Kdo je to?
Kdo je to? Kdo to byl? Co znamená? Pojmy, významy slov...

Tip dne na čtvrtek 14. září 2023

Jaké osobnosti, pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Špicl

kdo to je Špicl?

Špicl je hanlivé označení pro člověka, který sleduje druhé lidi, udává druhé lidi. Synonyma pro slovo špicl jsou „udavač, práskač, špiclík, zrádce, donašeč, žalobník, špic.“ Slovo „špicl“ je dříve používalo pro tajného policistu. Tajně špehuje, sleduje, udává, předává informace...

Text Špicl je v kategorii Hanlivé

Dorian Gray

kdo to je Dorian Gray?

Dorian Gray je hlavní hrdina příběhu Obraz Doriana Graye autora Oscara Wildea a název britského filmu, natočeného podle tohoto díla. Mladý krásný anglický šlechtic má vše, co by si mohl přát, ale bojí se stárnutí. Proto si přeje, aby nestárl on, ale jeho portrét – a přání se...

Heslo Dorian Gray je v kategorii Fikce

Bad Bunny

kdo to je Bad Bunny?

Benito Antonio Martínez Ocasio, známý pod pseudonymem Bad Bunny, je raper, skladatel a zpěvák. Narodil se v Portoriku ve městě Almirante Sur. Jeho hudba je definovaná jako latinský trap, reggaeton, obsahující prvky rocku a soulu. Je známý svým hlubokým hlasem a spolupracoval...

Heslo Bad Bunny se nachází v kategorii Hudba

Josef Carda

kdo to je Josef Carda?

Josef Carda je český herec a bavič.Absolvoval brněnskou JAMU a poté začal působit na divadle. V Huse na provázku si tak zahrál například v adaptaci slavného Dostojevského románu Karamazovci. Nejčastěji jej diváci mohou vídat v Divadle bez Zábradlí, kde ztvárnil například jednu...

Slovo Josef Carda patří do kategorie Herectví

Dement

kdo to je Dement?

Slovo dement se nejčastěji používá jako vulgární nadávka. Původně však slovo dement označuje člověka, který trpí demencím, tj. chorobným zhoršením duševních schopností, ztrátou paměti apod. Nejčastější je tzv. stařecká demence, která bývá způsobena Alzheimerovou chorobou, Parkinsonovou...

Text Dement se nachází v sekci Hanlivé

Prince

kdo to je Prince?

Prince, vlastním jménem Rogers Nelson, byl výraznou osobností v oblasti hudby. Vynikl jako zpěvák, textař, producent, multiinstrumentalista, podnikatel a také sexsymbol. Hrát a zpívat začal již ve 14 letech, naučil se hrát na všechny dostupné hudební nástroje. Do popředí se dostal...

Slovo Prince je v sekci Hudba

Karel IV

kdo to je Karel IV?

Karel IV. byl český král a císař Svaté říše římské. Jeho otcem byl Jan Lucemburský a matkou byla Eliška Přemyslovna. První roky života strávil skrytý na českých hradech, protože situace v zemi byla nebezpečná a hrozily střety mezi královskou mocí a domácí šlechtou. Po několika...

Slovo Karel IV je v kategorii Panovníci

Geriatr

kdo to je Geriatr?

Geriatr je lékař zaměřující se na geriatrii nebo také (klinickou) gerontologii, což je obor, který se zabývá léčením nemocí charakteristických pro staré lidi. Gerontologie patří mezi vnitřní lékařství a kombinuje v sobě poznatky z fyziologie, neurologie, psychiatrie a dalších...

Text Geriatr patří do sekce Lékařství

Martin Červíček

kdo to je Martin Červíček?

Martin Červíček je politik, který se pro politickou kariéru rozhodl po předchozím působení u policie. Bakalářský titul získal na Policejní akademii v Praze a magisterské studium absolvoval na Univerzitě Hradec Králové. U Policie České republiky začal pracovat v roce 1990 a vydržel...

Slovo Martin Červíček je v sekci Politici

Liberál

kdo to je Liberál?

Liberál je označení pro zastánce filozofie nebo politického směru, který za základní hodnotu považuje svobodu. K ochraně svobody slouží stát. Tento filozofický názor pochází z Anglie 17. století, jeho význam se však měnil podle vývoje dané oblasti.Liberál se snaží o dosažení...

Heslo Liberál je v sekci Politika


Klíčová slova: popis, heslo, etymologie, přesný výraz, informace, lidé, co znamená, synonymum, význam slova, kdo je to, význam pojmu, slovo, lexikon, biografie, kdo to je, termín, přesný význam, wiki, vysvětlení, slovník, definice, životopis, co to je, význam, formulace, osobnost, popis, osobnosti, pojem

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Virál

Pojem, výraz, heslo, co je to Virál?

Virál je zkrácené označení pro virální marketing (správněji virový marketing). Jedná se o šíření reklamy pomocí internetu a elektronické pošty a samotných uživatelů. Virál začíná zadáním reklamního sdělení menší skupině uživatelů, která se pak sama postará o jeho rozšíření.Virál...

