes 4 metry délky. Kapustňáci jsou býložravci. Živí se mořskými rostlinami, které spásají na bahnitém dně v mělkých pobřežních vodách, proto se jim někdy říká mořské krávy. Jsou známy čtyři druhy kapustňáků, které můžeme najít u pobřeží Afriky a Jižní Ameriky.

Termín Kapustňák patří do kategorie Příroda


Klíčová slova: co znamená, Sociologie, význam pojmu, Překotný porod, termín, přesný výraz, slovo, Sanytr, význam, Ragby, vysvětlení, význam slova, wiki, odborné názvosloví, přesný význam, názvosloví, Komunikace, slovník, Kapustňák, co to je, HAARP, Turbulence, Bruxismus, informace, Součet, pojem, heslo, synonymum, popis

Další, minulé tipy dne

Tip na středu 22. září 2021        Tip na úterý 21. září 2021
Tip na pondělí 20. září 2021        Tip na neděli 19. září 2021
Tip na sobotu 18. září 2021        Tip na pátek 17. září 2021
Tip na čtvrtek 16. září 2021        Tip na středu 15. září 2021
Tip na úterý 14. září 2021        Tip na pondělí 13. září 2021
Tip na neděli 12. září 2021        Tip na sobotu 11. září 2021
Tip na pátek 10. září 2021        Tip na čtvrtek 9. září 2021