Kdo je to?
Kdo je to, byl Antisemita? Vysvětlení, význam, co znamená slovo Antisemita? Lidé, vlastnosti

Kdo je to Antisemita?

Jaký je význam slova Antisemita? Co to znamená?

Antisemita je zastánce odporu, nepřátelského postoje a předpojatosti vůči židům – bez ohledu na to, zda se jedná o zástupce judaistické víry, příslušníky rasy nebo etnika. Antisemita je xenofob, který své názory a pocity vyjadřuje různě – může se jednat o osobní nenávist, která však vede až k násilným projevům, mnohdy organizovaným a skupinovým. Odstrašujícím příkladem násilného projevu je nacizmus v hitlerovském pojetí, který vedl ke genocidě.
Náboženští antisemité vycházejí z rozporů mezi judaismem a ostatními náboženstvími. Pronásledují všechny židy bez ohledu na to, zda židovské náboženství vyznávají, často velmi násilným způsobem. Ve středověku byly dokonce vydány zákony zakazující židovskou víru a židé byli vyháněni. V době osvícenství se antisemité soustředili především na základě idejí o vývoji ras, kdy byli židé považováni za rasu nižší. Současní antisemité jsou většinou extrémisticky zaměřeni a vybírají se některé z prvků antisionizmu.Kdo je to, byl Antisemita? Vysvětlení, význam, co znamená slovo Antisemita? Lidé, vlastnosti

Definici slova Antisemita můžete sdílet s kolegy na Facebooku, Google+ nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Znáte pojem Brunch? Pamatujete si definici pojmu Mýtus? Víte, co je to Divadlo? Vzpomněli byste si na význam slova Výchovný ústav?

Klíčová slova: etymologie, význam slova, slovo, heslo, kdo to je, původ slova, synonymum, pojem, informace, co je to Antisemita?, vysvětlení, význam pojmu, přesný výraz, popis, termín

Náhodná hesla, významy slov, odborné termíny, výrazy, pojmy, osobnosti

Význam slova, definice, pojem, vysvětlení co znamená Antisemita

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku: Kdo je to Antisemita? Kdo to byl Antisemita? Vysvětlení, co znamená výraz, resp. slovo Antisemita? Definice pojmu Antisemita patří do sekce vlastnosti. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz. Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Chápejte, že nemáme prostředky na pravidelnou aktualizaci. Můžete též vyzkoušet hledat výraz, slovo, definici, termín třeba ve Wikipedii, kde můžete najít o mnoho podrobnější text. Jednotlivé výrazy mají často víc významů podle toho o jaký obor se jedná. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než vlastnosti).

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.