Kdo je to?
Kdo, co je, byl? Vysvětlení slov, termínů, pojmů. Životopisy osobností z kategorie Novináři

Novináři

Kategorie novináři obsahuje stručné biografie (životopisy) známých českých a zahraničních novinářů. Novináře chápeme v širších souvislostech, ne jen jako člověka píšícího do tištěných novin, ale i pracujícího pro televizi, rozhlas nebo provozujících internetový blog. Najdete tu proto fotožurnalisty, redaktory, moderátory, zprávaře, televizní komentátory, publicisty, sportovní i investigativní novináře, fejetonisty, sloupkaře, umělecké kritiky apod.

Definice novináře z webového projektu Wikipedie: Novinář či žurnalista je člověk pracující v žurnalistice. Jeho povoláním je sbírání, ověřování a šíření informací. Slovo novinář bylo původně používáno pro člověka píšícího do novin, ale postupně se tento termín rozšířil i na lidi publikující v rozhlase, televizi, či na internetu.
Webový online slovník Kdo je to obsahuje: synonyma, odpověď na otázku kdo to je?, původy slov, přesné významy pojmů, zajímavé informace., terminologie, etymologie slov, stručné životopisy slavných osobností, odpověď na otázku co znamená?, hesla, homonyma, vysvětlení výrazů, formulace, odpověď na otázku co je to?, popisy a významy slov, termíny, definice a zajímavé pojmy.