Kdo je to?
Kdo je to? Kdo to byl? Co znamená? Pojmy, významy slov...

Tip dne na středu 13. září 2023

Náhodných výběr osobností, hesel, pojmů a odborných termínů

Platnéř

kdo to je Platnéř?

Platnéř byl specializovaný kovář, který se věnoval výrobě zbrojí. Jeho práce zajišťovala bojovníkům bezpečí, chránila těla v boji. Od kovářů se platnéři začali oddělovat ve 13.století. Vyráběly se přilby, puklice, štíty, kryty ramen kolen, loktů a také rukavice.Od 17. století...

Text Platnéř patří do sekce Profese

Tereza Spencerová

kdo to je Tereza Spencerová?

Tereza Spencerová je česká novinářka, která publikuje spíše na internetu než v tisku. Nejvíce známá je ale kvůli své transsexualitě, protože podstoupila změnu pohlaví z mužského na ženské a napsala o tom knihu.Tereza Spencerová se aktivně zajímala o blízkovýchodní problematiku....

Text Tereza Spencerová je v kategorii Novináři

Finanční poradce

kdo to je Finanční poradce?

Finanční poradce je osoba, která radí svým klientům v oblasti financí, odborně analyzuje jejich životní potřeby a osobní finance. Radí při hospodaření s penězi, investicemi a tvorbou majetku. Finanční poradce provede rozbor finanční situace klienta, poskytne rady a upozorní na...

Slovo Finanční poradce je v kategorii Profese

Raubíř

kdo to je Raubíř?

Raubířem nazýváme nezvedeného, zlobivého chlapce, nezřídka v pubertálním věku, který provádí různé skopičiny, vylomeniny a klukoviny v míře vyšší než přijatelné. Raubíř je zkrátka jedinec s problematickým chováním. Velmi často se stává, že on sám nechápe, co je v nepořádku a...

Heslo Raubíř je v kategorii Hanlivé

Lucifer

kdo to je Lucifer?

Lucifer je podle křesťanské tradice jedním ze třech padlých andělů. Slovo lucifer znamená světlonoš, jitřní hvězda, jitřenka. V různých pohádkách je Lucifer označován jako vládce pekla, nejvyšší čert. ...

Slovo Lucifer patří do kategorie Křesťanství

Chris Cornell

kdo to je Chris Cornell?

Chris Cornell byl americký zpěvák a hudebník.Proslul jako zpěvák a kytarista kapel Soundgarden a Audioslave.Kapela Soundgarden byla založena v roce 1984. Kapela se rozpadla v roce 1997 a znova se dala dohromady v roce 2010. V první éře nahráli Soundgarden 5 alb - větší úspěch...

Text Chris Cornell se nachází v sekci Hudba

Chris Norman

kdo to je Chris Norman?

Chris Norman je anglický rockový zpěvák a hudebník.Chris Norman je rockový, respektive soft rockový a bluesový zpěvák, textař a kytarista. Nejvíce se proslavil s kapelou Smokie.Hudbě se věnoval již od dětství. V adolescentním věku založil se svými spolužáky ze školy Alanem Silsonem...

Text Chris Norman je v kategorii Hudba

Živnostník

kdo to je Živnostník?

Živnostník je fyzická osoba, jedinec, který podniká na základě živnostenského oprávnění. Bývá označován jako OSVČ - osoba samostatně výdělečně činná. ...

Heslo Živnostník je v kategorii Podnikání

Bigoš

kdo to je Bigoš?

Bigoš je vojenské, obvykle hanlivé (ne nutně) označení pro příslušníka motostřeleckých jednotek. Některé slovníky jej uvádějí také jako výraz pro vojína. Původ slova však není jasný. Dnes výraz zastarává a většinou už není součástí běžné slovní zásoby, ze které mizel po zrušení...

Heslo Bigoš je v kategorii Hanlivé

Řeholník

kdo to je Řeholník?

Řeholník, jinak nazývaný také řeholní bratr, je člověk, který se rozhodl po celý svůj život sloužit Bohu a žije ve společenství lidí, kteří se řídí stejnými pravidly - řeholí. Zpravidla se jedná o mnichy, členy církevních řádů žijící v různých klášterech, ale existují i laičtí...

Slovo Řeholník je v kategorii Křesťanství


Klíčová slova: osobnost, lexikon, význam slova, přesný význam, slovník, wiki, kdo je to, synonymum, osobnosti, popis, význam, informace, životopis, definice, heslo, biografie, význam pojmu, etymologie, popis, termín, kdo to je, pojem, přesný výraz, formulace, co znamená, vysvětlení, lidé, slovo, co to je

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Týrání zvířat

Pojem, výraz, heslo, co je to Týrání zvířat?

Týrání zvířat je pojmenování takového jednání člověka, které vede k ubližování zvířeti, zhoršení jeho podmínek k životu, strádání a zabránění prožití plnohodnotného života. Taková činnost může být prováděna jak vědomě, tak nevědomky.Jako týrání se většinou označuje trvalé poškození...

Termín Týrání zvířat patří do sekce Právo

Epika

Pojem, výraz, heslo, co je to Epika?

