Kdo je to?
Kdo je to? Kdo to byl? Co znamená? Pojmy, významy slov...

Tip na středu 3. dubna 2024

Doporučené pojmy, slova, osobnosti, odborné termíny a výrazy

Blogerka

kdo to je Blogerka?

Blogerka je autorka blogu, tedy webové aplikace, která na webové stránce obsahuje příspěvky různé formy pocházející většinou od jednoho autora. Jedná se o formu webového zápisníku, bloggerka se může vyjadřovat k odborným i osobním tématům.Některé blogerky umožňují vkládání komentářů...

Text Blogerka je v sekci Záliby

Ulamá

kdo to je Ulamá?

Ulamá je označení pocházející z arabštiny a znamená totéž jako vědoucí. Jedná se o učence, znalce islámu a islámského práva, kteří vykládají také právo šaría. Ulamá mají různé úkoly podle jednotlivých islámských zaměření.Jako právně ustanovená role působí ulamá především v islámu...

Heslo Ulamá je v kategorii Náboženství

Harley Quinn

kdo to je Harley Quinn?

Harley Quinn je komiksová postava z příběhu Batmana a je spojencem jeho nepřítele Jokera. Poprvé se tato postava objevila v komiksu a od té doby se v příbězích objevuje pravidelně.Jedná se o psychiatričku Harleen Quinzel, která se zamiluje do pacienta Jokera, pomáhá mu utéci...

Slovo Harley Quinn patří do kategorie Fikce

Pol Pot

kdo to je Pol Pot?

Pol Pot byl politik, revolucionář a důstojník. Narodil se do rolnické rodiny a v mládí byl dle tradice poslán na roční pobyt v buddhistickém klášteru. Nakonec vystudoval Technickou školu, získal stipendium a odešel studovat do Paříže. Studium však nezvládl a vrátil se do Kambodže....

Heslo Pol Pot je v kategorii Politici

Šprt

kdo to je Šprt?

Šprt je označení pro velmi pilného žáka, který má tendence naučit se vše nazpaměť. Typické pro šprta je to, že nerozumí vtipu a má specifické chování – pociťuje nutnost usměrňovat ostatní, napomínat je, popřípadě na ně a jejich chování upozorňovat a donášet.Ve třídě sedí co nejblíže...

Heslo Šprt se nachází v kategorii Hanlivé

Rupert Grint

kdo to je Rupert Grint?

Rupert Grint, celým jménem Rupert Alexander Lloyd Grint, je anglický herec. Narodil se 24. srpna 1988 v Harlow jako nejstarší z pěti dětí Nigela Grinta a Joanne Grint (rozené Parsons). Jeho sourozenci se jmenují James, Georgina, Samantha a Charlotte. Rupert Grint vyrůstal ve...

Text Rupert Grint patří do kategorie Herectví

Technik BOZP

kdo to je Technik BOZP?

Technik BOZP je středoškolsky vzdělaný pracovník, jehož úkolem je informovat zaměstnavatele o všech povinnostech týkajících se BOZP. Tyto povinnosti mají oporu v technických normách a předpisech právního i jiného charakteru.Technik BOZP provádí také prevenci, kontroluje pracoviště,...

Text Technik BOZP je v sekci Profese

Alchymista

kdo to je Alchymista?

Alchymista je označení pro osobu, která se zabývá předchůdkyní některých dnešních věd – alchymií. Takový člověk má znalosti například z chemie, fyziky, lékařství, astrologie a částečně i z magických nauk. Alchymista se pomocí experimentů snaží poznávat různé přírodní zákonitosti...

Slovo Alchymista je v kategorii Historie

Rytec

kdo to je Rytec?

Rytec je řemeslník – umělec, jehož činnost spočívá především ve zdobení povrchů šperků a předmětů z kovů. Je také výrobce rytých desek, které se používají pro tisk, nebo pečetidel či razidel z kovu. Pracuje především s rydly různých tvarů, dláty a dalšími nástroji.Rytec může...

Text Rytec je v kategorii Profese

Michal Mareda

kdo to je Michal Mareda?

Michal Mareda je český hudebník a zpěvák. Frontman známé skupiny Vypsaná fiXa.Studoval na pedagogické fakultě, avšak studia nedokončil. Přesto se po studiích dál věnoval práci s dětmi - ať už jako vychovatel dětí s postižením nebo později v divadelně-hudební skupině zaměřené...

Text Michal Mareda patří do kategorie Hudba


Klíčová slova: synonymum, popis, význam, přesný výraz, vysvětlení, co znamená, formulace, lexikon, definice, co to je, slovo, pojem, životopis, termín, kdo to je, informace, význam pojmu, význam slova, osobnosti, lidé, etymologie, biografie, přesný význam, wiki, slovník, osobnost, popis, kdo je to, heslo

Často hledané výrazy, termíny a odborné pojmy

Hepa filtr

Pojem, výraz, heslo, co je to Hepa filtr?

Pojem HEPA filtr pochází z anglického „high efficiency particulate arrestance“ - vysoce efektivní filtr vzduchových částic. Jedná se o typ vzduchového filtru, který se používá jako prachový filtr nejen ve vysavačích, ale pro zajištění sterilního prostředí i ve zdra...

