Kdo je to? Kdo to byl?

Zločin - Kdo je to? | Kdo to byl? | Co znamená? Termíny, pojmy...

Zločin
Kategorie zločin obsahuje pojmenování některých deliktů, které mohou být trestným činem či přestupkem, nebo bývají alespoň v rozporu s dobrými mravy. Příkladem je například stalker nebo lichvář. Nechybí zde i několik osob, které jsou či byly odsouzené za některý trestný čin, případně jsou obviněni nebo na útěku. To je například případ američana Snowdena.