Kdo je to?
Kdo je to? Kdo to byl? Co znamená? Pojmy, významy slov...

Tip dne na neděli 24. října 2021

Vybrané odborné pojmy, slova, osobnosti, termíny

Martin Netolický

kdo je to Martin Netolický?

Martin Netolický je především politik, působil i jako právník a pedagog. Byl místopředsedou ČSSD, zastupitelem města Česká Třebová, v roce 2012 se stal hejtmanem Pardubického kraje. Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Jako odborný asistent pracoval na Právnické fakultě UP. V politice začínal jako asistent poslance, poradce ministra a hejtmana. Po dvě období byl zastupitelem České Třebové, poté působil i v radě města a jako radní měl na starosti oblast zdravotnictví. V roce 2012 se Martin Netolický stal nejmladším hejtmanem v historii, když byl zvolen hejtmanem Pardubického kraje.

Slovo Martin Netolický se nachází v kategorii Politici

Egoista

kdo je to Egoista?

Výrazu egoista odpovídá české slovo sobec. Egoista je člověk, který myslí výhradně na sebe a na své zájmy. Někteří tak činí zcela vědomě, neboť altruismus (dělat něco nezištně ve prospěch ostatních) zkrátka nepatří do jejich hodnotového žebříčku. Egoista dosáhne často svých cílů rychleji a možná i snadněji než ostatní, protože se nezabývá výčitkami svědomí a nebrzdí ho nějaké morální zábrany. U sobců nijak nepřekvapí nízká až nulová empatie k jejich okolí. Sobec zkrátka nebude dělat nic, z čeho mu nekouká žádný osobní prospěch. O lidech s touto vlastností to jejich okolí zpravidla ví a podle toho k nim také přistupuje.

Heslo Egoista je v kategorii Vlastnosti

Vezír

kdo je to Vezír?

Vezír je titul spojený s arabským světem. Toto slovo může označovat buď někoho, kdo by byl v naší terminologii nazván ministrem či jiným vysoce postaveným politikem, nebo sultána.

Slovo Vezír je v sekci Státní správa

Lempl

kdo je to Lempl?

Lempl je název pro člověka líného, nespolehlivého a často i hloupého. V práci je nespolehlivý, když může, vyhýbá se povinnostem i jakékoli činnosti, pokud pracovat musí, práci šidí a snaží se ji udělat co nejrychleji, bez ohledu na přesnost a kvalitu. Lemplovi se říká také lenoch nebo člověk, který má obě ruce levé, darmojed či darmošlap.

Slovo Lempl se nachází v kategorii Hanlivé

Děvka

kdo je to Děvka?

Děvka je vulgární nadávka používaná v různých významech. Děvka označuje prostitutku, prodejnou ženu, kurvu, nevěstku, štětku. Slovo děvka dále označuje promiskuitní ženu, couru, šlapku resp. běhnu. Dříve slovo děvka nebylo vulgární, označovalo mladou ženu, děvečku nebo služebnou.

Text Děvka patří do sekce Hanlivé

Prince

kdo je to Prince?

Prince, vlastním jménem Rogers Nelson, byl výraznou osobností v oblasti hudby. Vynikl jako zpěvák, textař, producent, multiinstrumentalista, podnikatel a také sexsymbol. Hrát a zpívat začal již ve 14 letech, naučil se hrát na všechny dostupné hudební nástroje. Do popředí se dostal deskou s názvem Prince, která odstartovala jeho sexuálně zaměřené texty. Prošel více kapelami, některé z nich sám založil, prožil i méně úspěšné období, ale na výsluní slávy se dokázal vrátit. Zemřel pravděpodobně na předávkování opiáty.

Text Prince patří do sekce Hudba

Marek Benda

kdo je to Marek Benda?

Marek Benda je politik a člen ODS, poslanec, ve straně je zastáncem křesťanského zaměření a konzervatizmu. Byl také předsedou poslaneckého klubu ODS. Vysokoškolská studia dokončil dálkově, byl však obviněn ze závažných nedostatků diplomové práce, takže titul nezískal. Marek Benda je předkladatelem tzv. náhubkového zákona, zákazu zveřejnění informací z policejních odposlechů bez souhlasu osoby, které se odposlech týkal.

Slovo Marek Benda je v sekci Politici

Radek Vondráček

kdo je to Radek Vondráček?

Radek Vondráček je politik a právník. Byl prvním místopředsedou a nyní předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Radek Vondráček je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno, pak působil v advokátní kanceláři jako koncipient až do doby, kdy se stal samostatným advokátem. V roce 2013 se stal poslancem Poslanecké sněmovny PČR, pak byl zastupitelem a místostarostou Kroměříže, je členem předsednictva hnutí ANO 2011.

