Kdo je to?
Kdo je to? Kdo to byl? Co znamená? Pojmy, významy slov...

Tip na sobotu 6. července 2024

Výběr pojmů, slov, hesel, termínů, výrazů, osobností

Ranhojič

kdo to je Ranhojič?

Rnahojič je historické označení pro praktického lékaře a ošetřovatele. Oblíbenou léčebnou metodou (bez prokázaného výsledku) bylo tzv. pouštění žilou. ...

Text Ranhojič je v sekci Historie

Ivo Lukačovič

kdo to je Ivo Lukačovič?

Ivo Lukačovič je znám především jako zakladatel firmy Seznam.cz a webového vyhledávače. Sám nedokončil studium ČVUT, protože se plně věnoval své vlastní firmě Seznam, pro kterou v jazyce Perl vytvořil katalog webových stránek. Je jejím hlavním akcionářem, předsedou představenstva...

Heslo Ivo Lukačovič je v kategorii Podnikání

Pavel Rychetský

kdo to je Pavel Rychetský?

Pavel Rychetský je politik a právník. Je absolventem Právnické fakulty UK. Krátce byl členem KSČ, jako justiční čekatel pracoval u Městského soudu v Praze, ale byl stíhán za svůj nesouhlas s politickými procesy. Pak byl asistentem na právnické fakultě a podnikovým právníkem....

Slovo Pavel Rychetský se nachází v kategorii Politici

Nekrofil

kdo to je Nekrofil?

Nekrofil je druh sexuální úchylky, jejímž projevem je láska k tělům mrtvých. Tato úchylka se vyskytuje i u zvířat, mezi lidmi bývá často diagnostikována u zaměstnanců pohřebních ústavů.Jednání nekrofila bývá označováno jako nekrofilní chování, především jako pohlavní styk s mrtvolami....

Slovo Nekrofil je v kategorii Poruchy

Nihilista

kdo to je Nihilista?

Nihilista je představitel nihilismu, filozofického směru či stanoviska, které pouze popírá a odmítá. Nihilisté například nevěří v možnost pravdivého poznání, nevěří v Boha a podobně. Sloho nihilista může mít poněkud hanlivý nádech. ...

Text Nihilista je v kategorii Vlastnosti

Hrobař

kdo to je Hrobař?

Hrobař je osoba, která pracuje v oblasti pohřbívání. Jeho úkolem je vykopávat a zasypávat hroby, ukládat ostatky či urnu do hrobů, asistovat při rozptylu apod. Součástí jeho práce může být například manipulace s rakví při obřadu, pokládání květin a celková asistence při smutečním...

Slovo Hrobař je v sekci Profese

Josef Karel Šlejhar

kdo to je Josef Karel Šlejhar?

Josef Karel Šlejhar byl český spisovatel přelomu 18. a 19. století.Josef Karel Šlejhar patří v Čechách k málo výraznému proudu naturalistických spisovatelů. Celý život se potýkal s rodinnými a existenčními problémy, které se významně promítaly do jeho díla.Šlejharovy prózy se...

Heslo Josef Karel Šlejhar se nachází v sekci Literatura

Šiva

kdo to je Šiva?

Šiva patří k nejdůležitějším hinduistickým bohům. Někdy je považován za apokalyptického Boha, protože k jeho úlohám patří ničení vesmíru vytvořeného Brahmou a udržovaného Višnu. Šiva jezdící na býku Nandim však ničí vesmír proto, aby mohl být znovu vytvořen.Šiva má typické znaky...

Slovo Šiva se nachází v kategorii Mytologie

Kominík

kdo to je Kominík?

Kominík je řemeslník, jehož úkolem je čisti, kontrolovat a opravovat komíny nebi jiná zařízení, kterými se odvádí zplodiny spalování a zařízení, která s touto činností souvisí. Jde o živnost, kterou kominík vykonává ve výškách, proto se nehodí pro lidi, kteří trpí záchvaty, mají...

Heslo Kominík se nachází v sekci Profese

Ortoped

kdo to je Ortoped?

Ortoped je lékař specialista, který se zaměřuje na léčení, preventivní péči a rehabilitační péči nemocí či poruch pohybového a podpůrného ústrojí. Léči také zranění tohoto aparátu.Ortoped je chirurg, který se dále dlouhodobě specializuje v tomto oboru, studuje a prodělává praxi...

Text Ortoped patří do sekce Lékařství


Klíčová slova: wiki, význam, pojem, přesný význam, osobnosti, kdo je to, synonymum, význam pojmu, popis, formulace, co znamená, lexikon, slovo, kdo to je, definice, co to je, slovník, význam slova, heslo, informace, lidé, termín, biografie, osobnost, vysvětlení, životopis, přesný výraz, etymologie, popis

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Brzlík

Pojem, výraz, heslo, co je to Brzlík?

Hlavní orgán pro diferenciaci a funkční dozrávání T lymfocytů se nazývá brzlík. Latinsky se brzlík nazývá thymus. U člověka se brzlík nachází v horním anterioru hrudní dutiny za hrudní kostí.V minulosti byl brzlík považován za orgán bez jakéhokoliv funkčního významu. Jeho význam...

