Kdo je to?
Kdo je to, byl Rasista? Vysvětlení, význam, co znamená slovo Rasista? Lidé, vlastnosti

Kdo je to Rasista?

Co znamená a jaký je význam slova Rasista?

Rasista je zastánce ideologie rasismu a jejího teoretického základu. Podle této ideologie se sociální skupiny dělí podle ras na nadřazené a podřazené, takže dochází k nerovnostem ve společenském postavení. Ty jsou založeny na biologických rozdílech mezi lidskými rasami. Rasismus ve své současné podobě vznikal již v období romantismu.
Byl protikladem teorií zdůrazňujících občanskou rovnost a souvisel i s darwinovskými teoriemi. Základem rasistických teorií je tvrzení, že v různých geografických podmínkách se různé rasy a etnika vyvíjely odlišně, což podmínilo jejich vlastnosti, dovednosti a schopnosti. Negativním dopadem rasismu je diskriminace, rasová segregace a případná likvidace skupin považovaných za podřadné.Kdo je to, byl Rasista? Vysvětlení, význam, co znamená slovo Rasista? Lidé, vlastnosti

Tento text (Rasista) můžete sdílet s partnery, kolegy a kamarády na Facebooku, Twitteru a Google+ nebo na jiné sociální síti.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Vzpomněli byste si na význam slova SAP? Vzpomněli byste si na význam slova Alergen? Znáte pojem Google? Znáte pojem Borelióza?

Klíčová slova: popis, Rasista, formulace, etymologie, význam pojmu, kdo to je, wiki, vlastnosti, co znamená, pojem, vysvětlení, význam slova, slovo, informace, přesný výraz

Doporučené odborné pojmy, osobnosti, termíny, výrazy a hesla

Co znamená Rasista? Definice pojmu, význam a vysvětlení slova

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku: Kdo je to Rasista? Kdo to byl Rasista? Vysvětlení, co znamená výraz, resp. slovo Rasista? Definice pojmu Rasista je v sekci vlastnosti. Text vytvořen pro server Superia.cz Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Nemůžeme pravidelně aktualizovat všechny texty. Zkuste hledat pojem, definici, text, výraz třeba na české Wikipedii, kde naleznete o něco delší text. Jednotlivé výrazy mají často víc významů v závislosti na oboru a kontextu. Zkuste hledání i v jiné sekci webu než v vlastnosti.

Setkali jste se na internetu se zkratkou LOL nebo OMG a nevíte co znamená? Nejen tyto zkratky naleznete zde.