Kdo je to?
Kdo je to? Kdo to byl? Co znamená? Pojmy, významy slov...

Tip dne na pondělí 12. září 2022

Jaké osobnosti, pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

John Hopkinson

kdo to je John Hopkinson?

John Hopkinson byl anglický fyzik, inženýr, člen Královské společnosti a objevitel Hopkinsonova zákona. Hopkinson se narodil v anglickém městě Manchester jako nejstarší syn z pěti dětí do rodiny inženýra. Studoval na střední Queenswood School ve městě Hampshire. Po střední škole...

Slovo John Hopkinson patří do sekce Věda

David Rockefeller

kdo to je David Rockefeller?

David Rockefeller byl významným členem rodiny Rockefellerů, úspěšným podnikatelem a patřil k nejbohatším lidem světa. Byl správcem Rockefellerových fondů, které financovaly např. založení OSN, když zajistily pozemky na stavbu a také peníze pro ústřední budovu této organizace.David...

Text David Rockefeller se nachází v kategorii Podnikání

Osobní bankéř

kdo to je Osobní bankéř?

Osobní bankéř je finanční odborník, který má na starosti význačné klienty finanční instituce. Věnuje se zkoumání jejich požadavků, sestavuje finanční plány a je svým klientům odborným poradcem. Snaží se zvyšovat prodej produktů tvorbou přitažlivého obchodního prostředí.Osobní...

Text Osobní bankéř je v kategorii Profese

Richard Gere

kdo to je Richard Gere?

Richard Gere, celým jménem Richard Tiffany Gere, je populární filmový herec, pocházející z anglicko-irské rodiny. Studoval filozofii a východní náboženství na univerzitě, ale studia nedokončil. Popularitu mu přinesl film Americký gigolo, díky kterému se také ocital na titulních...

Heslo Richard Gere je v kategorii Herectví

Karl Marx

kdo to je Karl Marx?

Karl Marx, celým jménem Karl Heinrich Marx, je znám především jako německý filozof, publicista, tvůrce teorií socializmu, komunizmu a dělnického hnutí. Byl také kritikem klasického pojetí ekonomie. Jeho spolupracovníkem byl Friedrich Engels, společně se věnovali ekonomickým zákonitostem,...

Text Karl Marx je v kategorii Filozofie

Michal Bystrov

kdo to je Michal Bystrov?

Michal Bystrov je český hudebník, básník, novinář, překladatel a spisovatel. Bystrov se narodil v Praze a po střední škole vystudoval hudebně dramatický obor na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze. Poté nastoupil na katedru bohemistiky na Filosofické fakultě na Univerzitě Karlově...

Slovo Michal Bystrov je v kategorii Hudba

Bůh

kdo to je Bůh?

V různých náboženstvích je bůh vnímán jako mocná (až všemocná) nadlidská, nadpřirozená a většinou také nesmrtelná bytost. Bůh je předmětem náboženské úcty, lidé se k němu modlí nebo mu přinášejí oběti. Konkrétní podoby uctívání boha nebo bohů se liší podle typu a charakteru náboženství...

Slovo Bůh patří do sekce Křesťanství

Žurnalista

kdo to je Žurnalista?

Žurnalista je označení pro člověka pracujícího v žurnalistice, tedy pro novináře. Náplní jeho práce je především shromažďování zajímavých informací, jejich zpracování, ověření a následné šíření.Informace se zpracovávají různou formou podle toho, komu a pro jakou formu žurnalistiky...

Text Žurnalista se nachází v sekci Profese

Šovinista

kdo to je Šovinista?

Šovinista je člověk, který podléhá šovinismu, tedy vyhrocenému a přehnanému nacionalismu, přesvědčení o nadřazenosti vlastního národa nad jinými. Slovo šovinismus je odvozeno od jména napoleonského granátníka Chauvina z francouzské satirické komedie. V širším smyslu nemusí být...

Slovo Šovinista se nachází v sekci Vlastnosti

Heretik

kdo to je Heretik?

Heretik neboli kacíř či bludař je zastánce takové víry, která se odlišuje od názorů oficiální církve. Jako heretik může být označen i ten, kdo vyjadřuje názor, který není na náboženství založen, na nějakou tzv. ortodoxní věc. Původ pojmenování je ve slově katar, jednalo se o...

Text Heretik je v kategorii Náboženství


Klíčová slova: formulace, kdo to je, biografie, heslo, synonymum, informace, co to je, kdo je to, lidé, lexikon, osobnost, životopis, termín, popis, etymologie, vysvětlení, co znamená, pojem, přesný význam, osobnosti, slovo, přesný výraz, wiki, význam slova, slovník, význam pojmu, popis, význam, definice

Doporučujeme tyto odborné pojmy, výrazy a termíny

Kontušovka

Pojem, výraz, heslo, co je to Kontušovka?

Kontušovka je alkoholický nápoj. Jeho název pochází z polštiny, byl odvozen od dlouhého svrchního oděvu, který nosili šlechtici. Byla oblíbeným nápojem polských aristokratů. Obsahuje velké množství alkoholu (obsah lihu 40 – 60 %). Typickou chuť získává po koření – hlavně anýzu,...