Termín Hepa filtr je v sekci Technika

Větný člen

Pojem, výraz, heslo, co je to Větný člen?

Větný člen je v syntaxi jazyka (nauce o stavbě vět a vztazích mezi slovy ve větě) základní stavební jednotkou věty. Větným členem může být pouze plnovýznamové slovo (slovní druhy od podstatných jmen po příslovce; předložky jsou součástí větného členu pouze ve spojení s podstatným...

Pojem Větný člen se nachází v sekci Český jazyk

Frexit

Pojem, výraz, heslo, co je to Frexit?

Frexit je název užívaný pro případný odchod Francie z EU. Mluvilo se o něm v souvislosti s brexitem, kdy bylo zjištěno, že většina Francouzů vykazuje negativní postoj k EU. Přesto při průzkumu Francouzi odpovídali, že vystoupit z Evropské unie by nechtěli.Podobné postoje zastávají...

Heslo Frexit je v kategorii Politika

Arkáda

Pojem, výraz, heslo, co je to Arkáda?

Arkáda je pojmenování pocházející z latiny, kde byl tímto slovem označován oblouk. Jedná se o architektonický prvek, kdy se řada oblouků tyčí nad sloupy. Stejným slovem je možno označit i chodbu, která arkády obsahuje, nebo také podloubí.Arkáda se objevovala již v době starověkého...

Heslo Arkáda patří do kategorie Stavebnictví

Rodina

Pojem, výraz, heslo, co je to Rodina?

Rodina je skupina osob, která je navzájem spjata pokrevními svazky, manželstvím nebo i adopcí. Základ rodiny tvoří rodiče, kteří vychovávají své potomky. Existuje několik kategorií rodiny. Mezi základní dělení patří rodina úplná a rodina neúplná. V prvém případě se rozumí oba...

Výraz Rodina je v kategorii Psychologie

Plankton

Pojem, výraz, heslo, co je to Plankton?

Shluk mikroorganismů, který se pasivně vznáší prostředím se označuje jako plankton. Tyto mikroskopické organismy se pohybují díky mořskému proudu a turbulencím, nicméně někteří živočichové se po skončení jedné etapy života mohou z planktonu oddělit a fungovat samostatně. Mezi...

Heslo Plankton se nachází v kategorii Příroda

Tundra

Pojem, výraz, heslo, co je to Tundra?

Tundra je pojmenování území nacházejícího se na severní polokouli Země, v polárním pásmu. Tundra je bezlesá, je zde pouze málo vegetace, půda je tu trvale zmrzlá a v tundře se nachází větší množství močálů.Tundru najdete v severských oblastech Evropy, Ameriky, Asie, dále v Grónsku...

Pojem Tundra patří do kategorie Věda

Podzemnice olejná

Pojem, výraz, heslo, co je to Podzemnice olejná?

Podzemnice olejná je rostlina pocházející z Jižní Ameriky. Jedná se o luštěninu, jejímiž plody jsou lusky. Podzemnice je oblíbená v potravinářském průmyslu právě kvůli svým semenům, což jsou arašídy neboli buráky. Někdy jsou označovány jako burské oříšky, ale nejedná se ořechy...

Heslo Podzemnice olejná je v sekci Rostliny

Antabus

Pojem, výraz, heslo, co je to Antabus?

Antabus je obchodní název pro Disulfiram, což je přípravek používaný pro léčbu závislosti na alkoholu. Antabus je osvědčený lék existující již několik desetiletí. Funguje tak, že když se člověk napije alkoholu, vyvolá fyzickou nevolnost, čímž by měl napomoci tomu, aby si závislý...

Heslo Antabus je v kategorii Lékařství

Digitalizace

Pojem, výraz, heslo, co je to Digitalizace?

Digitalizace je pojem pocházející z angličtiny, kde znamená složený z číslic. V češtině může být použit ve více významech. Setkat se s tímto pojmem lze u digitalizace signálu, u rozhlasového a televizního vysílání (změna analogového signálu na digitální) a také při ochraně digitálních...

Výraz Digitalizace je v kategorii Počítače


Klíčová slova: význam slova, přesný význam, wiki, Větný člen, informace, význam, slovo, slovník, definice, odborný výraz, Digitalizace, Hepa filtr, pojem, heslo, termín, Antabus, Plankton, Arkáda, co to je, odborné názvosloví, popis, popis, Tundra, Podzemnice olejná, přesný výraz, vysvětlení, Frexit, význam pojmu, synonymum

Další, minulé tipy dne

Tip na středu 24. dubna 2024        Tip na úterý 23. dubna 2024
Tip na pondělí 22. dubna 2024        Tip na neděli 21. dubna 2024
Tip na sobotu 20. dubna 2024        Tip na pátek 19. dubna 2024
Tip na čtvrtek 18. dubna 2024        Tip na středu 17. dubna 2024
Tip na úterý 16. dubna 2024        Tip na pondělí 15. dubna 2024
Tip na neděli 14. dubna 2024        Tip na sobotu 13. dubna 2024
Tip na pátek 12. dubna 2024        Tip na čtvrtek 11. dubna 2024