Kdo je to?
Kdo je to, byl Antisemita? Vysvětlení, význam, co znamená slovo Antisemita? Lidé, vlastnosti

Kdo je to Antisemita?

Jaký je význam slova Antisemita? Co to znamená?

Antisemita je zastánce odporu, nepřátelského postoje a předpojatosti vůči židům – bez ohledu na to, zda se jedná o zástupce judaistické víry, příslušníky rasy nebo etnika. Antisemita je xenofob, který své názory a pocity vyjadřuje různě – může se jednat o osobní nenávist, která však vede až k násilným projevům, mnohdy organizovaným a skupinovým. Odstrašujícím příkladem násilného projevu je nacizmus v hitlerovském pojetí, který vedl ke genocidě.
Náboženští antisemité vycházejí z rozporů mezi judaismem a ostatními náboženstvími. Pronásledují všechny židy bez ohledu na to, zda židovské náboženství vyznávají, často velmi násilným způsobem. Ve středověku byly dokonce vydány zákony zakazující židovskou víru a židé byli vyháněni. V době osvícenství se antisemité soustředili především na základě idejí o vývoji ras, kdy byli židé považováni za rasu nižší. Současní antisemité jsou většinou extrémisticky zaměřeni a vybírají se některé z prvků antisionizmu.Kdo je to, byl Antisemita? Vysvětlení, význam, co znamená slovo Antisemita? Lidé, vlastnosti

Sdílejte tuto stránku se slovem Antisemita s přáteli na Facebooku, Twitteru a Google+ nebo na jiné sociální síti.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru     Sdílet na Google+  

Víte, co je to Cyklon? Znáte pojem Ferrata? Vzpomněli byste si na význam slova Polopřímka? Pamatujete si definici pojmu Xoxo?

Klíčová slova: co je to Antisemita?, termín, slovo, původ slova, pojem, etymologie, formulace, definice, význam, vlastnosti, co znamená, Antisemita, wiki, heslo, synonymum

Tipy na další významy slov, osobnosti, pojmy a termíny

Vysvětlení významu slova Antisemita, definice, vysvětlení pojmu

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku: Kdo je to Antisemita? Kdo to byl Antisemita? Vysvětlení, co znamená výraz, resp. slovo Antisemita? Definice pojmu Antisemita je v kategorii vlastnosti. Text napsán pro Superia.cz. Provozovatel neručí za správnost a aktuálnost zde uvedených informací. Věříme, že chápete, že texty nemohou být často aktualizovány. Můžete také vyzkoušet hledat pojem, definici, text, výraz řekněme na stránkách projektu Wikipedia, kde naleznete o něco delší text. Berte na vědomí, že pojmy mohou mít více významů v závislosti na oboru a kontextu. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než vlastnosti.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.