Kdo je to? Kdo to byl?

Vztahy - Kdo je to? | Kdo to byl? | Co znamená? Termíny, pojmy...

Vztahy
Kategorie vztahy obsahuje seznam pojmenování pokrevních i nepokrevních příbuzných a dalších osob ve vzájemném sociálním vztahu. Ne každý ví, kdo je to snacha nebo neteř. Dále jsou zde uvedena pojmenování používaná v některých nářečích, resp. oblastech. Typickým představitelem je například označení švica.