Pojem Kontušovka patří do sekce Nápoje

Elipsoid

Pojem, výraz, heslo, co je to Elipsoid?

Elipsoid je název pro prostorové těleso. To tvoří množina bodů s danou polohou vůči středu. Pokud by elipsoidem vedly rovinné řezy podle souřadnicových os, jednalo by se o elipsy. Poloosy těchto elips by odpovídaly poloosám elipsoidu. Pokud má elipsoid dvě shodné poloosy, jedná...

Heslo Elipsoid se nachází v kategorii Matematika

MLM

Pojem, výraz, heslo, co je to MLM?

MLM je zkratka z anglického sousloví multi-level marketing, tedy doslova víceúrovňový marketing, též nazývaný síťovým marketingem. Jedná se distribuci zboží formou tzv. přímého prodeje, kdy prodejce dostává provizi nejen za osobně prodané zboží, ale i za zboží, které prodali...

Heslo MLM je v kategorii Zkratky

Fara

Pojem, výraz, heslo, co je to Fara?

Fara je označení pro budovu, ve které bydlí farář a současně je zde úřední sídlo celé farnosti. Mohou se zde konat i další činnosti. Fara patřila historicky k nejdůležitějším místům obce, kde se vedly církevní matriky a domlouvaly se tu významné životní události. Většinou se...

Výraz Fara je v kategorii Náboženství

Rivotril

Pojem, výraz, heslo, co je to Rivotril?

Rivotril je jednou z obchodních značek Klonazepamu, léku, který bývá předepisován na léčbu psychóz a úzkostných stavů. Jiné obchodní značky tohoto léku jsou Klonopin, Ravotril, Rivatril, Zapiz a Lonazep....

Heslo Rivotril je v kategorii Lékařství

Socialismus

Pojem, výraz, heslo, co je to Socialismus?

Socialismus je hnutí i idea, jejichž cílem je změna kapitalistického řádu se soukromým vlastnictvím na společenským systém se společným vlastnictvím. Základem je dosáhnout spravedlnosti, rovnosti a solidarity reformami sociálního systéme, popřípadě radikálněji revolucí. Jde o...

Heslo Socialismus je v kategorii Politika

Bajka

Pojem, výraz, heslo, co je to Bajka?

Bajka je označení pro literární útvar, ve kterém se zvířata chovají a mluví jako lidé (alegorie neboli jinotaj). Z každé bajky vyplývá nějaké poučení, varování před chybným jednáním. Zvířata v bajkách jsou nositeli lidských vlastností. Tyto vlastnosti se pak pro jednotlivá zvířata...

Výraz Bajka patří do sekce Literatura

Refundace

Pojem, výraz, heslo, co je to Refundace?

Refundace obecně znamená vrácení peněz, náhrada výdajů, např.když nejsme spokojeni se zakoupeným zbožím a obchodník umožňuje jeho výměnu nebo vrácení peněz (za určitých podmínek, jako je originální obal, účtenka, zboží nesmí být poškozené, a ve stanovené časové lhůtě - 7 dnů,...

Termín Refundace se nachází v sekci Účetnictví

Sálová cyklistika

Pojem, výraz, heslo, co je to Sálová cyklistika?

Sálová cyklistika je druh sportu, který zahrnuje dvě disciplíny, krasojízdu a kolovou. Při kolové se hraje s míčem, družstva jsou dvoučlenná. Cílem je dostat míč do branky soupeře pouze úderem kola. Hřiště má rozměry 14x11 metrů. Kola jsou upravená, nemají brzdy a mají pevný...

Termín Sálová cyklistika se nachází v sekci Sport

Glukagon

Pojem, výraz, heslo, co je to Glukagon?

Glukagon je druh hormonu, který vzniká v pankreatu v Langerhansových ostrůvcích. Svými účinky je opakem inzulínu. Když poklesne hladina krevního cukru, glukagon vyvolá reakci jater, a ta vyplaví glykogen – tedy glukózu. Současně se spustí tvorba ketolátek, které dodají energii.Diabetici...

Pojem Glukagon je v kategorii Lékařství


Klíčová slova: slovo, Socialismus, Bajka, vysvětlení, názvosloví, význam slova, Fara, odborný výraz, Rivotril, popis, slovník, formulace, heslo, Glukagon, termín, co znamená, přesný výraz, informace, význam, pojem, Sálová cyklistika, MLM, popis, Kontušovka, Elipsoid, význam pojmu, odborné názvosloví, synonymum, co to je

Další, minulé tipy dne

Tip na neděli 25. září 2022        Tip na sobotu 24. září 2022
Tip na pátek 23. září 2022        Tip na čtvrtek 22. září 2022
Tip na středu 21. září 2022        Tip na úterý 20. září 2022
Tip na pondělí 19. září 2022        Tip na neděli 18. září 2022
Tip na sobotu 17. září 2022        Tip na pátek 16. září 2022
Tip na čtvrtek 15. září 2022        Tip na středu 14. září 2022
Tip na úterý 13. září 2022        Tip na pondělí 12. září 2022