Kdo je to? Kdo to byl?

Poruchy - Kdo je to? | Kdo to byl? | Co znamená? Termíny, pojmy...

Poruchy
V této kategorie je seznam poruch učení a různých poruch osobnosti. Dozvědět se tu můžete kdo je autista, dyskalkulik apod.