Kdo je to? Kdo to byl?

Historie - Kdo je to? | Kdo to byl? | Co znamená? Termíny, pojmy...

Historie
Kategorie historie obsahuje popis již zaniklých profesí jako třeba jirchář nebo ras. Dále zde naleznete vysvětlení historických označení různých skupin obyvatel jako nevolník nebo poddaný. V neposlední řadě je tu krátký životopis historických osobností. Za všechny můžeme jmenovat Casanovu.