Kdo je to?
Kdo je to? Kdo to byl? Co znamená? Pojmy, významy slov...

Tip dne na sobotu 28. ledna 2023

Vybrané odborné pojmy, slova, osobnosti, termíny

Heretik

kdo to je Heretik?

Heretik neboli kacíř či bludař je zastánce takové víry, která se odlišuje od názorů oficiální církve. Jako heretik může být označen i ten, kdo vyjadřuje názor, který není na náboženství založen, na nějakou tzv. ortodoxní věc. Původ pojmenování je ve slově katar, jednalo se o...

Heslo Heretik je v kategorii Náboženství

George Harrison

kdo to je George Harrison?

George Harold Harrison byl anglický kytarista, zpěvák a skladatel. Nejvíce jej proslavilo účinkování v kapele The Beatles. Harrison se narodil v Liverpoolu, kam chodil nejprve na základní školu (na stejnou školu chodil i John Lennon), poté na gymnázium. Na gymnáziu v Quarry Bank...

Text George Harrison je v kategorii Hudba

Freelancer

kdo to je Freelancer?

Freelancer je označení pro člověka, který pracuje na volné noze. V českém kontextu se tento výraz navíc pojí spíše s internetovým nebo uměleckým prostředím - freelancer může být například člověk zabývající se PR, marketingovými či grafickými službami, IT, poradenstvím nebo například...

Text Freelancer patří do kategorie Podnikání

Markéta Fišerová

kdo to je Markéta Fišerová?

Markéta Fišerová je česká filmová a seriálová herečka, manželka Marka Ebena. Fišerová se narodila v Kladně. Od mala měla pěvecké a pohybové vlohy, nicméně nad dráhou umělkyně nepřemýšlela. Po základní škole však na úkor rodičů nastoupila na Státní konzervatoř, kde studovala hudebně-dramatické...

Slovo Markéta Fišerová se nachází v kategorii Herectví

Uzurpátor

kdo to je Uzurpátor?

Uzurpátor je člověk, který si přivlastnil práva, pozici či majetek, na něž původně neměl nárok.Může jít například o vůdce, který se do čela země dostal svržením legálního vládce. Uzurpátor například může vykonávat pravomoci, které mu nenáležejí. Slovo však lze použít i v běžných...

Slovo Uzurpátor se nachází v kategorii Vlastnosti

David Vávra

kdo to je David Vávra?

David Vávra je známý architekt, spisovatel a herec. Společně s Milanem Šteindlerem a Tomášem Hanákem je také spoluzakladatelem divadla Sklep. Je absolventem Akademie výtvarných umění a stavební fakulty ČVUT. Jako architekt spolupracoval na vybavení Paláce Akropolis, vybudování...

Heslo David Vávra se nachází v kategorii Herectví

Paša

kdo to je Paša?

Paša byl dnes již zaniklý titul, který byl užíván v Osmanské říši pro vysoké úředníky či vojenské hodnostáře. Území, které paša spravoval a ovládal, se označovalo jako pašalík. Výraz paša pochází z perského titulu "pádišáh", což je totéž co "vládce". ...

Text Paša se nachází v kategorii Státní správa

Virtuos

kdo to je Virtuos?

Virtuos je hudebník, který dokonale ovládl hru na hudební nástroj. Výraz virtuos použijeme pro člověka, který v hudbě projevuje mimořádné nadání a schopnosti.V přeneseném smyslu slova se může výraz použít i pro mistrovství v jiném oboru než hudebním.Výraz pochází italštiny, kam...

Text Virtuos se nachází v sekci Hudba

Egoista

kdo to je Egoista?

Výrazu egoista odpovídá české slovo sobec. Egoista je člověk, který myslí výhradně na sebe a na své zájmy. Někteří tak činí zcela vědomě, neboť altruismus (dělat něco nezištně ve prospěch ostatních) zkrátka nepatří do jejich hodnotového žebříčku. Egoista dosáhne často svých cílů...

Heslo Egoista patří do kategorie Vlastnosti

Stevie Wonder

kdo to je Stevie Wonder?

Stevie Wonder je nevidomý americký zpěvák.Přestože se afroamerický zpěvák narodil slepý, nezabránilo mu to jít si za svým snem. Už v dětství slavil se svým zpěvem úspěchy, v dospělosti v této nastolené dráze pokračoval a stal se i skladatelem a producentem.V průběhu 60. let jeho...

Text Stevie Wonder patří do kategorie Hudba


Klíčová slova: osobnost, vysvětlení, formulace, synonymum, informace, kdo to je, heslo, kdo je to, osobnosti, etymologie, slovník, lexikon, co to je, co znamená, popis, význam pojmu, pojem, wiki, význam, lidé, slovo, termín, životopis, přesný význam, význam slova, definice, přesný výraz, popis, biografie

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Ban

Pojem, výraz, heslo, co je to Ban?

