Kdo je to?
Kdo je to, byl Purkmistr? Vysvětlení, význam, co znamená slovo Purkmistr? Lidé, historie

Kdo je to Purkmistr?

Jaký je význam slova Purkmistr? Co to znamená?

Purkmistr je pojmenování městského úředníka. Jedná se o počeštěnou podobu německého označení Bürgermeister, tedy starosta. Ve 13. století vykonával funkci purkmistra předseda sboru konšelů, městské rady, později nazvaný právě starosta. Purkmistr byl většinou volen (popřípadě se jednotliví konšelé střídali) a ve funkci potvrzován vrchností, na rozdíl od rychtáře, který byl jmenován. Purkmistr postupně získával nové pravomoci, postupně funkci rychtáře přebíral, až ho zcela nahradil.
Postupně byla městská samospráva zatlačována do pozadí, v 18. století je nahradily úřady magistrátu, ve nichž pracovali placení úředníci. Ti byli jmenováni. Obecní zastupitelstva, která byla volena, zavedl zpět Frantiček Josef I. v polovině 19. století.Kdo je to, byl Purkmistr? Vysvětlení, význam, co znamená slovo Purkmistr? Lidé, historie

Sdílejte tuto stránku se slovem Purkmistr s přáteli na sociálních sítích Google+, Facebook či Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru     Sdílet na Google+  

Víte, co je to Čubrica? Znáte pojem Kultivátor? Vzpomněli byste si na význam slova Himalájská sůl? Pamatujete si definici pojmu ROM?

Klíčová slova: informace, význam pojmu, kdo to je, slovo, význam, popis, definice, pojem, co znamená, popis, přesný význam, historie, co je to Purkmistr?, termín, Purkmistr

Jiné zajímavé termíny, pojmy, hesla, slova, osobnosti, lidi

Význam slova, definice, pojem, vysvětlení co znamená Purkmistr

Na stránce jste se mohli dozvědět: Kdo je to Purkmistr? Kdo to byl Purkmistr? Vysvětlení, co znamená výraz, resp. slovo Purkmistr? Definice pojmu Purkmistr je v kategorii historie. Text napsán pro Superia.cz. Texty mohou obsahovat chyby. Bohužel, nestíháme pravidelně aktualizovat všechny texty. Pokuste se vyhledat výraz, heslo, text, pojem kupř. v populární Wikipedii, kde naleznete nejspíše mnohem podrobnější text. Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic v různých oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte po pojmu Purkmistr i v jiných kategoriích (než historie).

Víte, co znamená zkratka HPP, JOP nebo EIA? Odpověď můžete získat zde.