Kdo je to?
Kdo, co je, byl? Vysvětlení slov, termínů, pojmů. Životopisy osobností z kategorie Zločin

Zločin

Kategorie zločin obsahuje pojmenování některých deliktů, které mohou být trestným činem či přestupkem, nebo bývají alespoň v rozporu s dobrými mravy. Příkladem významů slov, jejichž definice se zde můžete dozvědět, jsou například pojmy a právní termíny stalker nebo lichvář. Nechybí zde i několik krátkých životopisů osob, které jsou či byly odsouzené za některý trestný čin, případně jsou obviněni nebo na útěku. To je například případ američana Snowdena. Kategorie zločin se překrývá s ostatními kategoriemi. Například o tom, že bych Adolf Hitler zločincem pochybuje málokdo. Naopak někteří lidé byli odsouzeni za údajné zločiny, popraveni a přesto je slovem zločinec dnes nenazýváme. Příkladem je mist Jan Hus, který byl upálen roku 1415.

Co se myslí slovem zločin? Podle konkurenční wikipedie zločinem označujeme pro zásadním způsobem zlý čin, který pachatele v případě odhalení zpravidla vyděluje ze společnosti a staví do pozice zločince, který má být potrestán. Původně právní systémy navazovaly na přirozené pojetí morálky a práva a tento pojem se v soudní praxi používal pro činy, které byly trestány. Pod vlivem pozitivistického pojetí práva a odluky práva od morálky se pro výrazněji trestané druhy činů v některých zemích začal používat morálně indiferentní pojem trestný čin.
Internetový online slovník Kdo je to obsahuje: zajímavé informace, odpověď na otázku kdo to je?, popisy a významy slov, etymologie slov, odpověď na otázku co znamená?, definice, původy slov, přesné významy pojmů, stručné životopisy slavných osobností, synonyma, pojmy, terminologie, hesla, formulace, odpověď na otázku co je to?, termíny, vysvětlení výrazů a homonyma.