Kdo je to?
Kdo, co je, byl? Vysvětlení slov, termínů, pojmů. Životopisy osobností z kategorie Křesťanství

Křesťanství

Křesťanství je nejrozšířenějším náboženstvím na světě, proto si zaslouží na tomto webu svoji vlastní kategorii. S křesťanstvím je spojeno mnoho pojmů, hodností a jmen. Hlavním pojmem je pro křesťany pochopitelně Ježíš, krátký životopis Ježíše Krista, zakladatele křesťanství, naleznete na těchto stránkách, podrobný životopis v předchozím odkazu. Křesťanství dále operuje s pojmy jako Duch Svatý resp. Mesiáš. Pro katolíky je nejvýznamnější osobou církve papež. Dozvědět se ale můžete mnohem víc - například názvy křesťanských titulů a pozic. Vědí kupříkladu ateisté kdo je to řeholník nebo kdo to byl Jidáš?

Význam pojmu, co znamená křesťanství?

Dle wikipedie je křesťanství monoteistické a univerzální náboženství, to znamená že se obrací ke každému člověku vůbec, a to jako k jednotlivé osobě. Protože příslušnost ke křesťanství není předem dána původem, kulturou a podobně, musí se vymezovat jinak, zejména přijetím jistého učení, morálky a náboženské praxe.

My bychom dodali, že pro někoho je křesťanství smyslem života, pro jiné nebezpečný blud.
V online slovníku Kdo je to? se mj. dozvíte: formulace, homonyma, pojmy, hesla, odpověď na otázku kdo to je?, synonyma, odpověď na otázku co je to?, etymologie slov, informace, odpověď na otázku co znamená?, původy slov, informace, definice, termíny, vysvětlení výrazů, popisy a významy slov, přesné významy pojmů, stručné životopisy slavných osobností a terminologie.