Kdo je to?
Kdo, co je, byl? Vysvětlení slov, termínů, pojmů. Životopisy osobností z kategorie Národnost

Národnost

V této kategorii jsou uvedeny významy různých národnosti, jejich historie a základní rysy, označení příslušníků nejrůznějších etnických případně náboženských skupin.

  • 1

Význam pojmu, termínu, co znamená slovo národ?

Národností se myslí příslušnost osoby k určitému národu, přičemž národ se chápe jako společenství, na jehož utváření mají největší vliv společné dějiny, společná kultura a společné území a jehož členové mají také povědomí sounáležitosti s tímto společenstvím.
V online slovníku Kdo je to? se mj. dozvíte: pojmy, odpověď na otázku kdo to je?, homonyma, formulace, popisy a významy slov, odpověď na otázku co je to?, přesné významy pojmů, vysvětlení výrazů, odpověď na otázku co znamená?, etymologie slov, stručné životopisy slavných historických osobností, terminologie, hesla, definice, termíny, původy slov, informace, synonyma a zajímavé informace.