Kdo je to?
Kdo je to? Kdo to byl? Co znamená? Pojmy, významy slov...

Tip na neděli 4. srpna 2024

Vybrané odborné pojmy, osobnosti, termíny a slova

Pasák

kdo to je Pasák?

Pasák je původně osoba, která pase a stará se o dobytek. Synonymem pasáka je pastevec, pastýř, pasáček či bača.Pasák je též slangové označení kuplíře, který organizuje prostituci nebo z ní jinak profituje. Kuplířství je trestný čin, pasákovi hrozí až 8 let odnětí svobody. V případě,...

Text Pasák patří do kategorie Zločin

Fíha Tralala

kdo to je Fíha Tralala?

Martina Fíha Jelenová vystupuje pod uměleckým jménem Fíha Tralala. Postava skřítka Fíhy vznikla v roce 2011. V květnu 2012 pak poprvé spatřilo světlo světa divadelní představení, se kterým objížděla Martina Slovenko, Česko i Rakousko. Za tři roky zvládla více než 500 představení.V...

Slovo Fíha Tralala se nachází v sekci Hudba

Lucia Siposová

kdo to je Lucia Siposová?

Herečka a zpěvačka Lucia Siposová se narodila v Bratislavě do umělecké rodiny. Její babička se věnovala zpěvu, dědeček hrál na cimbál a otec je houslista. Toto zázemí ji dovedl ke studiu hudebně-dramatického oboru na konzervatoři v Bratislavě.Už během studia hostovala v několika...

Text Lucia Siposová se nachází v kategorii Herectví

Konfident

kdo to je Konfident?

Konfident neboli udavač, denunciant či informátor je člověk, který udává jiné jedince nebo celé skupiny osob, aby tak získal osobní prospěch. Udávat může i z politických důvodů. Jím učiněné obvinění může být anonymní nebo veřejné.Dříve byl pojem konfident používán pro jakoukoli...

Text Konfident se nachází v sekci Hanlivé

Hejhula

kdo to je Hejhula?

Hejhula je osoba mdlého rozumu, projevující se mimo jiné tím, že se nedokáže adekvátně chovat ve společnosti a je celkově dosti omezená. Jinými slovy se jedná o burana nebo též křupana, významově se příliš neodlišuje ani od častějšího výrazu vidlák. Představa neotesaného hloupého...

Text Hejhula je v kategorii Hanlivé

Buzík

kdo to je Buzík?

Slovo buzna označuje homosexuálního muže. Slovo buzík pochází ze slova buzerant, které je odvozeno od severoitalského slova buzarada, které označovalo člena hnutí bogomilů. Ti byli označováni za kacíře a přisuzovali se jim různé neřesti a hříchy včetně homosexuality....

Text Buzík se nachází v kategorii Hanlivé

Cracker

kdo to je Cracker?

Cracker je počítačový odborník, zručný programátor, který se záměrně nabourává na cizí webové stránky nebo servery za účelem získání informací či citlivých dat. Netřeba dodávat, že se jedná o závažný kriminální čin. ...

Heslo Cracker je v sekci Zločin

Feťák

kdo to je Feťák?

Feťák je hanlivé označení uživatele drog, narkomana. Za feťáka považujeme uživatele tvrdých drog jako je heroin, kokain, pervitin, LSD, extáze, případně uživatele lysohlávek, čichače toluenu apod. Pravidelné užívání drog vede většinou k vážným zdravotním, sociálním (kriminalita),...

Heslo Feťák se nachází v sekci Hanlivé

Pan Tau

kdo to je Pan Tau?

Pan Tau je hlavní postava televizního seriálu natočeného Českou televizí. Seriál měl tři řady a 33 dílů. Autorem scénáře a duchovním otcem postavy pana Tau byl Ota Hofman, režisérem Jindřich Polák. Postavu herecky ztvárnil Otto Šimánek.Pan Tau je důstojný pán s kouzelnou černou...

Heslo Pan Tau je v kategorii Nadpřirozené

Smolař

kdo to je Smolař?

Smolař je hanlivé označení pro člověka, kterému se něco nepodařilo, nebo se mu nedaří. Může se jednat o neúspěšné vztahy, které navazuje a nemají dlouhodobou perspektivu. Nebo mu ztroskotají vztahy a výsledek je z rozvod. Také se říká smolař člověku, který prohrál v kasinu, automatech...

Slovo Smolař se nachází v sekci Vlastnosti


Klíčová slova: přesný význam, popis, formulace, termín, slovník, životopis, biografie, slovo, vysvětlení, heslo, etymologie, pojem, popis, co to je, význam, kdo je to, informace, lidé, co znamená, definice, přesný výraz, osobnosti, význam pojmu, význam slova, synonymum, osobnost, wiki, kdo to je, lexikon

Podívejte se také na tyto odborné výrazy, pojmy, termíny a slova

Kosmologie

Pojem, výraz, heslo, co je to Kosmologie?

