Kdo je to?
Kdo je to? Kdo to byl? Co znamená? Pojmy, významy slov...

Tip na středu 28. srpna 2024

Často hledané výrazy, osobnosti, termíny a odborné pojmy

Kapitalista

kdo to je Kapitalista?

Kapitalismus je ekonomický systém, který je postaven na volném trhu a soukromém majetku a generování zisku. Kapitalista je tedy člověk, který vyznává myšlenku kapitalismu a také se v kapitalistickém systému aktivně pohybuje.Kapitalismus se vyvíjel již od 16. století, jeho rozkvět...

Slovo Kapitalista je v sekci Politika

Feťák

kdo to je Feťák?

Feťák je hanlivé označení uživatele drog, narkomana. Za feťáka považujeme uživatele tvrdých drog jako je heroin, kokain, pervitin, LSD, extáze, případně uživatele lysohlávek, čichače toluenu apod. Pravidelné užívání drog vede většinou k vážným zdravotním, sociálním (kriminalita),...

Heslo Feťák se nachází v sekci Hanlivé

Vratislav Vyskočil

kdo to je Vratislav Vyskočil?

Vratislav Vyskočil je kytarista a country zpěvák. V mládí se naučil hrát na kytaru a postupně přidal i zpěv. V roce 1972 vstoupil do nově založené kapely Ohaři a o rok později s ní vyhrál soutěžní festival Porta v kategorii moderní country. Když skončil u Ohařů, hudebník Jaroslav...

Text Vratislav Vyskočil se nachází v kategorii Hudba

Pošahanec

kdo to je Pošahanec?

Pošahanec je hanlivé označení pro člověka mdlého rozumu a podivného chování, popřípadě člověka s neobvyklými zájmy nebo velmi zvláštním jednáním, které se již vymyká obvyklým normám.Jinak je také pošahanec nazýván magorem, idiotem, pomatencem a dalšími vulgárními výrazy. Takto...

Slovo Pošahanec patří do kategorie Hanlivé

Daniel Farnbauer

kdo to je Daniel Farnbauer?

Daniel Farnbauer je významný podnikatel a akcionář, který podniká i působí ve vysokých manažerských funkcích a dozorčích radách v různých společnostech a představenstvech vlivných finančních skupin. Pracuje také jako jednatel různých společností – pražský pivovar, developerské...

Text Daniel Farnbauer patří do sekce Podnikání

Gurmán

kdo to je Gurmán?

Gurmán neboli česky labužník je člověk, který má rád dobré jídlo a pití a umí si ho vychutnat. Opravdový gurmán je často takový člověk, který se aktivně zajímá o způsoby přípravy jídel, neváhá je sám vyzkoušet, věnuje čas shánění zajímavé literatury a tematického obsahu na internetu,...

Text Gurmán je v kategorii Záliby

Iluminát

kdo to je Iluminát?

Iluminát je označení příslušníka tajného spolku, kterým podle různých konspiračních teorií mohou být např. rosikruciáni a tento tajný spolek podle konspirátorů řídí chod celého světa. Ve skutečnosti slovo iluminát znamená "osvícený" a jako ilumináty sami sebe označovali příslušníci...

Text Iluminát se nachází v kategorii Historie

Pavel Josef Šafařík

kdo to je Pavel Josef Šafařík?

Pavel Josef Šafařík byl slovenský vzdělanec a spisovatel, významná osobnost národního obrození.Narodil se na Slovensku v roce 1795. Získal humanitní vzdělání, které se později proměnilo v opravdu široký vědomostní záběr - od cizích jazyků, přes lingvistiku až po historii. Ač...

Text Pavel Josef Šafařík se nachází v kategorii Literatura

Velvyslanec

kdo to je Velvyslanec?

Velvyslanec je jedním z nejvyšších úředníků diplomatické služby. Zastupuje zájem svého státu ve státě jiném. Jeho sídlem je velvyslanectví. Jiný název pro velvyslance je vysoký komisař.Velvyslanec má určité výsady – především exteritorialitu a diplomatickou imunitu. Stejně titulováni...

Slovo Velvyslanec patří do kategorie Politika

Pánbíčkář

kdo to je Pánbíčkář?

Pánbíčkář je hanlivé označení pro věřícího člověka. Nejčastěji se hovoří o lidech věřící v Pána Boha. Odtud pochází zkomolenina slova pánbíčkář/pánbíčkářka. Jedná se o pobožného člověka - křesťana, který se hodně modlí, chodí pravidelně do kostela na mše svaté. Dodržuj...

Text Pánbíčkář patří do sekce Hanlivé


Klíčová slova: slovník, přesný význam, přesný výraz, osobnosti, co znamená, synonymum, pojem, význam pojmu, popis, kdo je to, kdo to je, význam slova, osobnost, termín, význam, informace, vysvětlení, lexikon, wiki, formulace, životopis, popis, lidé, definice, biografie, etymologie, slovo, heslo, co to je

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Germanizace

Pojem, výraz, heslo, co je to Germanizace?