Text Radek Vondráček je v kategorii Politici

Jogín

kdo je to Jogín?

Jogín je označení pro vyznavače jógy, což je starý indický soubor cvičení, která měla vést k osvobození od tělesnosti. Nejedná se o pouhé cvičení, jóga zahrnuje také zásady životního stylu. Jóga často pracuje s meditací a jejím cílem by mělo být uvolnění a relaxace, proto je v současné době stále vyhledávaná v západním světě. Existuje mnoho typů jógy.

Heslo Jogín je v kategorii Filozofie

Vodník

kdo je to Vodník?

Vodník nebo také hastrman je nadpřirozená bytost vyskytující se v pověstech a pohádkách. Vodník bývá většinou zlý, někdy výjimečně i hodný, ale obecně žije někde v rybníku nebo v mlýnském náhonu, stahuje lidi do vody, topí je a jejich dušičky uchovává v hrníčcích. Bývá oblečený v zeleném, ze šosu mu neustále kape voda, někdy má schopnost proměnit se v některé vodní živočichy jako ryby nebo žáby. Známý je vodník ze stejnojmenné Erbenovy balady.

Text Vodník je v kategorii Nadpřirozené


Klíčová slova: životopis, přesný výraz, formulace, význam pojmu, slovo, wiki, význam slova, popis, přesný význam, definice, etymologie, termín, co to je, popis, lidé, kdo to je, heslo, informace, lexikon, synonymum, pojem, osobnost, co znamená, slovník, význam, kdo je to, osobnosti, biografie, vysvětlení

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Briliant

Pojem, výraz, heslo, co je to Briliant?

Jako briliant označujeme diamant nebo jiný drahý kámen vybroušený do briliantového brusu. Ten má 57 faset (plošek) a zajišťuje, že lesk kamene vynikne maximálním možným způsobem.

Termín Briliant se nachází v sekci Materiály

Synergie

Pojem, výraz, heslo, co je to Synergie?

Synergie je v původním významu spolupráce nebo společné působení. Existuje i jako náboženský pojem pro označení spolupráce člověka a Boha. V podstatě se jedná o to, že účinek společného působení několika složek je vyšší, než pouhý součet účinků těchto složek. Se zvyšujícím se počtem navíc účinek společného působení stále roste. Jedná se o tzv. synergický efekt. Tento efekt je využíván např. v lékařství při vzájemném působení léků nebo v manažerské praxi jako jeden z klíčových prvků týmové spolupráce.

Pojem Synergie se nachází v sekci Filozofie

Krav maga

Pojem, výraz, heslo, co je to Krav maga?

Krav maga je slovo pocházející z hebrejštiny a znamená kontaktní boj nebo boj zblízka. Jedná se o sebeobranné techniky, které jsou oficiálně využívány izraelskou obranou, policií a bezpečností. Techniky krav maga jsou i součástí osnov izraelských středních škol. Krav maga není považován za druh sportu, ale za přípravu na sebeobranu a boj zblízka. Techniky krav maga využívají i americké a francouzské bezpečnostní složky.

Pojem Krav maga se nachází v kategorii Sport

Debut

Pojem, výraz, heslo, co je to Debut?

Debut je slovo pocházející z francouzštiny. Používá se k pojmenování počátečního vystupování na veřejnosti. Vystupuje zde začínající umělec a debut může odstartovat jeho další kariéru. Obecně se pojem používá i k označení prvního vystoupení kterým se zahajuje nějaká veřejná činnost. Podle druhu umění se pak ke slovu debut přidává upřesňující přídavné jméno, jako například filmový, knižní, televizní a podobně.

Termín Debut se nachází v kategorii Kultura

Anotace

Pojem, výraz, heslo, co je to Anotace?

Anotace je souhrnem základních informací o nějakém dokumentu. Anotace může mít různou formu (poznámka, vysvětlivka, stručná charakteristika díla), obvykle bývá písemná. Nejčastěji se nachází před nějakým textem, kde shrnuje nejdůležitější body obsahu. Autorem anotace může být sám tvůrce díla nebo jiná osoba – například redaktor nebo i sám čtenář. Anotace může být součástí díla nebo může být uvedena samostatně, jako součást recenze či prezentace určitých děl na webových portálech.

Termín Anotace se nachází v kategorii Literatura

Follower

Pojem, výraz, heslo, co je to Follower?