Jedním z největších oddílů v literatuře je epika. Jedná se o literární druh, který má děj, příběh, časové a příčinné souvislosti.Epika se dělí do tří forem - veršovaná, veršovaná i prozaická, prozaická. Mezi veršované se řadí bohatýrské písně, eposy, legendy či historické zpěvy....

Pojem Epika je v kategorii Literatura

Úzus

Pojem, výraz, heslo, co je to Úzus?

Úzus, jinak též zvyk, je pojmenování pro něco, co není zakotveno písemnou formou ani není povinné, ale všeobecně se respektuje a je uznáváno. Většinou se jedná o nějaká pravidla nebo zvyky.Úzus může předcházet změnám současných norem nebo přispět k oficiální kodifikaci určitých...

Výraz Úzus je v kategorii Latina

Erteple

Pojem, výraz, heslo, co je to Erteple?

Erteple je lidovější poněmčené označení pro bramboru. Jde o rostlinu lilek brambor či brambor hlíznatý. Tato rostlina se pěstuje jako jednoletá. Je to jedna z nedůležitějších pěstovaných plodin, nezbytná pro výživu.Je velmi oblíbená i u zemědělců, protože má vysoké výnosy a je...

Termín Erteple je v kategorii Jídlo

Erektilní dysfunkce

Pojem, výraz, heslo, co je to Erektilní dysfunkce?

Erektilní dysfunkce je porucha erekce, při které penis nedostatečně tuhne. Tímto termínem se označuje neschopnost dosáhnout dostatečné erekce a udržet ji tak, aby sexuální aktivita byla uspokojivá. Tento stav musí trvat alespoň 6 měsíců.Nejde tedy o jednorázovou poruchu nebo...

Heslo Erektilní dysfunkce se nachází v sekci Lékařství

Rasismus

Pojem, výraz, heslo, co je to Rasismus?

Rasismus je teorie a chování, které záměrně odsuzuje či jinak zavrhuje určitou skupinu lidí. Lidé by si měli být podle základních práv rovni. Rasismus tato nařízení ignoruje a porušuje. Rasismus může být zaměřen buď na konkrétní jednu skupinu obyvatelstva (např. proti Romům)...

Heslo Rasismus patří do kategorie Kultura

Plazma

Pojem, výraz, heslo, co je to Plazma?

Plazma je čtvrté skupenství hmoty. Jedná se o ionizový plyn složený z iontů (tj. z elektronů, který vzniká odtržením elektronů z elektronového obalu atomů plynu nebo roztržením molekul, tzv. ionizací). S plazmatem se můžeme setkat např. v elektrickém oblouku, uvnitř zářivek,...

Výraz Plazma se nachází v sekci Věda

Lomený oblouk

Pojem, výraz, heslo, co je to Lomený oblouk?

Lomený oblouk je druh stavebního prvku, který byl využíván především v gotice. Nesl křížovou klenbu. Opíral se o vršek sloupu nebo pilíře, který byl ozdobený. Z Burgundska se dostal do Francie, kde byl použit místo nelomených oblouků.Lomený oblouk je složen z kruhových výsečí....

Termín Lomený oblouk se nachází v sekci Stavebnictví

WWW

Pojem, výraz, heslo, co je to WWW?

Celosvětová síť propojující jednotlivé počítače pomocí tzv. http protokolu určeného pro výměnu hypertextových odkazů. Dokumenty uložené na serverech síť vyhledává pomocí URL, řetězce znaků označujícího přesné umístění zdroje informací. Servery začínají zkratkou www z anglického...

Výraz WWW je v kategorii Internet

Hláska

Pojem, výraz, heslo, co je to Hláska?

Nejjednodušší, základní jednotka zvuku řeči. Hlásku člověk tvoří proudem vzduchu, který vychází z plic do mluvidel, orgánů, v nichž se tvoří lidský hlas. Hlasivky mají za úkol poslat proud vzduchu z výdechu do ústní a nosní dutiny, kde se na podobě hlásky podílí i měkké a tvrdé...

Termín Hláska je v kategorii Český jazyk


Klíčová slova: formulace, slovník, odborné názvosloví, Úzus, synonymum, význam pojmu, Erektilní dysfunkce, význam slova, Lomený oblouk, popis, přesný význam, wiki, Erteple, heslo, definice, názvosloví, vysvětlení, co to je, přesný výraz, Plazma, co znamená, termín, Rasismus, WWW, Hláska, pojem, Epika, slovo, význam

Další, minulé tipy dne

Tip na neděli 24. září 2023        Tip na sobotu 23. září 2023
Tip na pátek 22. září 2023        Tip na čtvrtek 21. září 2023
Tip na středu 20. září 2023        Tip na úterý 19. září 2023
Tip na pondělí 18. září 2023        Tip na neděli 17. září 2023
Tip na sobotu 16. září 2023        Tip na pátek 15. září 2023
Tip na čtvrtek 14. září 2023        Tip na středu 13. září 2023
Tip na úterý 12. září 2023        Tip na pondělí 11. září 2023