Germanizace, česky poněmčování, je pojmenování rozšiřování němectví, obyvatelstva, kultury i jazyka na území osídleném neněmeckým obyvatelstvem a Němci ovládaném. Germanizace probíhala již od středověku na slovanském území. V 17. a 18. století pokračovaly germanizační snahy v...

Heslo Germanizace je v sekci Politika

Tortellini

Pojem, výraz, heslo, co je to Tortellini?

Tortellini, v italštině řečené malé koláčky, mají původ ve městě Bologna. Jsou to těstoviny s náplní, vytvarované do prstencovitého tvaru. Jejich náplň se obvykle zhotovuje z vepřového masa, mortadely a sýru parmezánu. Obvyklým způsobem podávání těchto těstovin je servírování...

Heslo Tortellini se nachází v sekci Jídlo

Pelmeně

Pojem, výraz, heslo, co je to Pelmeně?

Pelmeně jsou tradiční ruský pokrm, oblíbené byly i v ostatních bývalých zemích Sovětského svazu. Jde o taštičky z těsta, do kterých se umístí masové knedlíčky. Ty se pak vaří ve vodě. Náplň je většinou z mletého masa, ale může být i sladká. Těsto se připravuje z mouky a vajíček...

Termín Pelmeně se nachází v kategorii Jídlo

Chirurgie

Pojem, výraz, heslo, co je to Chirurgie?

Chirurgie je pojmenování jednoho z lékařských oborů, který se zabývá léčením úrazů a nemocí pomocí operací prováděných pomocí rukou a nástrojů. Název pochází z řeckých slov cheir a ergein, tedy ruka a pracovat. Lékaři, kteří si chirurgii zvolili jako svůj obor, se označují jako...

Pojem Chirurgie patří do kategorie Lékařství

Kineziologie

Pojem, výraz, heslo, co je to Kineziologie?

Věda o mechanických zákonitostech v pohybu lidí i zvířat se nazývá slovem kineziologie. Slovo pochází z řečtiny. Kineziologie zkoumá mechanické, psychologické a fyziologické mechanismy. Kineziologie aplikovaná na lidské zdraví je biomechanika, sport, ortopedie či rehabilitace....

Heslo Kineziologie patří do sekce Lékařství

Exorcismus

Pojem, výraz, heslo, co je to Exorcismus?

Exorcismus je slovo pocházející z řečtiny. Pojmenovává činnost, jejímž prostřednictvím má být vyhnán nebo vymítán ďábel či zlé síly. Při tomto úkonu lze ďábla nebo zlé síly vyhnat z člověka, zvířete nebo dokonce věci.Exorcismus má dlouhou historii a je dodnes součástí mnoha náboženství...

Termín Exorcismus je v kategorii Náboženství

Difúze

Pojem, výraz, heslo, co je to Difúze?

Difúze je proces, při kterém se rozptylují částice do prostoru. Typické pro všechny látky s pohybujícími se částicemi je to, že pokud přecházejí z prostředí s vyšší koncentrací do prostředí s nižší koncentrací, rozptylují se do prostoru tak, aby ve všech částech prostoru dosáhly...

Pojem Difúze se nachází v kategorii Fyzika

Řopík

Pojem, výraz, heslo, co je to Řopík?

Řopík je lidové označení objektů lehkého opevnění, které byly v Československu budovány před druhou světovou válkou. Slovo řopík pochází ze zkratky ŘOP (Ředitelství opevňovacích prací), což byl úřad, který rozděloval zakázky na stavbu objektů externím stavebním firmám. Jako stavební...

Heslo Řopík se nachází v kategorii Stavebnictví

FUP

Pojem, výraz, heslo, co je to FUP?

FUP je zkratka dobře známá především uživatelům internetového připojení. Pochází z anglického Fair User Policy. Používá se u bezdrátového připojení i u pevných linek. Datové pásmo je v takovém případě sdíleno více uživateli a každý z nich má nastavený limitní objem pro stahování...

Pojem FUP patří do kategorie Zkratky

Laparoskopie

Pojem, výraz, heslo, co je to Laparoskopie?

Laparoskopie je metoda tzv. miniinvazivní chirurgie. Umožňuje provádět vyšetření nebo některé operační zákroky v břišní dutině za pomoci jednoho nebo více vpichů místo velkého řezu....

Pojem Laparoskopie je v sekci Lékařství


Klíčová slova: FUP, synonymum, Laparoskopie, Pelmeně, Tortellini, Difúze, popis, význam, význam slova, pojem, co to je, co znamená, Kineziologie, Exorcismus, odborné názvosloví, formulace, termín, wiki, Chirurgie, informace, slovník, význam pojmu, slovo, heslo, přesný význam, popis, Řopík, definice, vysvětlení

Další, minulé tipy dne

Tip na čtvrtek 23. května 2024        Tip na středu 22. května 2024
Tip na úterý 21. května 2024        Tip na pondělí 20. května 2024
Tip na neděli 19. května 2024        Tip na sobotu 18. května 2024
Tip na pátek 17. května 2024        Tip na čtvrtek 16. května 2024
Tip na středu 15. května 2024        Tip na úterý 14. května 2024
Tip na pondělí 13. května 2024        Tip na neděli 12. května 2024
Tip na sobotu 11. května 2024        Tip na pátek 10. května 2024