Follower, v překladu následovník, je uživatel některých sociálních médií (Twitter, Instagram, Facebook apod.), který si jiného uživatele přidá do svého seznamu oblíbených uživatelů. Tím se pak stává pravidelným odběratelem a sledovatelem příspěvků daného uživatele. Pojmenování je odvozeno ze slova follow – následovat. Úspěšnost příspěvků uživatele je pak hodnocena právě podle počtu followerů. Ty lze získat právě zajímavými příspěvky, hodně následovníků mají také známé osobnosti.

Termín Follower je v kategorii Internet

Pandemie

Pojem, výraz, heslo, co je to Pandemie?

Pandemie je epidemie velkého rozsahu zasahující území několika kontinentů. V dnešní době může k šíření nakažlivých chorob kvůli letecké dopravě a globalizaci docházet velice rychle. Jedná se o reálnou hrozbu a existují příslušné krizové scénáře a protiepidemická opatření. Ve středověku a starověku byly časté pandemie moru, kterému se říkalo černá smrt. Z novověku známe pandemie pravých neštovic, spalniček, černého kaše, cholery, tyfu, tuberkulózy, lepry (malomocenství), malárie. Posledních 100 let lidstvo trápí především chřipka. Pandemie Španělské chřipky (1918-1920) zabila cca 50 miliónů lidí, Asijská chřipka mezi lety 1957-1958 způsobila smrt minimálně jednoho milionů lidí, Hongkongská chřipka o deset let později zahubil asi 3/4 milionů lidí. Mexická prasečí chřipka mezi lety 2009-2010 způsoba smrt asi 200 000 osob. V současné době (rok 2020) probíhá pandemie viru HIV způsobujícího nemoc AIDS a pandemie koronaviru SARS-CoV-2 způsobujího onemocnění COVID-19.

Heslo Pandemie se nachází v sekci Lékařství

Rostlina

Pojem, výraz, heslo, co je to Rostlina?

Rostlina je organizmus odborníky zařazovaný mezi eukaryotické a fotosyntetické organizmy. Patří sem semenné rostliny, kapraďorosty a mechorosty. Na Zemi je přibližně 350 000 rostlinných druhů. Rostlina má buněčnou stěnu s celulózou, jako zásoby využívá škroby. Energii získává při fotosyntéze, kdy sluneční záření napomáhá vzniku organických látek. Rostlina při fotosyntéze pohlcuje oxid uhličitý a vyrábí kyslík.

Termín Rostlina je v kategorii Rostliny

Fabule

Pojem, výraz, heslo, co je to Fabule?

Fabule je pojem pocházející z latiny. Označuje se tak určitý příběh, děj či události, které jsou námětem literárního díla. Fabuli si čtenář uvědomuje a vytváří až poté, co si dílo přečte. Může se jednat o jednoduché vypravování, jako je například pohádka nebo pověst či o rozvětvený epický žánr, jako je epos, sága, kronika a podobně.

Výraz Fabule je v kategorii Literatura

Konduktivita

Pojem, výraz, heslo, co je to Konduktivita?

Konduktivita čili měrná elektrická vodivost je název fyzikální veličiny. Ta slouží k popisu schopnosti různých látek vést elektrický proud. Látky, které jsou dobrými vodiči, vykazují vysoké hodnoty konduktivity, látky se špatnou vodivostí mají tuto hodnotu nízkou. Konduktivitu významně ovlivňuje teplota, což se projevuje především u polovodičů. Měří se v jednotkách siemens na metr, značka je S/m.

Výraz Konduktivita patří do kategorie Fyzika


Klíčová slova: heslo, Synergie, slovo, co to je, Briliant, Fabule, význam pojmu, odborné názvosloví, co znamená, Krav maga, definice, přesný výraz, Pandemie, termín, odborný výraz, přesný význam, popis, Follower, názvosloví, Debut, slovník, Rostlina, význam slova, pojem, formulace, význam, synonymum, wiki, Konduktivita

Další, minulé tipy dne

Tip na neděli 5. prosince 2021        Tip na sobotu 4. prosince 2021
Tip na pátek 3. prosince 2021        Tip na čtvrtek 2. prosince 2021
Tip na středu 1. prosince 2021        Tip na úterý 30. listopadu 2021
Tip na pondělí 29. listopadu 2021        Tip na neděli 28. listopadu 2021
Tip na sobotu 27. listopadu 2021        Tip na pátek 26. listopadu 2021
Tip na čtvrtek 25. listopadu 2021        Tip na středu 24. listopadu 2021
Tip na úterý 23. listopadu 2021        Tip na pondělí 22. listopadu 2021