Kdo je to?
Kdo, co je, byl? Vysvětlení co znamená slovo...? Termíny, pojmy, lidé a osobnosti z Zločin

Zločin

Kategorie zločin obsahuje pojmenování některých deliktů, které mohou být trestným činem či přestupkem, nebo bývají alespoň v rozporu s dobrými mravy. Příkladem je například stalker nebo lichvář. Nechybí zde i několik osob, které jsou či byly odsouzené za některý trestný čin, případně jsou obviněni nebo na útěku. To je například případ američana Snowdena.

  • 1