Termín Brzlík je v sekci Lékařství

Zvratné sloveso

Pojem, výraz, heslo, co je to Zvratné sloveso?

Zvratné sloveso je typ slovesa, který se vyskytuje jak v českém jazyce, tak v dalších řečech. Jedná se o takové sloveso, které je tvořeno plnovýznamovým slovesem a zvratným zájmenem se nebo si, někdy také tvarem sebou.Zvratné sloveso může být vlastní. V tom případě se pomocí...

Pojem Zvratné sloveso je v sekci Český jazyk

Kalanetika

Pojem, výraz, heslo, co je to Kalanetika?

Kalanetika je druh cvičení, které je velmi účinné při zpevnění a tvarování postavy. I když poněkud ztratila ne popularitě, je stále oblíbená a její prvky jsou základem mnoha dalších cvičení. Podstatou kalanetiky je posilování při statických polohách. Každý cvik je složen z menších...

Heslo Kalanetika je v kategorii Sport

Samomluva

Pojem, výraz, heslo, co je to Samomluva?

Samomluva je takový druh řeči, při kterém člověk promlouvá sám k sobě. Často k ní dochází i v běžném životě, při koncentraci, třídění myšlenek, nahrazování socializace nebo při uvolňování citů. Někdy se může jednat o nedostatek kontaktů s ostatními lidmi, nutnost vyřešit problém...

Heslo Samomluva se nachází v kategorii Literatura

Hradiště

Pojem, výraz, heslo, co je to Hradiště?

Hradiště neboli hradisko je dávným předchůdcem středověkých hradů. Vznikala již od doby bronzové. V současnosti se hradiště používá jako termín pro místo, kde se nalézají právě pozůstatky hradiska v terénu. Tato hradiště vznikala na výšinách jako opevnění sloužící hlavně k obraně....

Termín Hradiště je v kategorii Stavebnictví

Fotosyntéza

Pojem, výraz, heslo, co je to Fotosyntéza?

Proces, při kterém se mění přijatá energie světelného záření na energii chemických vazeb. Využívá se sluneční záření, jež se přetransformuje na další podstatné sloučeniny, bez kterých by život na Zemi nemohl fungovat. Tento proces probíhá v chloroplastech zelených rostlin a dalších...

Heslo Fotosyntéza je v kategorii Chemie

Aleluja

Pojem, výraz, heslo, co je to Aleluja?

Aleluja je výraz, který má význam Chvalte Pána, popřípadě Chvalte Hospodina. Tento termín je složen z rozkazovací ho způsobu slovesa chválit a zkrácené podoby pojmenování Boha. Vyskytoval se v žalmech Starého zákona a byl převzat křesťanskými církvemi. Aleluja se postupně stalo...

Heslo Aleluja je v sekci Náboženství

Viber

Pojem, výraz, heslo, co je to Viber?

Viber je aplikace pro chytré mobilní telefony, která umožňuje uživateli zdarma volat a odesílat textové zprávy komukoliv, kdo má tuto aplikaci nainstalovanou....

Termín Viber se nachází v sekci Počítače

THX

Pojem, výraz, heslo, co je to THX?

THX je akronym z anglického slova Thanks, čili díky nebo děkuji. Využívají ho uživatelé sociálních sítí, hráči počítačových her a podobně. Cílem je urychlení komunikace. Zkratka THX se rozšířila natolik, že je užívána i v mailech, protože jí všichni bez problémů rozumějí.Zkratku...

Termín THX se nachází v kategorii Zkratky

Burrito

Pojem, výraz, heslo, co je to Burrito?

Burrito je pokrm mexického původu, který se nejprve rozšířil v USA a později se dostal do Evropy. Jde o náplň, zabalenou do kukuřičné tortilly. V Mexiku bylo burrito známé již v pradávné minulosti, kdy tortilla sloužila k zabalení a uchování zeleniny i dalších potravin. Současná...

Termín Burrito se nachází v sekci Jídlo


Klíčová slova: význam pojmu, wiki, pojem, Kalanetika, popis, Hradiště, Viber, význam slova, co to je, THX, Aleluja, přesný význam, slovo, význam, slovník, Brzlík, Fotosyntéza, definice, odborný výraz, synonymum, odborné názvosloví, názvosloví, Samomluva, popis, termín, vysvětlení, formulace, informace, heslo

Další, minulé tipy dne

Tip na čtvrtek 23. května 2024        Tip na středu 22. května 2024
Tip na úterý 21. května 2024        Tip na pondělí 20. května 2024
Tip na neděli 19. května 2024        Tip na sobotu 18. května 2024
Tip na pátek 17. května 2024        Tip na čtvrtek 16. května 2024
Tip na středu 15. května 2024        Tip na úterý 14. května 2024
Tip na pondělí 13. května 2024        Tip na neděli 12. května 2024
Tip na sobotu 11. května 2024        Tip na pátek 10. května 2024