Výraz Virál je v kategorii Internet

Ctnost

Pojem, výraz, heslo, co je to Ctnost?

Ctnost je název vlastnosti, která znamená sklony k čestnému jednání. Může se jednat o vlastnost, která je navyklá nebo vypěstovaná výchovou.Pojmem ctnosti se zabýval již filozof Platón, který také zkoumal, zda se dá ctnosti naučit. Za ctnost považoval spravedlnost, moudrost,...

Termín Ctnost je v kategorii Filozofie

Granit

Pojem, výraz, heslo, co je to Granit?

Granit je druhem vyvřelé horniny z hlubin země. Jinak se nazývá též žula. Skládá se hlavně z živce, slídy a křemene. Jeho příměsí může být také granát, zirkon, magnetit a další. Mezi vzácnější příměsi granitu patří olivín nebo pyroxen.Granit bývá nejčastěji šedomodrého odstínu...

Pojem Granit patří do kategorie Materiály

Krajní levice

Pojem, výraz, heslo, co je to Krajní levice?

Krajní levice, nazývaná též extrémní levice či ultralevice, je politické označení takového politického smýšlení a činností, jejichž cílem je dosáhnout společenské sociální rovnosti a odstranění rozdělení společnosti na sociální vrstvy.Ke krajní levici se počítají anarchismus,...

Pojem Krajní levice se nachází v kategorii Politika

Nový zákon

Pojem, výraz, heslo, co je to Nový zákon?

Nový zákon je druhou částí Bible. Je tvořen 27 knihami, ve kterých je vylíčeno působení a také kazatelská činnost Ježíše Nazaretského. Pokračuje základy křesťanské víry a počátky křesťanství. Nový zákon je zapsán v řečtině a vznikal v letech 50 – 150 našeho letopočtu.Jako celek...

Pojem Nový zákon patří do kategorie Náboženství

Sugesce

Pojem, výraz, heslo, co je to Sugesce?

Sugesce je způsob ovlivnění představ nebo myšlenek, které je nějaké osobě podsouváno. Jedná se o způsob vlivu, který je podmanivý až svůdný. Dotčený jedinec si toto působení neuvědomuje, přesto mu podléhá.Sugesce je běžnou součástí života, probíhá jak ve verbální, tak i v neverbální...

Heslo Sugesce se nachází v sekci Psychologie

Spektakulární

Pojem, výraz, heslo, co je to Spektakulární?

Spektakulární je přídavné jméno užívané k označení něčeho, co je přehnaně dáváno na odiv, příliš nápadné, ale současně se jedná pouze o iluzi, předstírání. Výraz mívá většinou hanlivý nádech.Původní význam, odvozený od latinského slova spectakulum, čili divadlo nebo jeviště,...

Výraz Spektakulární je v sekci Latina

Textový editor

Pojem, výraz, heslo, co je to Textový editor?

Textový editor je hojně využívaná aplikace používaná pro vkládání prostého textu do počítače. Prostý text nelze dále formátovat, je možno vytvořit obsah a upravovat ho, nelze však využívat formátovací funkce typu nadpis, změna písma a podobně. Uživatel vidí pouze obsah určený...

Heslo Textový editor je v kategorii Software

Bronz

Pojem, výraz, heslo, co je to Bronz?

Bronz je slitina kovů, mědi a cínu, popřípadě dalších kovů – olova, manganu, hliníku a dalších. Vlastnosti bronzu oceňovali lidé již v pravěkých dobách a jednomu období dal bronz i jméno. Používal se k výrobě různých nástrojů, zbraní, ozdob a dalších předmětů.Bronz má proti jiným...

Pojem Bronz patří do sekce Materiály

Vodík

Pojem, výraz, heslo, co je to Vodík?

Vodík je prvek, který ze tří čtvrtin tvoří vesmírnou hmotu. Obsahuje ho každá organická látka. Je nedílnou součástí vodstva. Z hlediska složení se jedná o ten nejjednodušší prvek vůbec. Tvoří ho pouze jeden proton a jeden elektron. Vodík má chemickou značku H. Jedná se o nejlehčí...

Heslo Vodík je v sekci Chemie


Klíčová slova: Textový editor, Bronz, co znamená, názvosloví, přesný výraz, Ctnost, Krajní levice, popis, význam, význam slova, odborné názvosloví, Nový zákon, co to je, Virál, slovník, vysvětlení, Sugesce, termín, Granit, význam pojmu, informace, synonymum, definice, Spektakulární, heslo, odborný výraz, wiki, slovo, Vodík

Další, minulé tipy dne

Tip na neděli 24. září 2023        Tip na sobotu 23. září 2023
Tip na pátek 22. září 2023        Tip na čtvrtek 21. září 2023
Tip na středu 20. září 2023        Tip na úterý 19. září 2023
Tip na pondělí 18. září 2023        Tip na neděli 17. září 2023
Tip na sobotu 16. září 2023        Tip na pátek 15. září 2023
Tip na čtvrtek 14. září 2023        Tip na středu 13. září 2023
Tip na úterý 12. září 2023        Tip na pondělí 11. září 2023