Kosmologie, jinak také věda o světě, je obor, který nahlíží na vesmír jako na celek. Soustředí se na zkoumání vesmíru od jeho vzniku, dalšího vývoje i vzdálené budoucnosti. Kosmologie přesahuje i do dalších oblastí, například do teologie, filozofie, existuje i fyzikální kosmologie....

Heslo Kosmologie patří do kategorie Filozofie

Království Boží

Pojem, výraz, heslo, co je to Království Boží?

Království Boží je název druhu duchovního učení, které je možno najít v takových náboženstvích, která věří v Boha jako nejvyšší autoritu a stvořitele vesmíru. Tato víra se objevuje zejména v křesťanství, ale také v judaismu, islámu a dalších náboženstvích. Křesťanství považuje...

Termín Království Boží se nachází v sekci Náboženství

Glukopur

Pojem, výraz, heslo, co je to Glukopur?

Glukopur je obchodní značka hroznového cukru, což je monosacharid, který se v přírodě běžně vyskytuje v ovoci, zejména v hroznech vinné révy....

Termín Glukopur se nachází v kategorii Jídlo

Akademický rok

Pojem, výraz, heslo, co je to Akademický rok?

Akademický rok je rok studia na vysoké škole. Akademický rok trvá 12 kalendářních měsíců a začíná v době, kterou určí rektor. Akademický rok má dva semestry – letní a zimní. V obou semestrech probíhá výuka prostřednictvím přednášek a seminářů, semestr je zakončen zkouškovým obdobím...

Pojem Akademický rok je v kategorii Školství

Manýrismus

Pojem, výraz, heslo, co je to Manýrismus?

Manýrismus je název uměleckého směru, který se objevil v první polovině 16. století a až do konce století byl hlavním uměleckým směrem ve Španělsku, Itálii a ve ...

Pojem Manýrismus se nachází v sekci Kultura

Slovo podřazené

Pojem, výraz, heslo, co je to Slovo podřazené?

Slovo podřazené je označení pro slovo, které spadá od jiné slovo obecnějšího významu. Například slova hruška, švestka a třešeň jsou podřazená slova slovu ovoce.Jedná se o jazykovědný termín. Podřazená slova tvoří jednu společnou skupinu, která se vztahuje ke slovu nadřazenému....

Heslo Slovo podřazené je v kategorii Český jazyk

Likvidita

Pojem, výraz, heslo, co je to Likvidita?

Jako likvidita se v bankovnictví označuje schopnost uhradit aktuální závazky, schopnost např. firmy dostát svým finančním závazkům, tzn. firma má dostatek peněz, aby včas zaplatila vše, co má. Takovou firmu můžeme označit jako solventní....

Pojem Likvidita se nachází v kategorii Bankovnictví

Vývojová dysfázie

Pojem, výraz, heslo, co je to Vývojová dysfázie?

Vývojová dysfázie je druh narušení vývoje řeči. Jeho projevem je ztížená schopnost popřípadě neschopnost naučit se verbální komunikaci, přestože podmínky rozvoje řečových schopností jsou splněny. Příčinou je porucha zpracování řečových signálů v centru, postižený tedy vše slyší,...

Výraz Vývojová dysfázie se nachází v kategorii Lékařství

SUV

Pojem, výraz, heslo, co je to SUV?

SUV je typ osobních automobilů. SUV je zkratka anglického výrazu Sport Utility Vehicle, což znamená sportovní užitkové vozidlo. SUV v sobě spojuje terénní a běžné osobní auto, je celkově mohutnější a větší než běžná auta, je lépe přizpůsobeno i pro pohyb v obtížném terénu, ale...

Heslo SUV patří do kategorie Zkratky

Dobropis

Pojem, výraz, heslo, co je to Dobropis?

Dobropis je účetní pojem, který byl nahrazen termínem opravný daňový doklad. Dobropis je vlastně faktura se záporným znaménkem. Lze ho účtovat jako běžnou fakturu, ale právě se záporným znaménkem. Používá se při úpravě ceny, která byla původně fakturována, například při reklamaci.Částku...

Pojem Dobropis je v sekci Účetnictví


Klíčová slova: Dobropis, Glukopur, přesný význam, slovo, termín, synonymum, heslo, vysvětlení, Kosmologie, informace, SUV, názvosloví, přesný výraz, pojem, co znamená, odborný výraz, wiki, Manýrismus, Akademický rok, popis, význam, definice, Království Boží, Likvidita, popis, co to je, odborné názvosloví, význam slova, formulace

Další, minulé tipy dne

Tip na čtvrtek 23. května 2024        Tip na středu 22. května 2024
Tip na úterý 21. května 2024        Tip na pondělí 20. května 2024
Tip na neděli 19. května 2024        Tip na sobotu 18. května 2024
Tip na pátek 17. května 2024        Tip na čtvrtek 16. května 2024
Tip na středu 15. května 2024        Tip na úterý 14. května 2024
Tip na pondělí 13. května 2024        Tip na neděli 12. května 2024
Tip na sobotu 11. května 2024        Tip na pátek 10. května 2024