Slovo ban označuje v internetovém prostředí uzamčení účtu uživatele, které ve většině případů následuje po vážném provinění proti pravidlům daného fóra nebo internetové online hry. Bany má možnost udělovat správce serveru a potrestaný účet se na server nemůže přihlásit po určenou...

Pojem Ban je v kategorii Internet

Životospráva

Pojem, výraz, heslo, co je to Životospráva?

Životospráva je širší pojem, do kterého se řadí správná výživa, dostatek odpočinku, rozložení zátěže, kvalitní a dostatečně dlouhý spánek a patřičné rodinné zázemí. Pro životosprávu je důležitá regenerace organizmu, kdy si musí odpočinout i nervový systém, a spánek ve vysoké...

Pojem Životospráva je v kategorii Lékařství

Kuba

Pojem, výraz, heslo, co je to Kuba?

Kuba je název jednoho z tradičních českých pokrmů. Říká se mu také staročeský nebo houbový kuba. Patří k jídlům, která nesměla chybět na štědrovečerním stole. Dnes se kuba nejčastěji podává k obědu. Původní recept na tento pokrm, jehož základem jsou kroupy a houby, pochází až...

Pojem Kuba patří do kategorie Jídlo

Globalizace

Pojem, výraz, heslo, co je to Globalizace?

Společnost se za poslední roky začala velmi intenzivně měnit. Dochází k velké propojenosti politiky, ekonomiky i kultury ve světových souvislostech. Některé části světa se díky tomu vzájemně přibližují, ale jiné naopak oddalují. Globalizace s sebou ale přináší i stinné stránky,...

Termín Globalizace se nachází v kategorii Politika

Skype

Pojem, výraz, heslo, co je to Skype?

Program, který umožňuje provozovat telefonické hovory a videohovory přes internet a zároveň také přenášet soubory. Skype umožňuje v rámci své sítě telefonovat zdarma. Do tradičních pevných a mobilních telefonních sítí lze telefonovat za poplatek a stejně tak za poplatek i hovory...

Pojem Skype se nachází v kategorii Software

Tunelování

Pojem, výraz, heslo, co je to Tunelování?

Tunelování je relativně nový termín v oblasti financí. Užívá se především pro označení většího finančního podvodu, kdy vedení firmy odčerpává finance do jiných podniků, které členové vedení vlastní prostřednictvím dalších osob.Slovo tunelování vděčí za svůj vznik nedokonalému...

Výraz Tunelování se nachází v kategorii Právo

FAQ

Pojem, výraz, heslo, co je to FAQ?

FAQ je zkratka pro často kladené otázky z anglického Frequently Asked Questions. Dokumenty s označením FAQ se objevují v návodech k přístrojům, zařízením, programům; v diskuzních skupinách na internetu apod....

Heslo FAQ se nachází v kategorii Zkratky

Neoklasicismus

Pojem, výraz, heslo, co je to Neoklasicismus?

Neoklasicismus nebo novoklasicismus je souhrnný název pro celou řadu estetických a uměleckých projevů a směřování, které byly v umění, hudbě i literatuře výrazné především na konci 19. a začátku 20. století. Základem neoklasicismu byla kázeň a řád, logika v myšlení i výrazu,...

Termín Neoklasicismus se nachází v sekci Kultura

CPU

Pojem, výraz, heslo, co je to CPU?

CPU je zkratkou anglických slov Central Processing Unit, neboli centrální procesovací jednotka. Česky nazýváme CPU slovem procesor. Jedná se o základní součástku počítače (telefonu, tabletu, herní konzole, apod.), která vykonává strojový kód z operační paměti (RAM). V současnosti...

Pojem CPU patří do kategorie Hardware

Holismus

Pojem, výraz, heslo, co je to Holismus?

Holismus je název filozofického směru či názoru, který nadřazuje celek nad části tak, že tvrdí, že nelze vysvětlovat nebo zkoumat vlastnosti systému tím, že budou pouze zkoumány jednotlivé části. Význam každé části lze vzít v úvahu jedině tehdy, je-li vztahován k dalším částem...

Termín Holismus patří do kategorie Filozofie


Klíčová slova: formulace, informace, slovo, význam slova, Globalizace, Tunelování, CPU, Neoklasicismus, názvosloví, Skype, popis, přesný výraz, synonymum, slovník, odborný výraz, význam, přesný význam, co to je, pojem, význam pojmu, wiki, popis, Ban, termín, Holismus, FAQ, heslo, Kuba, odborné názvosloví

Další, minulé tipy dne

Tip na sobotu 1. dubna 2023        Tip na pátek 31. března 2023
Tip na čtvrtek 30. března 2023        Tip na středu 29. března 2023
Tip na úterý 28. března 2023        Tip na pondělí 27. března 2023
Tip na neděli 26. března 2023        Tip na sobotu 25. března 2023
Tip na pátek 24. března 2023        Tip na čtvrtek 23. března 2023
Tip na středu 22. března 2023        Tip na úterý 21. března 2023
Tip na pondělí 20. března 2023        Tip na neděli 19. března 2023